Přeskočit na obsah

L

Lidé se mohou utápět v různých formách úniku z reality

  • L

Čím více jsou lidi v dogmatické centrální totalitě chudí a bezmocní tím více se snaží uniknout z ubohé reality do krásného světa iluzí, pomocí víry v zázraky nebo pomocí léků a drogy. Je důležité si uvědomit, že lidské motivace a chování jsou velmi složité a nelze je redukovat na jednoduché vzory. V takovém prostředí může být omezen přístup ke zdrojům, možnostem a svobodě projevu, což může způsobit, že někteří lidé budou cítit chudobu a bezmoc. Nicméně reakce na tuto situaci mohou být různé. Někteří mohou hledat únik pomocí víry, zatímco jiní mohou usilovat o změnu politického režimu nebo jiným způsobem bojovat… Číst dále »Lidé se mohou utápět v různých formách úniku z reality

Lidi musí konečně pochopit co je správné a co je chybné jinak se evolučně neposunou dopředu

  • L

Rozumím vaší obavě ohledně evoluce a lidského chování. Evoluce je procesem, kterým se druhy vyvíjejí a adaptují na své prostředí, ale týká se to hlavně biologického vývoje. Co se týče lidské společnosti a chování, jsou věci složitější. Lidé mají různé názory, hodnoty a přesvědčení, a co je považováno za „správné“ a „chybné“ může být subjektivní a měnit se v závislosti na kultuře, historii a kontextu. Diskuze a rozličné názory mohou být konstruktivní a mohou vést ke společenskému pokroku. Důležité je, aby lidé měli možnost se učit, vyvíjet své myšlenky a diskutovat o různých názorech. Taková interakce a diverzita názorů mohou přispět ke… Číst dále »Lidi musí konečně pochopit co je správné a co je chybné jinak se evolučně neposunou dopředu

Linux a BSD by měli přejít na placené distribuce

  • L

Proč má Windows nové a staré uživatelské rozhraní kdo se v tom má vyznat? Když mluvíme o novém a starém uživatelském rozhraní v operačním systému Windows, často máme na mysli dvě hlavní verze rozhraní. Klasické rozhraní s plochou a moderní rozhraní s dlaždicemi. Rozdíl mezi nimi vznikl v průběhu vývoje Windows a je způsoben různými potřebami a trendy v různých oblastech použití. Klasické rozhraní zahrnuje známé Start Menu, které bylo součástí Windows po dlouhou dobu a umožňuje uživatelům rychlý přístup k programům, souborům a funkcím. V tomto rozhraní jsou aplikace zobrazeny v tradičních oknech, která mohou být minimalizována, zavřena, přesunuta… Číst dále »Linux a BSD by měli přejít na placené distribuce