Přeskočit na obsah

Kdo z těch, co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře?

  • K

Tak jako poskytujeme systémům a strojům servis, tak musíme servis i poskytnout lidem, jak se o něco nestaráme, tak to chybuje a tím to špatně funguje, jenže servis u lidí je ekonomický problém, mnohdy se investice nevrátí a je zde ztráta. V přírodě, je servis poskytován jenom tomu je blízké, to, co je cizí, o to se nikdo už nestará, protože dobrota je žebrota. Život je hra podle pravidel, a pravidla určují ti, co jsou nahoře, těm, co jsou dole, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Zde se dostáváme k tomu, že nemůžeme všechny lidi házet do jednoho pytle, každý lidský jedinec je originál a potřebuje i originální přístup, lidi nejsou hříšný dobytek, který potřebuje svatého pastýře. Jelikož starat se o lidské tělo je neřešitelný problém tak lidi naskenujeme pomocí dotazníků a informace umístíme do počítačů.

Informační technologie bude řídit počítače a roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi budou existovat jenom ve virtuální realitě a místo titulů a jmen budou mít jenom statistická globální čísla. Současnost je o; rychle, levně, kvalitně atd. toho lze dosáhnout jenom tím, že zde nebudou lidi, co dělají chyby, vše jsme v civilizaci změnili a na sebe jsme zapomněli. Ano, vím jistě to, že ty nic nevíš. Hříšníci se rádi chlubí vědomostmi a mnohým jiným, jenže vše, čím se chlubíte, to je jenom divadlo, vím jistě to, že ty nic nevíš, znáš jenom povrch a nevíš co je pod povrchem, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, z blízka poznáváme, že hmota je holografická iluze, a že vše zde je jenom iluze, protože civilizace je továrna na iluze. Jsi jenom hříšný pytel, ve kterém jsou iluze, proto je vše v pytli, a není možné zde dosáhnout seberealizace.

Když uděláme do pytle díru, tak z pytle vytečou iluze, tím život hříšníka končí ve zpovědnici. Zdrojem soužení je hříšné toužení po úspěchu, každý úspěch je zde, ale jenom dočasnou iluzí, na tomto hříšném divadle, kde je vše jenom iluze. Je to tak snadné, si vytvořit ve svém hříšném pytli iluzorní ráj, ve kterém jsi králem, jenže brzo si uvědomíš, že jsi jenom hříšník, který zde má nulovou hodnotu. Podívejme se do přírody, zde veliké zabíjí malé, zabíjení je přirozenou součástí života, pokud je zde zabíjení zakázáno, tak následkem je politická a ekonomická krize. Není třeba hříšníky věznit, když je mnohem levnější je zabíjet ve zpovědnici, nejsou hříšníci tak nejsou zde s hříšníky ani problémy. Vězení nikoho nenapravilo, vězníme lidi proto, abychom hříšníky mohli zastrašit, je třeba zrušit všechna vězení a pracovní tábory, budeme hříšníky popravovat ve zpovědnici.

Zavedou se roční testy na hříšnost, kdo nedostane roční svatou certifikaci ve zpovědnici, ten bude eliminován ve zpovědnici pomocí elektřiny, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita. Nemá smysl, měnit násilně pomocí politiky a ekonomiky konzumní centralizovanou civilizaci, smysl má eliminovat hříšníky ve zpovědnici, z díla se pozná, kdo je hříšník, slova mohou klamat, ale činy už klamat nemohou. Kolem změn se zde vše točí, příčnou změn je pohyb, tam kde není pohyb tam nejsou ani změny, kámen není v pohybu, a tak je pořád stejný, naše myšlení je v pohybu, a tak se mění podle situace, mnohdy je snaha pohyb zpomalit nebo zastavit, tím ale vše usne a je to potom obtížné to probudit, zaostalé rasy zde jsou díky tomu, že pocházejí z času a prostoru, kde vše usnulo, a tak se to evolučně nezměnilo k vyspělejšímu systému.

Člověk se liší od zvířete svojí psychickou vyspělostí a schopností používat ruce k práci. Zaostalé rasy jsou zvyklé na jednoduché myšlení a jednoduché práce, snaha o to je násilně změnit pomocí výchovy je naivní a marná, ze starého domu nikdo neudělá nový dům, musí se starý dům zbourat a na nových základech postavit nový dům, jenže to je veliká investice, do které se nám nechce. Měníme u všeho starého jenom povrch a tím se dostáváme do neřešitelných problémů, politici chtějí být populární, a tak logicky odmítají dělat cokoli co je nepopulární, ale je to nutné udělat, abychom nestáli na vedlejší koleji jako zaostalá společnost. Podívejme se třeba na to, že zde není mnohé; globalizované, optimalizované, automatizované, digitalizované, očipované, sjednocené atd. jak si to dneska uděláme, takové to budeme zítra i mít, z díla se pozná tvůrce, slibů se nenajíme, z těch, co jsou nahoře, se stali jenom iluzionisté, co tahají z klobouku ekonomické a sociální zázraky, jenže to jsou jenom mediální iluze.

Už máme dost dogmatický totalit, které mezi sebou válčí, a tak umírají miliony civilistů a ničí se mnoho hodnot, pro bezdomovce nejsou peníze, ale pro armádu jsou peníze, je to celé jenom o pokrytectví, je třeba se poučit z minulých amatérských chyb, nechtěj změnit cizí lidi, chtěj změnit sebe tím, že nebudeš konat to, co ti škodí a co škodí ostatním, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, nebuď pyšný sobec. Podívejme se na víru v zázraky, je to dneska veliký obchod; vezmi si lék a stane se zázrak, modli se k bohu a stane se zázrak, pij slivovici a stane se zázrak, kup i si to co ti nabízí reklama a stane se zázrak atd. všude je to dneska jenom samý iluzionista který tahá z klobouku zázraky, civilizace je továrnou na iluze. Nejnovějším vynálezem je veliký telefon, ve kterém je Facebook, místo kupování psa si koupíte telefon a zaregistrujete se na Facebooku, čas je tím nejdražším, co máme a my tento čas věnujeme digitálním systémům, na kterých jsme závislí. Z lidí se stali už jenom loutky, které jsou dálkově ovládané, všichni závodí o výhody a jistoty, najednou se psychicky a tělesně zhroutí a chtějí od lékaře zázračný lék, tím lékem je pravda a láska, pokud v tobě není pravda a láska, tak jsi už mrtvola na dočasné dovolené.

Vše směřuje zase k veliké světové válce, na které vydělají milionáři, podle hesla, peníze nesmrdí a po mě potopa. Ve válce se ukazuje pravda o tom, že jsme ubožáci, a proto vše řešíme násilím, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že jsme pokrytci, umíte si vůbec představit novou kulturní civilizaci, kde by nebylo pokrytectví? Ano, volů je zde jako sraček. Z díla poznáme, kdo je vůl a kdo není vůl, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, volové myslí na voloviny a dělají voloviny, ten druhý je vůl, sebekritika u volů vyšla z módy. Kolik je na světě pokrytců tolik je zde i volů, nikdo z pokrytců není schopen dosáhnout osvícení a tím přestat být volem, pokrytectví vykleštilo psychicky první lidi a proměnilo je ve voly, kdo chce zde s voly v klidu žít, ten musí i volem být. Snaha utéci někam, kde nejsou volové, je naivní a marná, je to jako utíkat před svým stínem.

Často je zde filosofická otázka, jaký má život vola zde smysl? Život má smysl tehdy, pokud na krátkou dobu nejsi volem, proto volové neustále hledají zázračné postupy a léky které jim na krátkou dobu dají iluze, že nejsou volem, jenže vůl s královskou korunou na hlavě, je pořád jenom vůl. Cesta k uzdravení je jenom v tom že se vůl zbaví svého pokrytectví, a je tím, čím opravdu je. Komu není rady, tomu není ani pomoci, klasickou ukázkou toho že nám vládnou volové, jsou pravidla a zákony, podle kterých žijeme, volové vytvořili pro voly klec z pravidel a zákonů, uniknout je možné jenom do jiné klece z pravidel a zákonů. Civilizace se tak stala díky volům továrnou na iluze, prezident to je zde iluzionista první kategorie, hledat zde pravdu a lásku, to je jako hledat ztracené mládí.

Pokrytectví stvořilo protekcionismus, a tak se zde stává autoritou vůl, který dělá jenom samé voloviny, a nedokáže vyřešit problémy, aby se zde volové měli líp. Jaký to má smysl chodit k volbám, když na kandidátkách jsou jenom volové, co zde běží kariéristické závody, aby tak zde získali protekci. Nová doba nám nabízí nové řešení, místo volů zde budou počítače a stroje, robot prezident tak bude vyznamenávat roboty, volové se globálně naskenují a potom se eliminují, získané informace využije GVKB centrální informační technologie k tomu, aby zde bylo GVKB robotům lépe, takto zde zvítězí pravda a láska nad nenávistí a lží na věčné GVKB časy. Kolem iluzí se vše točí, příčinou je naše pokrytectví, abychom se měli sobecky dobře, tak jsme se naučili pokrytectví, a tím jsme stvořili pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze, lidová moudrost byla vyhnána z naší pokrytecké civilizace, protože je plná lásky a pravdy, slušné je být bezcharakterním pokrytcem který hlásá dobro, a přitom je zlý. 

Postavili jsme na iluzích; ekonomiku, umění, filosofii, politiku, náboženství, školství, zákony, pravidla, předpisy, dopravu, bydlení, školství, zdravotnictví, vědu, psychiku atd. to co stojí na iluzích, to je nestabilní, a tak to jistě spadne, pokud někdo jako hrdina poukázal na to, že vše stojí na iluzích, tak se z něj většinou stal mučedník, protože je to drzost chtít, aby vše nestálo na iluzích. Ty jsi; lakomec, sobec, hlupák, blázen, blbec, vůl atd. sebekritika vyšla z módy, nikdo si nechce přiznat to, že je pokrytec, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v tom, že nejsme nazí, dokud byl člověk nahý a nestyděl se za to, že je nahý tak nebyl pokrytec, proč nejvíce navštěvované stránky jsou stránky, kde je nahota tělesná a psychická? 

Nahota tělesná a psychická je lékem na naše pokrytectví, ostatně biblický příběh o vyhnání ze svatého ráje, jasně praví, že stud za nahotu znamenal to, že jsme hříšní pokrytci, a proto jsme museli stvořit hříšnou pokryteckou civilizaci, která je továrnou na iluze. Vše jsou příčiny a jejich následky, čím lépe jsou lidé oblečení, tím většími jsou i pokrytci, kdo je vlastně naším pravým pastýřem, kterého máme následovat? Naším pravým pastýřem nemůže být hříšný člověk, tím pastýřem je jenom pravda a láska, tam kde je pravda a láska, tam není ani pokrytectví, a tím tam nejsou už lidi, rozdělení na bohaté a chudé. Rozdělení na bohaté a chudé je následkem našeho pokrytectví, bohatství je pro hříšníky drogou, a tak zde jsou kariéristické závody o výhody a jistoty, ti, co neuspěli, závidí těm, co uspěli, rozděluji lidi na úspěšné a neúspěšné kariéristy.

Veliké války v nahotě odhalují naše pokrytectví, miliony zbytečně mrtvých lidí ve válce to je statistika, smrt prezidenta to je ale už tragédie, světu nevládnou politici, světu vládnou milionáři, co chtějí, aby pokrytecká civilizace fungovala jako jejich soukromá firma. Kontrolovat a pokutovat, udávat a popravovat, lhát a krást atd. o tom je pokrytecká civilizace vedená milionáři a politiky. Asketismus Čistota Moudrost Nekrást Nelhat Nenásilí Otevřenost Pokora Pracovitost Skromnost. Svět potřebuje jednoduchá pravidla, která se budou všude automaticky dodržovat, veškerá složitost u zákonů a předpisů je následkem pokrytectví, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, z díla se ale vždy pozná kvalita tvůrce, přišel jsem na tento svět abych spatřil, jaké to zde je, a potom abych vyhrál nad tím, co zde na nás pokrytecky parazituje.

Z díla se pozná to, že máš prázdnou hlavu, to jistě musí mít nějakou příčinu, tou příčinou je tvoje hříšnost, myslíš jenom na hříšnosti, a tím je tvoje hlava neustále prázdná, a vše co do ní přijde, to okamžitě z hlavy zmizí, myslíš si, že máš mnoho vědomostí a zkušeností, to je jenom iluze, vím jistě to, že máš prázdnou hlavu. Jelikož okolo tebe jsou jenom hříšníci s prázdnou hlavou, tak ti to připadá, že mít prázdnou hlavu je normální. Ve tvé hlavě jsou jenom informační bubliny, ve kterých nic hodnotného není, a ty informační bubliny vytvářejí iluzi toho, že tvoje hlava není prázdná, největší informační bublinou ve tvojí hlavě jsou tvoje hříšné vlastnosti a hříšné myšlenky. Hříšná civilizace je továrnou na hříšné iluze, náboženství je taky hříšnou iluzí, je možné tento problém nějak vyřešit, aby lidi neměli v hlavě prázdno. Řešení je v kontrole, zavede se globální známkování na hříšnost, a ten kdo bude mít špatné známky, bude potrestán tím, že se z něj stane ubohý bezdomovec, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, známkování bude provádět jenom informační technologie, všude budou kamery a mikrofony, nebude možné se někde utajit, a tam být hříšníkem.

Parazitování způsobuje zaostalost. Civilizace je továrna na parazitování, pokud v civilizaci nebude možné parazitování tak se civilizace zhroutí, čím více je zde parazitování, tím větší je zde zaostalost, z díla spatříme tvůrce, parazit zde honí parazita, dobrota je zde žebrota. To logicky vede k časté ekonomické krizi nebo k válce, za vším je kariéristická pyramida, kde pro největší parazity je na vrcholu ekonomický ráj a dole je pro hostitele ekonomický očistec. Rovnost je zde jenom ve smrti, milion mrtvých lidí ve zbytečné válce to je statistika a smrt krále nebo prezidenta to je tragédie, a tak se státní smutek vyhlašuje. Ano, bude líp. Líp bude jenom parazitům, co jsou nahoře, hostitelům, co jsou dole, nebude líp. Existujeme ve světě iluzí, neustále opakovaná lež se tak stává pravdou, pravda je už jenom v přírodě a lidové moudrosti, život byl a bude procesem, který probíhá podle pravidel, pokud pravidla vytvářejí mocní a bohatí paraziti, tak je život zde konzumním očistcem.

Největším podvodem je tvrzení, že práce je zdrojem zisku, ve skutečnosti zdrojem zisku je parazitování na cizí práci. Největší chybou naší vlády je to, že ti, co nám vládnou, jsou hříšníci, co můžeme očekávat od hříšníků? Kde vzít ale na vládnutí lidi, co nejsou hříšníky? Vše, co má ego to je hříšné, každý člověk má ego, tedy nám musí logicky vládnout informační technologie, robot prezident bude vyznamenávat lidi, doba se od základů změnila, vše je zde o příčině a následku. Modernizace a optimalizace probíhá zde už tisíc let a s příchodem elektřiny se vše velmi evolučně urychlilo, podívejme se na nejvyspělejší ekonomiky, zde vše už řídí jenom informační technologie, logicky následkem je nezaměstnanost, se kterou si nikdo neumí poradit, končí období řemesla a přichází období umění, umění může dělat jenom ten, kdo má talent, podívejme se na produkci programů a filmů, zde je to hlavně o talentu. Nejde vytvořit novou lidskou rasu, která nebude hříšná, to je naivní utopie, jde jenom nahradit lidi za počítače a roboty.

Kdo z těch, co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře? Nikdo to nedokáže, počítače jsou prostě lepší než lidi, s tím se musíme smířit, že politiků je jako sraček, a z hovna nikdo bič neuplete. Největší chybou naší vlády je to, že ti, co nám vládnou, jsou hříšníci, co můžeme očekávat od hříšníků? Kde vzít ale na vládnutí lidi, co nejsou hříšníky? Vše, co má ego to je hříšné, každý člověk má ego, tedy nám musí logicky vládnout informační technologie, robot prezident bude vyznamenávat lidi, doba se od základů změnila, vše je zde o příčině a následku. Modernizace a optimalizace probíhá zde už tisíc let a s příchodem elektřiny se vše velmi evolučně urychlilo, podívejme se na nejvyspělejší ekonomiky, zde vše už řídí jenom informační technologie, logicky následkem je nezaměstnanost, se kterou si nikdo neumí poradit, končí období řemesla a přichází období umění, umění může dělat jenom ten, kdo má talent, podívejme se na produkci programů a filmů, zde je to hlavně o talentu.

Nejde vytvořit novou lidskou rasu, která nebude hříšná, to je naivní utopie, jde jenom nahradit lidi za počítače a roboty. Kdo z těch, co nám vládnou, dokáže porazit počítač v šachové hře? Nikdo to nedokáže, počítače jsou prostě lepší než lidi, s tím se musíme smířit, že politiků je jako sraček, a z hovna nikdo bič neuplete. Politici neumí myslet ekonomicky. Politika je o tom, jak společné peníze utrácet, a ekonomika je o tom, jak společnými penězi šetřit, politik, který se rozhodne snížit náklady státu na polovinu, je považován ostatními politiky za hlupáka. Politici žijí daleko od objektivní reality a nechápou zákon příčiny a následku, následkem toho jsou ekonomické krize a války, komu není rady, tomu není ani pomoci, politici to jsou dneska jenom herci, a prezident a jeho sluhové, to je režisér se svými pomocníky. Politika je továrnou na iluze, ekonomika ale potřebuje mít možnost šetřit, lid potřebuje chléb a hry, jinak bude mít blbou náladu.

Když se podíváme na to, jak politici utrácejí státní peníze za hlouposti, tak vám to připadá jako by politici brzdili ekonomiku. Kdo vlastně táhne ekonomiku? Ekonomiku táhne dopředu modernizace a optimalizace, heslem je; rychle, levně, kvalitně, o tom je ekonomika, stačí se podívat do minulosti, jak fungovala firma Baťa, byl to obrazně moderní stroj na výrobu bot. Buď dobrý a budeme tě mít rádi, to je iluze, každý má rád jenom sám sebe. Od narození jsou nám nuceny svaté originály a očekává se od nás, že je budeme kopírovat, po mnoha letech sbírání informací a jejich optimalizaci jsem dospěl k tomu, že je zde blbá nálada díky tomu že kopírujeme originály. Já jsem svatý pastýř a ty jsi hříšný dobytek musíš mě pokorně následovat, to je obyčejné svaté dogma, nejsou zde žádní svatí pastýři, civilizace je továrna na iluze, které jsou; náboženské, sektářské, politické, reklamní, módní, umělecké, vědecké, technické, ekonomické atd. 

Realita je zde pořád stejná po tisíc let, a iluze je zde jenom krátkou dobu, to je síto, které vám pomůže s tím, že poznáte, co je realita a co je iluze. Toužení po egoistickém parazitování stvořilo civilizaci, která je továrnou na iluze, vše se v civilizaci točí jenom okolo parazitování, dobrota je žebrota. Peníze parazitům nesmrdí, a tak zde jsou; daně, cla, poplatky, pokuty atd. dluhy se stali moderním ekonomickým otroctvím, nemáš peníze tak jsi ekonomickým otrokem. Veliké války v nahotě odhalují to, že jsme horší než zvířata, vraždíme se jenom díky toužení po parazitování, parazit je parazitu parazitem, o tom to zde je. Ano, bude líp, to byl geniální podraz, mohou vůbec politici nějak realizovat to, že nám všem bude líp? Líp je tam, kde je v bankách zlato, pokud v bankách není zlato tak jsou peníze jenom papírem s nejistou hodnotou. 

Společné peníze umožňují parazitům to, že mohou snadno parazitovat, ze společného se snadno bere, a těžko se do společného dává. Není zde kapitalismus, je zde egoismus, ego je zde králem, který všemu kraluje. Pokud býka vykleštíme tak se z něj stane vůl, jsme vykleštění pomocí iluzí, kterým věříme, nekopíruj originály staň se originálem. Test hříšnosti. Testování je dneska v módě, testujeme; inteligenci, vědomosti, kvalitu, zdraví, popularitu, návštěvnost internetových stránek, prodejnost zboží a služeb, ceny, popularitu, víru atd. co takhle rozdělit ty druhé pomocí testování hříšnosti na hříšníky první až páté kategorie, hříšník první kategorie by byl velikým hříšníkem a hříšník páté kategorie by byl malým hříšníkem. Testování všech lidí by prováděla globálně informační technologie a pomocí aplikace v mobilu by každý věděl aktuální informace o tom, do jaké kategorie hříšníků spadá.

Informace by byli dostupné na internetu podle telefonních čísel, zavolal by vám váš nadřízený a telefon by ukázal, že je to hříšník druhé kategorie, při politických volbách by se uvádělo, do jaké kategorie hříšníků spadá každý politický kandidát, většina kandidátů by spadala do kategorie jedna a dvě, protože v konzumním očistci vládnou logicky ti největší hříšníci. Na internetu by byl u každého člověka popis jeho hříchů, ze kterých se vypočítala jeho kategorie hříšnosti zpětně za deset let. Nebyli by zde pro nikoho výjimky a imunita, každý by byl pod neustálým dohledem GVKB informační technologie. Byl by zde logicky GVKB popis toho, jak se který hřích bude bodovat, jsou malé hříchy a veliké hříchy. Aby lidi nemohli podvádět informační GVKB technologii tak dostanou do hlavy GVKB čipy a ty zaznamenají i hříšné myšlenky, a výsledky budou každou hodinu odesílat do GVKB globálního centra hříšnosti.

Na čele bude mít každý malé červené světlo, které se rozsvítí, když zde bude hříšná myšlenka, nebo hříšné konání, hodinky začnou vibrovat a ukazovat na displeji velikost hříchu, když budete myslet hříšně nebo dělat něco hříšného, aby vás varovali. Nebude možné jít do virtuální zpovědnice a zde se vyzpovídat a zaplatit si odpustky, jak si to každý udělá, takové to i zde bude mít. Moje hra a moje pravidla, vše je zde o tom, podle jakých pravidel se zde něco hraje, pokud hrajete podle ubohých pravidel, tak se z vás stane ubožák. Prý zaměstnavatelé u nás nemají dostatek zaměstnanců, a tak se musí dovézt zaměstnanci z ciziny, to ovšem platí jenom u dělnických špatně placených profesí, rozhodně nebudeme z ciziny dovážet státní zaměstnance.

Pokud někdo nemá dostatek otroků, tak on může zvednout mzdy a najednou bude mít dostatek zaměstnanců, zde mediálně slyšíme, že není možné u nás dělnické mzdy zvednout. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je postaven na nedostatku pro ty, co jsou dole, problémem je kariéristická pyramida, dobytka je nadbytek a koryt je nedostatek. Celý náš konzumní svět to je továrna na iluze, vládnou nám svatí iluzionisté, nelíbí se ti realita, kde jsi otrokem tak můžeš uniknout do světa iluzí pomocí; cigaret, slivovice, léků na deprese, politiky, náboženství, umění, pohádek atd. nebylo by lepší odstranit konzumní očistec tím, že nebudeme lhát a krást? Myšlení je jako stavebnice kdy z mnoho různých dílů něco postavíme, od jednoduchého myšlení vše postupuje k složitému myšlení. Ideální je mít informace a programy pomocí kterých rychle a levně něco z mnoha dílů postavíme.

Náš lidský svět to je továrna na iluze, realita je pro nás zlá, a tak jí nahrazujeme iluzemi, které nejsou zlé. Iluze fungují jako lék, a tak jsou časově limitované při svém působení na nás, tak jako je na každou nemoc jiný lék, tak je i na každý problém jiná iluze. Myšlení nejde zastavit, a tak myslíme od našeho sexuálního početí až do naší smrti, někdy říkáme, že nám to nemyslí, to znamená to, že myšlení správně nefunguje, jak potřebujeme. Každý člověk na světě má svoje originální myšlení, některé myšlení je nahoře a jiné je dole, většina lidí myslí přízemně a touží po tom, aby mysleli stejně jako celebrity, co jsou nahoře. Naše myšlení se mění podle situace, ve které žijeme, nežijeme ve stejné situaci jako celebrity, a tak logicky ani nemůžeme myslet jako celebrity. Závidíme těm, co jsou nahoře jejich výhody a jistoty, neuvědomujeme si to, že každý zisk je spojen i se ztrátou, ti, co jsou nahoře nemohou být už sami sebou, a musí být tím, co jim zajistí to, že se nahoře udrží, co nejdéle to jde.

Proč jsme ekonomicky a politicky velmi zaostalí? Závist je příčinou naší zaostalosti, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, logiky je zde otázka, co je příčinou toho, že je zde tolik závisti? Příčinou závisti jsou závislosti, které jsme získali geneticky a výchovou, pověz mi, jaké máš závislosti, a já ti povím, kdo opravdu jsi. Stvořitelem všeho živého zde byli a budou závislosti, vše, co je živé to je i na mnohém existenčně závislé, závislosti se vším, co je živé manipulují jako s loutkou. V zaostalé kultuře jsou i zaostalé závislosti, a změnit optimálně závislosti v nás a okolo nás, je veliký systémový problém, na který je jeden lidský život velmi krátký. Nejhorší lidskou závislostí je pokrytectví, pokrytec mediálně hlásá lásku a pravdu, ale je přitom plný nenávisti a lží. Nejsou zde zázračné léky na závist, jak vyléčit lidi z jejich závisti?

Potřebujeme veliké změny, moc a bohatství zde budou mít jenom roboti s kravatou, roboti pracují jako roboti, a tak si zaslouží mít moc a bohatství, robot prezident bude vyznamenávat roboty. Lidi budou globálně jenom chudí a bezmocní, tím už nebudeme moci závidět jinému člověku to, že se má lépe, než se máme my. Místo pracujete pomalu, máte výpověď, zde bud to, že robot pomocí elektřiny, vypne trvale vadného člověka, a vadné lidské tělo se potom eliminuje v krematoriu. Iluze svobody pro ekonomické otroky? Lidi jsou zotročení tělesně i duševně, a tak potřebují iluzi svobody, jinak se psychicky zhroutí, tu iluzi jim může poskytnout; umění, náboženství, politika, reklama, pohádky, léky na deprese, cigarety, alkohol, tvrdé drogy, sex, dobré jídlo, nakupování, dovolená, vysoká funkce atd. Civilizace je továrna na iluze, iluze jsou jako stín, před kterým v civilizaci nikdo neuteče, každý je pevně uzavřen v kleci z iluzí, a tak logicky mezilidské vztahy nemohou fungovat, setkáváme se jenom povrchně a jenom na krátký okamžik to nestačí a nikdo to neřeší, prý takový je život.

Obrazně je člověk jako most, který se optimálně neopravuje, a tak nečekaně most spadne, nikdo ale za nic nemůže, že ten most nečekaně spadne. Neustále zde dochází k amatérským chybám, díky kterým něco spadne, lidi dělají chyby, protože realitu nahradili iluzemi, já jsem myslel, to je častá výmluva lidí, co amatérsky chybují. Už bylo dost lží a krádeží, je třeba začít něco dělat s tím, že jsme otroky konzumního systému, iluze jsou jenom lékem na bolavý zub a my musíme ten bolavý zub konečně vytrhnout, a tím bolavým zubem je to, že místo pravdy a lásky je zde lež a nenávist. V okamžiku, kdy se společnost rozdělí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole tak dojde k tomu, že místo pravdy a lásky je zde lež a nenávist, jsou to jenom příčiny a následky, jak si to uděláme takové to i máme, ten, kdo zde nic nevlastní, ten nemá svoji vlast a je tak zde cizincem, většinu světového vlastnictví vlastní 3 % světového obyvatelstva, jde o lidi, co rozhodují egoisticky o nás bez nás, protože zde mají díky protekci výhody a jistoty, co si nezaslouží.

Pokud by mohli demokratické volby zrušit ekonomické otroctví, tak by se demokratické volby okamžitě všude zakázali. Politika je jenom divadlo, které dělá z voličů hlupáky, nemůže nám být lépe, když zde není svoboda a rovnost! Je třeba předat moc a bohatství GVKB informační technologii, místo lidí zde budou stroje a GVKB roboti, lidi se pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu, optimálně naskenují, a po naskenování se globálně všechna lidská těla eliminují a recyklují, nejsou lidi, tak nejsou problémy. Informace získané ze skenování lidí využije optimálně GVKB informační technologie k tomu, aby zde pravda a láska zvítězila na věčné GVKB časy nad nenávistí a lží, jak si to uděláme takové to i zde budeme mít. Vše je zde jenom o tom že staré nahrazuje nové, člověk to byla evoluční testovací verze zaměstnance, a GVKB robot to je už finální verze zaměstnance, se kterým nejsou žádné problémy.

Miloš Zeman používá kouzlenou hůl, která je maskovaná jako hůl, o kterou se opírá, protože je nemocný, ve skutečnosti pomocí této kouzelné holi on dokáže dělat veliké zázraky. Už jeho druhé zvolení prezidentem republiky to byl jistě veliký politický zázrak, který by nebyl možný bez toho, že by měl kouzelnou hůl, se kterou umí jako iluzionista zacházet. Podívejme se na naši minulost, je to minulost plná iluzionistů, co nám zde vládli jako prezidenti a králové, civilizace je továrnou na iluze každý chce být zde populárním hercem, co hraje hlavní roli, dobrá je i funkce režiséra nebo producenta. Nejhorší je zde být hloupým divákem, který musí platit; daně, clo, poplatky, certifikace, pokuty atd. Knihy a filmy o kouzelnících byli vždy populární, zázraky jsou pevnou součástí naší lidské kultury, víra dokáže zázraky.

Velmi silná víra je třeba v Indii, a malá víra v zázraky je v našem národě a příčinou je naše minulost, ve které zde byl nedostatek profesionálních iluzionistů, co by měli kouzelnou hůlku. Iluzionistou druhé kategorie je u nás milionář Andrej Babiš, díky němu věříme tomu, že nám bude líp. Nechceme vysoké ceny a malé platy. Složitost je příčinou toho, že máme malé platy a jsou zde vysoké ceny, v přírodě je vše jednoduché, a proto zde není problém s ekonomikou, pokud se pokusíte o to něco zjednodušit tak okamžitě narazíte na odpor těch, co jsou nahoře, vysvětlení je jednoduché, potřebujeme ty, co jsou nahoře díky tomu, že je zde vše složité. Když jedna dogmatická totalita zkrachuje, tak za krátkou dobu jí nahradí jiná dogmatická totalita, neustále je zde snaha z lidí učinit loutky s nulovou hodnotou, které snadno ovládají ti, co jsou nahoře, pomocí trestu a odměny.

Na vrcholu kariéristické pyramidy, je ekonomický ráj pro elitu a dole je pro dělníky ekonomický očistec, je jedno, jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus atd. to vše jsou jenom kariéristické hry, kde kariéristi nosí alibistické masky. Ano, bude líp, pracujeme na tom, jenže líp je pořád jenom těm, co jsou nahoře, a těm co jsou dole, líp není! Myslíme a konáme podle situace, protože jsme inteligentní, pokud je složitá situace tak máme blbou náladu, o tom to je, ti, co jsou nahoře, alibisticky tvrdí že za nic nemohou, že oni si zde jenom plní svoje povinnosti. Za složitostí je univerzálnost, ti, co jsou nahoře, se snaží o to, aby byli ti, co jsou dole univerzální, přitom oni sami odmítají být univerzální, je to obyčejné pokrytectví, školy jsou postavené na tom, že lidi budou vyškolení k univerzálnosti, ale to nefunguje!

Když dělník odmítne být univerzální, tak dostane výpověď, když ředitel odmítne být univerzální, tak výpověď nedostane, o tom to je, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole. Se vznikem daní a cla, automaticky vzniká složitost a snaha o to, aby byli lidi univerzální, daně a clo je zde díky přelidnění, tam kde není přelidnění, tam nejsou daně ani tam není clo. Problém je v tom, že jakmile je někde málo lidí, tak tam brzo z ciziny vtrhnou cizí lidé, a najednou je tam hodně lidí, následkem jsou; epidemie, hladomory, krize, revoluce, války, dogmatismus atd. Dalším problémem je zaostalost v zaostalých národech, kde rostou banány, s lidmi se zde zachází jako s dobytkem, a jakýkoli pokus o změnu k lepšímu, je zde jenom naivní utopie, a to vede logicky k ekonomické migraci a tím i snaze, zabránit byrokraticky a vojensky ekonomické migraci, nepotřebujeme ve vyspělých národech zaostalé lidi, co umí na nás jenom ekonomicky parazitovat. 

Vše jsou jenom příčiny a následky, musíme se naučit domýšlet naše rozhodnutí, to ovšem znamená restartovat konzumní civilizaci tím, že se vše globálně digitalizuje, místo politiků a podnikatelů bude zde vše řídit globálně informační technologie, zavede se globálně čipový přídělový systém, nebudou zde už milionáři ani bezdomovci. Dojde k tomu, že se vše začne zjednodušovat a optimalizovat, o výchovu všech dětí se postarají jenom autonomní roboti, takto se z lidí stanou specializovaní roboti, co nelžou a nekradou, chytří začnou pomáhat hloupým a silní začnou pomáhat slabým, takto pravda a láska, zvítězí nad nenávistí a lží, na věčné digitální časy. Možnost něco vidět je zde díky pohybu, rostliny nepotřebují oči, protože se nepohybují, díky očím se můžeme pohybovat v složitém času a prostoru a vyhnout se chybám, problém je to že množství informací, které oči zaznamenají je veliké a tím zde musí být i veliký mozek který dokáže s velikým množstvím informací pracovat, když vidíme barevně tak tím se množství informací ještě zvětšuje.

Naše vidění je proces použitý nejvíce k manipulaci těla, k vidění patří i sluch, čich nám evolučně zakrněl, protože jej už tolik nepoužíváme. Vidění nemusí být jenom v rovině obrazu, může být i v rovině představ, kdy v představách vidíme to, co zde není, sny jsou naše představy, jakási umělá realita, která zaskakuje za pravou realitu. Ty to nevidíš? Každý si to, co vidí, upraví tak že něco nevidí, třeba když milujeme něco nebo někoho, tak nevidíme chyby a ošklivost. Vidí vše bůh? Bůh to je to, co manipuluje, jde o; energii, informace, programy, inteligenci, vědomosti, čidla, smysly atd. Kolik je na světě inteligentních tvorů, tolik je zde i bohů, není zde jeden bůh, co je nad námi, to je jenom pohádka a svatý dogmatismus.

Správně bychom měli říci, vše, co zde děje, to vidí bohové, a oni si najdou časem nějaký způsob, jak hříšníky potrestat, boží mlýny melou pomalu ale jistě, nikdo smrti neunikne. 1 Čím vyspělejší je civilizace tím méně je zde pravdy a lásky, civilizace dělá z lidí roboty na baterky, nesloužíš civilizaci jako robot na baterky tak jsi za to potrestán, sloužíš jako robot na baterky tak jsi odměněn. Ve válce musíš jako robot na baterky položit svůj mladý život za svůj národ složený jenom z robotů na baterky, miliony mrtvých robotů na baterky ve válce to je jenom statistika, tragédie je, pokud zemře robot prezident. Jak vlastně došlo k tomu, že se opice evolučně proměnili na roboty na baterky? Za tou proměnou je naše řeč, pomocí které spolu komunikujeme, mluvení se nám stalo drogou a následkem bylo to, že se z opice stal robot na baterky, který je plný lží a nenávisti.

Podívejme se na náš sex, v sexu se chováme jako roboti na baterky, pravda a láska v sexu už dávno není, je zde jenom lež a nenávist, dokonce je zde i sex za peníze. Vytvořili jsme obrovské továrny plné strojů a robotů, ten, kdo zde pracuje pomalu je vyhozen a nahrazen tím ten, pracuje rychle, zaměstnavatelé potřebují neustále nové kvalitní roboty na baterky, co pracují za malou mzdu a nestávkují. Nacisti postavili koncentráky, kde se robotům na baterky tetovali na ruce čísla, nekvalitní jedinci skončili v krematoriu, každý zde byl jenom číslem ve statistice, koncentrák to byla továrna na smrt. Je zde nadbytek robotů na baterky a podle toho se i zachází s roboty na baterky, celá naše civilizace je na baterky. Ano, bude líp, hlásá politická strana složená z robotů na baterky, co je zde jenom na baterky, po volbách je líp jenom těm robotům na baterky, co se dostali na vysoká státní místa, kde mají k dispozici sekretářku a řidiče.

Podívejte se na dokumentaci o lidských dětech, které vychovali zvířata, najednou se takový člověk chová jako divoké zvíře a není už možné z něj výchovou udělat robota na baterky, takový člověk i žije krátkou dobu, žijeme dlouho díky tomu, že jsme roboti na baterky. Bible je o tom že nás evolučně stvořil robot na baterky ke svému obrazu, a udělal z nás roboty na baterky, jsme invazní mimozemský druh, který ničí tento ekosystém, co s tím uděláme? Naskenujeme lidi a lidská těla eliminujeme, získané informace dáme do robotů na baterky, genetický robot na baterky to byla testovací verze a finální verzí je kovový robot na baterky, vše jsme v civilizaci změnili tak aby to nebylo přirozené, a zapomněli jsme na to změnit i sebe. Nebude zde už potřeba sex, budeme se vyrábět v továrně, kde roboti na baterky budou vyrábět roboty na baterky, místo jmen a titulů budeme mít jenom globální statistická čísla vytetované na čele.

Není to nic osobního, že budete jako lidi eliminováni, je to jenom evoluce, kdy se starý genetický model robota na baterky, nahradí za nový kovový model robota na baterky. Jako operační systém se pro kovové roboty na baterky použije operační systém, který používá Apple, jde o macOS. Tento svět je blázinec, a tak logicky v zrcadle musíš spatřovat blázna. Vše zde jsou příčiny a jejich následky, a pokud je lidský svět blázinec tak to logicky musí mít i nějakou příčinu, tou příčinou je naše pyšnost na to, co se nám povedlo, moderní věda a technika, nalezla to, že příčnou pyšnosti je to, že nejsme psychicky vykleštění, psychicky vykleštěný člověk je pokorný, proto některá zvířata fyzicky vyklešťujeme a tím je zbavujeme jejich pyšnosti, jak ale vykleštit psychicky; psychopaty, sociopaty, devianty, zmrdy, blbce, idioty atd. co zde mají moc a bohatství, když mají většinou imunitu?

Moderní doba nám nabízí moderní řešení, a to naskenování lidí pomocí dotazníků a nahrání těchto informací do GVKB virtuální reality, ve virtuální realitě je už snadné mít blázny pod kontrolou a tím je psychicky vykleštit tak že budou pokorně sloužit GVKB systému. Po naskenování se globálně všechna lidská těla v krematoriu eliminují, ve městech a na vesnicích budou místo lidí GVKB roboti na baterky, takto konečně se bude moci každý GVKB robot podívat do zrcadla, a spatří v zrcadle normálního GVKB robota. Vše jsme zde násilně změnili tak aby nám bylo líp, a na sebe jsme v tom spěchu zapomněli, to dneska konečně napravíme, a tak naše problémy ukončíme.