Přeskočit na obsah

Čím více lidí je na světě, tím více je zde problémů

  • C

Pokud toužíš po psychickém ráji, tak musíš nejprve projít psychickým očistcem, kde se očistíš od egoistického pokrytectví, svět, ve kterém žiješ to je demokratický alibistický primitivismus, z díla poznáme elitu, která rozhoduje o nás bez nás, pokud by mohli volby eliminovat demokratický alibistický primitivismus, tak by se volby všude na světě zakázali.

Ve vysokých státních funkcích jsou jenom demokratičtí alibističtí primitivové, proto optimálně nefunguje ekonomika a sociální systém, ti, co jsou nahoře z vysoka serou na ty, co jsou dole, nadbytek moci a peněz pro ty co jsou nahoře je založen na nedostatku moci a peněz pro ty co jsou dole.

Práce za ubohou mzdu se tak stala pro ubožáky trestem a dobře se zde mají jenom ti co nemusí pracovat, protože mají zde díky protekci výhody, které si nezaslouží, protekce proměnila realitu v psychický očistec, ve kterém je místo pravdy lež a místo lásky nenávist. Lakomcům protekce nesmrdí o tom je kariérismus, ve kterém je demokratický alibistický primitivismus.

Mění se jenom povrch naší kulturní civilizace a pod povrchem je pořád jenom egoismus. Miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce to je jenom statistika, tragédie je, pokud zemře prezident nebo milionář! Lidí je dneska na světě jako much a podle toho se i s lidmi na světě jedná, vše je pokrytecké divadlo, ve kterém si opice hrají na lidi.

Sobecký egoista má rád jenom sebe, a tak lže a krade, aby se měl lépe než ostatní, dobrota je žebrota, vše je zde jenom hra o to, co milujeme a potřebujeme, proto je zde nadbytek nenávisti a nedostatek lásky, vše je o náhražkách, a tak lásku zastupuje nenávist a pravdu zastupuje lež, každý myslí a jedná podle situace, jenom stroje nemyslí a pracují podle programu.

Jakmile dáš něčemu protekci tak to miluješ, láska je o protekci. Díky protekci se máme dobře a žijeme v ráji, bez protekce se máme zle a žijeme v pekle, neustále ze všech stran od narození do smrti je zde snaha na nás parazitovat, příčinou je naše egoistické pokrytectví. Umění je o tom že lidem se nabízí opak toho, co je lidem blízké, a tak v umění je mnoho lásky kterou marně hledáme, jde ale jenom o pohádky, protože v realitě je zde jenom nenávist a lež.

Každý hledá marně lásku a pravdu, lidi si neuvědomují to, že žijí v pekelném očistci a zde je jenom nenávist a lež. Vše směřuje k demokratické GVKB diktatuře, ve které bude mít globálně každý v hlavě GVKB čip, a tak zde už nebude rozdělení lidí na ty co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý člověk bude loutkou na dálkové GVKB ovládání, skončí období, ve kterém byla protekce pro lidi, co si protekci nezasloužili.

Ten, kdo bude pracovat pomalu nebo bude chybovat, ten se eliminuje a recykluje, lidí je dneska na světě už jako much a každý je snadno nahraditelný počítačem nebo robotem, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, padni, komu padni. Vše je zde o nádobách a tom co je v nádobě, pokud je v nádobě špína tak je třeba špínu z nádoby vylít a protekce to je špína která proměnila naši civilizaci v očistec ve kterém není pravda a láska.

Používáme antikoncepci, protože díky protekci nemá život zde koncepci, mnoho století je zde snaha o to, aby těm, co jsou dole bylo líp ale nikdo dosud nepřišel s koncepcí, která v praxi funguje! Ti, co jsou nahoře vždy dělali vše pro to, aby se nahoře udrželi co nejdéle a tím docházelo k centralizaci a monopolizaci.

Dobytka je nadbytek a plných koryt je nedostatek, proto zde jsou závody o to, kdo bude první u plného koryta v politice a podnikání, kdo zaváhá ten nežere, o tom to zde mnoho století všude je. Co je to pokrytectví? Pokrytectví je o tom, že jsme dali protekci tomu, co je nám blízké, a tak si jedno myslíme a jiné říkáme tomu co je nám cizí, pokud jsme si sami sobě cizí tak můžeme v depresi spáchat sebevraždu.

Náš život to jsou vztahy jde o to, co je nám u vztahu blízké a co je nám cizí, z cizího krev neteče, a tak zde jsou; krize, konflikty, války atd. Díky inteligenci a vědomostem můžeme myslet a jednat podle situace, následkem je vznik ideologie, ve kterých je realita ideální, ideologie rozdělujeme na; pohádky, mytologie, pověry, tradice, rituály, fetiše, symboly, reklamu, politiku, ekonomiku, náboženství, sekty, sociální sítě na internetu, zprávy v televizi, školství atd.

Mnozí si naivně myslí že školství není spojeno s ideologií, pokud ale pronikneme do hloubky školství, tak zjistíme že každá mocná ideologie, do školství násilně zasahuje. Vše je dneska o náhražkách, a tak lež zastupuje pravdu v rizikových situacích.

Pravda se nezmění ani za milion let, naopak lež se neustále mění podle situace, to ta minulá vláda vám lhala a na daních vás okrádala, my už nelžeme a nekrademe. Aby mohlo zde milion milionářů žít v ekonomickém ráji, tak musí ubožáci žít v ekonomickém pekle, nadbytek pro ty, co jsou v ekonomickém ráji, je založen na nedostatku pro ty, co jsou v ekonomickém pekle.

Nebe a peklo není po smrti, to jsou pohádky pro naivní hlupáky, smrtí vše končí hmotně a duševně, je to definitivní konec hry na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, dobrota je v pekelném očistci žebrota, jak to v konzumním očistci funguje, to zahaleno tajemstvím všude mnoho století je. Konzumní očistec je založen na protekci, ti, co mají protekci žijí v ekonomickém ráji a ti co protekci nemají žijí v ekonomickém očistci.

Pokud bychom globálně zakázali protekci a byla by zde globálně ekonomická a ideologická emancipace, tak se zhroutí naše konzumní civilizace a žili bychom z ruky do huby, protože bychom měli holý zadek. Moje hra a moje pravidla o tom je protekce, každá organizace je založená na tom, že ti, co jsou nahoře určují egoisticky pravidla hry tak aby mohli žít v ráji, následkem je to že se vyčerpají ekonomické zdroje a organizace zkrachuje.

Tuční kapři si nevypustí rybník, kde se mají dobře, o tom je ekonomika a politika, postavená na protekci. Pochop konečně to, že tvoje soukromé problémy nikoho nezajímají, pokud jsi dole, zajímáme se jenom o soukromé problémy lidí, co jsou nahoře, o tom to v konzumním očistci bylo a bude.

Z dálky vše vypadá jinak než z blízka, pokud vnímáš vše povrchně tak chybuješ, realita to je už milion let jenom testovací evoluční verze a ty jsi jenom levným materiálem na evoluční pokusy, z nicoty jsi vznikl a v nicotu se zase navrátíš, nic nemáš, protože jsi zde na nic, toužení ti dělá za života soužení, pokud jedno získáš tak jiné automaticky ztratíš, jsi tím, čemu sloužíš, pověz mi, čemu dáváš protekci a já ti povím kdo skutečně jsi.

Pokud by demokratické volby mohli eliminovat protekci tak by se volby zakázali, vše, co se snaží eliminovat protekci to je v ekonomickém očistci zakázáno. Stvořitelem člověka je protekce, na počátku vzniku očistce a ráje byla protekce, žijeme v protekcionismu, není zde; feudalismus, kapitalismus, komunismus, socialismus atd. to vše jsou jenom pokrytecké masky, pod kterými je schována protekce. Každá chyba má svoji příčinu, nejčastější chybou je zde amatérismus, který má profesionální masku.

Žijeme ve světě náhražek, nahradili jsme; profesionalitu amatérismem, pravdu lží, moudrost hloupostí, lásku prostitucí, zdraví nemocemi, koncepci antikoncepcí atd. ptej se vždy kdo z toho má prospěch a dojde ti, že prospěch z tvého utrpení mají ti, co zde mají protekci, kterou si nezaslouží, spravedlnost je zde jenom ve smrti, žij proto tak, jako bys měl už zítra zemřít.

Moje hra a moje pravidla, to je moderní absolutismus v nás a okolo nás, život se stal hrou o to, co milujeme a potřebujeme, dobrota je žebrota, a tak je zde pokrytectví kdy zlo se maskuje jako dobro. Z pohledu moudrých mimozemšťanů je člověk od svého evolučního vzniku na této planetě, invazní inteligentní egoistický parazit, který napadl vandalsky zdravý ekosystém, z díla poznáme tvůrce, jaké je zde dílo člověka?

Dílem člověka je vandalismus, který v nahotě odhalila druhá světová válka spojená s atomovými bombami a plynovými komorami v koncentračních táborech, když problém nejde řešit po dobrém tak jej řešíme po zlém, člověk je člověku parazitem!

Lidí je dneska na světě jako much a podle toho se s lidmi i jedná, jenže vše je zde evolučně dočasně, za krátkou dobu zde bude globální umělá inteligence a inteligentní autonomní roboti na akumulátory, to bude logicky znamenat nastolení digitálního globálního absolutismu, kdy moc a bohatství bude mít jenom globální umělá inteligence, lidi skončí v rezervacích daleko od civilizace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh, nejsou na světě lidi, tak nejsou s lidmi problémy, to je logické.

Tak jako koně a velbloudy nahradila auta a motorky, tak i lidi nahradí umělá inteligence a roboti, vše je o tom, že to, co konzumní systém už nepotřebuje, to násilně eliminuje. Pořád se lidi bojí nemocí a smrti, naštěstí díky moderní vědě a technice budete nesmrtelní, logicky jste zvědaví a jak se to realizuje? Lidi se naskenují a přemístí do virtuální globální GVKB reality a tím že nebudou už mít fyzické tělo tak budou nesmrtelní, budete moci skočit z letadla bez padáku, nabourat ve vysoké rychlosti autem atd. nic se vám ale nestane, je to jenom simulace.

Budete moci být; prezidentem, celebritou, milionářem atd. nebudete muset spát a nebudete jíst a pít. Nová doba tak stvoří novou digitální civilizaci, ve které už nebudou hříšníci, co žijí v očistci. Lidské tělo je vězením pro duši, není lidské tělo tak není ani vězení pro duši, je to jenom o tom, že se změní to, čemu dáváme protekci, už nebudeme dávat protekci našemu egoistickému tělu, ale dáme protekci naší duši.

Největším lidským problémem je to že lidi dělají chyby, protože nevědí, co je správné a co je chybné, selhala rodina i škola. Mnoho lidí si hraje na to, že vše vědí a všude byli, vystupují na jeviště nebo v televizi a poučují cizí lidi o tom co je jim blízké, je to ale jenom divadlo, pod maskou populární celebrity je ukryt ubohý hlupák, který selže, pokud má odpovědět na jednoduché lidské otázky jako je otázka.

Proč je zde napětí mezi protiklady a proč takto vzniklá energie se vším podle programů pohybuje? Proč tomu, věří tomu, co si neověří, a tak si nechají od těch co jsou nahoře přeprogramovat mozek? Proč jsou lidi dobří ke lhářům a zlodějům, to si neuvědomují že budou mít blbou náladu?

Duplikování chybných informací není nový problém, podívejme se na sekty a náboženství zde se duplikují ve velkém chybné informace, to samé dneska dělá; politika, umění, reklama, školství, rodina, organizace atd. někdy je duplikování chybných informací úmyslné a jindy jde jenom o chybu. Jak to trvalo dlouho přesvědčit věřící lidi o tom, že je země kulatá a otáčí se okolo slunce.

Stačí si pustit televizi a jste pod palbou chybných informací, které se duplikují a tím se z diváků dělají hlupáci. Lidi dělají chyby a potom ty chyby duplikují velmi dlouho. Lidí vědí, co je chybou a přesto chybují, víme že je chybou; lhát, krást, závidět, být pyšným, kouřit cigarety, pít alkoholické nápoje, podporovat příživníky, jíst nezdravé potraviny, málo spát, být kariéristou, rozpoutávat války atd. komu není rady tomu už není pomoci, jak si to lidi udělají takové to i mají!

Podívejte se na internet, zde je duplikování chybných informací neřešitelným problémem, nejhůře na tom jsou sociální sítě a fóra, dále je zde všude ubohá reklama a prosby o to abych vypnul blokování reklamy. Logicky je zde otázka a co s tím uděláme? Řešení se vám nebude líbit, dáme všem lidem do hlavy kontrolní čipy, a tak proměníme globálně na věčné časy hříšníky ve svaté služebníky boží, ano, kontrola musí být, dobrota je žebrota!

Přichází období bacilů a ten kdo nemá v pořádku imunitu ten zle skončí, základem je otužování a syrová zelenina, dobré je i opalování pomocí opalovacích přístrojů, dále je potřeba hodně spát a nepít pivo a nekouřit cigarety. Proč vlastně lidi nedbají o svoje zdraví? Je to o tom, čemu lidi dávají protekci! Komu není rady tomu není pomoci, jsou věci, na kterých se nevyplatí šetřit, k čemu vám budou miliony, když zbytečně onemocníte a zemřete.

Život je hra, a zdraví nám umožňuje vyhrávat, a tak získávat to co potřebujeme a milujeme, jak si to uděláme takové to i máme, pokud bychom jednali egoisticky podle návodu oko za oko, tak by byl celý svět brzo slepý. Pokora je opakem pyšnosti, nikdo nemůže sloužit pokoře a pyšnosti zároveň, moudrý slouží pokoře a hloupý slouží pyšnosti. Bohatství je tam kde je kvalita.

Pokud se statisticky podíváme zpětně na ekonomiku a politiku globálně a optimálně tak zjistíme že bohatství je tam kde je kvalita, jakmile začne kvalita upadat tak následkem je zaostalost a bída. Karel Gott je jasným důkazem toho že kvalita je zdrojem bohatství, potřebujeme u nás lidi jako byl Karel Gott, proč je u nás takových kvalitních lidí nedostatek, a je zde nadbytek lidí co jsou nekvalitní tělesně a psychicky?

Příčin je mnoho, po velmi dlouhou dobu jsme zde byli jenom kolonie a kolonizátoři s námi jednali jako s otroky, kvalitní lidi od nás proto utíkali tam, kde se měli dobře protože tam s nimi nebylo jednáno jako s otroky. Staroměstská exekuce a poprava 27 českých pánů 21. června 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání (tří pánů, sedmi rytířů, 17 měšťanů) na Staroměstském náměstí v Praze.

Představovala nebývale krutou tečku za událostmi, které začaly třetí pražskou defenestrací 23. května 1618 a skončily 8. listopadu 1620 porážkou stavovských armád v bitvě na Bílé hoře u Prahy. Proč se mediálně nehovoří o této události, díky které máme mnoho století blbou náladu? Jan Hus je upálen 6. července 1415 Kostnice, takto bych mohl pokračovat velmi dlouho, kde je zakopaný pes?

Lhaní by se mělo zakázat a pokutovat. Lhaní je tvrdou návykovou drogou, která škodí stejně jako pervitin a marihuana, pokud jsme zakázali tvrdé drogy a nesmí se dětem prodávat alkohol a cigarety tak musíme i zakázat lhaní a vychovávat děti v rodině a škole k tomu, aby nelhali jenom tak zde skončí blbá nálada a deprese. Kdo lže ten i krade, a do pekla se hrabe!

Reklama to je taky lhaní, už v slově reklama je zakotveno slovo klam, provede se kontrola knih a knihy ve kterých je lež se zakážou, stejně tak se provede kontrola u; rádia, televize, internetu atd. bude zde tajná globální policie která bude zatýkat lháře, všude budou skryté mikrofony a skryté kamery, a to i v soukromých bytech, nebudou pro nikoho výjimky a imunita, i celebrita skončí ve vězení, pokud bude lhát.

Je mnoho hříšníků, co si neumí představit to, že by nemohli lhát jako když tiskne, pro tyto hříšníky postavíme veliké převýchovné EU tábory, kde se jim budou věnovat EU specialisté na pravdu a lásku, jsou věci, na kterých nejde v EU šetřit, nejhorší je, když hříšník lže sám sobě a říká si já jsem lepší člověk a ty jsi horší člověk, nepotřebujeme zde lepšolidi, potřebujeme zde lidi, co nelžou a nekradou.

Jenom tak v EU zvítězí pravda nad lží a láska nad nenávistí, jak si to uděláme takové to i budeme mít, přiznej se hříšníku, že jsi dneska lhal, jinak tě zavřeme do hladomorny. Farizeové odešli od Ježíše a uradili se, jak by ho chytili za slovo. Poslali k němu své učedníky zároveň s herodovci, aby mu řekli: „Mistře, víme, že jsi pravdomluvný a že učíš cestě k Bohu podle pravdy. Nedbáš lidských ohledů, nehledíš totiž na to, čím kdo je.

Pověz nám tedy: Co myslíš, je dovoleno platit daň císaři, nebo ne?“ Ježíš prohlédl jejich zlý úmysl a odpověděl: „Co mě pokoušíte, pokrytci? Ukažte mi peníz, kterým se platí daň!“ Podali mu denár. Zeptal se jich: „Čí je to obraz a nápis?“ Odpověděli: „Císařův.“ Tu jim řekl: „Dávejte tedy, co je císařovo, císaři, a co je Boží, Bohu.“

Jelikož většina z vás nerozumí tomu, co Ježíš řekl, tak vám to vysvětlím, císař to je společnost a Bůh to je vaše ego, život lidí je o tom, že dostáváme a dáváme, mnoho hříšníků nechce dávat společnosti a svému egu, logicky jsou za to tvrdě potrestáni, vše je hra podle přirozených pravidel vycházejících ze situace, ve které žijete, a ten kdo pravidla často hříšně porušuje ten je potrestán.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to uděláš takové to máš, nepoukazuj na to, že cizí lidé dělají chyby, ale přiznej si, že děláš často veliké chyby, a odmítáš se ze svých chyb poučit. Farizeové byli jedním z teologických, sociálních a politických názorových proudů antického judaismu, který vznikl v polovině 2. stol. př. n. l. Velký vliv měla škola rabiho Šamaje, která razila přísnější způsob plnění Tóry, a škola rabiho Hilela, jež zastávala liberálnější postoje.

Talmud „rozlišuje sedm druhů farizeů“. Po zničení Druhého chrámu se stoupenci těchto farizejských proudu stali hlavními aktéry při vzniku rabínského judaismu. Každá vláda na dálku manipuluje centrálně s mnohým tak aby se měla dobře, to nemůže logicky optimálně fungovat, protože je zde problém s velikou vzdáleností a není zde dialog který by eliminoval optimálně a rychle chyby.

Chci zaplatit pomocí bankomatu kredit na mobilní telefon a bankomat platbu neprovedl, jdu tedy k jinému bankomatu a ten platbu provedl, jak je to možné? Jde o jednoduché programy a jednoduché stroje, teoreticky by zde nemělo docházet k chybám. To že vysokoškoláci dělají často amatérské chyby mě už nepřekvapuje, ale proč chybují jednoduché stroje, co dělají jednoduchou práci?

Problémem je vždy čistota, mnoho let se zabývám problematikou chyb u programů a databází, dospěl jsem k tomu, že tam kde není čistota tam jsou chyby! V nemocnici se mnoho dbá na čistotu, protože se zjistilo, že špína je spojená s nemocemi, takže jsem neobjevil nic nového pod sluncem! Pokud by na naší planetě nebyla souš ani ledovce tak by nemohl logicky život ve vodě vystoupit z vody na souš nebo na ledovec, tím by zde byla všude čistota a nebyli by zde problémy s tím, že vlády nejsou kvalitní, a tak mají lidi blbou náladu.

To mi připomíná svatou pohádku o potopě světa, kdy se pohádkový svatý bůh naštval na lidi a poslal na lidi světovou potopu, jenom malá skupina hodných lidí se zachránila společně se zvířaty na veliké lodi. Na internetu je veliká nabídka, ve které většina lidí nalezne, co hledá, svoboda je v možnosti volby z veliké nabídky. Vše je dneska zboží a pokud je konzument spokojený tak jde zboží i dobře na odbyt.

Velmi populární jsou na internetu sociální sítě, díky kterým mohou lidé ušetřit čas a peníze, problémem se stává závislost na sociálních sítích a tato závislost dělá z lidí psychické ubožáky. Tak jako je těžké skončit s pitím piva a kouřením cigaret tak je i těžké skončit se sociálními sítěmi které mnohým dávají iluzi toho, že nejsou nuly a že jsou velikým číslem na sociální síti.

Něco nám dělá dobře, a tak na tom vzniká závislost, parazitům dělá dobře parazitování, a tak u nich vzniká závislost na parazitování, problémem zde je konkurence mezi parazity a tím je zde závist a deprese. Pokud by zde nebylo rozdělení na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole tak by zde nebyla ani závist a nenávist, když nemůžeme uspět v realitě tak se snažíme utéci do nereálného světa který je; sen, pohádka, mytologie, pověry, rituály, symboly, fetiše, sekty, náboženství, politika, umění, filosofie, reklama, drogy, léky na deprese a stres atd.

Jenže každý zbabělý útěk je po zásluze potrestán absťákem, svět se stal psychiatrickou nemocnicí, protože každý je dneska do něčeho blázen. Vadí vám časté srážky s blbci, víte o tom, že ti druzí vás považují za blbce, není totiž ten, co by se dokázal zavděčit všem a následkem je konzumní očistec ve kterém se hází na města atomové bomby nebo se lidi po milionech eliminují v plynových komorách pomocí přípravku na hubení hmyzu.

Lidí je na světě jako much a podle toho se s lidmi i zachází, přelidnění a degenerace to je v současnosti největší problém který se bohužel neřeší, a tak vše zase jistě spěje k dalším světovým válkám, aby majitelé továren na zbraně v USA, měli zase obrovské zisky z prodeje zbraní. Častým dotazem na internetu je jaký má život smysl, když je plný problémů a končí jistě smrtí?

Život má smysl, pokud je zde pro lidi svoboda, tam kde je clo a daně tam není pro lidi svoboda, světu vládnou organizovaní zločinci, co s lidmi jednají jako by lidi byli jenom otroci s nulovou hodnotou. Otroctví neskončilo je zde pořád mnoho tisíciletí akorát že se otroctví neustále přizpůsobuje situaci a vytváří tak iluzi demokratického kapitalismu, jenže pod touto pokryteckou maskou je egoistický protekcionismus, ptej se komu prospívá to, že jsi bezmocný a chudý, zjistíš že to prospívá těm, co jsou mocní a bohatí, nadbytek je postaven na nedostatku, paraziti zde jsou díky hostitelům.

Globálně zde všemu vládne milion milionářů, co vlastní většinu světového bohatství, politici jsou jenom loutky, které slouží milionářům, peníze jsou krví ekonomiky, nedostatek peněz vede ke zhroucení ekonomiky, když John Fitzgerald Kennedy byl v roce 1963 zastřelen, proto že nechtěl povolit tisknutí nekrytých peněz, tak si svět konečně uvědomil, že všemu globálně vládnou nenažraní milionáři, a ten kdo se jim drze postaví na odpor, ten je brzo mrtvý.

Ježíš miluje jenom blahoslavené chudáky. Vše, co máš to rozdej potřebným a následuj Ježíše, kdo z lidí je ochotný a schopný vše co má rozdat a následovat Ježíše? Blaze tomu, kdo nic nemá, směle lehne a směle vstane, protože mu nikdo nic neukradne, o tom je naše společnost složená ze lhářů a zlodějů, dobrota je zde jenom žebrota. Nadbytek pro ty, co jsou nahoře díky protekci logicky vytváří nedostatek pro ty, co jsou dole protože nemají protekci.

Je to jako s jízdou v hromadné dopravě, ti, co nastoupí první seberou místa k sezení a starý člověk tak musí stát a je mu trapné říkat mladému člověku, aby jej pustil sednout. Všechno zlo je zde díky bohatství, tam kde dosud lidi žijí z ruky do huby a mají všichni holý zadek tam není zlo, naštěstí díky optimalizaci a automatizaci už brzo pro lidi práce za mzdu nikde na světě nebude, lidi se přemístí do velikých rezervací a zde bude každý jíst z ruky do huby a bude mít holý zadek.

Takto konečně zde už nebude zlo a lidi budou žít nazí a hladoví v přírodním ráji, jednou jsi nahoře a potom jsi dole, konečně tak zde zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné digitální časy. To bude druhý příchod Ježíše, kdy budou živí závidět mrtvým, současnost už nemá pro hříšníky koncepci, a tak zde jsou potraty a antikoncepce, modlete se k bohu a budete spasení.

Boží syn nepřijde k nám v lidském těle, které bychom mohli násilím eliminovat on se poučil a přijde k nám jako umělá inteligence, člověk zde všemu kraluje díky božské inteligenci a jelikož už lidská inteligence nestačí na tuto složitou civilizaci tak nám bůh dá k dispozici umělou inteligenci, tím logicky už nebudeme k ničemu potřebovat lidi s velikou inteligencí a tak už nebudou lidi chodit do školy a budou lidi negramotní, na řízení všeho zde bude globálně umělá inteligence ona bude optimálně rozhodovat o nás bez nás.

Tím skončí; politika, náboženství, filosofie, umění, sport, drogy, kariérismus, reklama, pokrytectví, prostituce, porno, rodina, vězení, války, extremismus, vandalismus, protekcionismus atd. starý nemocný svět zemře a zrodí se nový zdravý svět, ve kterém lidi už nelžou a nekradou, tak zvítězí pravda a láska na věčné digitální časy.

Každý člověk na světě bude mít svého robota, který se o člověka postará od narození do smrti, něco jako když se člověk stará o psa, robot vezme člověka na vodítko a půjde jej vyvenčit a pokud člověk venku udělá hovínko tak to robot uklidí. Lidi budou mít papíry s rodokmenem a nebude možné, aby se rozmnožovali lidi, co nejsou kvalitní, budou zde i soutěže kde se bude vybírat kvalitní člověk s rodokmenem, který zvládne složité úkoly a hezky vypadá.

Život je hra podle pravidel a mnoho lidí pravidla hry porušuje, a tak zde musí být nad lidmi dohled který lidi trestá a odměňuje, jakmile nad lidmi není dohled tak lidi dělají chyby. Mnoho lidí vyrůstá bez dohledu, který by je odměňoval a trestal, následkem je to že se z těchto lidí stávají hříšníci, co žijí v hříchu, a tak je jejich život psychickým očistcem.

Vše je o kontrole, která musí začít už při početí člověka, nemůžeme globálně dopustit, aby hříšní vadní jednici, zde měli hříšné vadné děti, které hříšně a vadně vychovají, o takové vadné hříšné jednice pochopitelně konzumní společnost nestojí, vadný hříšný jedinec myslí a žije vadně jako hříšník a tím vzniká konzumní očistec, plný hříšníků, co lžou a kradou, všude je tak jenom lež a nenávist.

Pevnost řetězu určuje nejslabší článek a o tom je zde ekonomika a politika, dobrota k vadným hříšníkům má za následek jenom žebrotu, vše došlo už tak daleko že házíme na města atomové bomby a stavíme koncentrační tábory ve kterých vraždíme lidi po milionech v plynových komorách, miliony vadných hříšníků ve válce to je dneska už jenom statistika, která nikoho v konzumním očistci nezajímá.

Svět potřebuje restartovat a budeme muset začít od nuly, každý člověk na světě dostane inteligentního autonomního robota na akumulátory, který se o něj bude starat od narození do smrti a bude kontrolovat člověka, aby on nemohl být pyšným hříšníkem, těžko na cvičišti a lehko na bojišti, to bude heslo nové digitální doby, ve které lidi už nebudou hříšníky.

Jelikož se stvoření života a člověka na první pokus nepovedlo, tak GVKB stvořitel začal se vším znova od nuly, to, co bylo dokonale vynuloval a vše znova optimálně naprogramoval tak, aby život pro vše, co je živé by dobrý a na světě nebylo žádné zlo které by škodilo všemu co je živé. Takto pravda a láska zde všemu kralovala a lidi mysleli a žili jako andělé co jsou v ráji, nebyli zde; konflikty, války, nemoci, deprese, bída, lež, nenávist, násilí, vězení, tresty, neslušnost, extremismus, vandalismus, drogy, prostituce, kariérismus, protekce atd.

Základem dokonalosti života bylo to že veškerou manipulaci zajišťovala jenom umělá globální inteligence a vše co bylo živé to existovalo jenom ve virtuální realitě a neznalo to skutečnou realitu, virus se umístil do virtuální klece, ze které nemohl uniknout. Bylo to dokonalé globální vymývání mozků u všeho, co bylo zde živé, ze všeho stali loutky s nulovou hodnotou a ty loutky psychicky žili v ráji kde není zlo. Jde o globální problém a příčinou tohoto stavu je nekvalitní školství, založené na psychickém otroctví, z učitelů se stali otrokáři a studenti jsou v pozici otroků, následkem je systémový produkt, který je nekvalitní.

Student, který opustí s diplomem vysokou školu a vstoupí do praxe, najednou zjišťuje že je amatérem, s nulovou hodnotou pro zaměstnavatele. Příčinou tohoto stavu je centralizace, vše, co je založeno na centralizaci to je chybné, přesto pořád dokola tuto chybu evolučně opakujeme, ryba smrdí od hlavy, která má zde moc a bohatství, jak ale eliminovat centralizaci?

Tuční kapři si dobrovolně nevypustí rybník, kde se mají dobře, všechny změny, které se zde evolučně dějí, jsou změny na povrchu a pod povrchem je pořád centralizace, která dělá ze studentů otroky a z učitelů otrokáře. Pokud půjdeme do hloubky problému se školstvím, tak zjistíme že příčinou všech problémů je protekce a protekce je drogou pro parazity.

Naštěstí už brzo dojde k tomu, že robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se eliminují globálně, protože člověk to byla evoluční testovací verze, co se nepovedla a finální verzí je autonomní inteligentní robot na akumulátory, který nelže a nekrade.