Přeskočit na obsah

B

Bez protikladů by zde nevznikla kulturní civilizace

  • B

Mnoho se mluví o mocných lidech a nikdo nemluví o bezmocných lidech je to spravedlivé. Rozhovory a diskuse o mocných lidech jsou často v popředí, protože tito lidé mají často větší vliv na společnost a události. Nicméně, to neznamená, že bezmocní lidé nejsou důležití nebo jejich situace nemá hodnotu. Mnoho organizací, aktivistů a novinářů se snaží přinášet informace o sociálních nebo ekonomických problémech, s nimiž se mohou potýkat ti, kteří jsou považováni za bezmocné. Spravedlivá společnost by měla vzít v úvahu potřeby a zájmy všech lidí, a to bez ohledu na jejich mocenský status. V praxi to může znamenat posilování práv menšin,… Číst dále »Bez protikladů by zde nevznikla kulturní civilizace

Budoucnost konzumní civilizace je nám evolucí utajená

  • B

Lidi se chtějí mít dobře fyzicky a psychiky je vůbec možné nějak lidem zajistit to, aby se všichni měli po celý život dobře. Zajištění toho, aby se všichni lidé měli po celý život dobře fyzicky i psychicky, je velmi komplexní a náročný cíl. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují zdraví a pohodu jednotlivců, a některé z těchto faktorů jsou mimo naši kontrolu. Nicméně je možné provádět kroky k podpoře dobrého zdraví a pohody u lidí. Aktivní životní styl a pravidelná fyzická aktivita jsou důležité pro udržení fyzického zdraví. Doporučuje se alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity týdně. Vyvážená strava bohatá na ovoce,… Číst dále »Budoucnost konzumní civilizace je nám evolucí utajená

Brzo skončí rozdělní lidí na mocné a bezmocné

  • B

Protože mocní budou jenom roboti a lidi budou bezmocní. Vaše tvrzení naznačuje možný vývoj v oblasti technologie a společnosti, ale je důležité brát v úvahu, že budoucnost je velmi komplexní a obtížná k předpovídání. Technologie a robotika mohou určitě změnit dynamiku moci ve společnosti, ale několik faktorů hraje roli v tom, jak se to stane. Společnost může a měla by regulovat technologický vývoj tak, aby byl v souladu s etickými normami a zajišťoval rovnováhu moci mezi lidmi a stroji. To zahrnuje regulaci umělé inteligence a robotiky tak, aby nedocházelo k jejich zneužití a aby byla zachována lidská důstojnost.  Důležitým faktorem… Číst dále »Brzo skončí rozdělní lidí na mocné a bezmocné

Blázni rozhodují centrálně o nás bez nás

  • B

Nevadí mi propaganda a cenzura spojená s dogmatickou totalitou, jsou to ideologické programy, které byli a budou jinak to s lidmi bohužel nejde! Vadí mi to, že se všemocné elity skládají ze starých amatérů, ve sportu nejde podvádět zde je přísná kontrola i když je zde v současnosti často snaha tuto kontrolu oklamat třeba pomocí užívání léků co posilují výkon sportovců. Je to o pravidlech a kontrole dodržování pravidel, minulost je plná svatých mučedníků, co se nebáli postavit totalitě, miluji všechny dystopické knihy, co napsal klasik George Orwell. Rozumím, že máte zájem na věcech jako propaganda, cenzura a totalita. Je… Číst dále »Blázni rozhodují centrálně o nás bez nás

Bohatství pro roboty a bída pro lidi to je jistá budoucnost

  • B

Názor na budoucnost bohatství robotů a bídy pro lidi je závisí na různých faktorech, politických rozhodnutích a sociálních změnách. Několik faktorů hraje roli v této diskuzi. Stále se vyvíjí technologie, které umožňují automatizaci různých pracovních procesů. To může vést k nahrazení některých pracovních pozic roboty a stroji, což může mít vliv na zaměstnanost a mzdy lidí. Způsob, jakým je rozdělováno bohatství ve společnosti, má obrovský vliv na životní podmínky lidí. Pokud bohatství z automatizace a robotizace směřuje k malému elitnímu kruhu, může to způsobit zvýšení bídy u většiny lidí. Naopak, pokud se bohatství spravedlivě rozděluje, může automatizace přinést výhody všem. Pokud se… Číst dále »Bohatství pro roboty a bída pro lidi to je jistá budoucnost