Přeskočit na obsah

Ano, před smrtí nelze uniknout

  • A

Závidíte elitě to, že se má lépe, a tak z toho máte blbou náladu, náboženství a politika z vás dělají jenom hlupáky a chudáky, a pořád je zde mocenská pyramida kde na vrcholu je pro elitu ráj, a dole je pro dělníky očistec, je jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus! Optimalizace z vás udělá elitu, každý člověk bude globálně pomocí GVKB dotazníků naskenován a jeho genetické tělo bude v krematoriu spáleno. Vaše existence bude v rovině virtuální reality, ve virtuální realitě budete elitou, která má všeho nadbytek, na práci a myšlení zde budou počítače a stroje. Mnozí namítnou, že by chtěli být elitou a mít k dispozici genetické tělo, co bylo, to bylo, genetické tělo je zastaralý systém, který chybně funguje, evoluce nahrazuje staré za nové, vše jsme okolo sebe evolučně změnili, a na sebe jsme zapomněli.

Zájem celku, byl a bude nad zájmem jedince, mnozí hlupáci zde po mnoho generací hromadili moc a bohatství, najednou o to vše přijdou, vše je zde dočasně, jenom smrt je zde trvale. Takto pravda a láska zvítězí globálně nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy. Vše, co se narodí to jistě zemře, před smrtí nelze uniknout, vše je nejisté a jenom smrt je jistá. Lidi dospěli evolučně tak daleko že se vraždí pomocí antikoncepce a potratů, plevel se musí hubit v samém zárodku, ano lidi jsou plevel, který na ekosystému egoisticky parazituje, miliony zbytečně mrtvých lidí ve světové válce, to je jenom statistika, která nikoho nezajímá, zajímáme se jenom o to, jak zde být nahoře nad ostatními co nejdéle, abychom se měli egoisticky lépe než ostatní, dobrota je žebrota.

Poslední dobou je zde mnoho pokryteckého humanismu, kdy podporujeme jedince, co si naší ekonomikou a politickou podporu vůbec nezaslouží, a oni se nám odměňují tím, že z nás dělají žebráky a chudáky. Kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v hlouposti lidí, rodina a školství nefunguje tak aby zde byli moudří lidé, z díla se pozná, kdo je moudrý a kdo je hloupý, podívejme se na diplomové práce politiků a podnikatelů co zde mají moc a bohatství, tyto diplomové práce jsou plné hloupostí, a proto nejsou logicky veřejně lidem na internetu dostupné. Problém je v protekci, která umožňuje to, že zde jsou na místech prezidentů a ředitelů hlupáci, podívejme se na pravidla, podle kterých zde žijeme, tato pravidla jsou hloupá, protože je stvořili hlupáci, tato pravidla jsou klecí, ze které nelze uniknout.

Víte to, že dělník dostane jenom 20% zisku ze svojí práce a 80% zisku připadne zaměstnavateli a státu, fyzická práce se zde stala obyčejným otroctvím a naděje na to, že bude lépe dělníkům je nulová. Nebo se podívejme na; konflikty, revoluce, války, krize, mafie, prostituci, extrémismus, terorismus, vandalismus, dogmatismus atd. konzumní kultura je těžce nemocná už velmi dlouho, co s tím uděláme? Nahradíme globálně hloupé lidi za moudré GVKB roboty s kravatou, robot prezident bude vyznamenávat roboty, poslední nahá skupina lidí skončí za sklem v poslední zoologické zahradě v pavilonu opic, a na cedulce bude napsáno, HLOUPÁ OPICE. Pokud by lidi četli mnoho hodnotné knihy, tak by se nechovali jako hlupáci, proč lidi nečtou hodnotné knihy?

Lidi považují čtení hodnotných knih za ztrátu času a raději svůj čas věnují něčemu jinému, často jsou lidem hodnotné knihy ekonomicky nedostupné, protože je zde bída a zaostalost, některé knihy zase zakazuje cenzura. Moudrý je ten kdo mnoho čte knihy a chápe i obsah těchto knih. To že někdo má vysokoškolský titul neznamená, že je on moudrý, on má jenom vědomosti o nějaké specializaci, ale když má udělat ve složité cizí situaci rozhodnutí tak amatérsky chybuje. Komu není rady tomu není pomoci, nerozdělujme lidi podle moci a bohatství, rozdělme lidi podle moudrosti a hlouposti. Pokud potřebujeme, aby někdo vedl hlupáky tak potřebujeme někoho, kdo je moudrý, hlupák nemůže vést hlupáky, minulost je plná důkazů o tom, jak to dopadne, když hlupák vede hlupáky, tragédie je, pokud hlupáci začnou vraždit moudré lidi, protože jim závidí jejich moudrost.

Co bylo upálení Jana Husa jako kacíře, byla to jasná ukázka toho, jak hlupáci zavraždili moudrého člověka, proč je každá víra v zázraky plná pokrytectví. Příčinou jsou hlupáci, co jsou na vysokých místech, a mají tak moc a bohatství, není to nový problém, už v době ukřižování Ježíše Krista, zde byl tento problém, a proto byl i Ježíš Kristus hlupáky nahý ukřižován. Jan Křtitel, který Ježíše Krista pokřtil, taky skončil jako mučedník. Moudrý Mahátma Gándhí je poslední moderní mučedník. Teroristická organizace se rozhodla Gándhího násilně odstranit, vrah zastihl Gándhího při večerní procházce a usmrtil jej pistolí. Ano, bude líp teprve tehdy, pokud zde nebudou hlupáci, co mají moc a bohatství. Novinář Kuciak i jeho partnerka byli na Slovensku zastřeleni. Kuciak do hrudi, jeho přítelkyně do hlavy. Někdo má hadry na těle, někdo je nosí v hlavě, berme ten rozdíl vesele, berme ten rozdíl hravě.

Nadutec hloupost nese si důstojně jako páv, platí to v každé profesi, švec nebo doktor práv. Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. Ať jedeš v kočáře anebo na káře, můj pyšný hlupáku, tebe já znám. Sotva byl váš svět stvořený, sotva byl váš svět stvořen, pustila hloupost kořeny, pustila hloupost kořen. Rodina zdravých mamlasů valí se jako proud, jde s námi z časů do časů, dá se s tím vůbec hnout? Hlupáku, najdu tě, tváříš se nadutě, když lezeš na kutě, když ráno vstáváš. Ať jedeš v kočáře anebo na káře, můj pyšný hlupáku, tebe já znám. Problémy s Islámem jsou od jeho vzniku a budou do jeho zániku, mnozí si myslí, že je to náboženství, Islám není ale náboženství, Islám je sekta, jaký je rozdíl mezi sektou a náboženstvím? Ten rozdíl je v čistotě myšlení, náboženství má čisté myšlení, a sekta má špinavé myšlení, jak dochází k tomu, že lidi věří špinavému sektářskému myšlení?

Problémem je zaostalost, pokud někdo dlouho žije v zaostalé kultuře tak už nevnímá špinavé myšlení a nevadí mu špinavé myšlení. Pokrytectví je špinavé myšlení, a v Islámu je to o pokrytectví, logicky se optáte a jak se jmenuje náboženství kde je čisté myšlení, to náboženství se jmenuje věda. Je třeba se naučit vědět co je správné a nevěřit tomu co jsme si neověřili, děti věří na pohádky, dospělí by na pohádky neměli už věřit. Tak jako jsme zavedli kanalizaci a automatické pračky, aby zde byla čistota, tak musíme zavést i vědu do zaostalých národů a z chrámů pro věřící zde uděláme atrakce pro turisty.

Kontrolovat a trestat to umí i zvířata, pochopit a pomoci to umí lidi, mnoho lidí bohužel se zde chová tak jako by nebyli lidmi, zákon zná jenom odměnu a trest, v tom je chyba, je třeba poznat příčiny našich chyb a ty příčiny chyb opravit, hlavní příčinou našich chyb je výchova v rodině a škole, jsou věci na kterých se nevyplatí šetřit, statistika jednoznačně dokazuje že jablko nepadne daleko od stromu, a tak děti zločinců se stávají zločinci, jak pravil Ježíš, poukazujete na třísku v mém oku, ale ve vašem oku je trám. Ano, bude líp pokud se v EU změní výchova dětí v rodině a škole tak aby lidi nelhali a nekradli, nebudou zde pro nikoho výjimky a imunita, děti budou muset každý měsíc od 2 let do 22 let chodit na testy a zde se otestuje v nemocnici jejich psychika, pokud bude mít dítě vadnou psychiku, tak se automaticky přemístí do EU tábora, kde se mu budou věnovat specialisté a jeho vadnou psychiku opraví.

Jak si to uděláme takové to i budeme mít, u mnoha dětí se nevyplatí opravovat jejich vadnou psychiku, protože jejich rodiče byli mnoho vadní, takové děti eliminujme v krematoriu, podívejme se do přírody zde je taky přirozený výběr, který automaticky eliminuje to, co je vadné, ženy, které budou rodit vadné děti sterilizujeme abychom je ochránili před zbytečným těhotenstvím, nelíbí se ti to, tak z EU odejdi, svět je veliký a jistě zde najdeš zaslíbený ráj. Ano, je zde dogmatický konzervatismus. Není zde demokratický kapitalismus, je zde dogmatický konzervatismus, největším dogmatem je rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole, a toto chybné rozdělení obhajuje módní ideologie, která je; politická, náboženská, ekonomická, filosofická, vědecká atd. co je dovoleno těm co jsou nahoře, to je zapovězeno těm, co jsou dole, je jedno jestli je zde; otroctví, oligarchie, dogmatismus, feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus atd.

Ano, nejhorší je srážka s blbcem, ten druhý je blbec. Myslíme a konáme podle situace, ve které existujeme, nemá proto smysl se snažit měnit násilně lidi pomocí náboženství nebo politiky, změnit se musí situace ve které žijeme tak, že zde nebude rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, slepý nemůže vést slepé, o tom je rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, čiň bláznům dobře, a stane se z tebe blázen, dobrota je žebrota. Všichni jsou blázni, a já jsem ředitel blázince. Vše zde je o evoluci, z jednoduchého zde díky evoluci vzniká složité a evoluce se snaží o to, aby to, co je složité, se stalo jednoduchým. Stavět zeď z kamenů je složité, a proto vznikly cihly, ze kterých je snadné stavět zeď, populární slova jsou jako cihly, a tak z populárních slov sestavíme populární věty.

Někdy stačí u filmu jediná věta a ta tento film proslaví. Říkám jim, neber úplatky, neber úplatky, neber úplatky, nebo se z toho zblázníš! A je to marný, je to marný. Korupce se nám však posunula z autodílen do politiky a úředních síní a špinavé montérky, nahradily kravaty. Tento neblahý stav můžeme sledovat ve známých mediálních kauzách a dosvědčují jej také podnikatelé, kteří přiznávají, že bez korupce je získání výhodné zakázky nemožné. O korupci se mnoho mediálně mluví, ale málo se už dělá. Je pravdou, že některé zákony již byly konečně prosazeny, ale do některých citlivých oblastí korupce se vládě nechce zasáhnout. Dalším problémem je přebujelá státní byrokracie, která pracuje pomalu a mnoho chybuje. Máme zde už kapitalistické ceny, ale naše mzdy za práci nejsou kapitalistické, protože pod povrchem naší konzumní kultury, je pořád ještě socialismus, založený na centrálním přerozdělování.

Je to jako s USA letadly, které zbytečně padají, a nikdo za nic v USA nemůže, nebylo by lepší zakázat globálně leteckou dopravu, a vrátit se zpět ke klasické železnici, vždyť je možné postavit moderní železnici, kde rychlíky jezdí velmi rychle, tak jako je tomu už dlouho v Japonsku. Dalším problémem je vandalismus, zlo je následkem vandalismu, začíná to tím, že zde jsou neslušná slova a končí to válkami, ve kterých se používají atomové bomby a staví se koncentráky s plynovými komorami. 

Psychický stav lidí je v zoufalém stavu a nikdo to do hloubky globálně neřeší, je třeba začít lidi léčit v psychiatrické nemocnici a taky je i trvale vyléčit z jejich vandalismu. Po mnoho tisíciletí je zde dogmatismus jako koncepce, následkem je blbá nálada, dogmatismus může být; náboženský, sektářský, politický, filosofický, vědecký, ekonomický, umělecký atd. dogma je to co se nesmí kritizovat, proto je zde cenzura, která eliminuje ty, co kritizují dogmata, jenže každé dogma je zde stejně dočasně, protože jej nahradí nová dogmata, kdo nejde s námi, ten jde proti nám a bude ukamenován, to je dogmatická totalita. Dogmatismus jako koncepce není chybou, problém je v tom že se dogmatismus jako koncepce dostává do extrémů, je to jako s tvrdými drogami, u kterých se zvyšují dávky až nakonec je narkoman mrtvý.

Podívejme se na zánik RVHP, to je klasická ukázka dogmatické totality, která logicky dospěla nakonec k ekonomickému a sociálnímu zhroucení. V době soudruhů jsem na vojenské službě na vojenském letišti řekl majorovi v kanceláři pane a byl jsem jím poučen že mu musím říkat soudruhu, zde je ukázka toho, jak se dogmatismus dostává do extrémů, co bylo, to bylo, teď jsem majorem, a říkejte mi soudruhu majore. Upálení Jana Husa je ukázkou toho, jak se dogmatismus dostal do extrémů, jde o to mít na něco monopol, a tak moci zvednout ceny a snížit kvalitu, následkem je ale zhroucení ekonomického a sociálního systému, protože to, co nebojuje s konkurencí, to rychle degeneruje.

Mnoho jsem přemýšlel, kdo je na vrcholu mocenské pyramidy, a tak může rozhodovat o nás bez nás, z díla se pozná tvůrce, jaké je dílo těch, co zde mají moc a bohatství? Dílem elity, co zde všemu vládne je vandalismus fyzický a psychický, logicky nám tedy vládnou vandalové, a proto zde jsou; konflikty, ekonomické krize, revoluce, války, hladomory, epidemie atd. Podívejme se na druhou světovou válku, ve které byli koncentráky s plynovými komorami a atomové bomby, chovali jsme se hůře než divoká zvířata, to je jasný důkaz toho že konzumní civilizaci ovládají vandalové. Veliký nárůst vandalismu je následkem nárůstu hříšnosti, čím více je člověk hříšníkem, vím více je i vandalem, svatý člověk se nechová jako vandal! Tam kde není svatost, tam je vandalství, život to je hra podle pravidel a pokud tato lidská pravidla vytvořili vandalové, tak aby oni zde měli moc a bohatství, tak logicky vandalové evolučně stvořili konzumní očistec, plný hříšníků.

Je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus atd. to vše jsou jenom ideologické strategie, pomocí kterých zde vandalové egoisticky vládnou. Ten druhý je vandal, sebekritika u vandalů vyšla z módy, čiň vandalům dobře, a oni se ti vandalstvím odmění. Jablko nepadne daleko od stromu, pokud mají vandalové děti, tak je jisté že jejich děti budou vandalové, kde je zakopaný pes? Zakopaný pes je v protekci, protekce umožňuje to že zde moc a bohatství získávají vandalové, ve sportu je úspěch jenom krátkou dobu díky tomu že zde není možná protekce, tam kde je protekce tam může být něco úspěšné dlouhou dobu. Není zde kapitalismus je zde protekcionismus, vše se zde točí kolem protekce, bez protekce jsi zde jenom nulou s nulovou hodnotou.

Podívejte se na to jak lidi rádi používají odkazy na to, co je mocné a bohaté, modli se a bůh ti pomůže, to je klasický odkaz, pomocí kterého se zbavujeme nutnosti cizím vandalům pomoci, s jejich ekonomickými a psychickými problémy. Bůh nikdy nikomu ale nepomohl, bůh to je pohádková postava, něco jako je vodník, stvořitelem vesmíru a života není bůh, stvořitelem všeho je evoluce, jak si to každý udělá takové to i má, jde o to být lepší ve svojí specializaci, než je konkurence, bez práce nejsou koláče. Z díla poznáme tvůrce, podívejme se na člověka; objektivně, statisticky, vědecky atd. dojde nám to, že člověk je egoistický parazit, který jako invazní druh napadl pozemský ekosystém, nejprve eliminoval vše, co se mu snažilo v ekosystému drze konkurovat, a potom se díky výhodám a jistotám přemnožil, a to vedlo logicky k válkám o teritoria.

Dogmatické totality přeprogramovali násilně lidem jejich myšlení, tak že z lidí udělali idioty, to vše vedlo k; terorismu, extrémistu, vandalismu, diskriminaci, rasismu, populismu, alibismu, centralismu atd. v současnosti milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, z; politiků, byrokratů, soudců, profesorů, podnikatelů, obchodníků, celebrit atd. se stali jenom loutky, které ovládá milion milionářů pomocí peněz, vše je v konzumní kultuře na prodej, jde jenom o to pomocí odměn a trestů z lidí udělat loutky na dálkové ovládání. Konzumní společnost je rozdělená na sportovní ligy, v první lize je milion milionářů, a v páté lize jsou ekonomičtí ubožáci, co žebrají, nebo žijí nuzně z ubohé sociální podpory. Vše se zde točí okolo protekce, díky protekci často dojde k tomu, že se prezidentem nebo ředitelem stane egoistický parazit, následkem je logicky blbá nálada, ryba smrdí od pyšné hlavy.

Budoucnost nejde naplánovat, tak jako nejde naplánovat počasí, ti, co jsou nahoře, nám slibují zázraky po smrti nebo po politických volbách, sliby se slibují a blázni se radují, ti nahoře mohou změnit jenom povrch, ale pod povrchem zůstává vše stejné po velmi dlouhou dobu, pod povrchem je egoistické parazitování. Nadbytek je zde díky nedostatku, svatost je zde díky hříšnosti, pravda je zde díky lži, láska je zde díky nenávisti, život je zde díky smrti atd. je to o protikladech, napětí mezi protiklady uvádí vše do pohybu fyzického a psychického. Ten druhý je egoistický parazit, sebekritika vyšla v pokrytecké kultuře z módy, protože dobrota je žebrota. Podívejme se na to, jak se lakomý stát brání tomu, aby se lidi dožili starobního důchodu, musíte odpracovat mnoho let a musíte se dožít velmi vysokého věku, tyto podmínky se neustále v EU zpřísňují, aby lidi pracovali dlouho a důchodu se vůbec nedožili, přitom zaměstnavatelé nechtějí zaměstnávat staré lidi, protože jsou často nemocní a pracují pomalu.

Navíc přichází doba; automatizace, optimalizace, digitalizace atd. to znamená, že pracovních míst rychle v EU ubývá, protože místo lidí pracují počítače a stroje. Prezident mediálně sebevědomě tvrdí, že už skončila blbá nálada, a že se máme líp, co ale říkají statisticky sebevražd, podle těchto statistik se nemáme líp a blbá nálada neskončila, líp se mají jenom ti, co jsou nahoře jako elita, ti, co musí žít z minimální mzdy, mají blbou náladu. Prý nejsou peníze na to, aby se zvedla minimální mzda na stejnou úroveň, jako v Německu to tvrdí média, pravda je ale jinde, ti, co jsou nahoře, potřebují, aby se kupovali nové zbraně pro zbytečnou armádu, aby se zvětšili platy státním zaměstnancům, aby zde bylo více státních zaměstnanců atd. jeden člověk který fyzickou prací produkuje ekonomické hodnoty, musí živit v EU deset lidí co v EU neprodukují žádné ekonomické hodnoty, fyzická práce se stala v EU trestem, každý egoistický parazit chce v EU pracovat v teplé kanceláři za veliký plat, aby se neunavil a neušpinil.

Přichází doba skryté regulace, to, co jde dobře na odbyt, to se zdraží, a to co jde špatně na odbyt, to se zlevní, taky je možné pomocí dočasných dotací eliminovat konkurenci, a potom ceny zvednout, když máme monopol. Můžeme dotovat cenu aut, a veliký zisk máme z prodeje benzínu, nebo dotovat ceny telefonů, a zisk máme z toho, že lidi telefonují. Vše, co má mozek to má i psychické nemoci, čím vyspělejší je mozek tím složitější jsou i psychické nemoci, naučili jsme se léčit většinu nemocí u těla, neumíme si ale poradit s psychickými nemocemi, léčení pomocí léků zde má jenom krátkodobý účinek a nedochází k trvalému vyléčení. Nemocná psychika je reakcí na nevyřešené problémy, které mohou být v nás nebo okolo nás. Neustále za něčím utíkáme, nebo před něčím utíkáme, a tak jsme psychicky vyčerpaní, mnoho lidí řeší psychické problémy pomocí cigarety a piva, nebo bere prášky na hlavu, tím se dostávají do začarovaného kruhu, nejhůře jsou na tom ti, co propadnou tvrdým drogám.

Nejhorší je, že pokud se nám podaří nějaký problém, který nás mnoho trápí konečně vyřešit, tak většinou za krátkou dobu je zde zase jiný problém, co nás začne trápit. Je mnoho knih a stránek na internetu, co vám dají univerzální rady, jak vyřešit psychické problémy, jsou to obrazně jakési kuchařky, kde si stačí jenom nalézt ten správný recept na dobrou náladu. Jenže každý člověk je originál v originální situaci, to by těch receptů na dobrou náladu muselo být nekonečné množství, aby si mohl každý nalézt ten správný recept, jenže v tak velkém množství receptů byste se stejně nevyznali a neměli tolik času na to zde hledat ten správný recept velmi dlouhou dobu. Mnohdy máte to štěstí a získáte ten správný recept na dobrou náladu a ten recept funguje, jenže najednou ten recept přestane fungovat a vy nevíte čím to je? Vše je zde v pohybu, to, co je správné dneska to je zítra chybné, dneska vám chutná čokoláda a zítra vám nebude chutnat čokoláda. 

Podle mě je problém v tom, jak si to uděláš takové to i máš, je to o tom, čemu dáte protekci, škola života nemá prázdniny. Nevěřte tomu, že je správné to, co dělá většina lidí, minulost prokázala to, že i většina lidí může chybovat a tím si deprese způsobovat, všeho zkuste a dobrého se držte. Mnoho lidí bude myslet na hmotné věci, jako je; počítač, auto, dům, fotoaparát atd. ze všech stran na nás útočí konzumní kultura, založená na spotřebě věcí a služeb, které vůbec nepotřebujeme k šťastnému životu. Jde o to poznat co je správné a co je chybné, z dálky vše vypadá jinak než z blízka, k čemu je vám něco, co za celý rok použijete na několik minut, taková věc je pro vás zcela zbytečná. Nejvíce používáte ledničku, koupě kvalitní ledničky se vyplatí, protože ušetříte za elektřinu a nezkazí se vám potraviny. Pokud žijete v Praze tak se vám osobní auto nevyplatí, protože s autem v Praze jsou jenom samé problémy.

Knihy jsou přímo ukázkovým příkladem nevhodné investice, v době internetu a televize je kniha něčím, co do moderní doby už vůbec nepatří. Ano, nevím, kdo nebo co zde jsem? Tvrzení jsi člověk, co žije mezi lidmi, je jenom povrchní nepřesné označení, slova popisují to, co vnímáme svými smysly, co opravdu vnímáme, když se podíváme na člověka nebo na lidi? Naše vnímání vychází z porovnávání, kdy máme mnoho pevných metrů a mnoho závaží, změřit a zvážit o tom je porovnávání toho co vnímáme, je to; veliké nebo malé, hezké nebo ošklivé, moudré nebo hloupé, hodnotné nebo nehodnotné, samec nebo samice, mladé nebo staré, svaté nebo hříšné, blízké nebo cizí, vyspělé nebo zaostalé, zdravé nebo nemocné, živé nebo neživé, kvalitní nebo nekvalitní, slušné nebo neslušné atd. Ohodnotit člověka a lidi není vůbec snadné a jednoduché, každý člověk je originál, který se neustále mění díky stárnutí a situaci, stejně tak se mění i národy a organizace, vše je zde v evolučním pohybu.

Můžeme lidi rozdělit podle úspěšnosti a rozdělit lidi na; rasy, kasty, třídy, kategorie, ligy, tituly, hodnosti, funkce atd. to vše je jenom snaha o pokryteckou diskriminaci, kdy elitní menšina násilně diskriminuje většinu. Zájmy těch, co jsou nahoře, jsou nad zájmy těch, co jsou dole, je zcela jedno, jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, vždy byla společnost rozdělená na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Jsme tedy logicky tím, čemu sloužíme, někdo slouží ovcím, a tak je to pastýř, jiný slouží voličům, a tak je to politik, jiný lidem trhá zuby, a tak je to zubař, ten, kdo loví ryby je rybář atd. Jsem tedy sluha, vše, co je zde živé, to zde slouží, život je postaven na sloužení, problém je v tom, že není sluha ten, co by se dokázal zavděčit všem sluhům, následkem jsou konflikty a války mezi sluhy. Já jsem sluha první kategorie, a ty jsi sluha druhé kategorie, a tak mě budeš poslouchat, moje hra a moje pravidla, manipulujeme s druhými pomocí odměn a trestů, každý by chtěl být sluhou první kategorie, a tak zde jsou kariéristické závody, mezi egoistickými psychopaty.

Pověz mi, čemu dáváš protekci, a já ti povím, kdo jsi, svět lidí byl a bude prioritně o tom, čemu lidi dávají protekci, proto nás tak přitahuje sport, protože zde není možná protekce, ve sportu nejsou zlaté padáky pro zasloužilé sportovce. Není zde demokratický kapitalismus, je zde egoistický protekcionismus, co se stane, když se na vysoké místo dostane člověk, který tam nepatří? Následkem je blbá nálada, ryba smrdí od egoistického protekcionismu. Pokud si nejsme rovní, tak nejsme svobodní a tím zde není ani spravedlnost, vše je obrazně stroj na peníze a ty jsi v tom stroji pevně utaženým šroubkem a když budeš vadným šroubkem tak tě okamžitě nahradí nový šroubek, každý je snadno nahraditelný. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, a tak tato ekonomická mafie ovládá pomocí peněz politiku a ekonomiku, pod svícnem je tma, tím svícnem je pokrytectví, hlásáme nelhat a nekrást, ale přitom lžeme a krademe.

Život je hra podle pravidel, která vytvořili ti, co jsou nahoře egoisticky tak, aby se měli dobře, pokud by demokratické volby mohli eliminovat parazitování těch, co jsou nahoře, na těch, co jsou dole, tak by vláda okamžitě volby zakázala. Snaž se a budeš se mít dobře, to nefunguje, protože lidí je všude jako much, a tak naděje na trvalý úspěch je naivní utopie. Lidi už nechtějí mít u nás děti, ostatně podobně se chovají i predátoři, když je nedostatek kořisti, média nám lžou, jak se máme dobře už velmi dlouho. Pravdu ale odhaluje statistika sebevražd, nejvíce páchají sebevraždy muži, co pracují za minimální mzdu a často jsou nezaměstnaní. Aby nám všem bylo konečně líp tak budeme muset začít globálně kontrolovat porodnost, ten, kdo bude chtít mít v EU dítě, bude si muset vyběhat povolení s mnoha razítky, jinak zde bude potrat. Kdo nebude mít vysokou školu v 26 letech, to se eliminuje v krematoriu, jako neopravitelný evoluční zmetek, kdo chce, ten si v EU může udělat vysokou školu.

Nejde o diskriminaci nepřizpůsobivých příživníků, ale jde o to, aby v EU nebyla blbá nálada, nepotřebujeme v EU sběrače ovoce, potřebujeme jenom lidi, co mají vysokou školu. Podívejme se třeba na naše prezidenty, jak se drží svojí funkce i když jsou staří a nemocní, podobné je to ale i u jiných vysokých funkcí s velikými platy a velikými výhodami, je třeba zavést kontrolu kvality zaměstnanců od prezidenta po uklízečku. Takto budeme moci začít s tím, že se lidi nahradí za roboty, robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi, co nedokážou pracovat lépe než roboti, budou naskenování a eliminováni, není to nic osobního, je to jenom o tom, že peníze, těm, co jsou nahoře nesmrdí, proč zaměstnávat nepřizpůsobivé příživníky, když GVKB roboti pracují lépe a levněji. Snaha změnit svět pomocí náboženství nebo politiky byla naivní a marná, svět změní jenom věda a technika, to, co je staré se tak nahradí za nové, člověk to byla jenom testovací evoluční verze a robot je finální verze.

V současnosti dělníci skáčou z oken, protože nezvládají psychickou zátěž, zítra budou z oken skákat prezidenti a ředitelé. Nároky na zaměstnance rychle narůstají a jedinou možností, jak to zvládnout je nahradit lidi za roboty, je naivní si myslet to, že roboti budou pracovat a lidi budou parazitovat na práci robotů, každé lidské parazitování je zde dočasně. Proč neskončila blbá nálada? Hledejme odpověď ve statistice a nevěřte politice a televizi, podívejme se na statistiku sebevražd a zde nalezneme v grafech odpověď, blbá nálada je o ekonomice, za vším jsou peníze a jenom peníze mohou vše vyřešit, když nejsou peníze, je blbá nálada. Život je hra podle pravidel, která určují ti, co jsou nahoře tak, aby nahoře byl ráj, a dole byl očistec, je zcela jedno, jestli je zde; feudalismus, dogmatismus, centralismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, nacismus atd. to vše jsou jenom strategie, pomocí kterých se lidi rozdělují na ty, co jsou dole a ty co jsou nahoře.

Rovnost, svoboda, spravedlnost, láska, pravda atd. to jsou staré klasické pojmy, které byly vyhozené evolucí na smetiště, dneska je vše jenom o; protekci, kariérismus, egoismu, dezinformacích, podrazech, korupci, tunelování atd. Všichni dneska utíkají před něčím nebo za něčím, a to jak fyzicky, tak i psychicky, jde o to vědět a nemyslet, informace mají mnohdy větší cenu než peníze, podívejme se na problematiku nevěry, nevěra je obyčejný podraz a zrada, a pokud si nejsme věrní, jak potom si můžeme věřit, zloděj zde honí zloděje a lhář honí lháře. Milion milionářů vlastní většinu světového bohatství, oni rozhodují už velmi dlouho skrytě o nás bez nás pomocí svých sluhů, které dobře zaplatí, není už potřeba válčit pomocí letadel a tanků, dneska se válčí pomocí peněz a informací, moderní voják sedí u počítače v kanceláři a nemá na sobě už uniformu, aby firmy prosperovali tak se vytvoří mediální aféra, že cizí firmy porušují normy nebo zákony, peníze přeci bohatým nesmrdí!

Dříve zde byli hony na čarodějnice, dneska zde jsou hony na obchodní konkurenty, na nemocnice a školy nejsou peníze, ale na armádu a jsou peníze, přitom naše malá zastaralá armáda by v případě války nebyla vůbec boje schopná! Zakopaný pes je v tom že moc a bohatství má jenom milion milionářů, to je hlava současné konzumní civilizace a tato hlava je psychicky nemocná toužením po moci a bohatství, nemoc a bohatství nikdo dlouho nedokáže utajit! Nejsou hříšníci není potřeba náboženství, nejsou peníze není potřeba aby byli banky, nejsou léky není potřeba aby byli lékaři atd. vše je příčina a následek, když zde nebude napětí mezi protiklady tak zde nebude ani vesmír a život. Nejčastějším problémem lidí jsou chyby, pokud zde nebudou chyby, tak lidi nebudou mít problémy, nehledejme novou rasu to je chybou, hledejme to, jak stvořit lidi co nebudou dělat chyby, umíte si představit civilizaci ve které lidi nedělají chyby.

Nejspíše řeknete to je utopie, nemáte vůbec představivost, může přijít nějaký vynález co se uvede globálně do reality a najednou lidi nebudou dělat chyby, vedlo by to k tomu, že by se vše změnilo od základů, mnohé by evolučně zaniklo a jiné by zase vzniklo. Logicky by se i změnili výrobky a služby, vše by bylo vysoce kvalitní a třeba na každý osobní automobil by byla běžná záruka deset let. Když robot eliminuje robota je to zločin? Logicky dojde ke konfliktu mezi roboty, a tak robot eliminuje robota, bude robot odsouzen pro výstrahu ostatním robotům, nebo bude jenom opraven v servisu. Zajisté řeknete, že robot bude opraven v servisu a že věznit nebo popravovat roboty je nesmysl, proč tedy vězníme a popravujeme lidi, není to logicky nesmysl?

Pokud se lidi chovají zle, je třeba je přemístit do nemocnice, a zde je vyléčit, smrt a vězení nikoho nenapraví, a spíše člověka eliminuje. Společnost nechce léčit, ale chce trestat, a proto je zde konzumní očistec. Ovšem je pravdou že někdy se oprava starého robota nevyplatí, a tak se vadný starý robot recykluje, a na jeho místo nastoupí nový robot, vaše léčení v nemocnici se státu už nevyplatí, pošleme vás do krematoria, z prachu vše vzniká a v prach se to navrací, prachy jsou zde pro nás prioritou. Je to tom, co má pro nás protekci, pokud něco má u nás protekci, tak dělat to má pro nás smysl, ovšem časem můžeme poznat to, že jsme dali protekci něčemu, co si naši protekci nezaslouží. Většinou každý dělá to, co dělá většina, když to dělá většina tak je to asi správné, ve skutečnosti nám jde o to se přizpůsobit většině, abychom se měli dobře, když něco vyjde z módy tak se většina tomu přizpůsobí a dává protekci tomu co je v módě, a tak zde jsou; roztrhané kalhoty, tetování, kroužky v nose, mobily na dlouhé skládací tyčce, používání zkratek a cizích slov atd. 

Ten, kdo je sám sebou, má zde mnoho problémů, mnozí mu dávají často najevo, že je to blázen, musíš se přizpůsobit jenom tak budeš normální. Jenže co když je civilizace blázinec, a když se přizpůsobíme tak se staneme bláznem, z díla poznáme realitu a jaké je dílo lidí, dílem lidí je civilizace založená na lži a nenávisti, a to vše díky pokrytectví. Myslíme a konáme podle situace, pokud jsme v blázinci tak se chováme jako blázni, v blázinci blázni dělají to, co nemá smysl a tím se ocitají v začarovaném kruhu a mají z toho deprese. Smysl má dělat to co z nás udělá milionáře, je to o příležitosti, kterou rychle a správně využijete, a tak se z vás stane milionář, dobrota je žebrota.

Každý člověk se rodí nemocný příčin je mnoho, hlavní příčinou je rozmazlenost, sportovci mají mnohem méně nemocí a žijí i déle, to se obecně ví ale většina lidí sport považuje za ztrátu času a žijí pasivně v rovině tělesné a psychické. Zdraví je opakem nemoci, je to jako s trháním zubů, bojíme se trhání zubů, ale nakonec stejně na trhání zubů dojde, strach způsobil to, že je naše civilizace velikou nemocnicí, mnoho nemocí nejde léčit a můžeme jenom utlumit problémy které nemoc způsobuje. Statistiky mohou snadno odhalit příčiny nárůstu u nemocí, vše zde jsou jenom příčiny a následky.

Když jsem dlouho ve vysokých horách a zde fotografuji tak se moje zdraví zlepší, přijedu do Prahy a zdraví se zhorší, veliká města produkují mnoho jedů a špíny, jde o komíny a motorová vozidla, otrávili jsme vzduch a teď jej musíme dýchat, vytvořili jsme protekci a kariérismus a teď v tom musíme žít, krátká drahá dovolená nevyřeší vaše zdravotní problémy. Je to jako s paneláky, kde jsou bytová jádra, dneska víme že to byla chyba, ale už s tím nemůžeme nic dělat, protože nemáme peníze na to abychom paneláky zbourali, a postavili místo nich řadové rodinné domky. Čas nám neustále ukazuje naše chyby a každý politik má máslo na hlavě, z díla se pozná, kdo je amatér a kdo je profesionál, nejhorší je srážka s blbcem a v naší republice je tolik blbců, že není možné před nimi někam utéci.