Přeskočit na obsah

Každé programování má svoje svatá pravidla

  • K

Programování není o tom, kdo bude nejrychlejší, ale je o tom, kdo bude lepší! Každé programování má svoje svatá pravidla a porušení těchto pravidel má za následek chyby které se draho a obtížně hledají a opravují! Pokud vytváříte obsah, který zveřejníte na internetu nebo jinak tak programujete myšlení lidí, jde o to abyste z lidí nedělali hlupáky tak jako to dělají elity pomocí propagandy a cenzury. 

Programování má určitě některá základní pravidla, která jsou považována za standardy v oboru a pomáhají programátorům vytvářet kvalitní a spolehlivý kód. Některá z těchto pravidel zahrnují:

  1. KISS – Keep It Simple, Stupid (udržuj to jednoduché, hlupáku) – tímto se myslí, že by kód měl být co nejjednodušší a nejpřehlednější, aby byl snadno čitelný a pochopitelný pro ostatní programátory.
  2. DRY – Don’t Repeat Yourself (nepouštěj se do opakování) – tímto se myslí, že by se kód měl snažit minimalizovat opakování a duplikaci kódu, aby byl snadno udržovatelný a aktualizovatelný.
  3. YAGNI – You Ain’t Gonna Need It (nebudeš to potřebovat) – tímto se myslí, že by se mělo minimalizovat vytváření funkcí a kódu, který není nezbytně nutný, aby se minimalizovala složitost a zbytečná práce.
  4. SOLID – Single Responsibility, Open-Closed, Liskov Substitution, Interface Segregation, Dependency Inversion – SOLID je zkratka pro pět základních principů návrhu objektově orientovaného programování, které pomáhají programátorům vytvářet kvalitní a přehledný kód.
  5. Testování a ladění kódu – testování kódu a ladění chyb jsou klíčovými kroky v procesu vývoje softwaru, protože pomáhají zajistit, že kód funguje správně a je spolehlivý.

Je důležité si uvědomit, že neexistuje žádná univerzální sada pravidel pro všechny programovací jazyky a projektové požadavky. Pravidla se mohou lišit v závislosti na programovacím jazyce, použitém frameworku nebo předpokládaných požadavcích na projekt. Nicméně, tyto základní principy by měly být brány v úvahu při vytváření kódu a mohou pomoci k vytvoření lepšího a udržovatelného softwaru.