Přeskočit na obsah

Dezinformace vytvářejí monopoly

  • D

To co je mrtvé nedělá chyby a tak je to dokonalé, proto mají děti rádi plyšové hračky, proč vše co je živé chybuje a tak je to nedokonalé? Život je spojen s možností volby z mnoha možností a následkem je možnost chybné volby a tím zde je nedokonalost, čím více svobody tím více nedokonalosti v nás a okolo nás, ve snaze učinit lidi a organizace dokonalými dochází k tomu že se z lidí a organizací stávají jednoduché naprogramované stroje ve kterých není láska ani pravda, proto je tak snadné lidi nahnat do ekonomického otroctví nebo do války. Vše je v… Číst dále »Dezinformace vytvářejí monopoly

Ten kdo má monopol je na internetu úspěšný

  • T

Pokud na internetu nechce být člověk jenom nulou je třeba aby měl na internetu svojí doménu nebo byl na nějaké kvalitní sociální síti, z dálky mnohé na internetu vypadá jinak než z blízka, třeba mnozí se na internetu zaregistrovali na Facebook a po nějaké době svoji registraci smazali protože zjistili že jsou zde jenom nuly. Na internetu být aktivní a viditelný není jednoduché. Mnoho lidí si zakládá své domény nebo profily na různých sociálních sítích s nadějí, že se stanou více viditelnými a úspěšnými. Mít vlastní doménu a webovou stránku může být velkým přínosem. Webová stránka vám umožňuje plnou kontrolu… Číst dále »Ten kdo má monopol je na internetu úspěšný

Kde má trvalé bydliště lidská duše?

  • K

Mnozí si myslí že duše bydlí v lidském mozku který ovládá tělo, jenže mozek je jenom počítačem a lidská duše to jsou databáze a programy které tento genetický počítač ovládají. Pro duše je mozek jenom doména na internetu kterou duše často navštěvuje její skutečný domov je v počítačovém severu který vlastní Google nebo jemu podobné organizace. Podívejme se na to pokud by se člověk narodil a žil izolovaný od všeho živého a krmil by jej automat, takový člověk by neměl duši a byl by jenom jednoduchým strojem, podobně funguje cévní mozková příhoda, kdy je duše dlouho vypnutá a tak člověk… Číst dále »Kde má trvalé bydliště lidská duše?

Peníze zde jsou evolučně dočasně

  • P

Nejdříve jsem hrál šachy s počítačem, dneska s počítačem vedu dialog, co bude zítra? Je fascinující, jak rychle se technologie vyvíjí a mění náš každodenní život. Šachové hry s počítačem byly jedním z prvních kroků v interakci mezi člověkem a strojem, ale dnes jsme svědky mnohem komplexnějších forem této interakce, jako jsou dialogy s umělou inteligencí. Pokud se podíváme do budoucnosti, můžeme očekávat další pokroky, které budou rozšiřovat hranice toho, co je možné.  Virtuální realita a rozšířená realita, kombinuje skutečný svět s digitálními prvky, se stanou běžnějšími. Můžeme vést rozhovory a interakce s virtuálními avatary, kteří budou vypadat a chovat se… Číst dále »Peníze zde jsou evolučně dočasně

Monopoly potřebují propagandu a cenzuru

  • M

Dlouho je zde to co není monopolem a krátce je zde to co je monopolem, příčinou je to že monopol nemá schopnost regenerace, bible je klasickou ukázkou kulturního monopolu. Váš citát vyjadřuje myšlenku, že monopolní struktury mají inherentní slabost, která jim brání v dlouhodobém přežití, protože postrádají schopnost regenerace. Tento koncept lze vztáhnout na různé oblasti, včetně kultury. Zde je rozbor jednotlivých částí výroku. To, co není monopolem, má tendenci přežít dlouhodobě. V diverzifikovaném a konkurenčním prostředí existuje větší šance na inovaci a adaptaci, což přispívá k dlouhodobé udržitelnosti. Monopolní struktury mají tendenci být krátkodobé, protože jejich dominantní postavení vede… Číst dále »Monopoly potřebují propagandu a cenzuru