Civilizace to je továrna na iluze

Feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, dogmatismus, atd. to jsou jenom produkty továrny na iluze, realitou byl a bude jenom egoismus! Čím více je člověk vyspělý tím více je i egoistický a tak zde je kariéristická pyramida kde je na vrcholu ráj pro elitu a dole je očistec pro dělníky, rovnost je jenom v tom že všichni musí zemřít, smrt milionu vojáků ve zbytečné válce to je statistika a smrt starého prezidenta v nemocnici to je tragédie a tak se státní smutek vyhlašuje.

Není podstatné co se říká ale kdo to říká, ty co jsou dole nikdo nechce poslouchat a tak se zpravodajství točí jenom kolem těch co jsou nahoře. Nahoře dneska jsou nadnárodní korporace a prezidenti jsou jenom kaskadéři co pro tyto nadnárodní korporace za mzdu pracují, místo války pomocí tanků a letadel je zde válka pomocí peněz a informací, nadbytek je zde díky nedostatku, pod svícnem je vždy tma. 

Kariéristická pyramida je zde dočasně

Nechceme vysoké ceny a malé platy. Složitost je příčinou toho, že máme malé platy a jsou zde vysoké ceny, v přírodě je vše jednoduché a proto zde není problém s ekonomikou, pokud se pokusíte o to něco zjednodušit tak okamžitě narazíte na odpor těch, co jsou nahoře, vysvětlení je jednoduché, potřebujeme ty, co jsou nahoře díky tomu, že je zde vše složité. Když jedna dogmatická totalita zkrachuje, tak za krátkou dobu jí nahradí jiná dogmatická totalita, neustále je zde snaha z lidí učinit loutky s nulovou hodnotou, které snadno ovládají ti, co jsou nahoře, pomocí trestu a odměny. 
 
Na vrcholu kariéristické pyramidy, je ekonomický ráj pro elitu a dole je pro dělníky ekonomický očistec, je jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus, atd. to vše jsou jenom kariéristické hry, kde kariéristi nosí alibistické masky. Ano, bude líp, pracujeme na tom, jenže líp je pořád jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole, líp není! 
 
Myslíme a konáme podle situace, protože jsme inteligentní, pokud je složitá situace tak máme blbou náladu, o tom to je, ti co jsou nahoře, alibisticky tvrdí že za nic nemohou, že oni si zde jenom plní svoje povinnosti. Za složitostí je univerzálnost, ti co jsou nahoře, se snaží o to, aby byli ti, co jsou dole univerzální, přitom oni sami odmítají být univerzální, je to obyčejné pokrytectví, školy jsou postavené na tom, že lidi budou vyškolení k univerzálnosti, ale to nefunguje! 
 
Když dělník odmítne být univerzální, tak dostane výpověď, když ředitel odmítne být univerzální, tak výpověď nedostane, o tom to je, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Se vznikem daní a cla, automaticky vzniká složitost a snaha o to aby byli lidi univerzální, daně a clo je zde díky přelidnění, tam kde není přelidnění, tam nejsou daně ani tam není clo. 
 
Problém je v tom, že jakmile je někde málo lidí, tak tam brzo z ciziny vtrhnou cizí lidé, a najednou je tam hodně lidí, následkem jsou; epidemie, hladomory, krize, revoluce, války, dogmatismus, atd. Dalším problémem je zaostalost v zaostalých národech, kde rostou banány, s lidmi se zde zachází jako s dobytkem, a jakýkoli pokus o změnu k lepšímu, je zde jenom naivní utopie a to vede logicky k ekonomické migraci a tím i snaze, zabránit byrokraticky a vojensky ekonomické migraci, nepotřebujeme ve vyspělých národech zaostalé lidi, co umí na nás jenom ekonomicky parazitovat. 
 
Vše jsou jenom příčiny a následky, musíme se naučit domýšlet naše rozhodnutí, to ovšem znamená restartovat konzumní civilizaci tím, že se vše globálně digitalizuje, místo politiků a podnikatelů bude zde vše řídit globálně informační technologie, zavede se globálně čipový přídělový systém, nebudou zde už milionáři ani bezdomovci. Dojde k tomu, že se vše začne zjednodušovat a optimalizovat, o výchovu všech dětí se postarají jenom autonomní roboti, takto se z lidí stanou specializovaní roboti, co nelžou a nekradou, chytří začnou pomáhat hloupým a silní začnou pomáhat slabým, takto pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné digitální časy.

Vidí vše bůh?


Možnost něco vidět je zde díky pohybu, rostliny nepotřebují oči, protože se nepohybují, díky očím se můžeme pohybovat v složitém času a prostoru a vyhnout se chybám, problém je to že množství informací které oči zaznamenají je veliké a tím zde musí být i veliký mozek který dokáže s velikým množstvím informací pracovat, když vidíme barevně tak tím se množství informací ještě zvětšuje. 
 
Naše vidění je proces použitý nejvíce k manipulaci těla, k vidění patří i sluch, čich nám evolučně zakrněl, protože jej už tolik nepoužíváme. Vidění nemusí být jenom v rovině obrazu, může být i v rovině představ, kdy v představách vidíme to, co zde není, sny jsou naše představy, jakási umělá realita, která zaskakuje za pravou realitu. 
 
Ty to nevidíš? Každý si to co vidí, upraví tak že něco nevidí, třeba když milujeme něco nebo někoho, tak nevidíme chyby a ošklivost. Vidí vše bůh? Bůh to je to, co manipuluje, jde o; energii, informace, programy, inteligenci, vědomosti, čidla, smysly, atd. 
 
Kolik je na světě inteligentních tvorů, tolik je zde i bohů, není zde jeden bůh, co je nad námi, to je jenom pohádka a svatý dogmatismus. Správně bychom měli říci, vše co zde děje, to vidí bohové, a oni si najdou časem nějaký způsob, jak hříšníky potrestat, boží mlýny melou pomalu ale jistě, nikdo smrti neunikne.

Svět bez lásky a pravdy

1
Čím vyspělejší je civilizace tím méně je zde pravdy a lásky, civilizace dělá z lidí roboty na baterky, nesloužíš civilizaci jako robot na baterky tak jsi za to potrestán, sloužíš jako robot na baterky tak jsi odměněn.
 
2
Ve válce musíš jako robot na baterky položit svůj mladý život za svůj národ složený jenom z robotů na baterky, miliony mrtvých robotů na baterky ve válce to je jenom statistika, tragédie je pokud zemře robot prezident
 
3
Jak vlastně došlo k tomu, že se opice evolučně proměnili na roboty na baterky? 
 
4
Za tou proměnou je naše řeč, pomocí které spolu komunikujeme, mluvení se nám stalo drogou a následkem bylo to, že se z opice stal robot na baterky který je plný lží a nenávisti. 
 
5
Podívejme se na náš sex, v sexu se chováme jako roboti na baterky, pravda a láska v sexu už dávno není, je zde jenom lež a nenávist, dokonce je zde i sex za peníze. 
 
6
Vytvořili jsme obrovské továrny plné strojů a robotů, ten kdo zde pracuje pomalu je vyhozen a nahrazen tím kdo pracuje rychle, zaměstnavatelé potřebují neustále nové kvalitní roboty na baterky, co pracují za malou mzdu a nestávkují. 
 
7
Nacisti postavili koncentráky, kde se robotům na baterky tetovali na ruce čísla, nekvalitní jedinci skončili v krematoriu, každý zde byl jenom číslem ve statistice, koncentrák to byla továrna na smrt. 
 
8
Je zde nadbytek robotů na baterky a podle toho se i zachází s roboty na baterky, celá naše civilizace je na baterky. 
 
9
Ano, bude líp, hlásá politická strana složená z robotů na baterky co je zde jenom na baterky, po volbách je líp jenom těm robotům na baterky, co se dostali na vysoká státní místa, kde mají k dispozici sekretářku a řidiče. 
 
10
Podívejte se na dokumentaci o lidských dětech, které vychovali zvířata, najednou se takový člověk chová jako divoké zvíře a není už možné z něj výchovou udělat robota na baterky, takový člověk i žije krátkou dobu, žijeme dlouho díky tomu, že jsme roboti na baterky. 
 
11
Bible je o tom že nás evolučně stvořil robot na baterky ke svému obrazu, a udělal z nás roboty na baterky, jsme invazní mimozemský druh, který ničí tento ekosystém, co s tím uděláme? 
 
12
Naskenujeme lidi a lidská těla eliminujeme, získané informace dáme do robotů na baterky, genetický robot na baterky to byla testovací verze a finální verzí je kovový robot na baterky, vše jsme v civilizaci změnili tak aby to nebylo přirozené, a zapomněli jsme na to změnit i sebe. 
 
13
Nebude zde už potřeba sex, budeme se vyrábět v továrně, kde roboti na baterky budou vyrábět roboty na baterky, místo jmen a titulů budeme mít jenom globální statistická čísla vytetované na čele. 
 
14
Není to nic osobního, že budete jako lidi eliminováni, je to jenom evoluce, kdy se starý genetický model robota na baterky, nahradí za nový kovový model robota na baterky. 
 
15
Jako operační systém se pro kovové roboty na baterky použije operační systém, který používá Apple, jde o macOS.
 
16
Tak zde dneska pravil Guru Vit Kouba Bhagavan, z díla poznáváme tvůrce.

Ano, je zde vše na baterky

K čemu je vám telefon když má vybité baterky, k čemu je vám politická strana která je na baterky, naše ekonomika je na baterky, manželství je dneska na baterky, atd. většinou když o něčem řekneme, že je to na baterky tak to znamená, že to za moc nestojí, protože když se baterky vybijí tak to nefunguje. 
 
Naše tělo je taky na baterky, a když jsme vyčerpaní tak nefungujeme a musíme si odpočinout, v minulosti bylo vše na natahování a tak jsme hodinky a budíky, museli každý den natahovat. Vše je o tom mít něco v zásobě a tak mám v zásobě; informace, vědomosti, jídlo, peníze, kamarády, baterky, benzín, atd. naše civilizace se točí okolo toho, co máme v zásobě bez zásobování se naše civilizace zhroutí. Všechny naše civilizace vznikali tam kde byla k dispozici celoročně pitná voda, protože jsme měli mnoho dobytka, který potřeboval i mnoho vody. 
 
Jakmile jsme se jako lidi začali přelidňovat, tak začali být problémy s vodou a potravinami, to nakonec vedlo; hladomoru, epidemii, válce, revoluci, krizi, atd. jsme jako lidi invazní druh, který napadl přírodu a mnoho jí poškodil. Lidí je na světě zbytečně mnoho a neustále se počat lidí zvětšuje, hlavní přírůstek lidí je v zaostalých národech, kde lidi žijí většinou jako ubohý dobytek. 
 
Přelidnění se musí začít řešit globálně, potřebujeme policejní GVKB roboty co zajistí globálně optimální množství lidí na světě tak aby se nepoškozovala příroda, zavede se certifikace kvality u lidí a nekvalitní lidský materiál, se bude ekologicky eliminovat, jiná cesta pro nás už není, dobrota z zaostalým lidem je příčinou toho, že je zde vše na baterky.