Přeskočit na obsah

Z

Zažíváme globálně chaos a rozpad společnosti na mnoha úrovních

  • Z

Když zemře na světě díky válce nebo pandemii 10 % světového obyvatelstva poučí se z toho konečně naše civilizace? Ztráty na životech způsobené válkami, pandemiemi a jinými tragickými událostmi jsou vždy smutné a devastující. Je důležité si uvědomit, že tyto události mají vážné následky na rodiny, komunity a celé společnosti. Zároveň však historie ukazuje, že z katastrofických událostí mohou vzejít i pozitivní změny a poučení. Civilizace se často vyvíjí a mění v důsledku krizových situací. Například po dvou světových válkách byl vytvořen Organizace spojených národů (OSN) s cílem udržovat mezinárodní mír a bezpečnost. Pandemie COVID-19 vedla k rychlému vývoji vakcín a… Číst dále »Zažíváme globálně chaos a rozpad společnosti na mnoha úrovních

Život je hra, ve které je obtížné vyhrát

  • Z

Společenský vývoj a úroveň vyspělosti společnosti mohou mít různý vliv na individuální svobody lidí, ale není to automatická nebo jednoznačná souvislost. Existuje mnoho faktorů, které ovlivňují míru osobní svobody v různých společnostech. Některé vyspělé společnosti mohou mít silné demokratické instituce a právní systémy, které chrání práva jednotlivců a poskytují jim větší svobody. Naopak, některé méně vyspělé společnosti mohou být autoritářské a omezovat svobody občanů.  Důležité je také rozlišovat mezi různými druhy svobod. Existují politické svobody, jako je svoboda projevu, shromažďování a účast v politickém procesu, a existují také ekonomické a sociální svobody, jako je svoboda volby zaměstnání nebo přístup k zdravotní… Číst dále »Život je hra, ve které je obtížné vyhrát

Život není akční film, ve kterém jsou nezničitelní hrdinové

  • Z

1 Veliký trpaslík si myslí že je obr Naše existence je závislá na mnohém, abychom mohli zde žít, musíme mnohé mít, pokud nemáme to, co potřebujeme nebo milujeme, tak se rozčilujeme. Následkem je soutěž a boj o to co milujeme a potřebujeme, protože je zde v mnohém veliká konkurence, abychom v konkurenci uspěli, musíme být mnoho aktivní v nějaké nám blízké specializaci. Obrazně se podobáme sobeckým trpaslíkům, jež se snaží vystoupit, na vysokou ekonomickou horu, aby stáli vysoko mocensky nad ostatními trpaslíky, jako by byli nějakými pohádkovými obry. Jenže trpaslík stojící na vysoké hoře je pořád jenom trpaslík, protože on… Číst dále »Život není akční film, ve kterém jsou nezničitelní hrdinové