Přeskočit na obsah

B

Blbce přitahuje náboženství a politika

  • B

Všechny problémy jsou spojeny s tím, že nechápeme význam protikladů, mezi kterými je napětí, stvořitelem všeho jsou protiklady, mezi kterými je napětí to je objektivní pravda, není zde žádný subjektivní bůh, co dokáže zázraky, lidi mají snahu nahrazovat objektivní pravdy za subjektivní pravdy a následkem je logicky konflikt mezi lidmi a lidskými organizacemi, lidově se tomu říká srážka s blbci, co věří blbostem, co jsou napsány v knihách. Adolf Hiler nám v současnosti ukázal, jak to dopadne, když se blbec stane všemocným diktátorem, blbce přitahuje náboženství a politika, protože zde mají možnost se seberealizovat a tím napáchat mnoho škod v… Číst dále »Blbce přitahuje náboženství a politika

Bereme těm, co jsou úspěšní a dáváme těm co nejsou úspěšní

  • B

Zbavme se ubožáků, většina lidí na světě jsou jenom ubožáci a jsou s nimi jenom problémy, na pracovní místa ubožáků nastoupí; stroje, přístroje, roboti, programy, umělá inteligence, technologie, optimalizace, globalizace atd. vše jde stačí jenom nebát se hledat správnou cestu a potom se vydat po správné cestě, vše je zde snadno nahraditelné nikdo z lidí není nenahraditelný. Vypadá to, že vyjadřujete názor na budoucnost práce a technologický pokrok. Je pravda, že automatizace a technologický rozvoj mohou změnit dynamiku pracovního trhu a mohou způsobit změny v některých odvětvích. Někteří argumentují, že tento vývoj může přinést efektivitu a inovace, zatímco jiní mají… Číst dále »Bereme těm, co jsou úspěšní a dáváme těm co nejsou úspěšní

Bez protikladů by zde nevznikla kulturní civilizace

  • B

Mnoho se mluví o mocných lidech a nikdo nemluví o bezmocných lidech je to spravedlivé. Rozhovory a diskuse o mocných lidech jsou často v popředí, protože tito lidé mají často větší vliv na společnost a události. Nicméně, to neznamená, že bezmocní lidé nejsou důležití nebo jejich situace nemá hodnotu. Mnoho organizací, aktivistů a novinářů se snaží přinášet informace o sociálních nebo ekonomických problémech, s nimiž se mohou potýkat ti, kteří jsou považováni za bezmocné. Spravedlivá společnost by měla vzít v úvahu potřeby a zájmy všech lidí, a to bez ohledu na jejich mocenský status. V praxi to může znamenat posilování práv menšin,… Číst dále »Bez protikladů by zde nevznikla kulturní civilizace

Budoucnost konzumní civilizace je nám evolucí utajená

  • B

Lidi se chtějí mít dobře fyzicky a psychiky je vůbec možné nějak lidem zajistit to, aby se všichni měli po celý život dobře. Zajištění toho, aby se všichni lidé měli po celý život dobře fyzicky i psychicky, je velmi komplexní a náročný cíl. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují zdraví a pohodu jednotlivců, a některé z těchto faktorů jsou mimo naši kontrolu. Nicméně je možné provádět kroky k podpoře dobrého zdraví a pohody u lidí. Aktivní životní styl a pravidelná fyzická aktivita jsou důležité pro udržení fyzického zdraví. Doporučuje se alespoň 150 minut středně intenzivní aktivity týdně. Vyvážená strava bohatá na ovoce,… Číst dále »Budoucnost konzumní civilizace je nám evolucí utajená

Brzo skončí rozdělní lidí na mocné a bezmocné

  • B

Protože mocní budou jenom roboti a lidi budou bezmocní. Vaše tvrzení naznačuje možný vývoj v oblasti technologie a společnosti, ale je důležité brát v úvahu, že budoucnost je velmi komplexní a obtížná k předpovídání. Technologie a robotika mohou určitě změnit dynamiku moci ve společnosti, ale několik faktorů hraje roli v tom, jak se to stane. Společnost může a měla by regulovat technologický vývoj tak, aby byl v souladu s etickými normami a zajišťoval rovnováhu moci mezi lidmi a stroji. To zahrnuje regulaci umělé inteligence a robotiky tak, aby nedocházelo k jejich zneužití a aby byla zachována lidská důstojnost.  Důležitým faktorem… Číst dále »Brzo skončí rozdělní lidí na mocné a bezmocné