Přeskočit na obsah

E

Evoluce počítá změny v rovině milionu let

  • E

Statisticky evoluce nepočítá s tím že zde budou lidi pracovat za mzdu na práci budou stroje a programy, tak jako koně nahradili automobily tak i lidi nahradí roboti. Není evolučně důležité jestli zde člověk evolučně zanikne za sto let nebo za tisíc let, evoluce počítá změny v rovině milionu let. Místo nemáme lidi zde bude nemáme roboty a umělou inteligenci. Vaše úvahy jsou zajímavé a otevírají diskusi o budoucnosti práce, technologie a evoluce lidské společnosti. Zdá se, že se zaměřujete na potenciální dopady automatizace a pokročilých technologií na pracovní trh a společnost jako celek. Je pravda, že automatizace a rozvoj umělé… Číst dále »Evoluce počítá změny v rovině milionu let

Evolučně se člověk chová jako invazní druh

  • E

Stát si hraje na boha který je svatý, je zcela jedno o jaký stát jde a jaká je tam ideologie, stát může konat beztrestně to co jedinec ve státě konat beztrestně nesmí. Každý stát funguje jako centrální dogmatická totalita, minulost států v nahotě odhaluje pravdu o každém státu. V minulosti zde byli králové a šlechta, moc se tak dědila a nebyla zde možná politika a demokracie. Pokud stát nemá k dispozici armádu tak mu hrozí to že jej napadne stát co má armádu a udělá ze státu svojí provincii. Amerika neměla armádu a tak došlo k tomu že se do… Číst dále »Evolučně se člověk chová jako invazní druh

Existujeme v budoucnosti současnost je iluze

  • E

Současnost je iluze, protože než mozek nebo počítač zpracuje data a programy tak je zde už budoucnost, vidíme a slyšíme jenom minulost, protože existujeme v budoucnosti, mnozí namítnou že jde jenom o velmi krátký čas, který dělá ze současnosti minulost, a že současnost pro nás existuje. Máme z budoucnosti strach, a tak z budoucnosti unikáme do minulosti a tím nechápeme budoucnost. Neustále jsme informování o minulosti a nikdo nás neinformuje o budoucnosti a následkem je to že nejsme na budoucnost připravení a najednou přijde nečekaná změna a zhroutí se politika nebo ekonomika. Podívejme se na úspěšné lidi nebo na úspěšné… Číst dále »Existujeme v budoucnosti současnost je iluze

Existuje trvalý problém?

  • E

Lidi neustále myslí protože mají problémy a snaží se problémy vyřešit už mnoho tisíciletí, myslím tedy jsem. Je-li tedy život sám o sobě dobrý a žádoucí, a když si pak vidoucí uvědomí, že vidí, slyšící, že slyší, jdoucí, že jde, a když máme i pro všechny ostatní činnosti vědomí, že jsme činní, takže vnímáme, že vnímáme, a myslíme, že myslíme, je to pro nás známka, že jsme. Existuje trvalý problém? Mnozí skeptici tvrdí že třeba; hříšnost, nemoci, smrt, daně, láska, štěstí, bída, války, krize, centralismus, vandalismus, peníze, lež atd. jsou trvalý lidský problém, to není trvalý problém to je evoluční… Číst dále »Existuje trvalý problém?

Existuje v absolutnu něco, co je dokonalé a všemocné?

  • E

Otázka existence něčeho dokonalého a všemocného v absolutním smyslu je filozofickým a teologickým tématem, které bylo zkoumáno po staletí. Existuje mnoho různých filozofických a náboženských perspektiv na tuto otázku, a názory se liší v závislosti na víře, filozofickém směru a přesvědčení jednotlivých lidí. Následují některé z těchto perspektiv. V teistických náboženstvích, jako je křesťanství, islám a židovství, existuje koncept Boha, který je považován za bytost, která je dokonalá a všemocná. V těchto náboženstvích je Bůh obvykle považován za stvořitele vesmíru a udržovatele všeho v existenci. Deisté věří v existenci Boha, který vytvořil vesmír, ale poté se od něj vzdálil, nezasahuje do lidských… Číst dále »Existuje v absolutnu něco, co je dokonalé a všemocné?