Přeskočit na obsah

Jenom díky kvalitním lidem zde může být kvalitní společnost

  • J

Civilizace, ve které musí mít každý dospělý člověk vysokou školu jinak skončí v rezervaci. Zdá se, že popisovaná civilizace by měla velmi specifický systém vzdělávání a sociální strukturu. Takový systém by vyžadoval, aby každý dospělý člověk absolvoval vysokou školu, jinak by byl nucen žít v rezervaci. Toto je jistě netypický a extrémní scénář. V reálném světě existuje mnoho různých systémů vzdělávání a sociálních struktur. Vysoká škola není povinná ve všech společnostech a některé země mají jiné způsoby, jak umožnit lidem rozvoj jejich dovedností a kariérního růstu.  V rezervacích by se oddělili muži od žen, aby se geneticky nekvalitní jedinci už nemohli geneticky… Číst dále »Jenom díky kvalitním lidem zde může být kvalitní společnost

Vše je naprogramované k tomu, aby to směřovalo k cíli

  • V

Vaše tvrzení zdůrazňuje, že všechno je programováno tak, aby směřovalo k nějakému cíli, a že klíčovým faktorem je, k jakému konkrétnímu cíli se směřuje. Toto tvrzení může mít několik různých interpretací a kontextů, takže vám rád poskytnu několik možných výkladů. Toto tvrzení může odkazovat na myšlenku determinismu, což je filozofický koncept, který tvrdí, že všechny události jsou předurčeny nebo způsobeny předchozími událostmi. Podle tohoto pohledu by vše bylo programováno nebo determinováno určitým způsobem a směřovalo by k určitému cíli. Může to také odkazovat na to, jak moderní technologie a automatizace mohou být použity k tomu, aby procesy a systémy směřovaly k určitému… Číst dále »Vše je naprogramované k tomu, aby to směřovalo k cíli

Existuje všemocný nesmrtelný provozovatel, který se stará o vesmír a život?

  • E

Většina světových náboženství a duchovních filozofií věří v existenci nějaké formy vyššího bytosti nebo síly, která stvořila vesmír a má nad ním nějakou formu dohledu nebo řízení. Tyto představy se liší v závislosti na náboženském přesvědčení. Například v křesťanství existuje víra v jednoho všemohoucího Boha, který je stvořitelem a správcem vesmíru. V hinduismu se věří v mnoho božstev, z nichž každé má svou roli ve vesmíru. V buddhismu se neklade takový důraz na existenci boha, ale na cestu osvícení a osvobození od utrpení. Nesmrtelnost a všemoc jsou často spojovány s božskými bytostmi, ale opět se jedná o koncepty, které se liší… Číst dále »Existuje všemocný nesmrtelný provozovatel, který se stará o vesmír a život?