Dotykové telefony vytlačují z trhu tlačítkové telefony

Dříve byli dotykové telefony s operačním systémem drahé ale to se změnilo a jsou už k dispozici levné dotykové telefony a tím je malý zájem o klasické tlačítkové telefony. Byli zde snahy o to zachránit tlačítkové telefony tím že se technicky a vzhledem vylepšovali ale ukázalo se že ani o vylepšený telefon není zájem. Tlačítkové …
Pokračovat ve čtení Dotykové telefony vytlačují z trhu tlačítkové telefony

Pokud by neměli lidi paměť, tak by se z nich stali naprogramované stroje

Pokud by lidé neměli schopnost paměti, mělo by to značný dopad na jejich schopnost učit se, rozvíjet se a přizpůsobovat se novým situacím. Paměť hraje klíčovou roli v procesu ukládání, uchovávání a následného vybavování informací, zkušeností a dovedností. Bez paměti by lidé ztratili kontinuitu svého života a své osobnosti. Pokud by lidé byli bez paměti, mohli …
Pokračovat ve čtení Pokud by neměli lidi paměť, tak by se z nich stali naprogramované stroje

Proč se v přírodě nechrání autorská práva

Autorská práva jsou právní koncept, který reguluje práva a povinnosti spojené s vytvářením, publikováním a využíváním duševního vlastnictví, jako jsou literární, hudební, vědecká a umělecká díla. Tyto práva chrání tvůrce tím, že jim dávají kontrolu nad tím, jak jejich dílo může být používáno ostatními, a tím umožňují tvůrcům získat uznání a případně i finanční odměnu …
Pokračovat ve čtení Proč se v přírodě nechrání autorská práva

Špatná politika se pozná snadno podle vysokých daní

Věta, kterou jste uvedl, vyjadřuje určitý pohled na politiku a daně. Nicméně, situace je často mnohem složitější a závisí na mnoha faktorech. Vysoké daně samy o sobě nemusí vždy znamenat špatnou politiku. Zvyšování daní může být klíčové pro financování veřejných služeb, infrastruktury, sociálního zabezpečení a jiných programů, které mohou mít pro společnost pozitivní dopad. Spravedlivé a …
Pokračovat ve čtení Špatná politika se pozná snadno podle vysokých daní

Internet je jako hospodářství a jenom pracovitý a chytrý hospodář má z internetu veliký užitek

Ano, vaše přirovnání internetu k hospodářství má smysl. Internet lze vnímat jako obrovský digitální ekosystém, který zahrnuje různé aktivity, zdroje a možnosti. Podobně jako v hospodářství mohou lidé, kteří vědí, jak efektivně využívat dostupné nástroje a zdroje, získat z internetu mnoho výhod. Zde jsou některé paralely mezi hospodářstvím a využíváním internetu.  Stejně jako v hospodářství, i …
Pokračovat ve čtení Internet je jako hospodářství a jenom pracovitý a chytrý hospodář má z internetu veliký užitek

Optimální počítač pro začínající youtubery

Potřebujete kvalitu za málo peněz to je logické, počítač se dneska stal pevným bodem, kolem kterého se točí digitální svět, nabídka počítačů je veliká, základní otázkou je notebook nebo veliký klasický počítač? Zkoušel jsem mnohokráte pracovat na notebooku, ale je to utrpení, a navíc je notebook drahý a poruchový. Proto jsem si sestavil levný rychlý …
Pokračovat ve čtení Optimální počítač pro začínající youtubery

Život bez štěstí, rodina bez dětí, práce bez smyslu, co s tím lze udělat?

Konzumní systém jako takový není v principu špatný, problémem je správné nastavení konzumního systému. Lidé jsou mnohdy vyzýváni k tomu, aby konzumovali více, aniž by byli nuceni zvážit skutečné dopady svých rozhodnutí na jejich životy, vztahy a prostředí. Kritickým problémem konzumního systému je důraz na luxusní zboží a luxusní služby na úkor hodnot, které nemají …
Pokračovat ve čtení Život bez štěstí, rodina bez dětí, práce bez smyslu, co s tím lze udělat?

Teorie v praxi nefunguje o tom je ekonomika a politika

Vaše tvrzení naznačuje, že existuje nějaký rozpor mezi teorií a praxí v oblasti ekonomiky a politiky. Skutečnost je však komplexnější a závisí na konkrétních situacích a kontextu. Ekonomické teorie poskytují různé modely a koncepty, které pomáhají porozumět, jak fungují ekonomiky a jaké faktory na ně působí. Někdy se zdá, že ekonomické teorie nefungují v praxi, …
Pokračovat ve čtení Teorie v praxi nefunguje o tom je ekonomika a politika

Obyvatelé z vesnic se ve městech chovají jako na vesnici a to nefunguje

Vaše pozorování se týká sociálního jevu, který se občas vyskytuje, a nazývá se „urbanizace vesnických hodnot“. Když lidé z venkovských oblastí migrují do měst, mohou si s sebou přinést své způsoby chování, návyky a kulturu. To může vést k situaci, kdy se tito lidé ve městech chovají podobně jako na vesnicích, i když městské prostředí …
Pokračovat ve čtení Obyvatelé z vesnic se ve městech chovají jako na vesnici a to nefunguje

Adolf Hitler za druhé světové války v nahotě ukázal co je to dogmatická totalita

Co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným o tom je politika a ekonomika. Tato fráze vystihuje některé aspekty politiky a ekonomiky, zejména v kontextu moci a nerovnosti. Zdůrazňuje, že ti, kteří mají více moci a zdrojů, často mají tendenci prosazovat své zájmy a preferované politiky, zatímco ti, kteří mají méně moci a zdrojů, mohou být …
Pokračovat ve čtení Adolf Hitler za druhé světové války v nahotě ukázal co je to dogmatická totalita

Je třeba založit globální odborovou organizaci která zajistí zaměstnancům vysoké platy

Založení globální odborové organizace s cílem zajištění vysokých platů pro zaměstnance by bylo ambiciózní a složité úsilí. Odborové organizace se obvykle zaměřují na ochranu pracovních práv a zlepšení pracovních podmínek, včetně platu, ale dosažení vysokých platů je závislé na mnoha faktorech, včetně ekonomického prostředí, legislativy a konkurenceschopnosti daného průmyslu či odvětví.  Zde je několik klíčových …
Pokračovat ve čtení Je třeba založit globální odborovou organizaci která zajistí zaměstnancům vysoké platy

Kam mizí společné peníze to je zásadní ekonomická otázka

Ano, otázka týkající se toho, kam mizí společné peníze, je zásadní ekonomickým tématem. Tato otázka se souvisí s různými aspekty ekonomiky, jako je inflace, peněžní zásoba a tok peněz v ekonomice. Zde je několik klíčových faktorů, které ovlivňují, kam mohou peníze „zmizet“ v ekonomickém systému. Pokud centrální banka vydává příliš mnoho peněz vzhledem k ekonomickému růstu, …
Pokračovat ve čtení Kam mizí společné peníze to je zásadní ekonomická otázka

Umělá inteligence nahradí za deset let většinu státních zaměstnanců

Zavedení umělé inteligence do státní správy a veřejného sektoru může přinést řadu výhod, ale také sebou nese několik otázek a výzev, které je třeba zvážit. Umělá inteligence může zpracovávat velké množství dat rychleji a efektivněji než lidé. To může vést k rychlejším rozhodnutím a zlepšení procesů ve státní správě. Umělá inteligence může minimalizovat lidské chyby, což je …
Pokračovat ve čtení Umělá inteligence nahradí za deset let většinu státních zaměstnanců

Člověk stvořil bohy, aby je nakonec evolučně zničil, protože se sám stal bohem

Vaše tvrzení je jednou z možných interpretací vývoje náboženství a lidského myšlení, ale není jedinou a existuje mnoho dalších pohledů na tuto problematiku. Teorie, že náboženství vzniklo jako produkt lidské imaginace a potřeby po vysvětlení světa kolem nás, jsou rozšířené. Podle těchto teorií si lidé stvořili bohy, aby si vysvětlili jevy, které jim byly nepochopitelné. Postupem …
Pokračovat ve čtení Člověk stvořil bohy, aby je nakonec evolučně zničil, protože se sám stal bohem

F-35 vs Gripen-E

Je to podobné jako by si ekonomický chudák, chtěl koupit nový sportovní vůz Ferrari. Na jedné straně stát nemá peníze na; školy, zdravotnictví, důchody atd. a na druhé straně bude investovat do zbytečných drahých stíhaček F-35 to mi rozum nebere. Správná cesta je v modernizaci na Gripen – E, komu není rady tomu není pomoci, …
Pokračovat ve čtení F-35 vs Gripen-E

Problémem dogmatických totalit je snaha řešit všechny problémy jenom násilím

Ano, to je jedna z charakteristik dogmatických totalitních režimů. Dogmatické totalitarismy jsou politická uspořádání, která se vyznačují úplnou kontrolou státu nad všemi aspekty života občanů a silným důrazem na určitou ideologii či dogma. Těmito režimy se snaží dosáhnout „dokonalé“ společnosti, a to často násilím a represí. Jedním z klíčových rysů dogmatických totalit je odmítnutí pluralismu a …
Pokračovat ve čtení Problémem dogmatických totalit je snaha řešit všechny problémy jenom násilím

Zpovědnice v kostele existuje díky hříšnosti

Propaganda existuje díky cenzuře, pravda existuje díky lži, moudrost existuje díky hlouposti atd. Zpovědnice v kostele existuje díky hříšnosti, pokud by lidi byli svatí tak by nepotřebovali k ničemu zpovědnici v kostele, kde by se mohli vyzpovídat ze svých hříchů. Vše to jsou příčiny a jejich následky, jak vlastně evolučně došlo k tomu, že jsou …
Pokračovat ve čtení Zpovědnice v kostele existuje díky hříšnosti

V současnosti myslíme na to, jak mít peníze a v budoucnosti budeme myslet na to, jak mít čas

Lidé často tráví mnoho času a energie tím, jak získat peníze a dosáhnout finanční stability. To je důležité, protože peníze jsou nezbytné pro pokrytí základních potřeb a splnění různých cílů. Nicméně je také důležité si uvědomit, že čas je nezvratný zdroj. Jakmile uplyne, není možné ho získat zpět. Proto je důležité také přemýšlet o tom, …
Pokračovat ve čtení V současnosti myslíme na to, jak mít peníze a v budoucnosti budeme myslet na to, jak mít čas