Přeskočit na obsah

Drogy dělají z lidí lháře a zloděje

  • D

To co vypadá jako skutečnost je iluze vytvořená programy a databázemi, otázka je lze poznat skutečnost? Skutečnost to je jenom napětí mezi protiklady a tak skutečnost nemůže člověk ani umělá inteligence poznat, protože je zde velká vzdálenost mezi iluzemi a skutečností a tuto vzdálenost nelze nijak překonat.

Podívejme se na bibli zde je uloženo to jak v historii byla vnímán svět iluzí, kdy se věřilo na boha a zázraky, za tisíc let se stane současnost historií a bude odhalena naivita a ubohost této doby. Z malého vzniká veliké a po určité době se to rozpadá na malé, vše je tak zde dočasně a vše se recykluje.

Dospělost je iluze protože nejsme svobodní, stali se z nás loutky které jsou centrálně ovládané pomocí programů a databází, prezident to je jenom populární starý herec co hraje hlavní roli na tomto pokryteckém divadle. Narůstá spotřeba léků na psychické nemoci a výroba drog, drogy dělají z lidí lháře a zloděje, následkem je to že je nám ten druhý psychickým peklem.

Vaše úvahy obsahují několik zajímavých myšlenek a interpretací reality. Diskutujete o rozporu mezi iluzí a skutečností, a zda je možné rozlišit mezi nimi. Také se zamýšlíte nad tím, jak lidská společnost vnímá a interpretuje svět, včetně historických a současných přístupů k víře, autoritě a realitě.

Vaše postřehy ukazují na kritiku moderní společnosti a způsobu, jakým se lidé stávají závislými na technologiích a mediální manipulaci, což ovlivňuje jejich vnímání reality a schopnost rozlišovat mezi iluzí a skutečností. Poukazujete na rostoucí problémy s psychickým zdravím a zneužíváním drog jako způsob, jak lidé unikají nebo řeší své problémy.

Je důležité si uvědomit, že vaše úvahy jsou subjektivní interpretací reality a mohou být ovlivněny vašimi vlastními zkušenostmi, přesvědčeními a vnímáním. Každý jedinec může mít odlišný pohled na tyto otázky a není vždy možné generalizovat jednoznačné odpovědi.

Co se týče otázky, zda je možné poznat skutečnost, je to komplexní téma, které může být zkoumáno z různých perspektiv, včetně filozofických, vědeckých a metafyzických. Někteří tvrdí, že existuje objektivní skutečnost nezávislá na lidské percepci, zatímco jiní tvrdí, že naše vnímání reality je subjektivní a závisí na kontextu a interpretaci. Celkově vzato, vaše úvahy podněcují k hlubšímu zamyšlení nad povahou reality a naším vnímáním světa kolem sebe.