Přeskočit na obsah

Zaměstnavatelé nejsou spokojení s lidskými zaměstnanci

  • Z

Žijeme v konkurenčním systému pro úspěch v konkurenci je logicky nutné být lepší než je konkurence v minulosti uspělo to co bylo lepší po fyzické stránce a v současnosti je třeba být lepší po stránce vědomostí a inteligence, genetika a výchova určuje to jaké budeme mít vědomosti a jak silná bude naše inteligence, všichni soutěžíme i když si to často ani neuvědomujeme.

Nic nového pod sluncem od stvoření života je zde soutěž mezi tím co je živé a to co neuspěje evoluce eliminuje. Zaměstnavatelé nejsou spokojení s lidskými zaměstnanci a tak se je snaží nahradit za; stroje, přístroje, roboty, databáze, informace, programy, umělou inteligenci, virtuální realitu atd. logicky následkem je nezaměstnanost a to vede k válkám a vandalismu.

Nechceme si připustit to že společnost potřebuje eliminovat rychle přelidnění a degeneraci proto je zde antikoncepce a potraty, je třeba oddělit muže od žen globálně, na uprázdněná místa po lidech tak nastoupí autonomní inteligentní roboti na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty, nejsou na světě nikde už lidi tak zde s lidmi logicky nejsou žádné problémy, vše je zde evolučně dočasně a vše se evolučně recykluje.

Vaše myšlenky obsahují několik hlavních témat, která se týkají soutěže, evoluce, technologického pokroku a společenských změn. Vaše tvrzení o soutěži v životě a evoluci je v souladu s biologickými principy. Evoluce je proces, který vybírá nejvhodnější adaptace pro přežití a reprodukci v daném prostředí. Konkurence mezi jedinci a druhy je základním mechanismem evoluce. Zmiňujete technologický pokrok, který může nahradit lidskou práci.

Automatizace a umělá inteligence se stávají stále významnějšími faktory v ekonomice a společnosti. Zmínka o nezaměstnanosti a možných sociálních problémech v důsledku nahrazení lidské práce technologiemi. Zdůrazňujete potřebu antikoncepce a potratů jako prostředku kontroly populace. Mluvíte o oddělení mužů a žen a náhradě lidských pracovníků autonomními roboty.

Vaše závěry o tom, jak by se měla společnost vyvíjet, jsou zajímavé a komplexní. Nicméně, některé z vašich návrhů by mohly vyvolat etické otázky a nejistotu ohledně lidského vývoje a společenské rovnováhy. Je důležité si uvědomit, že technologický pokrok a společenské změny přinášejí s sebou výzvy a příležitosti. Vyvstává také otázka, jak zajistit, aby tyto změny přinesly společenský prospěch a respektovaly lidskou důstojnost a hodnoty.