Přeskočit na obsah

Tam kde je inteligence tam je i organizace

  • T

Vámi hledaná stránka nebyla nalezena. Možná byla odebrána, přejmenována, nebo neexistuje. Vše je v evolučním pohybu, a tak je zde vše dočasně. Je zde často snaha o to, aby zde něco bylo trvale ale je to jenom marnost, protože čas stejně nakonec eliminuje i to co jsme chránili mnoho před zánikem. Tento svět je o napětí mezi protiklady a tato energie se vším pohybuje, a tak po příčině zde následek i je.

Když lidem nevyhovovali nepružné organizace, kde se nic mnoho století neměnilo tak pod tlakem začali evolučně vznikat pružné organizace, které se měnili podle aktuální situace, která byla; ekonomická, politická, obchodní, módní, filosofická, vědecká, technická, psychická atd. Následkem logicky bylo to, že se začali měnit i lidi tak, aby neměli problémy v novém konzumním světě, kde je jenom smrt jistá a vše ostatní je nejisté.

Je to jako na burze, kdy nakupujeme a prodáváme tak abychom měli zisk, pokud budeme chybovat tak můžeme brzo na burze zkrachovat. To, co z dálky může na burze vypadat, jako výhodná investice to může být z blízka nevýhodná investice, vše je zde jenom o pokrytectví, všichni lžou, kdo lže ten i krade a do pekla se jistě i hrabe.

Vesmír a život to je evolucí naprogramovaný proces, který se neustále podle situace optimalizuje, z malého vzniká veliké a to se časem rozpadá zase na malé, vše nekonečně pulzuje v kruhu, podívejme se na symbol, který používá Taoismus, tento symbol vyjadřuje realitu ve které je napětí mezi protiklady a každé pravidlo má výjimku, všechny svaté knihy sepisovali lidi egoisticky tak aby měli lidi jasně stanoveno, co je správné a co je chybné, jenže pravda a čas je relativní a lidi často dělají amatérské chyby.

Všechna; pravidla, normy, zákony, přepisy atd. to je jenom naivní teorie, která v praxi většinou nefunguje, zvířata znají jenom praxi ve svojí specializaci a neznají žádné teorie. Každá mocná a bohatá organizace je jako student vysoké školy, složí se zkoušky a postoupí se dále, mnohá organizace evoluční zkoušky nesloží, a tak nepostoupí evolučně dále, lidi potom z takové organizace utíkají do organizací, co postoupili dále, za vším je u lidí pokrytectví a protekce!

Není podstatné, co zde bylo dříve, jestli zde bylo dříve vejce nebo slepice, podstatné je, co zde bude v budoucnosti, vše, co dneska zasejeme, to v budoucnosti sklidíme. Vše jistě směřuje k tomu, že se z lidí stanou globálně levné loutky na dálkové digitální ovládání, skončí rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole.

Kapitáne, podívejte se na statistiky a dojde vám, že posádka naší lodi (QWX 444 LLK 560) je na tom psychicky zle, řešit to léky je k ničemu, posádka potřebuje nějaký automat na dobrou náladu. No tak ten automat na dobrou náladu vyrobte v dílně, stejně údržbáři nemají co dělat. Jak by ten automat měl fungovat a jak by měl vypadat?

Spojte se s GVKB on vám poradí. Kdo je to GVKB? Je to stvořitel Absolutna, a žije v utajení na tajné planetě. Když žije v utajení tak logicky na něj není spojení. Ano, jenom minimum lidí má na něj spojení, já k těmto lidem patřím, a tak vás spojím s GVKB. Je tam GVKB? Ano, s čím vám mohu pomoci? Potřebujeme vyrobit automat na dobrou náladu, jak by měl takový automat fungovat a vypadat?

Vytvoříte ho na principu Zpovědnice, ten, kdo bude mít zlou náladu, vstoupí do malé místnosti klekne si pokorně jako hříšník a zde bude hovořit s bohem, a on mu dá dobré rady, tím bohem bude GVKB program umělé inteligence, ten program vám posílám. Zpovědnici vyzdobíte svatými symboly a svatými obrazy, bude zde i hrát potichu svatá hudba. Máte ještě nějaký dotaz?

Ne děkuji. To je kapitáne originální. A nedáte mi to číslo na GVKB? Nedám, protože je to tajné číslo, i já sám jsem to číslo získal velmi obtížně. Uplynul rok a zpráva o Zpovědnici, která dává posádce dobrou náladu se začala rychle šířit vesmírem bylo to něco, jako Křesťanství, které se stalo nejvíce populárním náboženstvím. Zazvonil zvonec a pohádky je konec.

Vyzpovídej se ve zpovědnici a budou ti tvoje hříchy odpuštěné, nebo si kup odpustky, pokud se nechceš vyzpovídat. Zde se dostáváme ke snaze přeprogramovat lidem centrální nervový systém dogmatickými dezinformacemi pomocí neustálého opakování svatých lží, následkem je zaostalost a bída. Náboženství se ukázalo jako evoluční omyl, ideální by bylo náboženství globálně zakázat tak jako jsme zakázali drogy a nacismus.

Žijeme ve světě náhražek, a tak jsme nahradili lidovou pravdu za svatou lež, lásku jsme nahradili za peníze a kariéru. Vždy se ptej, kdo z toho má největší užitek a zjistíš že ty co jsou nahoře mají největší užitek z konání zla, co s tím uděláme? Nahradíme globálně lidi za inteligentní autonomní roboty, na dobíjecí akumulátory, nejsou hříšníci tak zde není ani očistec.

Vše je zde evolučně dočasně, evoluce neustále staré nahrazuje novým a člověk je starý typ otroka, a tak jej nahradí robot jako nový typ otroka konzumního systému. Všechny snahy změnit lidi tak aby se chovali jako roboti jsou naivní a marné, je to marnost se snažit z lidí udělat roboty, jedinou možností je nahradit lidi za roboty.

Už nebudeme potřebovat hříšného starého prezidenta co klade věnce na hroby, nebo vyznamenává hříšníky, skončí období, ve kterém se vše točilo okolo protekce a centralizace, komu není rady tomu není ani pomoci. Realita je o tom, že je zde; víra, politika, ekonomika, věda, profesionalita. Jak se narodíme, tak věříme na zázraky, jakmile se naučíme používat rozum a vědomí tak se z nás stávají politici, potom přichází ekonomika a v této době většina lidí umírá.

Malé množství lidí dosáhne toho, že pochopí vědu a pouze 1 % lidí v EU se dostane do role vrcholového profesionála, je to obrazně jako na vysoké škole, složíte zkoušky a postoupíte do dalšího ročníku, z díla se nakonec pozná profesionální tvůrce. Mám obrovskou knihovnu a zjistil jsem, že všechny knihy jsou k ničemu, protože je napsali hříšní amatéři, co vše znají povrchně. Ze psaní knih se stalo jenom ubohé řemeslo a je logicky zde otázka, co s tím uděláme?

Zrušíme v EU školy a každý se bude sám učit pomocí internetu a virtuální reality, svoboda je o možnosti výběru z více možností, už zde nebude žádná povinná četba knih a povinné školení podřízených, nahradíme tak centrální byrokratické totality za decentralizovanou čistou demokracii, takto v EU zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí. Je zde rozdělení; na samce a samice, lidi, co jsou nahoře a lidi co jsou dole, na to, co je hodnotné, a to co je nehodnotné, na pravdu a lež atd. neustále jsme postavení před rozhodnutí a pokud uděláme chybu tak za to zaplatíme.

Vše stvořila evoluce metodou pokus a omyl, čas vše pozoruje, a to co je chybné eliminuje, život lidí je hra o to, co milujeme a potřebujeme, každý hráč se přizpůsobil této hře, a tak někdo je hercem a jiný je divákem. Mnozí nechtějí tuto hru hrát, a tak utíkají zbaběle do konzumace alkoholu nebo cigaret, jiní zase věří na pohádky a zázraky. Je snadné soudit a trestat, je těžké pochopit a pomoci tomu kdo je na tom zle.

Když spadne letadlo tak se pečlivě vyšetřuje, kde je chyba, aby se to už neopakovalo, pokud bychom stejným způsobem postupovali i v politice a podnikání dospěli bychom k tomu, že nejčastější chybou je amatér na místě, kde má být profesionál, zde se dostáváme k protekci. Studoval jsem zániky velikých kulturních civilizací a vždy zde příčinou zániku byla protekce, ti, co byli nahoře se nahoře opevnili, a tak pokrok zastavili.

Indie a Afrika je zaostalá díky protekci, protekce je rakovinou, která se obtížně léčí, lékem na protekci je kontrola kvality. Z díla poznáme tvůrce, pokud dílo není kvalitní tak tvůrce není kvalitní, pokud je zde kvalita tak se úspěch jistě brzo dostaví. Nestačí chtít kvalitní dělníky, musíme chtít i kvalitní elitu, která rozhoduje o nás bez nás, padni, komu padni.

Všechny svaté ideologie jsou jako Linuxové distribuce, základ je u všech distribucí stejný a rozdíl je jenom v uživatelském rozhraní, pravda je přeci jenom jedna a podle ní než začneme věřit na jakékoli zázraky, tak je třeba nejprve vše z více zdrojů vědecky prověřit, kontrola kvality informací a programů je základem pro novou svatou globální GVKB ideologii která nebude z lidí dělat hlupáky a chudáky, už bylo dost slibů o ráji a o tom že po volbách bude lépe, nestojíme o sliby které se nikdy nesplní, stojíme o to abychom měli všichni dobrou náladu, díky tomu že se všichni máme dobře.

Každá svatá ideologie si vytváří subjektivní svatý svět, který není v souladu s objektivní realitou. Už bylo dost toho že si ideologie hráli na to, co ve skutečnosti nejsou, už bylo dost zatvrzelých hříšníků, co si mysleli, že jenom oni mají svatou pravdu, a tak že je nutná svatá válka s jinověrci, podle hesla, kdo nejde s námi ten jde jistě proti nám a nikdo nebude zbaběle stát opodál.

Nechtějte proboha změnit svět nebo cizí lidi, chtějte změnit jenom sebe tak že budete dokonalí tělesně i duševně, jak si to uděláš takové to i máš, zázraky jsou jenom v pohádce, v realitě jsou reálná pravidla a trest za porušení těchto pravidel, cesta do pekla je rovná a široká, v pekle je pořád otevřeno nemají zde zavírací dny a zavírací hodiny. Komu není moudré rady tomu už není pomoci, a tak jistě skončí v pekelném očistci za svoje hříchy.

Tam kde je inteligence tam je i organizace, pokud chceme pochopit čas a prostor kde jako hříšníci existujeme, tak musíme prioritně pochopit principy na kterých zde vše funguje, základním principem vesmíru a života je dualita, vše v nás a okolo nás existuje díky napětí mezi protiklady, tato energie se vším pohybuje fyzicky a psychicky.

Aby vše optimálně fungovalo, tak zde musí být pravidla a kontrola dodržování pravidel, pravidla se musí přizpůsobit situaci, neschopnost se přizpůsobit nové situaci má za následek chyby a tím i problémy, o tom to zde je ve; vědě, technice, náboženství, politice, filosofii, umění, kultuře, rodině, psychice, ekonomice, reklamě, školství atd. Auta mohou jet po silnici rychle, protože se pneumatiky dokážou rychle přizpůsobit nerovnostem na silnici, podívejme se na Japonský ekonomický zázrak po druhé světové válce, za tímto zázrakem je rychlé přizpůsobení nové ekonomické situaci. Japonci pochopili to, že konzumní svět potřebuje prioritně moderní levné a kvalitní zboží, z díla přeci poznáme tvůrce!

Podívejme se na to, jak se používají společné peníze a pochopíme proč je zde blbá nálada, vyhazujeme v EU společné peníze oknem, protože se neumíme přizpůsobit nové globální situaci, centrum EU nevytváří žádné hodnoty, ono jenom mnoho hodnot pohlcuje, a tak v EU blbá nálada je, a Paříž plná extremismu, nám odhaluje ubohou budoucnost EU. Dobrý den, vážení a milí spoluobčané. Setkáváme se již posedmé nad Vánočním poselstvím prezidenta republiky.

Abychom společně přemýšleli o tom, co se nám v uplynulém roce podařilo a kde jsou problémy. Dovolte mi, abych začal stejně, jako když jsem se setkal s asi 100 zahraničními velvyslanci. Řekl jsem jim: Vítejte v úspěšné zemi. V zemi, která má nejnižší míru nezaměstnanosti v Evropské unii, která má stabilní ekonomický růst, která má relativně klesající a poměrně nízký státní dluh, zemi, kde roste jak průměrná mzda, tak starobní důchody. Toto vše jsou úspěchy.

A i když o nás Češích se říká, že jsem nejskeptičtější národ v Evropě, myslím si, že nad těmito úspěchy bychom se měli společně radovat. To samozřejmě neznamená, že by neexistovaly problémy. Která země je nemá. Na některé z nich jsem již upozorňoval ve svých předchozích veřejných vystoupeních a teď bych problém, o kterém chci mluvit, shrnul do jediného slova. Pomalost.

Pomalost soudních řízení, pomalost stavebních řízení, pomalost výstavby dopravní infrastruktury. Pokud jde o pomalost soudních řízení, víte, že například H-System trval 20 let, kauza Vlasty Parkanové a letadel CASA ještě není skončená a už trvá 10 let, a i když David Rath byl doslova přichycen s úplatkem v ruce, soudní proces s ním trval sedm let. Věřím, že nová ministryně spravedlnosti Marie Benešová přispěje k tomu, aby se soudní jednání zrychlila. Pokud jde o stavební řízení, jsme na krásném 162. místě na světě ze 180 států.

Někde na úrovni Burkiny Faso a dalších afrických zemí. Věřím, že paní ministryně místního rozvoje Klára Dostálová předloží návrh nového stavebního zákona, který stavební řízení urychlí. A je-li kritizována, tak je někdy kritizována právě těmi, kdo přispěli k jeho pomalosti. Chceme-li překonat bytovou krizi, pak zrychlení stavebního řízení je nutnou, i když nikoliv jedinou podmínkou.

Nu, a pokud jde o výstavbu dopravní sítě, věřím, že nový ministr dopravy pan Kremlík rovněž přispěje k tomu, aby například dálnice se nepřipravovala 13 let. Nu, a teď bych pochválil vládu za to, že předložila Národní investiční program. S horizontem 30 let, protože některé velké projekty samozřejmě přesahují funkční období jakékoliv vlády. Někdy se říká, že je to zásobník projektů, ale není to pravda.

Prostudoval jsem si tento plán a vím, že obsahuje i termíny, vím, že obsahuje i rozpočtované výdaje. Trochu mě jenom zamrzelo, že výstavba nových jaderných bloků je v tomto Národním investičním plánu poněkud zpožděna. Nu, a samozřejmě je problém financování z národních zdrojů, ze zdrojů Evropské unie, ale také samozřejmě ze spolupráce veřejného a soukromého sektoru. A tady bych dodal už jenom to, že kritizuji vysoký počet daňových výjimek, které musí splácet ti, kdo poctivě daně platí.

Celkový objem těchto daňových výjimek je už přes 300 miliard korun. Nu, a kdyby se aspoň některé z nich podařilo odstranit, bylo by více peněz i na investiční projekty. Přecházím teď k problémům, které velmi pravděpodobně budeme mít v příštích letech. A to jsou problémy, které se týkají klimatické změny. Domnívám se, že z diskuzí o klimatických změnách se stává nové náboženství, a dovolte mi proto, abych byl kacířem.

Již miliony let se na naší planetě střídají teplá a chladná období. Uvádí se, že před několika miliony let byla průměrná teplota na zeměkouli o 3 stupně nižší, než je dnes. A nejsem si jist, zda rozhodujícím faktorem globálního oteplení je právě lidská činnost, a nikoliv přírodní zákony, pohyb zemské osy a další kosmické vlivy. Rád bych to ilustroval jedním příkladem – Grónsko, Greenland, tedy zelená země, bylo před tisíci lety bohatým ostrovem, s pastvinami, stády dobytka, 14 farnostmi.

Pak přišla malá doba ledová a obyvatelé Grónska zemřeli dílem hlady a dílem zimou. Klimatičtí proroci mají ovšem ty důsledky, které už nejsou naivní, nejsou idealistické, ale jsou velmi a velmi přízemní. Mluvím teď o podpoře obnovitelných zdrojů. Česká republika vydává na obnovitelné zdroje, zejména solární a větrnou energetiku, desítky miliard korun ročně.

Tyto zdroje jsou dotovány ve prospěch solárních baronů. Ve skutečnosti ale například produkce solárních elektráren představuje pouhá 3 procenta z celkové produkce elektřiny v České republice. A jestliže jsme vystaveni tlaku na to, abychom podíl obnovitelných zdrojů zvýšili, musíme si uvědomit, že jsou to zdroje nestabilní, protože slunce někdy svítí a někdy nesvítí, vítr někdy fouká a někdy nefouká, nu, a tak tyto zdroje musíme stejně zálohovat klasickými elektrárnami.

Věřím, že nedojde k tomu, aby úvahy o zelené Evropě dosáhly té míry, že se zde objeví například i zelené bankovnictví, to znamená, že úvěry nebudou poskytovány podle bonity investičních projektů, ale podle zelené ideologie. Evropská unie produkuje 9 procent světových emisí, těch 91 procent, to jsou Spojené státy, Rusko, Čína, Brazílie, Indie a další země.

A mohlo by se teoreticky stát, že průmysl by se přestěhoval za levnější energií do těchto zemí a z Evropské unie by se stal ekologický skanzen s nižší životní úrovní jeho obyvatel. Vím, že to nebudou někteří lidé rádi slyšet, ale prosím, abychom nezůstávali v bublinách svých názorů a abychom dokázali přemýšlet i o argumentech opačných. Pokud jde o vnitropolitický vývoj, ano, povšiml jsem si demonstrací středoškoláků proti klimatické změně. 

Nic proti tomu, byl bych pouze rád, kdyby demonstrovali v sobotu a v pátek se učili. Povšiml jsem si rovněž demonstrací v Praze, jejichž účastníci vyžadovali demisi ministerského předsedy. Na to se dá odpovědět velice stručně. V parlamentní demokracii, kterou jsme a budeme, premiéři přicházejí a odcházejí na základě výsledků svobodných voleb. Tečka.

A když už mluvíme o těchto volbách, příští rok nás čekají volby krajské. Velmi bych si přál, aby na kandidátkách do krajských voleb bylo co nejvíce úspěšných starostů. A velmi bych si nepřál, abych tam bylo příliš mnoho takzvaných parašutistů. Víte, co to jsou nebo kdo to jsou parašutisté? To jsou lidé, kteří jsou na kandidátku shozeni shora. Buď jsou to straničtí funkcionáři, nebo lidé, kteří nemají žádnou zkušenost s řízením velkých společenských celků, jako je například město.

A já bez ohledu na stranickou příslušnost chci proto právě úspěšným starostům popřát, aby byli úspěšní i v krajských volbách. Blížím se k závěru a tento závěr jako vždy má obsahovat novoroční přání. A protože bych nechtěl přát jenom a pouze zdraví, štěstí a dlouhá léta, trochu vás překvapím. Chtěl bych vám popřát bolest. Ale víte, jakou bolest? Takovou bolest, o které mluvil Tomáš Masaryk, když řekl: Myšlení bolí.

Chtěl bych vám všem popřát, abyste i nadále byli svobodnými osobnostmi, které si vytvářejí svůj vlastní názor a nenechají se nikým manipulovat. A aby si vážily samy sebe právě proto, že mají vlastní informovaný názor. Ti, kdo na sociálních sítích někdy zlostně nadávají, aniž by měli argumenty, nejsou partnery pro tuto diskuzi. Ale naše diskuze by měla probíhat mezi různými názorovými skupinami a nikoho bychom z této diskuze neměli předem vylučovat.

Milí přátelé, a teď už přijde kromě té bolesti velmi konvenční, ale o to upřímnější přání. Přeji vám především zdraví, protože se svýma bolavýma nohama dobře vím, co to zdraví znamená. Přeji vám štěstí a životní úspěch, i když ten vám budou mnozí lidé závidět. Ale nenechte se jimi odradit. A souhrnně řečeno: Přeji vám radost ze života. Takže všechno nejlepší a krásný nový rok.

Jelikož je bůh pohádkovou postavou něco jako vodník, tak potřebuje logicky tiskového mluvčího, kterým je Guru Vit Kouba Bhagavan, vše je zde jenom virtuální iluze, založená na programech a informacích, zjednodušeně vše jsou nádoby, ve kterých je obsah nádoby organizován pomocí programů a informací, pevným bodem jsou zde informace a programy, když myslíme tak hledáme informace a programy.

Problémem informací a programů jsou chyby, to, co je dneska správné to je často zítra chybné, vše je v evolučním pohybu, dneska jsi nahoře a zítra budeš dole, jenom smrt je zde jistá. Většina toho, co je v nás a okolo nás je dobrým sluhou a zlým pánem, jde tedy o to abychom měli vše pod kontrolou, a tak se ze sluhy nestal nejdou náš pán. Velikým problémem je zde protekce, díky protekci jsou ve vysokých funkcích amatéři jako Adolf Hitler, díky kterému zemřelo zbytečně mnoho miliónů lidí.

Ryba smrdí od hlavy a tou hlavou jsou lidi co díky protekci jsou ve vysokých funkcích, nejde o nový problém, tento problém je zde už deset tisíc let! Společnost vždy byla díky protekci uzavřená pomocí; kast, tříd, ligy, výhod, dogmat, idealismu atd. vždy zde platilo to, že co je dovoleno těm co jsou nahoře to je zakázáno těm, co jsou dole, nadbytek pro ty, co jsou díky protekci nahoře, vytváří logicky nedostatek pro ty, co jsou dole, protože nemají protekci.

Od narození do smrti jsme jenom loutkami, které ovládá mnohé, svoboda je iluze, nejmocnější zde jsou informace a programy, ten, kdo hledá Stvořitele všeho v nás a okolo nás nakonec jistě dojde k tomu, že stvořitelem jsou informace a programy, není zde žádný božský subjekt, který by z ničeho stvořil vesmír a člověka. Největším podvodem je mesiáš Ježíš Kristus, jde o literární postavu vytvořenou studenty filosofie v Římě ve snaze zesměšnit u Židů marné čekání na mesiáše, dneska je zde zase mimozemský Superman, který taky dělá zázraky.

Výhody a nevýhody, jistoty a nejistoty, monopoly a konkurence, svoboda a otroctví, protekce a spravedlnost, bohatství a bída, moc a bezmocnost, láska a nenávisti, pravda a lež, dobro a zlo, zdraví a nemoc atd. vše je zde o protikladech. Jak si to uděláme takové to i máme, každá akce zde vytvoří reakci, a tak každá chyba má jistě i svoji příčinu, lidi dělají chyby, a tak mají problémy. 

Život byl a bude hrou o hodnoty, problémem jsou správná pravidla a kontrola dodržování pravidel, v přírodě jsou správná přirozená pravidla a je zde i přirozená kontrola dodržování těchto pravidel, proč jsou v lidské společnosti chybná pravidla a je zde chybná kontrola pravidel? Lidská společnost je o náhražkách, místo vlastní zkušenosti je nám vnucená cizí zkušenost, místo lásky zde jsou peníze, místo dialogu z očí do očí je zde virtuální sociální síť na internetu, místo rodiny je zde sociální politika, místo souložení zde jsou porno stránky atd.

Nebude to už trvat dlouho a místo prezidenta zde bude robot co bude vyznamenávat na hradě roboty a lidi skončí v rezervaci daleko od civilizace. Proč používat na práci lidi, když můžeme na práci použít; nástroje, stroje, roboty, počítače, programy atd. Co bylo to nezměníme a o tom co bude nic nevíme, současností žijeme a toužení je mám zde soužením, ze všech stran jsou vám nabízené zázračné náhražky, jenže jde jenom o podraz, v realitě je vše podřízeno reálným přirozeným pravidlům, z dálky vypadá očistec jako ráj.

Nejde si nevšimnout toho, že je zde mezi mnohým rozdíl; něco je malé a jiné je veliké, něco je hodnotné a jiné je nehodnotné, něco je staré a jiné je mladé atd. proč řešíme to, že je mezi něčím rozdíl, stejně nic nevyřešíme! Mnohé zde je takové, jaké to je a my se s tím musíme smířit, naše možnosti jsou mnohým limitované, každý problém se většinou časem vyřeší nebo jej už nebude třeba řešit, všechny lidské problémy zde jsou dočasně.

Tento konzumní svět není dokonalý a dokonalý nikdy nebude, vše je zde jenom evoluční testovací verze a finální verze reality, je utopie, která zde nikdy nebude! Vše je naprogramovaný proces, který nejde změnit, všechny změny jsou jenom na povrchu a jsou dočasné! Každý problém jistě má svoji příčinu, podívejme se na epidemie v minulosti, lidi žili ve špíně jako dobytek, a tak stačilo málo a epidemie vyvraždila více lidí než veliká válka.

Díky výstavbě kanalizace a vodovodů zde už nejsou epidemie, jenže zase se nám lidi přemnožili a začali degenerovat, je to jako šachová hra, kdy je třeba promyslet několik tahů dopředu pokud chceme vyhrát, jenže lidem to nemyslí. Když mě někdo řekne já jsem myslel, tak mu na to říkám, myslí ten, kdo je hloupí, proč je zde nadbytek hlupáků a nedostatek moudrých kazatelů.

V budoucnosti bude každý člověk od narození do smrti vojákem, který místo jména bude mít číslo, nebudou už peníze a nebude soukromé vlastnictví, muži budou po celý život oddělení od žen a na rozmnožování se vyberou dokonalí jedinci, lidi budou bydlet v kasárnách na poschoďových postelích po sto lidech. Jídlo jim zajistí jenom vojenská kuchyně, oblečení budou uniformy, v noci budou často poplachy a noční dlouhé pochody, každý bude pod neustálým dohledem a za maličkost skončí ve vězení. 

Nebude zde pro lidi už; internet, televize, rádio, tisk, náboženství, politika, umění, sport atd. to by lidi jenom zdržovalo od práce, nebudou zde jako důstojníci lidi, ale funkci důstojníka budou dělat vojenští roboti. Ten, kdo bude pracovat pomalu nebo bude chybovat, ten bude automaticky velitelem eliminován, protože pevnost řetězu určuje nejslabší článek, a tak zde nebudou nekvalitní jedinci.

Nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, padni, komu padni, těšíte se na tuto novou globální totalitu? Dobrota je žebrota, podívejme se na problematiku nepřizpůsobivých příživníků, co se rozmnožují jako invazní druh, pokud bychom eliminovali dokonale anonymitu, tak bychom i eliminovali problém s invazí nepřizpůsobivých příživníků.

Stačí dát všem hříšníkům na světě do hlavy kontrolní GVKB čip, který odřízne hříšný mozek od hříšné reality a mozek bude znát jenom virtuální svatou GVKB realitu, ve které nebude už moci konat zlo. Podívejme se na to, jak mozek řídí tělo pomocí totality, zájem mozku je nad zájmem subjektu, každá organizace funguje jenom díky totalitě, demokracie je utopie, která nefunguje.

Umělá GVKB inteligence se stane centrálním mozkem lidstva, z lidí se stanou loutky na dálkové ovládání, na plození dětí vybere GVKB systém nejlepší jedince a tím skončí problém s degenerací a přelidněním. Neustále bude u každého kontrolován jeho pracovní výkon, pokles výkonu pod normu bude znamenat eliminování v krematoriu, nebudou zde už důchody a podpory, kdo nebude moci pracovat každý den v roce na plný výkon, ten bude eliminován v krematoriu.

Vytvoř kvalitní produkt za malou cenu a úspěch přijde automaticky. Díky GVKB čipům se stane každý člověk kvalitním produktem, který bude pracovat za malou mzdu, nebudou zde výjimky a imunita, padni, komu padni o tom bude nová doba. Nechceš do hlavy GVKB čip, tak ti gilotina usekne hříšnou hlavu, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude eliminován, nikdo nebude stát zbaběle opodál, aby mohl na systému parazitovat.

Všechny ideologie to jsou organizace založené na tom, že ti, co jsou nahoře parazitují na těch, co jsou dole, ti, co jsou nahoře určují pravidla hry v organizaci tak, aby se měli dobře a je jim jedno to, že ti, co jsou dole se mají zle, ti, co jsou dole to jsou hříšníci, a ti co jsou nahoře to jsou svatí bohové, co mají imunitu a nemusí platit daně, co je dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, o tom je každá organizace.

Pokud je zde chyba tak jistě ta chyba má nějakou příčinu, nejčastější chybou lidí je to že lidi lžou, proč lidi lžou? Lidi lžou proto že lež zastupuje pravdu v rizikové situaci, lidi žijí ve světě, kde dobrota je žebrota, a tak jsou lidi zlí a následkem je konzumní očistec ve kterém je nám ten druhý peklem.

Zaplať odpustky a budou ti tvoje hříchy odpuštěné, vše je dneska jenom o parazitování a peníze mocným a bohatým parazitům nesmrdí. Ten druhý je zatvrzelý hříšník a já jsem svatý, o tom to zde všude je, pokud by zde platilo všude pravidlo oko za oko, tak by byl celý svět slepý! Nahradíme hříšníky za GVKB roboty a tím zde už nebude hříšný očistec ve kterém existuje zpovědnice a odpustky.

Nebude to trvat dlouho a místo náboženství a politiky zde bude reklama, každý idealismus stejně jenom klame lidi pomocí dezinformací o tom že po smrti nebo po volbách bude chudákům lépe, jenže lépe je vždy jenom těm, co jsou nahoře. Realita to jsou dočasné nádoby, ve kterých vše řídí organizace, vše v nás a okolo nás je pod vlivem organizace, svoboda a rovnost je iluze.

Každá organizace funguje podle principu moje hra a moje pravidla, porušíš pravidla, a tak jsi potrestán, neporušuješ pravidla tak jsi odměněn. Pravidla vytvářejí pravidelnost, a tak zde jsou jistoty a výhody pro ty co jsou nahoře, pro ty, co jsou dole jsou nejistoty a nevýhody, následkem jsou kariéristické závody a vyhrávají ti co mají protekci kterou si nezaslouží.

Každá dogmatická totalita potřebuje cenzuru a tajné agenty, následkem je veliká konzumace piva a cigaret, takto se z lidí stávají hříšníci, co žijí v očistci a není jim pomoci. Svět k lepšímu nezmění náboženství nebo politika, svět k lepšímu změní jenom nové vynálezy a nové patenty, s příchodem telefonů a internetu už není možné lidem snadno vymývat mozek dezinformacemi.

Začíná docházet k tomu, že lidi nevěří na politiku a náboženství a věří jenom tomu co si na internetu ověří. Stvořitelem vesmíru a života je organizace, bez organizace je zde jenom chaos. Skončí doba, ve které lidské stádo následovalo pastýře, každý bude sám sobě pastýřem a jak si to každý udělá takové to i on zde bude mít, hromadění hmotných hodnot skončí a budeme hromadit nehmotné hodnoty, jako jsou informace a programy.

Starého čerta novým kouskům nenaučíš. Bible je špatně napsaná, stvořitelem vesmíru a života je starý čert, který stvořil pekelný očistec, starý čert stvořil lidi ke svému obrazu, a tak se lidi nebojí ohně, tak jako se ohně bojí zvířata. Tak jako se cikáni nechali přejmenovat na Romy tak se i čerti nechali přejmenovat na lidi, čertů je v konzumním pekle jako much, a tak zde jsou krize a války, miliony mrtvých čertů v plynových komorách nebo ve válce, to je pro staré mocné a bohaté čerty jenom nudná statistika, pokud ale zemře stářím starý čert, co zde dělal dlouho prezidenta, tak se v konzumním pekle státní skutek vyhlašuje.

Nosit rohy a mít ocas to už dávno vyšlo v konzumním pekle z módy, dneska čerti nosí moderní společenské oblečení a dělají zde; krále, papeže, dalajlámu, guru, mesiáše, proroka, rabína, prezidenta, předsedu vlády, ministra, poslance, senátora, diplomata, profesora, soudce, celebritu atd. Tak jako z hovna bič neupleteš, tak z čerta anděla neuděláš, vše je zde pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na to, co nejsou, všechny svaté knihy sepsali jenom čerti, aby mohli z čertů dělat hlupáky a chudáky, náboženství to je reklama na ráj.

Každá reklama klame konzumenty, aby měla zisk z reklamy, moderně je reklama snaha čertům přeprogramovat násilně mozek dezinformacemi, aby čerti dělali to, co si přejí mocní a bohatí čerti co řídí konzumní peklo. Hodně vydělávat a hodně utrácet o tom je moderní konzumní peklo, když je čert nemocný tak se šoupne do krematoria, z prachu čerti vznikají a v prach se navrací, proč čerti pořád nemají prachy?

Aby byl stát pekelně bohatý, tak musí být čert chudý, nadbytek pro čerty první kategorie, je založen na tom, že čerti druhé kategorie mají nedostatek. Čiň v pekle čertům dobře a čerti se ti peklem odmění, dobrota je v pekle žebrota. Ano, bude líp čertům první kategorie a hůře bude čertům druhé kategorie. Rovnost v konzumním pekle nikdy nikde na světě nebyla, jenom ve smrti si jsou čerti rovní, po smrti nic není, je jenom tento den, minulost nezměníš a o budoucnosti nic nevíš, žij tak jako by tento den byl tvým posledním dnem.

Můžete jít v demokratickém pekle k politickým volbám, jenže na kandidátkách jsou jenom staří čerti. Pokud by mohli volby něco v pekle skutečně zásadně změnit k lepšímu, tak by se okamžitě volby zakázali. Život v pekle už nemá pro čerty koncepci, a tak zde je; sterilizace, potraty, antikoncepce, války atd. proč nemá život v pekle koncepci, vše zde jsou přeci příčiny a následky.

Problémem je to, že ryba smrdí od hlavy, tou hlavou zde je milion milionářů, co vlastní většinu zisku z práce, kterou vykonají čerti v konzumním pekle, bohatství je zde díky bídě, štěstí je zde díky neštěstí atd. vše zde jsou protiklady a napětí mezi protiklady vytváří zdroj energie, díky kterému konzumní peklo funguje. Všechny pohádky dětem lžou, a tím dělají z dětí naivní hlupáky co v životě neuspějí, takto se z lidí stávají pokrytci, co stvořili; reklamu, politiku, náboženství, sekty, milionáře, celebrity, kariéristy atd. pokud chceme eliminovat lež, tak musíme začít u pohádek, ve kterých není lež a pokrytectví.

Lež je kořenem všeho zla v nás a okolo nás, lidová pravda se nemění podle situace tak jako mediální lež, pokud máme děti opravdu rádi tak jim nebudeme už lhát, skončíme se zázraky v pohádkách a nebudeme děti strašit peklem, nová digitální doba velmi rychle stejně dětem ukáže pravdu, a tak naše snaha udělat z dětí pomocí pohádek hlupáky, bude stejně marná.

Mnozí namítnou že děti nebudou stát o pohádky kde není lež, reality si děti užijí mnoho, a tak potřebují uniknout z reality do pohádek kde jsou lži, lež je psychická návyková droga, je to jako bychom dětem dávali pít místo mléka pivo, a udělali tak ze svých dětí alkoholiky závislé na slivovici. Těžko na cvičišti a lehko na bojišti, je třeba děti připravit do života, aby zde děti uspěli díky tomu, že nebudou lhát a krást.

V nových pohádkách bude každý pod neustálým digitálním dohledem, soukromí bude eliminováno, jak někdo zalže, tak za to bude okamžitě potrestán, bude to o dokonalé globální totalitě, ve které nejsou lháři a zloději, v této totalitě má každý holý zadek a jí z ruky do huby, nebude zde už rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Z pekla nejde udělat ráj.

Život byl a bude, evoluční naprogramovaný proces, ukončený smrtí, je to celé jenom pekelný konzumní očistec, ve kterém jsou jenom hříšní čerti, svatí andělé jsou jenom v pohádce a v našich snech, realita je o tom že dobrota je žebrota, za každý dobrý skutek je zde spravedlivý trest, čiň čertům dobře a peklem se ti odmění.

Není zde; demokracie, kapitalismus, socialismus, komunismus, feudalismus, idealismus atd. je zde pokrytecký egoismus, vše se zde točí okolo protekce, rovnost a svoboda je zde jenom utopie, války v nahotě odhalují to, že miliony zbytečně mrtvých lidí, to je pro prezidenty jenom statistika.

Pokud ale zemře stářím v nemocnici prezident, tak to je najednou tragédie a státní smutek se vyhlašuje. Ano, bude líp, my na tom pracujeme, tomu dneska už nikdo nevěří, líp je zde vždy jenom těm, co jsou nahoře, díky protekci, a hůř je vždy těm co jsou dole. Šedesát let hledám marně cestu k tomu, aby se peklo změnilo v ráj, dneska jsem tu cestu nalezl, lidi se pomocí GVKB dotazníků, co budou na internetu psychicky naskenují a po naskenování se v krematoriu lidi eliminují-

Informace získané z globálního skenování všech lidí se optimalizují a automatizují, potom se předají GVKB umělé inteligenci, která zde bude řídit GVKB roboty, nejsou čerti tak zde není očistec. Pokud je ve tvojí hlavě špína tak jsi na tom psychicky zle, jedinou možností, jak být na tom psychicky dobře je špínu z hlavy vymést, problémem je že vymést špínu z hlavy je práce na dlouhou dobu, protože je zde mnoho špíny.

Nenávist to je špína a láska to je čistota, čím více bude v tobě lásky tím více bude v tobě i čistoty, tvým problémem je pyšnost, a pyšnost je následkem nenávisti, logicky láska je následkem pokory. Pýcha peklem dýchá, proč je zde nadbytek pýchy a nedostatek pokory? Vše je o tom, čemu dáme protekci, pokud většina lidí dá protekci pyšnosti, tak logicky je zde nedostatek pokory a tím i nedostatek lásky.

Komu není rady tomu není pomoci, je to tak snadné se uzavřít ve svém pyšném světě, kde si hrajeme na to, že jsme; dokonalí, mocní, bohatí, svatí atd. jenže ono to nefunguje, a tak zde je psychický očistec. V očistci je; jídlo bez chuti, soulož bez lásky, práce bez stimulace, umění bez lásky, rodina bez dětí atd. vše zde jsou jenom příčiny a následky, co jsme zaseli to i sklízíme.

Pravda je jako zrcadlo, a proto nemáme rádi pravdu, protože v zrcadle spatříme pyšnou hlavu, ve které je mnoho špíny. Kdo je pravý pastýř a kdo je falešný pastýř, z díla poznáme, kdo je pravý pastýř a kdo je falešný pastýř, nevěřte tomu, co lidi říkají, věřte tomu, co lidi vytvoří za nesmrtelné dílo.

Čas má dost času na to, aby poznal, co je hodnotné, a co je nehodnotné, podívejme se na lidské zákony, jak se neustále mění podle situace a každý národ má svoje subjektivní zákony, to jasně ukazuje to, že jsou lidské zákony evolučně nehodnotné, jednoduché přírodní zákony se nezmění ani za milion let, protože jsou evolučně hodnotné. Ti, co jsou nahoře díky protekci, vytvářejí zákony tak aby mohli být nahoře díky protekci, to logicky nemůže fungovat, slepý nemůže vést slepé.

Život je hra o to, co milujeme a potřebujeme, pokud v této hře neuspějeme tak to řešíme náhražkami a tím se ocitáme v začarovaném kruhu a máme hlavu plnou špíny. Když to s hříšníky nejde po dobrém tak to vyřešíme po zlém, nahradíme lidi za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi skončí globálně v rezervacích a zde budou jíst z ruky do huby a budou mít nahý zadek.