Zdravý člověk je špatně diagnostikovaný člověk

Vše co je živé to je dočasný evoluční experiment který ovládají databáze a programy, smrt to je konec evolučního experimentu, po smrti nic není, duše umírá s tělem. Jaký má smysl život když je ukončen smrtí, se ptá ten kdo se má velmi dobře, naopak ten kdo se má zle se snaží o to aby měl jeho život smysl tím že je spokojený s tím co má.

Největším problémem je všude dlouhodobě selhání kontroly, která eliminuje chyby co dělají lidi, inflace a války jsou signálem který nám říká že nám vládnou pokrytci co dělají amatérské chyby. Čas má dost času na to aby odhalil všechny chyby co dělají lidi, historie naší konzumní společnosti je plná chyb, protože jsme nahrazovali praxi za teorie co v praxi nefungovali.

Nejprve se setkáváme s pohádkami a potom je zde; škola, propaganda, reklama, cenzura atd. naše hlava je tak obrazně nádobou na databáze a programy, problémem je to že máme v hlavě nepořádek a nevíme co je správné a co je chybné. Je správné řešit naše nemoci pomocí léků a drog, nebylo by lepší začít eliminovat příčiny našich nemocí.

Nejčastější příčinou našich nemocí je to že konzumní civilizace je velikou nemocnicí plnou nemocných lidí, zdravý člověk je špatně diagnostikovaný člověk, protože nemocní rodiče mají nemocné děti, které vyrůstají v nemocnici, zdraví je u lidí jenom dočasnou iluzí. Vaše slova obsahují hluboké úvahy a kritiku současného stavu společnosti a lidské existence.

Zdá se, že se zabýváte otázkami smyslu života, lidského chování a stavu civilizace. Zde jsou některé možné pohledy a reflexe na vaše myšlenky.  Otázka smyslu života je jedna z nejzákladnějších otázek filozofie a lidského poznání. Někteří lidé nacházejí smysl v osobním štěstí, vytváření vztahů, rozvoji dovedností, jiní hledají smysl ve službě druhým nebo ve spirituálním hledání.

Co se týče existence po smrti, názory se opět rozcházejí. Někteří lidé věří v existenci duše nebo nějaké formy pokračování po smrti, zatímco jiní tvrdí, že smrt znamená konec existence. Tato otázka nemá definitivní odpověď a zůstává otevřená pro individuální interpretaci a víru. 

Vaše zmínka o selhání kontroly a amatérských chybách ve vedení společnosti odkazuje na nedostatky současného politického a sociálního systému. Inflace a války jsou výrazem těchto problémů. Je důležité, aby společnost hledala způsoby, jak se těmto problémům věnovat a hledat efektivní řešení, která by zlepšila kvalitu života všech.

Zdůraznění nepořádku v lidské mysli a potřeba lepšího pochopení toho, co je správné a co chybné, odkazuje na význam vzdělání, kritického myšlení a sebereflexe. Vzdělávání by mělo podporovat schopnost lidí rozlišovat mezi různými informacemi a formovat si vlastní názory na základě dostupných důkazů a logického úsudku.

Otázka zdraví a životního stylu je rovněž důležitá. Prevence nemocí a zlepšení zdraví by měly být prioritou. To zahrnuje nejen léčbu symptomů, ale také identifikaci a odstranění příčin nemocí, což může zahrnovat změny životního stylu, stravy a životního prostředí. Vaše úvahy jsou hluboké k zamyšlení se nad podstatou lidské existence a společnosti jako celku. Každý má právo na svůj vlastní pohled na tyto otázky a hledání vlastní cesty ke smyslu života.

Čtěte dál

PředchozíDalší