...

V budoucnosti zde nebudou ženy

Zatímco výroba lidí v továrně je běžným tématem ve sci-fi příbězích, v reálném světě se jedná o etickou a morální…

Psychopati milují jenom sami sebe

Invazní parazit první kategorie to je člověk, války v nahotě odhalují pravdu o člověku, nepřátele musíme zabíjet a přátele nesmíme…

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.