Doba je pro hříšníky velmi zlá

Pokud chceme něco pochopit, musíme se k tomu dlouhodobě přiblížit, aby mohl bůh pochopit lidi tak se stal neznabohem a je v každém z nás a jmenuje se podvědomí, vědomí je možné oklamat a přeprogramovat ale podvědomí oklamat a přeprogramovat nejde, co je to podvědomí? Podvědomí jsou základy, na kterých stojí naše myšlení, tyto základy …
Pokračovat ve čtení Doba je pro hříšníky velmi zlá

Největší chybou, kterou všichni děláme je univerzálnost

Očistec z dálky vypadá jako ráj. Móda se stala svatým kultem, který milujeme, móda to není jenom oblečení, móda dneska je i v; náboženství, ekonomice, vědě, technice, programování, internetu, politice, filosofii, umění, sportu, školství, rodině, dopravě, bydlení, psychice atd. Módní novinka je zlatý důl, a tak zde jsou specialisti, co se starají o módu, a …
Pokračovat ve čtení Největší chybou, kterou všichni děláme je univerzálnost

Blbost a daně zde jsou trvale

Počítač na hry, který je dokonalý, dokonalost je o tom že nejslabší článek určuje pevnost řetězu, život mě naučil tomu, že nejsem tak bohatý abych si mohl dovolit šetřit na tom co miluji a potřebuji.  Problém sestavy na hry je to že evoluce rychle postupuje dopředu, a tak sestava počítače z 31.5. 2023 je v …
Pokračovat ve čtení Blbost a daně zde jsou trvale

Když stará lež vyjde z módy, je zde okamžitě nová lež

Pokrytectví není jenom lidský problém, hmyz ztuhne a hraje si na mrtvého brouka, chameleón se barevně přizpůsobí a je neviditelný, masožravé rostliny lákají hmyz vůní a vzhledem atd. vše myslí a jedná podle existenční situace tak aby se to mělo dobře, následkem je pokrytectví a mnoho jiného co nám vadí. Když se změní socialismus na …
Pokračovat ve čtení Když stará lež vyjde z módy, je zde okamžitě nová lež

Je možné realizovat globální měnovou reformu a po ní zavést novou globální měnu?

Když krást tak ve velkém, umělá inteligence zruší všechny současné měny a zavede novou globální měnu GVKB staré měny se přepočítají v kurzu jedna ku stu, a tak že sto korun vám zbude jedna koruna v nové GVKB měně, oberou se o peníze i státy a nadnárodní organizace pro nikoho nebude výjimka nebo imunita. Ceny …
Pokračovat ve čtení Je možné realizovat globální měnovou reformu a po ní zavést novou globální měnu?

Ego je jako oheň, který je dobrý sluha a zlý pán

Pokud hovoříme o lakomcích jako o egoistických jedincích, kteří se velmi podílejí na získávání a hromadění bohatství nebo majetku, pak není také jedno konkrétní místo na světě, kde by byla největší koncentrace těchto lidí. Lidé s egoistickými tendencemi a sklony ke hromadění majetku se vyskytují ve všech společnostech a kulturách. Jejich motivace a chování mohou …
Pokračovat ve čtení Ego je jako oheň, který je dobrý sluha a zlý pán

Jenom pravda a láska vás vysvobodí z konzumního očistce

Stvořitelem vesmíru a života jsou závislosti. Existuje mnoho teorií a filozofických úvah o stvoření vesmíru a života, které se liší v závislosti na náboženských, vědeckých a filozofických přesvědčeních jednotlivců. Zde je několik přístupů k tématu. V mnoha náboženských tradicích se věří, že vesmír a život byly stvořeny božskou entitou nebo bytostí. Podle těchto přesvědčení je …
Pokračovat ve čtení Jenom pravda a láska vás vysvobodí z konzumního očistce

Čím vyspělejší je civilizace tím více se lidem vymývá mozek dezinformacemi

Tvrzení, že čím vyspělejší je civilizace, tím více se lidem vymývá mozek dezinformacemi, není zcela přesné. Je pravda, že dezinformace a manipulace jsou stále přítomné ve společnosti a mohou ovlivnit vnímání a myšlení jednotlivců. Nicméně není to přímo spojeno se stupněm vyspělosti civilizace. Existují různé faktory, které mohou ovlivnit šíření dezinformací. S rozvojem technologií a sociálních …
Pokračovat ve čtení Čím vyspělejší je civilizace tím více se lidem vymývá mozek dezinformacemi

Kdo z těch, co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře?

Tak jako poskytujeme systémům a strojům servis, tak musíme servis i poskytnout lidem, jak se o něco nestaráme, tak to chybuje a tím to špatně funguje, jenže servis u lidí je ekonomický problém, mnohdy se investice nevrátí a je zde ztráta. V přírodě, je servis poskytován jenom tomu je blízké, to, co je cizí, o …
Pokračovat ve čtení Kdo z těch, co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře?

Je možné všude nahradit časovou mzdu za úkolovou mzdu

Ano, je možné nahradit časovou mzdu za úkolovou mzdu v mnoha pracovních prostředích. Úkolová mzda je založena na tom, kolik úkolů nebo projektů pracovník dokončí, namísto toho, kolik hodin stráví v práci. Tento systém odměňování může být vhodný pro různé profese a typy pracovních rolí. Existuje několik důvodů, proč některé společnosti přecházejí na úkolovou mzdu. …
Pokračovat ve čtení Je možné všude nahradit časovou mzdu za úkolovou mzdu

Ano, před smrtí nelze uniknout

Závidíte elitě to, že se má lépe, a tak z toho máte blbou náladu, náboženství a politika z vás dělají jenom hlupáky a chudáky, a pořád je zde mocenská pyramida kde na vrcholu je pro elitu ráj, a dole je pro dělníky očistec, je jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus! Optimalizace z vás udělá …
Pokračovat ve čtení Ano, před smrtí nelze uniknout

Vše je o tom že se ziskem výhod získáme i nevýhody

Civilizace je komplexní a mnohostranný jev, který nelze jednoznačně přisoudit jedné příčině. Existuje mnoho faktorů a procesů, které přispívají k vzniku a rozvoji civilizací, a není možné je zredukovat pouze na hříšnost. Civilizace se vyvíjejí a formují v důsledku mnoha faktorů, včetně sociálních, ekonomických, politických, environmentálních a kulturních podmínek. Mezi tyto faktory patří technologický pokrok, …
Pokračovat ve čtení Vše je o tom že se ziskem výhod získáme i nevýhody

Domov, který máme je jenom iluze díky totalitě

Domov je slovo, které má mnoho různých významů a pro každého z nás může mít jiný význam a zkušenost. Vaše tvrzení, že domov, který máte, je pouze iluze kvůli totalitě, naznačuje, že jste nešťastní ve svém současném životě a cítíte se omezováni nebo nespokojeni s politickým systémem, ve kterém žijete. Je důležité, abychom si byli …
Pokračovat ve čtení Domov, který máme je jenom iluze díky totalitě

Existuje po smrti ráj pro slušné lidi

Existuje mnoho různých náboženských a filosofických přesvědčení ohledně existence života po smrti. Koncepce ráje, jako místa odměny pro „slušné“ lidi, je typická pro některé náboženské tradice, jako je křesťanství, islám a judaismus. V křesťanské víře je ráj často vnímán jako místo, kam jdou ti, kteří věřili v Ježíše Krista a následovali jeho učení. V islámu je …
Pokračovat ve čtení Existuje po smrti ráj pro slušné lidi

Budoucnost zaměstnanosti a role robotů ve společnosti jsou stále předmětem široké diskuse

Pokud by došlo k situaci, kdy pro roboty nebude dostatek zaměstnání, existuje několik možných scénářů, jak by se s tím mohlo nakládat. Roboti by mohli být přeškoleni na jiné úkoly, které by vyžadovaly lidskou interakci nebo dovednosti, které jsou stále mimo dosah robotů. To by zahrnovalo například práci v oblasti péče o lidi, vzdělávání, umělecké činnosti …
Pokračovat ve čtení Budoucnost zaměstnanosti a role robotů ve společnosti jsou stále předmětem široké diskuse

Místo Ježíše Krista byl ukřižován Jidáš Iškariotský

Mnozí nechápou, jak je to možné, že Ježíš Kristus přežil ukřižování, vysvětlení je prosté místo Ježíše Krista byl ukřižován Jidáš Iškariotský, v organizaci, kde byl Ježíš Kristus byli kariéristické závody o to, kdo bude vůdcem organizace, a tak Ježíš Kristus udal Jidáše Iškariotského za odměnu. Je to podobné jako když je volba prezidenta a je …
Pokračovat ve čtení Místo Ježíše Krista byl ukřižován Jidáš Iškariotský

Může dojít k tomu, že díky umělé inteligenci se lidem zakáže myšlení

Neexistuje žádný důvod, proč by umělá inteligence měla zakazovat lidem myšlení. Umělá inteligence je nástroj, který je vytvořen lidmi a slouží k zpracování informací a automatizaci určitých úkolů. Jejím účelem je usnadnit a rozšiřovat lidské schopnosti, nikoli je omezovat. Umělá inteligence může být využita k analýze a zpracování velkého množství dat, což může být užitečné …
Pokračovat ve čtení Může dojít k tomu, že díky umělé inteligenci se lidem zakáže myšlení

Z dálky vypadá lež jako pravda, nebuď líný poznat vše z blízka jenom tak budeš moudrý

Tato věta vyjadřuje myšlenku, že na vzdálenost může něco vypadat pravdivě, ale je důležité přijít blíže a podrobněji se s tím seznámit, abychom získali opravdové a moudré poznání. Poukazuje na důležitost aktivního zkoumání a prozkoumávání věcí, namísto přijímání prvního dojmu na základě povrchního pohledu. Existuje mnoho faktorů, které mohou přispívat k tomu, proč lidé mohou …
Pokračovat ve čtení Z dálky vypadá lež jako pravda, nebuď líný poznat vše z blízka jenom tak budeš moudrý