Moudrost je nad zlato

Komu není moudré rady tomu není ani pomoci, proč je zde hlupáků nadbytek a veliký nedostatek moudrých lidí. Čím více…

Prezident je mediální iluze

Kdo zde objektivně vládne konzumní společnosti? Objektivně zde všemu vládnou programy, vše v nás a okolo nás je naprogramováno do…

Vandalismus s maskou altruismu

Od narození je člověk vystaven vandalismu s maskou altruismu, následkem je konzumní očistec, ve kterém je dobrota žebrota, čiň vandalům…

Strach vás psychicky zabíjí

Navazuji na problematiku a ta se týká pitomců, kteří se stále na něco pitomě ptají, jak optimálně rychle změnit svůj…

Jak si uklidit v hlavě?

Vše je zde o kauzalitě a protikladech, pokud je zde chyba tak ta chyba má jistě i svoje příčiny, pokud…

Proč se všude krade a lže?

Ty lžeš, protože máš měkký nos, to říkají dospělí dětem a neuvědomují si tím, že vlastně dítěti řekli, že každý…

Hodnota člověka je v jeho duši

Neustále máme problémy s lidským tělem, které optimálně nefunguje, ideální bude naši duši z těla přemístit do virtuální reality a…

Restartování kulturní civilizace

Náboženství stvořilo pro duši posmrtnou existenci pomocí; převtělení, pekla, ráje atd. to jsou jenom pohádky, se smrtí těla umírá i…

Vládnou nám staré nuly s titulem

Nespokojenost s elitami, co zde násilím vládnou je zde všude mnoho tisíciletí, veškeré vládnutí je o parazitování mocných na bezmocných!…

Myšlení je práce s informacemi

Myslíme od narození do smrti, naše myšlení stvořilo konzumní civilizaci, ve které mnoho tisíciletí existujeme, co je to myšlení, se…