Přeskočit na obsah

Elity dělají často amatérské chyby

  • E

Je logické že ten, kdo je v pekle hledá cestu do ráje jenže cesta do ráje není na mapě, všeho zkuste a dobrého se držte, cesta do ráje je pro každého jiná, protože každý je jiný a žije v jiném času a prostoru. Do ráje se dostane ten, kdo dá protekci tomu, co mu pomůže k tomu, aby se dostal do ráje, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, pravda a láska ti ukáže cestu do ráje, vše, co společnosti dáváš to i nazpět dostáváš, jak si to uděláš takové to i máš.

Bohatství nám škodí, pokud není pod kontrolou, funguje jenom to, co je pod kontrolou, pokud ztratíte kontrolu nad svým životem tak jste potrestáni nemocí nebo ekonomicky, nestarejte se o cizí, nebo přijdete o to co je vaše. Ano, jsi hříšník, co žije v konzumním očistci, ve kterém máš blbou náladu, a tak se snažíš uniknout z pekla do ráje pomocí; snů, pověr, mytologie, dogmat, pohádek, alkoholických nápojů, cigaret, marihuany atd. jenže to vše jsou dočasná řešení, trvalým řešením je být bez hříšných závislostí, největší hříšnou závislostí je pýcha, která dělá z lidí blázny.

Podívejme se na konflikty a války, příčinou je zde pýcha, která vede k problémům, každá víra hlásá pokoru, nestačí být pokrytcem který z dálky vypadá jako anděl a z blízka spatříme čerta, čiň čertům dobře a oni se ti za to peklem odmění, podívej se do zrcadla a spatříš v něm pyšného pokryteckého čerta co myslí na samé čertoviny, jenže vše, co druhým dáváme to nazpět dostáváme, pokud by platilo oko za oko, tak by byl svět slepý!

Výhody jsou zde díky nevýhodám! Každý neustále touží po výhodách a neuvědomuje si to, že výhody zde jsou díky nevýhodám, z dálky spatřujeme to, že je něco výhodné, z blízka spatříme to, že jsou výhody spojené s nevýhodami. Díky tomu že umíme mluvit a jsme gramotní máme zde mnoho výhod v konzumní kultuře, ale s výhodami přicházejí i nevýhody, kdo prodává chválí a kdo kupuje kritizuje, bylo, a ještě dlouho bude.

Vytvořili jsme pro sebe zlatou klec z výhod a když musíme tuto klec někdy opustit, tak z toho máme deprese a konzumujeme pivo a cigarety, nebo věříme na to co jsme si neověřili. Každý by chtěl být existenčně nahoře, jenže to je možné jenom díky tomu že mnoho lidí bude dole, když bude každý bohatý, kdo bude potom pracovat za malé mzdy?

Vše zde funguje podle jednoduchých pravidel, která se po dlouhou dobu nemění, život je hra podle pravidel, jenže co když jsou lidská pravidla chybná a tím nutí lidi k tomu, aby chybovali, lidi přeci dělají chyby, nikdo není dokonalý a každý jistě jednou dokoná. Všichni si plní svoje povinnosti a nikdo nemůže za to, že je zde blbá nálada, protože lidi mají mnoho nevyřešených problémů, prý jsou ti druzí hříšníci, a tak za to musí trpět v tomto konzumním očistci, to je lež jako věž!

Lidi jsou jenom levným materiálem na evoluční pokusy, s evolucí je to jako s operačním systémem Windows kdy verze 3 byla na třech disketách, dnešní 10 verze je obrovská a většinou jí instalujeme z flash disku o minimální kapacitě 8 GB. Mnozí řeknou to neřeš, protože to stejně nevyřešíš takový je život, z nuly nikdo číslo neudělá, ano ten druhý je nula, co má deprese z toho, že není populární a bohatá, věříte tomu, že bude líp?

Nikdo není dokonalý, a tak lidi dělají chyby, jenom čas má dost času na to, aby poznal, co je správné! Z díla poznáme tvůrce, takový je život, dejte si veliký pozor na pokrytce, co z dálky vypadají dokonale ale z blízka spatříte ubohý zmetek. Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí a dosáhnout dokonalosti to není maličkost, život je o tom, čemu dáš trvale protekci, a tak se na to optimálně naladíš, cesta do záhuby je jako dálnice, cesta k dokonalosti není na mapě a každý si musí tu cestu sám najít.

Život je evoluční naprogramovaný dočasný proces, vše, co ve veliké konkurenci evolučně uspěje, to se mnoho geneticky kopíruje, a to co neuspěje to se eliminuje. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, podívejme se třeba na stránky a blogy co jsou na internetu, konkurence je obrovská a trvá mnoho let, než zde někdo uspěje, mnozí by se chtěli stát rychle virtuální celebritou a mít tak popularitu a bohatství, zázraky jsou ale jenom v pohádce nebo ve snech.

Politici slibují voličům po volbách zázraky, kněží slibují věřícím po smrti ráj, obchodníci slibují spokojenost se zbožím nebo službami atd. sliby se slibují a jenom naivní blázni se krátkou dobu radují, než jim dojde to, že je nějaký chytrák škodolibě podrazil. Podívejme se na naši dlouhou minulost, neustále k nám přicházeli po dlouhou dobu cizinci, aby nám škodili a udělali z nás hlupáky a chudáky, jsme tak národem sluhů, co slouží otrocky cizincům.

Cizinci popravili Jana Husa rok 1415 a roku 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. 21. srpna 1968 k nám vtrhnula vojska Varšavské smlouvy, v současnosti k nám vtrhnul Koronavirus z Číny. Je těžké být dokonalým tam kde není pravda a láska, a tak je zde mnoho století blbá nálada. Nikdo není dokonalý, a tak lidi dělají chyby, jenom čas má dost času na to, aby poznal, co je správné!

Z díla poznáme tvůrce, takový je život, dejte si veliký pozor na pokrytce, co z dálky vypadají dokonale ale z blízka spatříte ubohý zmetek. Dokonalost se skládá z mnoha maličkostí a dosáhnout dokonalosti to není maličkost, život je o tom, čemu dáš trvale protekci, a tak se na to optimálně naladíš, cesta do záhuby je jako dálnice, cesta k dokonalosti není na mapě a každý si musí tu cestu sám najít.

Život je evoluční naprogramovaný dočasný proces, vše, co ve veliké konkurenci evolučně uspěje, to se mnoho geneticky kopíruje, a to co neuspěje to se eliminuje. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, podívejme se třeba na stránky a blogy co jsou na internetu, konkurence je obrovská a trvá mnoho let, než zde někdo uspěje, mnozí by se chtěli stát rychle virtuální celebritou a mít tak popularitu a bohatství, zázraky jsou ale jenom v pohádce nebo ve snech.

Politici slibují voličům po volbách zázraky, kněží slibují věřícím po smrti ráj, obchodníci slibují spokojenost se zbožím nebo službami atd. sliby se slibují a jenom naivní blázni se krátkou dobu radují, než jim dojde to, že je zase nějaký chytrák škodolibě podrazil. Podívejme se na naši dlouhou minulost, neustále k nám přicházeli po dlouhou dobu cizinci, aby nám škodili a udělali z nás hlupáky a chudáky, jsme tak národem sluhů, co slouží otrocky cizincům.

Cizinci popravili Jana Husa rok 1415 a roku 1621 byla hromadná poprava dvaceti sedmi vůdců stavovského povstání na Staroměstském náměstí v Praze. 21. srpna 1968 k nám vtrhnula vojska Varšavské smlouvy, v současnosti k nám vtrhnul Koronavirus z Číny. Je těžké být dokonalým tam kde není pravda a láska, a tak je zde mnoho století blbá nálada. Jak dochází k tomu, že někdo věří tomu, co si neověřil?

Příčinou je zde nepořádek v centrálním nervovém systému způsobený životem v realitě, kde je běžný nepořádek a všechny pokusy o to tento nepořádek uklidit jsou naivní a marné, zdrojem nepořádku je to že je zde pokrytectví a kariérismus, ten druhý je pokrytecký kariérista, podívej se do zrcadla na pokryteckého kariéristu.

Každý pokrytec hlásá já jsem váš pravý pastýř následujete mě a bude vám líp, jenže jde jenom o skrytou reklamu, pomocí které se bezcharakterní kariérista snaží dostat k moci, aby získal snadno peníze a výhody. Tak jako pavouk loví do sítí mouchy tak i kariéristi loví do sítí lidi co jim uvěří, nejprve prověřuj, než začneš důvěřovat, dobrota je žebrota. Jenom z díla poznáš tvůrce, slova jsou jenom sítě, do kterých se chytají hlupáci.

Víra v zázraky je stejně návyková jako cigareta, která vám poškodí vaše zdraví, komu není rady tomu není pomoci, celé mi to připomíná Instagram, kde se egoisti fotografují pomocí mobilu na dlouhé skládací tyče, selfie je ubohá reklama, která vás klame.

Já jsem svatý a ty jsi hříšník, tak myslí egoista, který se snaží o manipulaci s cizími lidmi pomocí dogmatických dezinformací, jde moderně o násilné přeprogramování mozku, které začíná; pověrami, rituály, pohádkami atd. pro dospělé je zde zase; politika, náboženství, sekty, hnutí, mytologie, filosofie, reklama, organizace, drogy, sociální sítě na internetu, seriály v televizi atd. Ten, kdo má měkký nos ten lže a kdo lež ten i krade a do pekla se tak jistě hrabe.

Statistika ve spojení s vědou zjistila to, že čím více je jedinec nebo společnost zaostalá a chudá, tím více lidi věří tomu, co si neověřili, bylo vydáno mnoho svatých knih jako je; Bible, Korán, Bhagavadgíta atd. všechny tyto svaté knihy nejsou v souladu s lidovou moudrostí a přírodou!

Čas má naštěstí dost času na to, aby poznal, co je správné a co je chybné, na věčné časy je zde jenom lidová moudrost a moudrost přírody, lidi dělají chyby a odmítají se ze svých chyb poučit, protože mají v hlavě bordel, který si neumí uklidit. Kořenem všech našich chyb je dobrota k tomu, co si naši dobrotu nezaslouží, jsme dobří k hříšníkům, co lžou a kradou, z díla poznáme, kdo je a kdo není hříšník, jaká je zde dílo těch, co mohou egoisticky rozhodovat o nás bez nás?

Jejich dílem je konzumní očistec, ve kterém mají lidi blbou náladu, a tak konzumují slivovici a kouří cigarety, nebo páchají sebevraždy. Zpřeházené šatstvo, hory papírů na stole v kanceláři. Interiér bordelářské osoby často nedává dobrý smysl a někdy porušuje základní požadavky hygieny a logiky.

Někteří bordeláři sice svou situací trpí, ale je pro ně nesmírně těžké uklidit, často už od nejútlejšího věku. Odkud pochází tato neschopnost žít v prostředí, kde má všechno své optimální místo? Existuje více typů bordelářů. Většinou se setkáváme s bordeláři, kteří se nedokážou rozhodnout. Mají problém s tím, aby se se zbytečnými věcmi rozloučili, protože nikdy neví, kdy to budu potřebovat. Co nejvíce odkládají okamžik, kdy by měli uložit věci na své místo.

Z toho pochopitelně vyplývá jistý nepořádek. Nedokážu říci, zda jde o lenost, nebo neschopnost jednat, ale trávím více času tím, že si říkám, že to uklidím, vždy mám strach, že některou věc, kterou bych dal pryč, budu možná potřebovat. Další kategorií jsou rebelové. Mít vše v pořádku znamená respektovat jistá pravidla. Někteří bordeláři se podvědomě dožadují svobody. Odpor k uklízení ale může souviset i s chybnou výchovou.

Otec nebo matka, kteří byli příliš pořádní, mohou v dítěti vzbudit chuť vzbouřit se proti těmto totalitním zásadám, jakmile má vlastní byt. V hloubi duše stále adolescenti. Bordeláři bývají často dospívající děti. Rodiče se často setkávají s tím, že své dítě marně žádají, aby si v pokoji uklidilo. Myslím, že ti z nás, kdo zůstali nepořádní i ve vyšším věku, jsou ještě v hloubi duše adolescenty. Být bordelářem je způsob jako každý jiný, jak dát najevo, že svobodně existuji.

Bordeláři, kteří nejsou schopni uklidit, často chtějí cosi dokonalého. Ale když zjistí, že svého cíle nedosáhnou, nechají věci tak, jak jsou. Bordelář vám nemůže ukázat dokonalý a čistý interiér. To je můj sen žít tam, kde má vše své místo. Ale i když se snažím, nikdy se to nepodobá tomu, co vidím na internetu a televizi. Výsledkem je pak to, že nechávají bordeláři věci tak, jak jsou.

Někdy vede bordelářství i k nepříjemným důsledkům, když se nepořádek stane problematickým pro dotyčnou osobu nebo její okolí, když brání v klidném životě, pak je nutno optimálně jednat. Je třeba postupovat pomalu, po etapách. První etapou je třídění. Radím bordelářům, aby začali zlikvidovali vše, co nepotřebují. Je lépe nepouštět se hned do vyhazování předmětů, k nimž mají silný citový vztah.

Jde o to uvolnit optimálně čas a prostor. A ptát se u každého předmětu, který si chceme ponechat jakou on má pro nás hodnotu, když jsme jej nepoužili několik let? Jde o to, co má pro nás protekci, proč dáváme protekci bordelu v nás a okolo nás, příčinou je únava, unavený člověk nemá sílu na to, aby uklidil bordel v sobě a okolo sebe.

Tak jako trestáme lidi za to, že zabíjejí cizí lidi, tak bychom měli logicky trestat lidi za zabíjení času, čas má velikou hodnotu tak jako velikou hodnotu mají lidi a hodnoty nesmíme zabíjet to je logické, protože následkem jsou problémy, které nás trápí. Mnoho lidí si stěžuje na to, že se mají zde zle, a tak mají blbou náladu, příčinou je vždy zabíjení času, lidi zabíjejí čas mnoha způsoby, nakonec čas zabije ty, co zabíjeli čas.

Logicky lidi budou potřebovat zasvěcení, jak nezabíjet čas, vyjdou tak svaté knihy, ve kterých se lidem na celém světě vysvětlí, jak mají myslet a žít, aby nezabíjeli čas tak že nakonec je čas zabije. Tak jako je Kristus a Antikristus tak je i čas a antičas, Antikristus je nepřítelem Krista a antičas je nepřítelem času. Jak vypadá antičas? Antičas nemá fyzické tělo která bychom mohli spatřit, on je obrazně symbolem tak jako je symbolem třeba dopravní značka zákaz vjezdu.

Vše je o tom, čemu dáme protekci, jestli dáme protekci času nebo antičasu, jak si to uděláš takové to i máš. Nemůžete dobře sloužit času a antičasu, jednomu pánu se zavděčíte a druhého pána rozzlobíte, ten, kdo slouží antičasu ten žije v psychickém očistci, protože nemá na nic čas. Existujeme v realitě založené na organizaci, ve které je vše organizováno, v přírodě je taky vše organizováno a jsou zde i organizace, zde je ale vše jednoduché a chyby se tak rychle eliminují.

Naše konzumní kulturní civilizace je oproti přírodě zbytečně složitá a tím je zde i mnoho problémů se kterými si neumíme poradit, jak zjednodušit naši civilizaci? Jsou zde různé cesty, změnit systém nebo změnit lidi, politici a vědci chtějí změnit systém, filosofové a kněží chtějí změnit lidi, podle mě lidi a systém už dosáhli evolučního vrcholu, a tak brzo bude následovat pád dolů.

Řešením je začít stavět na nových základech a novými základy jsou stroje a programy, místo lidí zde budou stroje a programy, nejsou lidi tak nejsou problémy, lidi to byla testovací verze a finální verzí budou stroje a programy, je to jako když jsme v zemědělství přestali používat koně a jiná zvířata na fyzickou práci, začali jsme používat traktory a jinou zemědělskou techniku.

Otázka je, co stroje a programy udělají s lidmi, pro které zde už globálně nebude práce za mzdu? Neočekávejte od strojů a programů to že budou sociální, stroje a programy jednají logicky a ekonomicky, a tak budou lidi ekologicky recyklováni, otázkou je už jenom, kdy začne globální ekologické recyklování lidí?

Co si lze myslet o lidech z toho, co dneska dělají za podrazy, napadají v době pandemie počítačově nemocnice, snaží se vydělat na rouškách a respirátorech atd. nikdo není dokonalý natolik, aby nechyboval, proto přijde už brzo doba, kdy zde nebude centrální byrokratismus, kdy centrální mocní a bohatí byrokrati, rozhodují chybně o nás bez nás, to ta minulá vláda byla špatná.

Život je hra o hodnoty, když někdo nemůže vyhrát tak že bude hrát podle pravidel, tak se snaží vyhrát díky porušení pravidel, ve sportu se proto přísně kontroluje dodržování pravidel, a tvrdě se trestají ti co pravidla poruší. Proto si ti, co chtějí porušovat pravidla hledají specializace kde mohou beztrestně pravidla porušovat, jde o; reklamu, politiku, sekty, hnutí, náboženství, umění atd. dalším problémem je často to, že jsou v organizaci chybná pravidla, a to vede k porušování chybných pravidel.

Pokud to s lidmi nejde po dobrém, tak následkem je snaha o dogmatickou totalitu, ve které nemá lidský život žádnou hodnotu. Veliké války jsou ukázkou konfliktu mezi dogmatickými totalitami a zde jsou miliony zbytečně mrtvých jenom statistika, tragédie je, pokud zemře celebrita nebo prezident.

Pandemie je taky válka, která je následkem toho, že lidi dělají amatérské chyby, a odmítají tyto chyby optimálně opravit, komu není rady, tomu není pomoci. Většina dospělých lidí na světě myslí jako malé děti, protože jim byl přeprogramován svatými dezinformacemi centrální nervový systém, nebo je to díky konzumaci alkoholických nápojů a kouření cigaret, krásně popisuje hloupost lidí kniha: Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války.

Pokud se lidi chtějí mít líp tak nestačí si zvolit politiky co jim slíbí, že se budou díky nim mít líp, bez profesionální práce nejsou koláče o tom je fungující ekonomika. Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, egoismus je zdrojem všech našich problémů, nadbytek pro ty, co jsou nahoře je možný díky nedostatku pro ty, co jsou dole, není zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus atd. je zde centrální byrokratismus, byrokrati rozhodují o nás bez nás, pro ně jsi jenom číslo s nulovou hodnotou ve statistice.

Jakmile nahradíme byrokraty za umělou globální inteligenci napojenou na virtuální realitu, tak nám všem bude líp, protože už lidi nebudou moci chybovat, protože jim to nemyslí. Nikdo není normální, počasí není normální, zprávy v televizi nejsou normální, ekonomika a politika není normální, umění není normální atd. Je toho zde velmi málo o čem víme že je to trvale normální, normalita je spíše výjimkou, která potvrzuje pravidlo, že vše není v normě.

Teď zde řádí pandemie a následkem je to že to co bylo dříve trochu v normě, je už nenormální. Dalším problémem je to že to, co je v jednom času a prostoru normální to je v jiném času a prostoru nenormální. Statisticky pokud je někdo bezdomovec a jiný je milionář tak statisticky je vše v normě, stejné je to se statistickou průměrnou hrubou mzdou v Praze. Statisticky zde žádná pandemie není, protože globálně je pořád přírůstek obyvatel na světě větší, než je úmrtnost obyvatel, věřím jenom statistikám, které sám vytvářím.

Někdo nenosí roušku a policie mu dá pokutu je to normální, žijeme v byrokratické centrální totalitě, a tak musíme nosit roušky a děti nemohou chodit do školy. Proč vše není v normě? Vše je zde testovací evoluční verze, něco jako testovací verze Windows 7 která má mnoho programových chyb a trvá mnoho let, než se ty největší chyby opraví.

Když jsou všechny chyby konečně opravené, tak najednou skončí podpora na Windows 7 a musíte přejít na Windows 10 které má mnoho chyb. Vše, co končí na ismus; feudalismus, kapitalismus, socialismus, humanismus, idealismus atd. to jsou jenom testovací ideologické verze plné chyb, lidi dělají chyby, protože nikdo není dokonalý, a každý jistě jednou dokoná, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, a nikdo nemá prachy. Vše, co je veliké, to je složeno z malého.

Veliké Absolutno je složeno z malých hvězd a planet, veliký ekosystém je složen z malých živých systémů jako jsou; rostliny, houby, hmyz, zvířata, ryby, mikroorganismy, buňky, viry, lidi atd. vše co vzniklo to i zanikne, vše je v evolučním pohybu a vše je propojeno se vším, to, co bylo nezměníme, o tom, co bude nic nevíme, v současnosti budoucnost vytváříme svými rozhodnutími.

Vše se zde recykluje, recykluje se i to co je nehmotné jde o; informace, programy, ideologie, pohádky, umění atd. na věčné časy je zde jenom recyklování, mnohdy je zde; pandemie, zemětřesení, hladomor, válka, uragán, záplavy, požáry atd. co ve velkém lidi recykluje a lidi to nechápou, lidi jsou věčně s něčím nespokojení a dělají vše pro to, aby byli spokojení, jenže lidské schopnosti a možnosti jsou limitované; časem, prostorem, situací, ekonomikou, politikou, náboženstvím, módou, zdravím, inteligencí atd.

Život je naprogramovaný evoluční dočasný proces, vše zde má svůj osud určený rodiči a výchovou v rodině a společnosti, z nuly nikdo číslo neudělá! Není zde dobro a zlo, vždyť to, co je pro jednoho dobrem to je pro jiného zlem, je to zde jenom o tom že co se opakuje to se stává pravdou nebo programem, změníme to, čemu dáváme protekci a tím se změní náš život.

Nechtějte, aby se změnili ti druzí, chtějte změnit sebe, podívejte se konečně na sebe kriticky a řekněte si, že chybujete, a tak se rozčilujete. Komu není rady tomu není ani pomoci, uzavřeli jste se před realitou do svých dogmatických pevností, a tak zde jsou časté srážky s pyšnými hlupáky, nenechte se oklamat krásnými slovy, podívejte se na dílo těch, co zde mají výhody a moc.

Jak by globální umělá inteligence reagovala na to, že lidi postihla pandemie a lidi by začali všude na světě mnoho umírat? Umělá inteligence by zvýšila výrobu autonomních robotů s umělou inteligencí a zajistila by, aby už lidi nemuseli chodit ven z bytu, potraviny by lidem přivezli roboti přímo do bytu, protože by byl globálně zákaz vycházet ven z bytu, roboti by lidem vyvenčili i psa, a roboti by chodili po bytech a testovali by lidi na to, jestli nejsou nemocní.

Nebylo by zde chození na úřady a na schůze, vše vy se řešilo pomocí internetu, lidská kultura by se tak rychle restartovala a lidi by konečně pochopili to, že práce není smyslem jejich života a hledali by si tak logicky jiný smysl života. Mnoho specializací by zaniklo a vznikli by nové specializace, lidi by začali číst blogy na internetu a začali by vytvářet nové blogy na internetu. Byl by to veliký krok pro lidstvo, do digitální budoucnosti, ve které se nelže a nekrade.

Zakázalo by se plození dětí a místo porodu by zde byli potraty, nejsou lidi tak nejsou zde ani pandemie, za netrvalo by to dlouho a lidi by zde evolučně globálně skončili a místo lidí by v bytech byli roboti. Vše je v pohybu a my se snažíme tento pohyb zastavit a následkem je problém se kterým si nedokážeme poradit, ti, co jsou nahoře si hrají na bohy, a tak s těmi co jsou dole jednají jako s otroky, není zde socialismus ani kapitalismus je zde tisíc let všude jenom protekcionismus, dobře se má zde ten, který má protekci, ten, kdo nemá protekci ten se zde má zle.

Ve sportu není protekce, a tak je zde pro sportovce veliká stimulace která vede k tomu, že sportovci dosahují velikých sportovních výkonů. Dali jsme lidem v sociální kultuře mnohé zadarmo, nebo velmi levně, a lidi si nevážili toho co dostali zadarmo, nebo velmi levně, ano, hodnotu má pro nás jenom to, co je drahé a obtížně dostupné, myslíme ekonomicky.

Organizace umí jenom přerozdělovat hodnoty podle programu který je; ideologický, ekonomický, logický atd. místo okovů na nohou zde jsou programové okovy které z lidí dělají ubožáky, nadbytek pro ty, co mají protekci je možný díky nedostatku pro ty, co nemají protekci. Dělnická práce je v současném světě za trest a odměnou je práce kde se nic nemusí dělat a je za to hodně peněz a výhod.

Protekce to je špína, kterou je třeba eliminovat, pokud to neuděláme tak následkem budou; ekonomické krize, války, revoluce, ekonomická migrace, pandemie atd. Trest nikoho nenapraví, je třeba se naučit pochopit lidi co dělají chyby, nikdo není dokonalý a každý jednou jistě dokoná. Podle statistik jsme prý národem skeptiků, co nevěří v boha, ale v kterého boha máme věřit, když na světě existuje tisíce bohů v mnoha kulturách?

Dlouhou dobu jsem se zamýšlel nad tím, v jakého boha lidi u nás věří? Dneska jsem konečně zjistil, jak se jmenuje naše České svaté náboženství, naše náboženství se jmenuje Byrokratismus, je to svatá ideologie založená na tom že byrokrat má vždy svatou pravdu, o které se nesmí pochybovat, chrámem pro byrokratismus jsou velké budovy plné byrokratů. Koho bůh u nás miluje ten se stane mocným a bohatým byrokratem.

Je vůbec možné nějak byrokratům vysvětlit že stvořitelem vesmíru a života nebyl svatý byrokrat který byrokraty stvořil ke svému obrazu? Byrokracie je zde už mnoho tisíciletí, bohužel nemáme stroj času abychom mohli nalézt rok ve kterém vznikla byrokracie. Nejhorší je situace v Praze zde se byrokrati mnoho přemnožili a nikdo neví co s tím systémově udělat, když kocour není doma, tak byrokratické myši mají hody.

Ten, kdo je jiný, než je v nějaké organizaci normální, je považován automaticky většinou za devianta, kdo nejde s většinou, ten jde proti většině a bude eliminován, proč se považuje názor většiny automaticky za správný, a tak většina nutí násilím menšiny k tomu, aby se většině přizpůsobili. Podívejme se na sociální socialismus, který se u nás zhroutil a pokud někdo za socialismu nenazval učitele nebo důstojníka soudruhem tak měl problémy, podobný problém je i u dogmatického náboženství, které dělá z lidí pomocí dezinformací hlupáky a tím i chudáky.

Prý jsme národem bezvěrců tvrdí subjektivní EU statistika, pravdou je že my máme svojí svatou Českou víru, a tak považujeme za bezvěrce ostatní svaté kultury. Držet hubu a krok to vyžadují totality a armáda, lidi ale nejsou plechoví roboti na dálkové ovládání. Ten druhý je deviant, a o tom to je, že si nedokážeme přiznat to, že v zrcadle spatřujeme pokryteckého devianta, není ten, co by se zavděčil všem, je snadné trestat a je těžké pochopit cizí lidi.

Jedna věc je vyhlašovat globálně nová pravidla hry o to co milujeme a potřebujeme a druhá věc je, jaké budou v budoucnosti následky těchto změn, podívejme se na ekonomické následky, které povedou ke stresu a depresi, což vede ke konzumaci drog a sebevraždám. Žij a nech žít, dostáváme se k egoistickému globálnímu pokrytectví, kdy ti, co jsou ekonomicky nahoře, se dobře utají daleko od Pandemie, a škodolibě se smějí těm, co jsou na tom zle, v principu jde o to, že se pevnost oblehne a nechá se vyhladovět, jde o moderní způsob ekonomické války, na které vydělají milionáři a spekulanti.

Vždy se ptej, komu pandemie přinese největší užitek, miliony zbytečně mrtvých při pandemii to je nudná statistika, tragédie je, pokud zemře díky pandemii celebrita nebo prezident. Vše se dneska točí okolo; prevence, očkování, léků, respirátorů, roušek, čistoty, profesionality atd. Celý konzumní systém je systémově centrálně zakonzervovaný a nedokáže pružně reagovat na nečekané změny, neschopnost vyrábět; roušky a respirátory, léky, očkovací přípravky.

Svět sužovala dlouho pandemie, a tak se mnoho lidí modlilo k bohu a prosili jej o pomoc, bůh poslal na zemi anděla, aby on lidem pomohl. Anděl vstoupil do lidských snů a ukázal věřícím lidem pravdu, která se lidem nelíbila, protože ta pravda jim řekla, že vše jsou příčiny a jejich následky, pokud je zde pandemie, tak příčinou je to, že lidi žili hříšně, a tak logicky i přišel trest za jejich hříšnost, jak si to lidi udělají takové to mají, tam kde lidi lžou a kradou, tam jsou i pandemie.

Když anděl poznal že lidi odmítají pravdu, tak se zase vrátil k bohu do ráje a řekl bohu, z hříšníka nikdo svatého anděla neudělá. Bůh na to odpověděl, to je svatá pravda. To že někdo použije roušku nebo respirátor jej neochrání, jedinou možnou ochranou je být doma a nikam nechodit, problém je v tom že máte nechráněné oči a nechráněné ruce gumovými rukavicemi, taky je třeba chránit; hlavu, tělo, boty atd. speciálním neprodyšným oblekem kdy vypadáte jako kosmonaut.

Pokud máte roušku, co jste si sami udělali ze starého trička, nebo máte šálu, tak je vaše ochrana a ochrana okolí, jenom ubohé divadlo, protože nejste vůbec chráněni před koronavirem. Další problém je v tom že doma nemůžou být všichni, protože to by se civilizace rychle zhroutila, a nastala by globální anarchie. Statisticky pandemii přežijí jenom děti a důchodci, dělnická třída bude za několik let globálně oslabená na polovinu, to se vyřeší nástupem; optimalizace, automatizace, digitalizace, globalizace atd.

Problémem koronaviru je to že on je virulentní, a tak se dokáže za krátkou dobu změnit tak, že na něj už očkování a léky nezabírají! Lidem konečně dojde to, že mít dobrou imunitu je základem pro přežití, základem pro dobrou imunitu je otužování, sport, zdravé potraviny, nekouřit, nepít slivovici, nepít kafe, atd. Komu není rady, ten by se měl jít podívat do krematoria, aby věděl, co jej bude jistě brzo čekat, za několik měsíců to bude u nás vypadat jako v Itálii a lidi konečně pochopí to, že politici v EU selhali.

Každý problém má svoji příčinu, pokud je zde pandemie, která nám způsobuje problémy tak jistě tato globální pandemie má svoji příčinu a tou příčinou jsou naše chyby, lidi dělají chyby od té doby, co existují, jde o to se moudře poučit ze starých chyb a zabránit tomu, aby se už staré chyby neopakovali.

Vše v nás a okolo nás je z 99 % řízeno programy a v těchto programech jsou chyby, a následkem je; pandemie, přelidnění, degenerace, deprese, nezaměstnanost, bída, zaostalost, nenávist, lež, kasty, mafie, prostituce, drogy, extremismus, vandalismus, špína, války, ekonomická migrace, totality atd.

Nadbytek pro ty, co mají výhody, které si nezaslouží způsobuje nedostatek pro ty, co zde nemají výhody, vše je o protikladech a napětí mezi protiklady je zdrojem energie a tato energie zde se vším pohybuje, a tak zde vše mezi protiklady pulzuje, člověk je levným materiálem na evoluční pokusy, a tak je zde jistá jenom smrt.

Pandemie je epidemie velkého rozsahu zasahující více kontinentů. Jedná se tedy o výskyt onemocnění s vysokou incidencí na velkém území za určité časové období. Pandemii představuje i od prosince 2019 probíhající epidemie koronaviru SARS-CoV-2 (onemocnění COVID-19). Za pandemii ji Světová zdravotnická organizace prohlásila 11. března 2020.

Lékem na všechny pandemie je eliminovat města a místa kde se shromažďuje mnoho lidí, veliká koncentrace lidí na malém prostoru je pro přenosné nemoci ideální prostředí, místo přeplněné hromadné dopravy, zde budou osobní auta, lidi nebudou už mít osobní styky, ale vše bude neosobní díky internetu a telefonům.

Vznikne digitální globální kontrola lidí, která eliminuje; přenosné nemoci, drogy, mafie, kariérismus, pokrytectví, ekonomické parazitování, reklamu, sekty, náboženství, politiku, kasty, třídy, ligy, vandalismus, extremismus atd. Skončí výroba luxusního zboží a nekvalitního zboží, vše bude v optimální normě, která odpovídá aktuální situaci, každý se stane profesionálem, který nelže a nekrade.