Je globální měna utopie?

IMG_4879_stitch

Vše se globalizuje a logicky tak jako vznikla EU měna tak může i vzniknout logicky globální měna co by to v praxi znamenalo? O globální měnu by se starala jenom umělá inteligence a člověk by nemohl nijak egoisticky do globální měny zasahovat. Stát by si už nemohl natisknout nekryté peníze a musel by začít škrtat náklady, aby se nedostal do státního bankrotu jako Řecko, díky tomu že přešlo na euro měnu. 

Umělá inteligence by zajistila stabilitu, a nebyla by zde inflace ani deflace, hodnota globální měny by byla tisíc let dokonale stabilní. Já to spatřuji jako globální ekonomickou diktaturu, ten kdo by se nedokázal optimálně přizpůsobit, ten by se dostal do nesplatitelných dluhů. 

Nejspíše by globální měna eliminovala rozdíly mezi státy, a zmizelo by clo a kontroly na hranicích. Nastal by veliký pohyb lidí po světě a to by vedlo k tomu, že by zde byl zaveden jeden světový jazyk a tím by byla nejspíše USA angličtina. Každý by si mohl najednou porovnat snadno plat a ceny s lidmi z ciziny, přesouvání výroby do Číny by nemělo už smysl, bohaté národy by zchudly, a chudé národy by zbohatly. 

Začali by vyrůstat obrovská města s mrakodrapy, ve kterých by žilo sto miliónů lidí. Skončili by daňové ráje, a to by eliminovalo parazity, co si žijí v ráji, daně by se platili globálně, a byla by zde globální politika a globální ekonomika. Skončila by degenerace a přelidnění, nemáš peníze tak zemřeš hlady a nikdo ti nepomůže, každý by se staral jenom o sebe.

Inflace je jako oheň

IMG_4874

Oheň může sloužit ale i ničit hodnoty, tak jako je těžké mít oheň pod kontrolou tak je i těžké mít pod kontrolou inflaci, jakmile zde není profesionální kontrola inflace tak následkem jsou veliké škody a najednou nikdo za nic nemůže! 

Problémem je nezažranost mocných a bohatých parazitů, je to jako s daněmi a clem které stát vybere, paraziti si našli dokonalé metody jak na státu legálně parazitovat a je jim jedno to, že se stát zhroutí, oni si počkají na to, až se stát zase uzdraví. 

Fungující ekonomika a politika je o tom jak eliminovat nenažrané parazity, všude kde je bída a nezaměstnanost tam za to můžou mocní a bohatí paraziti, nadbytek je založen na nedostatku. Inflace není ale jenom u peněz, inflace je i u ceny lidské práce.

Snaha zaplatit za práci co nejméně stvořila otroctví, jenže s otroky bylo mnoho problémů, a tak bylo otroctví nahrazeno; feudalismem, kapitalismem, socialismem, atd. změnil se povrch, ale pod povrchem je pořád rozdělení lidí na ty co jsou nahoře v ráji, a ty co jsou dole v očistci. 

Tak jako jedinec mnoho ovlivňován lidmi ve svém okolí, tak je i stát ovlivňován státy ve svém okolí. Současnost je o; rychle, levně, moderně, to jsou největší priority, kolem kterých se vše točí, každý životní úspěch je obrazně jako horská dráha, pomalu stoupáš nahoru a rychle padáš dolů.

Nebojte se změn a aktualizací

Plocha

Proč inteligence nedokáže eliminovat problémy? Možnosti inteligence jsou omezené situací a pravidly, co je to vlastně svět, ve kterém existujeme? Tento konzumní svět je světem inteligence a tím i aktualizací, co bylo, to bylo, teď je vše jinak, změny jsou, jako stín před kterým nelze utéci. Podívejme se na to, že většina lidí na světě žije v zaostalosti a tím i bídě hmotné a duševní, pokud půjdeme do hloubky tak zjistíme, že příčinou jejich problémů je strach ze změn a aktualizací. 

Tento svět je tekutý, není zde pevný bod, vše je v pohybu, každá pevnost je zde dočasně, každá víra v zázraky je zde dočasně, z ničeho zde vše veliké vzniká a po čase se to v nicotu navrací. Je to tak snadné se uzavřít do svojí konzervy a tak je zde konzervativní zaostalá společnost, která dosud nepochopila to, že jak si to uděláme takové to i budeme mít, zázraky jsou v tom, že se nebudeme bát změn a aktualizací. 

Připravme se na to že za krátkou dobu zde budou roboti s kravatou co nahradí vysokoškoláky a středoškoláky, ano práce za mzdu pro lidi už v EU nebude je naivní se spoléhat na to že společnost bude živit v EU miliony lidí co jsou dlouhodobě nezaměstnaní nebo jsou v důchodu.

EU je už dneska zadlužená natolik, že nemá ani peníze na podporu sociálních ubožáků co jsou na okraji společnosti, následkem jsou logicky krize a nepokoje, ekonomičtí migranti z jihu jsou už poslední kapkou, která vedla v EU k explozi sociálních problémů a odchodu Anglie z EU. Je třeba začít regulovat globálně optimálně porodnost, ubožáků je na světě už jako sraček, a tak to všude stojí za hovno.