Přeskočit na obsah

Na práci budou jenom stroje a roboti

  • N

Koronavirus, který způsobuje onemocnění COVID-19, se přenáší kapénkovou cestou, zpravidla z člověka na člověka při úzkém kontaktu. Zasahuje nejčastěji sliznice horních a dolních dýchacích cest a inkubační doba může být až 14 dní. Snížit riziko nákazy přitom může dodržování hygienických pravidel, která se však často opomíjejí, doporučuje se časté a důkladné mytí rukou, mýdlem a teplou vodou, kromě mytí rukou doporučuje také pravidelnou dezinfekci a čistotu osobních předmětů, kterých se lidé pravidelně dotýkají, včetně displejů mobilů a tabletů. 

K doporučením patří i rady ohledně respirační hygieny kýchání do kapesníku či rukávů a používání jednorázových kapesníků, které je třeba ihned po použití vyhodit. Nesmějí cestovat cizinci do Česka a Češi do ciziny, vyjma konkrétních příkladů. Výjimky se vztahují například na ty, kdo za hranice vyrážejí za prací. Ale maximálně do stokilometrové vzdálenosti. Češi ze zahraničí se vrátit mohou, při cestě z rizikových oblastí budou muset podstoupit karanténu. 

Rizikové jsou tyto země: Čína, Jižní Korea, Írán, Itálie, Španělsko, Rakousko, Německo, Švýcarsko, Švédsko, Norsko, Nizozemsko, Belgie, Velká Británie, Dánsko a Francie. Nákaza se snadněji šíří v uzavřeném prostředí, kde se pohybuje velké množství lidí, kteří jsou v úzkém vzájemném kontaktu. Proto odborníci doporučují vyhýbat se nákupním centrům, přeplněným dopravním prostředkům nebo akcím s velkým počtem lidí. 

Právě kvůli rizikům spojeným s velkými shromážděními lidí vláda mimo jiné zakázala akce s účastí přesahující 30 lidí, který do odvolání. Opatření se vztahuje na kulturní, sportovní, náboženské akce, slavnosti, poutě, přehlídky, trhy a další akce, veřejné i soukromé. Po týdnu od nákazy projeví horečkami, které neustupují. Mohou být provázené nepříjemnými pocity, bolestmi kloubů a svalů a brzy se objeví projevy kašle. 

Neplatí ale, že každý, kdo má teplotu nebo respirační potíže, trpí COVID-19. V případě obav by lidé nicméně neměli osobně vyrazit do nemocnice nebo do čekárny u doktora. Je třeba, aby telefonicky kontaktovali svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovostní službu, popřípadě místně příslušnou krajskou hygienickou stanici, kde mu poskytnou informace o dalším postupu. 

Čím dál naléhavější je potřeba ochránit nejvíce zranitelné skupiny obyvatel, mezi které patří senioři a chronicky nemocní lidé. Zakázané jsou proto návštěvy v domovech pro seniory nebo v léčebnách dlouhodobě nemocných. I senioři a chronicky nemocní, kteří nejsou v těchto zařízeních, by se měli chránit například udržováním bezpečné vzdálenosti alespoň dvou metrů od osob v okolí. Prarodiče by měli odstup udržovat i od svých vnoučat, u kterých například nemoc může probíhat i bezpříznakově.

Nejvíce zranitelné skupiny obyvatel pomáhá chránit i opatrný přístup zbytku populace. Hygienici stále vyhledávají lidi, kteří se setkali s už diagnostikovanými pacienty, a mohou být nakaženi, přestože o tom sami ani nevědí. Hygienické stanice je proto hlásí praktickým lékařům a ti pak na dálku nařizují karanténu v délce 14 dnů. Právě tak dlouhá je podle dosavadních poznatků doba, během které se nákaza může projevit.

Mimořádné opatření vlády nařizuje karanténu všem, kteří se vrátí z výše vyjmenovaných 15 zemí. Pokud má člověk karanténu nařízenou, měl by zůstat doma, sledovat svůj zdravotní stav a změny hlásit. Podle doporučení Státního zdravotního ústavu (SZÚ) by se lidé v karanténě měli izolovat i od rodiny. Nákup se doporučuje objednat online, koupelnu užívat jako poslední a řádně po sobě uklidit. Separovat je třeba i odpadky včetně kapesníků.

Měli byste zůstat v dobře větratelné místnosti s oknem, které se dá otevírat, a pokud to lze, měli byste být separováni od ostatních osob v domácnosti. Ideální je podle něj používat samostatnou koupelnu. Pokud to není možné, nezbytný je její pravidelný úklid. Po mnoho století zde jsou jenom samé sliby, které se nikdy nikde nesplní, já jsem váš pravý vůdce, který vás jistě zavede do konzumního ráje, jenže vždy jde jenom o podraz, který někomu přinese veliký zisk výhod a peněz.

Za mnoho století jsme vyzkoušeli mnoho cest, které by měli vést do ráje, mnozí skeptici dokonce tvrdí že ráj je naivní utopie, a tak že je škodou času, hledat cestu do konzumního ráje. Ta cesta je v tom že lidi nebudou hříšníky, ráj je zde pro lidi, co nejsou hříšníky, u vstupu do ráje je kontrola, která do ráje nepustí hříšníky, tuto kontrolu nikdo neoklame.

Potřebujeme změnit naši konzumní civilizaci tak aby zde už nebyli na světě hříšníci co lžou a kradou, nelhat a nekrást je základem pro to že člověk nebude hříšníkem. Každá svatá víra je o morálce, pokud zde není morálka tak následkem je zde konzumní očistec, místo testování vědomostí a inteligence, je třeba začít u lidí testovat jejich morální kvality, a lidi co jsou vysoce nemorální, pošleme do převýchovných svatých táborů, kde se jim budou věnovat specialisté na svatou morálku.

Problém s virtuální zpovědnicí je o tom, že zde jsou amatérští moderátoři a že technicky je tato stránka amatérsky naprogramována, je to obrazně stejný problém jako s Romy (cikáni) kde se Romové brání kulturní asimilaci, protože milují svoji zastaralou kulturu založenou na Indickém Hinduismu. Všechny konflikty jsou o kulturní optimální asimilaci, co bylo to už nezměníme, tím, co je žijeme, o tom, co bude nic nevíme, což dokazují knihy z minulosti, co předpovídali budoucnost, a ukázalo se že tyto naivní předpovědi jsou chybné.

V přírodě je to jednoduché, a to co se odmítne přizpůsobit změnám to evolučně zanikne a nikdo to nebere jako diskriminaci menšin. Srážka s blbci je o tom že jste se srazili s lidmi, co odmítli kulturní optimální asimilaci, v minulosti byli případy kdy ten, kdo odmítnul kulturní optimální asimilaci ten byl eliminován.

Strom, který nerodí dobré ovoce je třeba eliminovat, aby na jeho místě byl strom, co rodí dobré ovoce, jde o to být dobrým hospodářem který eliminuje vše co škodí jeho hospodářství a podpoří to co přináší užitek jeho hospodářství. Kdo nejde s námi ten jde proti nám, a tak bude eliminován, nikdo nebude zbaběle stát opodál každý si musí vybrat správného pána nikdo nemůže sloužit mnoha pánům, protože jednomu pánu se zavděčí a jiného pána rozzlobí.

Optimálním pánem je jenom situace, ona zde se vším manipuluje, každý lidský pán to je jenom čert s maskou anděla. Existujeme v systému založeném na protikladech, a tak je zde; bohatství a bída, pravda a lež, život a smrt, zdraví a nemoc, radost a smutek, den a noc, svatost a hříšnost, realita a iluze atd. napětí mezi protiklady vytváří zdroj energie který se vším v nás a okolo nás pohybuje, není zde pevný bod hmotný ani duchovní, vše je v pohybu, a tak je zde logicky i vše dočasně, to znamená že vše je evoluční testovací dočasnou verzí, něco jako testovací verze operačního systému Windows.

Co bylo to už nezměníme, o tom, co bude nic nevíme, současnost vyváří budoucnost. Pracuji tedy jsem, to, co nepracuje to je mrtvé, život byl a bude o práci fyzické a psychické, z díla se pozná to, jestli byl tvůrce amatér nebo profesionál. V základních jednoduchých přirozených principech je si zde vše podobné, vždy po akci je zde reakce, něco nevíme, a tak myslíme to je jenom akce a reakce, jelikož není možné vše vědět, tak dochází ke specializaci, abychom nedělali něco chybně, protože jsme amatéry. 

V minulosti zde nebyla možnost cestovat rychle a levně na veliké vzdálenosti, a tak zde vzniklo mnoho kultur a každá kultura si myslí o sobě, že je správná a že ostatní kultury jsou chybné. Následkem jsou logicky konflikty a války mezi kulturami, řešením rozhodně není multikulturní idealistická konzumní společnost, ve které je logicky mnoho neřešitelných problémů.

Svět potřebuje novou moderní GVKB kulturu, díky které se budeme mít lépe, protože tato kultura bude založená na objektivní aktuální pravdě a čisté lásce. Kultura je o tom, čemu mají lidi dávat protekci a čemu nemají dávat protekci, dobrý hospodář ví, co je správné, a tak dává protekci jenom tomu co mu přinese užitek podle hesla přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, jak si to hospodář udělá takové to i má.

Lidi nejsou hříšný dobytek, který potřebuje svatého pastýře (král, císař, sultán, šlechtic, prezident, předseda vlády, papež, rabín, prorok, mesiáš, guru) lidi jsou tím co vytváří, pověz mi, co vyváříš a já ti povím kdo jsi, pokud nic zatím nevytváříš tak jsi nula s nulovou hodnotou, a proto závidíš těm co nejsou nulou, jak nebýt zde nulou o tom je tvoje budoucnost, nechtěj změnit druhé, chtěj změnit sebe tak že ukážeš světu to, že nejsi nula.

Manipulace s lidmi prochází evolučním vývojem, od jednoduché manipulace pomocí odměny a trestu ke složité manipulaci pomocí bodování za kvalitu, skončilo otroctví a přišel feudalismus a poslední evoluční novinkou je demokracie, co přijde po demokracii? Po demokracii přijde digitalismus, všemu bude vládnout globální umělá inteligence spolupracující s roboty. 

Nebudou zde pevné zákony a pevná pravidla, bude zde globálně vojenský systém rozkazu a trestu, každý bude jenom číslem s nulovou hodnotou a vadný jedinec bude odsunut do rezervace, daleko od civilizace. Podívejte se na to, jak pracují rychle za malý plat skladníci u firmy Amazon a spatříte budoucnost. Lidi už nebudou hříšníky, protože každému dojde že myslet a žít jako hříšník to je jistá cesta do rezervace, kde každý jistě za několik měsíců zemře hlady, nebo jinak.

Každá organizace smrdí od hlavy těch, co organizaci vládnou, pokud budou všemu vládnout počítače a roboti, tak lidi už nebudou moci myslet a jednat jako hříšníci. Zájem velikého je vždy postaven nad zájmem malého, dobrota je žebrota. Z díla spatříme tvůrce, prověřujete, než začnete cizím lidem důvěřovat.

Žijeme v mnoha centrálních organizacích, kde je mnoho svatých dezinformací, které umožňují mocným ovládat snadno a levně bezmocné, z dálky může lež vypadat jako pravda, mnohdy se i lež může opírat o celebrity a autority, aby si dodala hodnověrnosti. Moje hra a moje pravidla, tak fungují všechny mocné organizace, kdo chce v organizaci dlouho být, ten se musí pravidlům organizace přizpůsobit, jenže co když je tou organizací sekta, která dělá z lidí ubožáky. 

Zde platí, kdo uteče, ten vyhraje, proto ubohé organizace dělají vše pro to, aby jim lidi z organizace neutíkali. Čas jistě má dost času na to, aby mohl objektivně posoudit mnohé a ponechal zde to co je dobré a eliminoval to co je zlé. Největší organizací je stát, stát má často snahu se chovat nenormálně, je to tím že ti, co nám egoisticky vládnou, jsou opilí výhodami, které získali díky vysokým státním funkcím.

Problémem je vždy rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nadbytek pro ty, co jsou nahoře, je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole. Vládnou nám hadi v oblecích, co myslí jako psychopati, kde je chyba? Nejprve si musíme ujasnit to, co je to bůh, kterého chceme vyvolat? Je bůh subjekt nebo je to objekt, to je zásadní otázka? Pokud je bůh subjekt pak bychom jej mohli teoreticky i vyvolat, pokud je ale objekt tak jej nemůžeme vyvolat.

Z vlastností, které má bůh je jasné, že je to objekt a ten objekt se jmenuje situace, všechny boží vlastnosti má jenom situace, situace je; dokonalá, věčná, mocná, spravedlivá atd. můžeme vyvolat situaci? Teoreticky bychom mohli situaci vyvolat, ale prakticky to nedokážeme, protože situace vše ovládá, a tak jsme jenom loutkou kterou ovládá situace. Proč je zde idealismus (náboženství, politika, filosofie, ekonomika, reklama, umění) který z nás dělá hlupáky a tím i chudáky. Realita z nás dělá ubožáky, a tak se snažíme z reality utéci do světa iluzí pomocí idealismu nebo konzumací drog.

Neustále vymýšlíme mnohé, co nám přináší výhody, jenže tím že máme výhody tím máme i nevýhody, vše je jako mince, co má rub a líc, když získáš vysokou funkci tak ztratíš charakter, a stane se z tebe herec který se naučí role a ty hraje. Proč něco testovat draho v realitě, když je to možné otestovat virtuálně, civilizace je o náhražkách a proč nenahradit genetického člověka za malý počítač napojený na virtuální realitu, malý počítač má malé nároky on se spokojí se 10 Watty elektrického příkonu a rychlým SSD diskem.

Na fyzickou práci budou jenom stroje a roboti. Dvacet let starý film Matrix přišel s myšlenkou digitalizace lidí, už brzo se tato utopie stane realitou, konečně po smrti těla se duše dostane do virtuálního ráje. Budeme zálohovat digitálně všechny informace o každém člověku a když tělo skončí v krematoriu, tak se informace mrtvého člověka digitálně oživí ve virtuální realitě.

Idealismus eliminoval naše jistoty. Realita není ideální pro lidi, a tak lidi věří na idealismus, ve kterém se budou mít lépe, jenže každý idealismus eliminuje lidem jejich jistoty a místo domova je zde noclehárna plná cizích lidí. Vše, co končí na ismus to je idealismus; feudalismus, socialismus, kapitalismus, populismus, dogmatismus atd. náboženství slibuje zázraky po smrti, politika slibuje zázraky po volbách, reklama slibuje zázraky po investici do zboží nebo služby, sliby se slibují a blázni se radují.

Problém je v protikladech, zisk je spojen se ztrátou, když se k jednomu přiblížíte tak se od jiného vzdálíte, nemůžete dobře sloužit mnohému, musíte se rozhodnout pro jediné, čemu budete dobře sloužit, není ten, co by se zavděčil všem! Každá lidská organizace, je rozdělená na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, emancipace nefunguje, zde se dostáváme k manipulaci pomocí trestu a odměny, ti, co jsou nahoře to jsou manipulátoři, co mají moc a bohatství, rozděluji cizí lidi na úspěšné a neúspěšně manipulátory, je to jako ve sportu, akorát místo poměřování tělesných sil je zde poměřování psychických sil.

I u zvířat se stáváme s egoistickým manipulátory, a říkáme jim alfa jedinci, takže naše mocná a bohatá elita se skládá logicky nejvíce z alfa jedinců. Idealistická dogmata proměnila lidi ve stádo, které má blbou náladu, a marně touží po dokonalém pastýři, díky kterému bude mít dobrou náladu. Dlouho jsem nevěděl, kam mám zařadit knihu, Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války, nakonec jsem pochopil že je to parodie na totalitu.

Moderní populární parodie je vesmírný televizní seriál červený trpaslík, Červený trpaslík je kosmická loď patřící Jupiterské důlní společnosti, loď je dlouhá 10 km, a je natřená načerveno. Bajky byli nejspíše prvním pokusem o populární parodie. Popularita Křesťanství je zde díky tomu, že Křesťanství je parodie na Judaismus a marné čekání na mesiáše. Parodie nastavuje zrcadlo tomu, co je dlouho populární, lidi chtějí změnu, protože jsou přesycení tím, co je populární.

Často se stává že parodie je cenzurou zakázaná, a tak zde jsou seznamy knih a filmů které se nesmí v totalitě dát do distribuce, pokud totalita odřízne lidi od parodie, tak si podřízla větev, na které sedí, protože lidi nemají rádi svaté totality, založené na dezinformacích a cenzuře. Realita, ve které jsme to jsou jenom programy, ve kterých jsou chyby, příčin, proč jsou v programech chyby je mnoho, bez chyb jsou jenom jednoduché programy, co se nemusí měnit, to je třeba program na ovládání výtahu, nebo program na praní prádla.

Složité programy, co se mění a aktualizují mají chyby a takovým chybným programem je lidský mozek. Vytvoříme program a neotestujeme jej v praxi, následky jsou vždy zlé, výmluvy já jsem myslel nic už nezachrání. Podívejme se do minulosti na idealistické programy u náboženství a politiky, snažíme se pomocí programů mnoho tisíciletí, aby byla naše konzumní kultura ideální, jenže ono to nefunguje, protože v těchto idealistických programech je mnoho chyb tak jako je mnoho chyb u Windows.

To ta minulá vláda chybovala my jsme se poučili z minulosti, a tak už nechybujeme. Jenže současná vláda bude za deset let už minulou vládou a na povrch vyplavou její chyby! Pokud by někdo sepsal všechny chyby současné vlády, a chtěl by vystoupit v televizi, kde by lidem řekl pravdu o chybách současné vlády, tak by on nedostal možnost v televizi díky cenzuře vystoupit. Jaká je největší chyba současné vlády?

Největší chybou je amatérismus, na vysokých vládních místech jsou amatéři, co neumí svoji práci dělat profesionálně, podívejme se třeba na výstavbu dálnic a železnic, kdy zde bude u nás konečně vysokorychlostní železnice? Mnoho let se optimálně neinvestovalo do toho, co by eliminovalo naši zaostalost! Platíme si armádu, která není boje schopná, platíme si mnoho státních zaměstnanců, co pracují amatérsky a pomalu za veliké platy.

Na jednoho dělníka u nás máme několik lidí, co sedí v kanceláři, dělnická práce je u nás za trest! Milé děti máme díky inteligenci schopnost kontrolovat mnohé a potom se rozhodovat, často uděláme chybu a příčinou jsou chyby v nás nebo chyby okolo nás, lidi dělají často zbytečné chyby. Mnohdy je člověk varován, ale on přesto udělá chybu, protože není dokonalý. Z nedokonalých lidí nemůžeme logicky vytvořit dokonalou konzumní kulturu, ve které lidi nechybují. Podívejme se na sport, sportovci, co hrají první ligu jsou tělesně dokonalí, bohužel většinou nejsou ale už dokonalí po stránce psychické, jak to ale udělat, aby zde byli na světě jenom dokonalí lidé?

Budeme lidi vyrábět v továrně pomocí genetického inženýrství a klonování, vše se dneska dělá v továrně a je jenom logické že to nebude už trvat dlouho, a budou zde milé děti konečně veliké moderní továrny na výrobu lidí. Tím pádem už nebudou potřeba ženy a nebudeme ani potřebovat rodiny. Nový člověk místo mozku bude mít v hlavě počítač napojený bezdrátově na internet.

Tím logicky zanikne; pohádky, umění, náboženství, sekty, hnutí, kluby, politika, školství, reklama, idealismus, totalita, armáda, policie, soudy, vězení, daně, clo, konflikty, války, sport, důchody, příživníci atd. na každého vyrobeného člověka bude záruka deset let a po skončení záruky se člověk recykluje.

Místo jmen zde budou výrobní čísla, mnozí namítnou, že to už nebudou lidi, ale budou to roboti na dálkové ovládáni. Jsou lidi tím, za co se vydávají, nejsou lidi jenom inteligentními pracujícími zvířaty? Války v nahotě odhalují to, že lidi myslí a konají jako zvířata, problémem je u lidí jejich centrální nervový systém v hlavě, mozek je orgán, který funguje analogicky a my potřebujeme, aby mozek fungoval digitálně, a to je možné jenom pokud mozek nahradíme za počítač.

Co bylo to bylo milé děti, už brzo zde bude v továrně vyrobený člověk, který místo mozku bude mít inteligentní počítač. Milé děti největším problémem konzumní společnosti je recyklace odpadu, konzumní společnost produkuje obrovské množství různorodého odpadu, a pokud se tento odpad optimálně nerecykluje tak je zde mnoho problémů. Jistě jste si všimli toho, že zde jsou kontejnery na; papír, sklo, plasty, kovy, smíšený odpad atd. není zde ale jenom odpad který vyhazujeme do kontejnerů je zde i odpad který se eliminuje jiným způsobem.

Mnoho lidí na světě je genetickým evolučním odpadem, který lže a krade, protože se optimálně nepřizpůsobil konzumní společnosti. Často slyšíme, že je zde diskriminace těchto lidí a že se porušují lidská práva těchto lidí, jenže právo je spojené s povinností, ten, kdo si neplní svoje povinnosti, ten přichází o svoje lidská práva a stává se tak evolučním odpadem. Nejde zde o rasismus, protože rasy jsou jenom u zvířat, u lidí je rozdělení na kultury, jako lidi jsme jednou rasou!

Svaté války jsou konflikty mezi kulturami, každá kultura má jinou subjektivní svatou pravdu a následkem je konflikt. Nebudeme lidi s jinou kulturou eliminovat v plynových komorách, jako tomu bylo za druhé světové války, poučili jsme se z krizového evolučního vývoje, a tak budeme lidi, co mají jinou kulturu vracet nazpět do jejich kultury, multikulturní společnost je jako když pejsek s kočičkou vařili dort a ten dort jim pes snědl a bylo mu zle.

My jsme tady doma a nestojíme o lidi, co mají jinou kulturu, a tak nám svým myšlením a konáním způsobují jenom problémy. Tak jako nestojíme o lidi s jinou kulturou tak nestojíme ani o informace a programy, které k nám přicházejí z ciziny a jenom nám škodí, za vším je kontrola kvality, vše, co je nekvalitní to je odpad, který je třeba recyklovat, nebudou zde výjimky a imunita, každý bude pod neustálou EU digitální kontrolou, tajná EU policie eliminuje v EU multikulturu a vadné jedince co se nechovají optimálně, dobrota je žebrota.

Mučedník (Ježíš Kristus, Jan Hus, Mahátma Gándhí) je osoba, která zemřela násilnou smrtí za svoji pravdu. Organizace potřebuje, aby ti co jsou v organizaci se podřídili svaté pravdě, kterou hlásá mocná organizace, kdo nejde s námi ten jde proti nám, a tak bude násilně eliminován! Proč se někteří jedinci odmítají podřídit svaté pravdě kterou hlásá organizace ve které existují? 

Problémem je inteligence, stroje nemají inteligenci, a tak se podřídí tomu co je ovládá a nekladou žádný odpor tomu co je ovládá, čím více jsou lidi inteligentní tím obtížnější je s nimi manipulovat pomocí; pravidel, norem, předpisů, zákonů, morálky, pověr, mytologie, módy, reklamy, politiky, náboženství, pohádek, vědy, ekonomiky, školství atd. 

Každá totalita jedná s lidmi jako s otroky a pracující člověk je zde jenom číslem ve statistice, a tak miliony zbytečně mrtvých lidí ve zbytečné válce, to je jenom nudná statistika, jakmile ale zemře celebrita, tak se najednou státní smutek vyhlašuje. Tam kde jsou daně a clo tam je i totalita, není možné utéci někam kde není svatá totalita, vše je o organizaci, která egoisticky vždy říká, moje hra a moje pravidla. Nevěřte politikům a náboženství, věřte lidové moudrosti, která říká; dobrota je žebrota, čím větším pokrytcem budeš, tím lépe se v pokrytecké kultuře i mít budeš!

Povím vám moderní pohádku o tom jak se z nuly stalo veliké číslo co bylo mediálně populární celebritou, vše začalo tím že tato lidská nula si uvědomila to, že je jenom lidskou nulou a že pokud nebude hledat způsob jak se stát celebritou, tak zemře jako nula, na internetu je mnoho návodů a videí o tom, jak se snadno a rychle stane z nuly celebrita, jenže v praxi lidská nula zjistila že všechny tyto zaručené návody v praxi nefungují, kde je příčina toho, že nikde není návod který by v praxi jistě fungoval?

Příčina je v tom že je každý člověk originál v originální situaci, to, co u jednoho funguje to u jiného nefunguje, je třeba všeho zkusit a toho co je dobré se dlouho držet. Jenže lidská nula byla líná, a tak vše nezkusila, a tak se mnoho trápila tím, že je jenom nulou. Náhodou se stalo to, že lidská nula narazila na stránku GVKB a zde se začetla do zajímavého obsahu, najednou nula pochopila že vše je o tom, čemu dá protekci, člověk je tím, čemu on dá protekci, pokud dá člověk protekci hloupostem tak je ten člověk hlupákem.

Proč většina lidí dává protekci hloupostem, a tak je svět plný hlupáků? Problémem je zde pokrytecká povrchnost, všichni spěchají za úspěchem, aby byli šťastní, ale místo úspěchu je zde neúspěch, protože ten, kdo rozumí všemu povrchně, ten nerozumí ničemu profesionálně. Lidská nula se na sebe podívala do zrcadla a řekla si, budu jako GVKB a začala na sobě pracovat, lidské nuly potřebují vzor, který jim ukáže cestu k tomu, aby se stali celebritou, když je žák vyškolen tak může být učitelem o tom to zde je.

Celé je to jako ve sportu, kdy se ti nejlepší časem dostanou do první ligy, a stanou se z nich celebrity, vše, co lehce nabudete to i lehce pozbudete, jak si to uděláš takové to i máš, bez práce na sobě zde není možný úspěch, nechtěj změnit svět a cizí lidi, chtěj změnit jenom sebe tak aby se z tebe stala celebrita. Zazvonil zvonec a digitální pohádky je konec. Jenom iluze jsou dlouho populární.

Vše, co má nějakou spojitost s realitou, ve které existujeme to je populární jenom velmi krátkou dobu, podívejme se třeba na pohádky, které se čtou mnoho století. Každá kultura má svoje populární iluze, proč vlastně tolik milujeme iluze? Iluze jsou jako naše sny a pomáhají nám se vyrovnat s realitou, která není pro nás ideální. Dokud je člověk zaujatý světem iluzí, tak je ten člověk šťastný, dosáhnout štěstí v realitě to je neřešitelný problém.

Tím se vysvětluje to, že je někdo psychicky nemocný, zeptejte se lidí, co jsou dlouho v psychiatrické nemocnici, jestli čtou pohádky a zjistíte že 99 % dospělých lidí vám řekne že pohádky nečte. Blahoslavený chudý duchem je ten, kdo čte pohádky a rád si hraje s hračkami, dokud nebudete jako děti, tak nevejdete do nebeského království. Bohem zde jsou pravidla v organizaci, organizací je; vesmír, slunce, planeta Země, ekosystém, společnost, národ, podnik, rodina, mozek atd. je to jako ve sportu kde rozhodčí potrestá ty co porušují pravidla, podobné je to i u silničního provozu.

Bůh není subjektivní osoba, co je v ráji obklopená anděly, to jsou jenom pohádky pro děti. Komu není rady, tomu není pomoci, pokud jsou pravidla v organizaci zastaralá nebo chybná, je zde snaha organizaci opustit, nebo organizaci škodit. Kolik je v Absolutnu organizací, tolik je zde svatých bohů, co mají subjektivní svatou pravdu, to logicky má za následek konflikty a války.

Člověk je člověku konkurentem, a tak je zde konkurenční boj mezi; jedinci, rodinami, podniky, kulturami, státy atd. je to obrazně jako konkurenční boj na internetu o velikou návštěvnost, kdo nejde s námi ten jde proti nám a bude eliminován. Z lidí se tak stali vojáci, kterým elita přeprogramovala mozek pomocí dezinformací a reklamy, jak nebýt jenom loutkou kterou ovládají ti co mají moc a peníze? Vše je zde v přirozených principech pořád stejné, jako důkaz zde je kázání Ježíše Krista z Matouše 7 které platí už dvě tisíciletí.

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou Bůh naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve vlastním oku nepozoruješ? Anebo jak to, že říkáš svému bratru: ‚Dovol, ať ti vyjmu třísku z oka a hle, trám ve tvém vlastním oku! Pokrytče, nejprve vyjmi ze svého oka trám, a pak teprve prohlédneš, abys mohl vyjmout třísku z oka svého bratra.

Nedávejte psům, co je svaté. Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás. Proste, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Což by někdo z vás dal svému synu kámen, když ho prosí o chléb? Nebo by mu dal hada, když ho poprosí o rybu? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec v nebesích dá dobré těm, kdo ho prosí!

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy ve všem jednejte s nimi; v tom je celý Zákon i Proroci. Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí. Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá. Střežte se lživých proroků, kteří k vám přicházejí v rouchu ovčím, ale uvnitř jsou draví vlci. Po jejich ovoci je poznáte. Což sklízejí z trní hrozny nebo z bodláčí fíky?

Tak každý dobrý strom dává dobré ovoce, ale špatný strom dává špatné ovoce. Dobrý strom nemůže nést špatné ovoce a špatný strom nemůže nést dobré ovoce. Každý strom, který nedává dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. A tak je poznáte po jejich ovoci. Ne každý, kdo mi říká Pane, Pane, vejde do království nebeského; ale ten, kdo činí vůli mého Otce v nebesích.

Mnozí mi řeknou v onen den: ‚Pane, Pane, což jsme ve tvém jménu neprorokovali a ve tvém jménu nevymítali zlé duchy a ve tvém jménu neučinili mnoho mocných činů? A tehdy jim prohlásím: Nikdy jsem vás neznal; jděte ode mne, kdo se dopouštíte nepravosti. A tak každý, kdo slyší tato má slova a plní je, bude podoben rozvážnému muži, který postavil svůj dům na skále.

Tu spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a vrhly se na ten dům; ale nepadl, neboť měl základy na skále. Ale každý, kdo slyší tato má slova a neplní je, bude podoben muži bláznivému, který postavil svůj dům na písku. A spadl příval, přihnaly se vody, zvedla se vichřice, a obořily se na ten dům; a padl, a jeho pád byl veliký. Když Ježíš dokončil tato slova, zástupy žasly nad jeho učením; neboť je učil jako ten, kdo má moc, a ne jako jejich zákonici.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. O tom to zde všude neustále je, podívejme se třeba na jahody v přírodě a na jahody na zahrádce je zde veliký rozdíl ve velikosti. Zaostalé kultury z míst, kde rostou pomeranče a banány se špatně starají o lidi, člověk je zde jenom otrokem s nulovou hodnotou, ti, co jsou nahoře a mají moc slibují těm dole že se budou mít lépe, jenže svoje sliby nesplní, protože jsou pokrytci. Je to jako na zahrádce kde se dobře staráme o jahody a neustále eliminujeme plevel a parazity. 

Většina lidí na světě patří do kategorie parazitů, a proto se mají po celý život zle, dobře se zde mají jenom ti co díky protekci mají veliké jisté výhody jde o elitu, která rozhoduje o nás bez nás. Následkem je proměna lidí na pokrytecké lakomce, bylo zde v minulosti mnoho snah o to aby měl pro lidi život smysl, ale to by vše musela řídit umělá inteligence a lidi by neměli už peníze a výhody, byl by zde přídělový čipový systém a ten kdo by profesionálně nepracoval ten by zemřel hlady jako bezdomovec.

Tím by skončili problémy s lidmi, co lžou a kradou, vše je o tom, že jenom blázen zalévá plevel a krmí parazity. Každý, kdo nezná boha je logicky neznaboh, a tak za trest žije v očistci který je polepšovnou pro neznabohy a zde je do té doby, dokud nepozná boha. Pokud nechcete žít v této globální polepšovně tak jedinou možností je poznat boha. Boha poznáte jenom z díla, ten, kdo vytváří božské dílo ten je i bohem, co je to ale božské dílo?

Božské dílo je vždy originálem, který nejde napodobit, jakmile něco lze snadno napodobit tak to není božské dílo, ale je to jenom řemeslo. Mnoho řemeslníků se zde snaží o svém díle tvrdit, že je to božské dílo, jde o; svaté knihy, politické programy, reklamu, pohádky, módu, sociální sítě na internetu atd. Čas má dost času na to, aby poznal, co je božské dílo a co je jenom řemeslo, božské dílo je genialita a teorie to je jenom řemeslo.

Vše je zde o tom že z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, z dálky může čert vypadat jako anděl. Všechny lidské otázky mají příčinu v problémech, se kterými si nevíme rady, otázky mají i zvířata akorát že my zvířatům dosud nerozumíme. Co je zde příčinou všech problémů? Příčinou všech problémů byli a budou změny, tam kde nejsou změny tam nejsou problémy, podívejme se na fyzikální a chemická pravidla ve vesmíru, zde se nic milion let nezmění, a tak zde nejsou problémy.

To že někdo má psychické problémy je způsobeno změnami, které nezvládne, tento časoprostor, ve kterém jsi to je testovací verze a naděje na finální verzi je naivní, ani a za milion let zde nebude finální verze kde nejsou už časté změny. Co bylo to bylo, o tom to je, že jedinou jistotou je nejistota.