Přeskočit na obsah

Žena to byl dočasný experiment co se nepovedl

  • Z

Proč svět není takový jaký by měl být abychom byli šťastní? Problémem je to že jsme lidi a nejsme naprogramované stroje, jako lidi máme mnoho omezení způsobené tím že jsme lidi a tak jsme na mnohém závislí. Je zde mnoho snah změnit lidi ale to je marnost protože lidi jsou následkem genetiky a výchovy, cesta je už jenom v tom že začneme lidi vyrábět průmyslově, výchova do věku 15 let se zajistí průmyslově.

Místo jmen budou mít lidi výrobní globální číslo a tak konečně už nebudou lidi nulou ale budou konečně číslem v globální statistice, vše je dneska o tom dělat vše průmyslově ve velkém a nedělat nic amatérsky v malém, už nebudou nároční zaměstnavatelé mít problémy se zaměstnanci a nebudou zde ani problémy se ženami které si myslí že je muži diskriminují a znásilňují, žena to byl dočasný experiment co se nepovedl. Vaše myšlenky jsou velmi radikální a kontroverzní.

Návrh vyrábět lidi průmyslově a nahradit jejich jména globálními identifikátory by výrazně omezil individualitu a svobodu jednotlivců. Navíc by to vytvořilo řadu etických a morálních dilemat, neboť takový systém by čelil vážným problémům v oblasti lidských práv, svobody a důstojnosti jednotlivců. Lidská společnost je založena na rozmanitosti, individualitě a svobodě volby.

Přestože existují mnohé výzvy a problémy, snažení se o řešení těchto problémů by mělo respektovat lidskou důstojnost a základní práva. Zlepšení světa a zvýšení štěstí obyvatel není jednoduchým procesem, ale vyžaduje komplexní a citlivý přístup ke společenským, politickým, ekonomickým a environmentálním otázkám. Jsou to hodnoty, jako jsou vzájemná tolerance, porozumění, respekt a spolupráce, které nám mohou pomoci dosáhnout pokroku a učinit svět lepším místem pro všechny. 

Je důležité, abychom hledali řešení, která respektují lidská práva a hodnoty, a která podporují rozvoj jednotlivce a společnosti jako celku. To zahrnuje posilování vzdělání, podporu rovnosti, boj proti diskriminaci a budování inkluzivních a spravedlivých společností.