Civilizace je divadlo a všichni jsou herci

Co se stane s lidskou duší která od narození musí hrát neustále na divadle hlavní roli a nemá za život sukromí doma ani ve svých snech. Představa lidské duše, která je od narození nucena neustále hrát hlavní roli na divadle, a nemá žádné soukromí ani doma ani ve svých snech, evokuje několik klíčových témat z …
Pokračovat ve čtení Civilizace je divadlo a všichni jsou herci

Toužení po seberealizaci dělá z kariéristů sebestředné blbce

Seberealizace je problém většiny lidí na světě, protože zisk je možný díky tomu že jiný má ztrátu, není to jenom problém lidí, je to i problém všeho co zde funguje jako inteligentní systém. Toužení po seberealizaci dělá z kariéristů sebestředné blbce, následkem jsou logicky konflikty a války a snaha uniknout z reality do iluzí, jenže …
Pokračovat ve čtení Toužení po seberealizaci dělá z kariéristů sebestředné blbce

Panasonic DC-TZ200D vs Panasonic DMC-FZ2000

Porovnávání Dlouho žijeme obklopení stroji a přístroji, to vedo k tomu že přeceňujeme význam strojů a přístojů, začínáme se chovat jako roboti a následkem jsou konfikty a války. Nebude to už trvat evolučně dlouho a místo lidí v civilizaci budou roboti, člověk skončí stejně jako skončilo to co technicky zastaralo a bylo to nahrazeno něčím …
Pokračovat ve čtení Panasonic DC-TZ200D vs Panasonic DMC-FZ2000

Lidi a organizace mají z velikých změn strach

Facelift je snadný, změní se u něčeho jenom trochu povrch a dá se tomu nový název, klasikou je zde móda, změnit něco od základů se nikomu nechce, v minulosti nosili herci na tváři masky a tak zde s novou rolí byla i nová maska, podobné je to dneska i u politických kariéristů co změní charekter …
Pokračovat ve čtení Lidi a organizace mají z velikých změn strach

Andělé nechybují a čerti chybují

Nikdo z lidí ráj nikdy neviděl a přesto by v něm chtěl každý žít, logicky by měl být ráj opakem pekelného očistce, v ráji by tedy lidi nedělali chyby po stránce fyzické a po stránce psychické. Žijeme v pekle protože děláme chyby a ze svých chyb se většinou nepoučíme a tak je opakujeme. Pokud by …
Pokračovat ve čtení Andělé nechybují a čerti chybují

Princip subsidiarity je utopie

Jako psycholg vnímám svoje pacienty jako továrny které nefungují optimálně, problém není v továrně která není optimální, problém je v civilizaci která není optimální, civilizace je postavená na teorii která v praxi nefunguje a civilizace nutí továrnám ekonomické teorie které v praxi nefungují a tak jsou lidi psychicky nemocní. Všechny snahy o dokonalé továrny jsou …
Pokračovat ve čtení Princip subsidiarity je utopie

Představa společnosti bez státu

Peníze získané bez práce? Můžete mi vysvětlit to že organizace a lidi získávají peníze bez práce? Peníze získané bez práce mohou pocházet z různých zdrojů a mechanismů. Zde je několik příkladů, jak organizace a jednotlivci mohou získávat peníze bez tradičního zaměstnání. Nákup a držení akcií může přinášet dividendy a růst hodnoty investice. Pronájem nemovitostí generuje pasivní příjem. …
Pokračovat ve čtení Představa společnosti bez státu

Proč je subjekt manipulován objektem?

Nezajímejte se o subjekty, zajímejte se o objekty, vždyť každý subjekt je manipulován objektem, z dálky může subjekt vypadat jako objekt, vše je zde jenom hra ve které není pravda a láska. Tvá úvaha odráží filozofický a možná i existenciální pohled na svět, kde subjekty a objekty mají specifické role a vztahy. Zaměření se na …
Pokračovat ve čtení Proč je subjekt manipulován objektem?

Aby zde něco mohlo být trvale musí zde jiné být dočasně

Existuje několik konceptů a jevů, které lze považovat za trvalé, i když v různých kontextech může pojem „trvalost“ nabývat různých významů. Přestože naše chápání může být nedokonalé nebo se vyvíjet, základní zákony a principy, jako je gravitace nebo aritmetika, jsou považovány za konstantní v rámci našeho vesmíru. Čas sám o sobě je kontinuální a stále plyne. …
Pokračovat ve čtení Aby zde něco mohlo být trvale musí zde jiné být dočasně

Ano, lidi jsou líní myslet

Zapomeňte na to co bylo a připravte se na to co bude, přichází veliké změny na které nikdo není připraven, lidi už nebudou mít na nic vliv a budou jenom loutkami s nulovou hodnotou, největší šok bude konec idealismu, protože jej nahradí realismus. Tvoje zpráva zní docela apokalypticky a pesimisticky. Mluvíš o budoucích změnách, které …
Pokračovat ve čtení Ano, lidi jsou líní myslet

Diskuze o etických otázkách

Neustále je všude snaha pomocí příkazů a zákazů proměnit lidi v naprogramované stroje, co napojit každý lidský mozek na světě na centrální mozek lidstva a odpojit po napojení mozek od skutečné reality, tím bude jistota že lidi budou plnit příkazy a nebudou porušovat zákazy. Nebude to o tom jestli s tím souhasíš, bude to o …
Pokračovat ve čtení Diskuze o etických otázkách

Elity mající veliký vliv jsou evolučně už na odstřel

Co se stane s příchodem umělé inteligence a autonomních robotů, práce pro lidi nebude a je naivní věřit že práce pro vysokokošloáky zde zůstane, robot prezident bude vyznamenávat roboty, zavede se globálně pro všechny lidi čipový přídělový systém aby se z lidí nestali bezdomovci. Často je mediálně slyšet že vzniknou nová pracovní místa na které …
Pokračovat ve čtení Elity mající veliký vliv jsou evolučně už na odstřel

Evoluční vlny nahrazují staré za nové

Zdroje jsou všemu zde pánem který se vším jako bůh manipuluje, nedostatek má za následek víru v boha který dokáže zázraky, pokud by lidi měli dostatek všech zdrojů, tak by zde nebyla víra v boha. Vaše úvaha se dotýká několika hlubokých filozofických a sociologických témat, která se týkají vztahu mezi materiálním blahobytem, zdroji a vírou …
Pokračovat ve čtení Evoluční vlny nahrazují staré za nové

Co je skutečné a co není skutečné?

Na tom se lidi dosud nedokázali dohodnout a jako příklad bych uvedl problém lidské smrti, končí vše smrtí těla nebo po smrti něco existuje? Téma reality a existence po smrti je hluboce filozofické a náboženské, a názory na něj se výrazně liší napříč kulturami, náboženstvími a filozofickými směry. Zde je několik různých pohledů na tuto …
Pokračovat ve čtení Co je skutečné a co není skutečné?

Paradox přizpůsobivosti

Pokud se něco douho opakuje tak se tomu přizpůsobíme, to může mít jak kladné následky tak záporné následky. Přizpůsobivost je základem života, ovšem jsou zde i živé systémy co se nechtějí přizpůsobit a většinou se jedná o viry a parazity. Přizpůsobivost je skutečně jedním ze základních rysů života a má zásadní význam pro přežití a …
Pokračovat ve čtení Paradox přizpůsobivosti

Společnost bez dětí je zde dočasně

Tak jako se jednotí řepa aby vyrostla tak je třeba i vyjednotit lidi aby mohli lidí vyrůst tak že nebudou už trpaslíky a budou obry. Vše je o růstu pro který musí být podmínky potřebné k růstu, podívejme se do přírody zde je neustálý konflikt o existenci a nikdo tento konflikt nebere jako porušování práva …
Pokračovat ve čtení Společnost bez dětí je zde dočasně

Dogma je využíváno k chybnému přeprogramování myšlení

Bůh dokáže zázraky to tvrdí svatý dogmatismus, ve skutečnosti je to zcela jinak a bůh nedokáže zázraky otázkou je proč nám svatý dogmatismus lže jako když tiskne. Tvrzení o schopnosti Boha konat zázraky je základním prvkem mnoha náboženských tradic a vychází z dlouhodobé víry a teologických doktrín, které byly formulovány během staletí. Dogmatismus je často spojen …
Pokračovat ve čtení Dogma je využíváno k chybnému přeprogramování myšlení

Jak být si vědom svých chyb?

Pořád všude platí pro každého jak si to uděláš takové to máš, svět každého je tak uvářen tím jaký je člověk, svět není chybný a ten koho v zrcadle spatřuješ je chybný. Tento výrok odráží filozofický pohled na to, jak jednotlivci vnímají a formují svůj svět. Odpovědnost za vlastní život: „Jak si to uděláš, takové to …
Pokračovat ve čtení Jak být si vědom svých chyb?