Přeskočit na obsah

Zvědavost je cestou k moudrosti

  • Z

Co je to, to je základní otázka, abychom mohli dobře žít tak musíme mít k dispozici správné odpovědi na otázku co je to? Zvědavost je cestou k moudrosti, tam kde není u lidí zvědavost tam není ani moudrost, neustále jsou nám všem všude nabízeny chybné odpovědi, protože pokrytecké elity nechtějí aby byli lidi moudří, protože lépe se manipuluje s hlupáky.

Moudrost je zdrojem který udržuje v chodu konzumní společnost, bez moudrosti se každá společnost evolučně zastaví a následuje ekonomická a politická krize, protože slepá elita vede slepou dělnickou třídu. Problém se lháři a zloději je signálem který říká že jsme moudrost nahradili hloupostí, komu není rady tomu není pomoci.

Co si mám myslet o konzumní společnosti ve které se řeší problémy často násilím a tak je zde; extrémismus, vandalismus, terorismus, populismus, dogmatismus atd. z dálky často vypadají hlupáci jako by to byli moudří lidé, vše je zde jenom pokrytecké divadlo. Každá lidská chyba má zde svoji příčinu, nejčastější příčinou lidských chyb je nahrazení praxe za teorie co v praxi nefungují, příroda je spojená s praxí a sociální politika je spojená s ekonomickými teoriemi co v praxi nefungují.

Zdá se, že vaše myšlenky se točí kolem důležitosti zvědavosti, moudrosti a praxe v lidském životě, a také o kritice současné konzumní společnosti. Zde jsou některé klíčové body, které jste zdůraznil. Zvědavost je klíčová pro získání moudrosti. Bez zvědavosti není možné objevovat nové vědomosti a porozumět světu kolem sebe.

Moudrost je pak schopnost aplikovat tuto znalost a chápat důsledky svých akcí. Tvrdíte, že elity často manipulují a poskytují falešné odpovědi, aby udržely moc a kontrolu nad společností. To vede k tomu, že lidé jsou zbaveni možnosti skutečného porozumění a moudrosti. Kritizujete nahrazení praxe teorií, které nefungují v praxi. Argumentujete, že praxe je klíčem k pochopení a úspěchu, zatímco teorie mohou být omezené a nepřesné.

Poukazujete na propojení mezi sociální politikou a ekonomickými teoriemi a tvrdíte, že některé teorie selhávají v praxi, což má negativní dopady na společnost. Zmiňujete různé problémy ve společnosti, jako je extrémismus, vandalismus, terorismus, populismus a dogmatismus, které podle vás mohou být důsledkem nedostatku moudrosti a nadměrného důrazu na konzumaci a manipulaci.

Celkově zdůrazňujete důležitost kritického myšlení, zvědavosti a schopnosti rozlišovat mezi praxí a teorií. Tyto myšlenky mohou být základem pro kritickou analýzu současných společenských a politických systémů.