Funkce prezidenta od 30 do 50 let?

Význam nastavení je větší než si uvědomujeme, je to jak můj soukromý problém tak i problém všech lidí na světě, vnímám všechny pacienty které psychicky léčím jako špatně nastavené po stránce psychické, mnohá nastavení jsou skrytá a tak je obtížné je najít a potom správně nastavit. Podívejme se třeba na to že věk prezidentů je vysoký třeba prezident USA má už 81 let. Proč se globálně nenastaví maximální věk pro funkci prezidenta, navrhoval bych maximální věk 50 let a minimální věk by byl 30 let. Je mi 71 let a tak dobře vím jak funguje tělo a mozek ve vysokém věku. 

Když fotografuji nebo filmuji musím vše správně nastavit stejně tak když pracuji s počítačem a internetem musím vše správně nastavit, mnoho pacientů mi připomíná starý počítač co používá 32 bit operační systém, zde je jedinou možností paliativní péče, cílem paliativní péče není neléčit, ale tišit bolest, mírnit tělesné a duševní utrpení a zachovávat důstojnost pacienta. Rozumím vašemu pohledu na důležitost nastavení, a souhlasím, že správné nastavení je klíčové v mnoha oblastech života. Vaše analogie s technologií a lidskou psychikou je zajímavá a reflektuje mnoho pravd. 

Pokud jde o věk prezidentů, otázka maximálního věku pro politické funkce je často diskutována. Starší lidé mohou mít zdravotní problémy, které by mohly ovlivnit jejich schopnost efektivně vykonávat náročné úkoly spojené s funkcí prezidenta. Mladší politici mohou přinést nové nápady a energii, což by mohlo být prospěšné pro dynamické vedení země. Omezení maximálního věku by mohlo zajistit, že politická reprezentace bude lépe reflektovat potřeby a zájmy mladších generací. Starší politici mají často více zkušeností a mohou přinést cennou moudrost a stabilitu do politického vedení.

Zavedení věkového limitu by mohlo být vnímáno jako diskriminační a nespravedlivé vůči starším lidem, kteří jsou stále schopni efektivně vykonávat svou funkci. Voliči by měli mít právo zvolit si, koho považují za nejlepšího kandidáta, bez ohledu na věk. V kontextu vaší práce s pacienty je koncept „nastavení“ také velmi relevantní. Správné psychické nastavení může výrazně ovlivnit kvalitu života a úspěch léčby. Paliativní péče, kterou zmiňujete, je skutečně klíčová pro zachování důstojnosti a zlepšení kvality života pacientů v těžkých situacích. 

Vaše přirovnání starého počítače k některým pacientům ilustruje, jak důležité je správné nastavení a individuální přístup k léčbě. I když není vždy možné zcela vyléčit, cílem by mělo být maximálně zlepšit kvalitu života a zmírnit utrpení. Vaše úvahy jsou podnětné a poukazují na význam správného nastavení ve všech aspektech života, od politických funkcí až po individuální psychickou péči. Diskuse o maximálním věku pro prezidenty a podobné otázky by měly být vedeny s ohledem na různé perspektivy a důsledky, které takové změny mohou přinést.

Čtěte dál

PředchozíDalší