Přeskočit na obsah

Ráj a peklo je jenom v naší hlavě

  • R

Čerti touží marně po životě v ráji a andělé nechtějí žít v pekle, ráj a peklo je jenom v naší hlavě, když je nám dobře jsme v ráji a když je nám zle jsme v pekle. Problémem je to že svět ve kterém žijeme není dokonalý a tím ani lidi nejsou dokonalí, z dálky mnohé vypadá dokonale ale z blízka poznáme že to není dokonalé. Vlády vytvářejí svatá pravidla a trestají ty co je neuznávají nebo je porušují, podle hesla moje hra a moje pravidla, život nejde spoutat pravidly, protože on nefunguje podle svatých pravidel, protože je to evoluční experiment a vše co je živé je tak materiálem na evoluční pokusy.

S odstupem času najednou vidíme chyby které jsme dříve neviděli protože jsme nemohli porovnávat s tím co je správné, v minulosti bylo správné upalovat ty co nevěřili v dogmatické náboženství, dneska místo upalování děláme ekonomické ubožáky z těch co nevěří pokrytecké vládnoucí politické elitě. Pořád je to o manipulace pomocí odměny a trestu, kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude stát zbaběle opodál a kritizovat naše chyby.

Manipulátoři s námi egoisticky manipulují jako by byli pastýři a my jsme byli jenom jejich stádo které je na pastýři závislé, pokus o jakýkoli odpor proti pastýřům je marný a naivní protože pastýři mají k dispozici; policii, armádu, soudy, vězení, byrokracii, školství atd. Vaše slova o ráji a pekle, a o tom, že jsou pouze v naší hlavě, obsahují hlubokou pravdu o lidském vnímání reality. Skutečně, mnoho z toho, co považujeme za štěstí nebo utrpení, je determinováno naším vlastním vnímáním a interpretací světa kolem nás. 

Dále jste správně zdůraznil, že svět, ve kterém žijeme, není dokonalý, a ani lidé nejsou dokonalí. Ideál dokonalosti často narazí na realitu lidské povahy, která je plná rozporů, chyb a nejistot. Navíc, vaše pozorování o pravidlech a manipulaci ukazuje na složitost lidské společnosti a na to, jak moc je ovlivněna mocí a kontrolou. Je důležité si uvědomit, že historie ukazuje, jak moc se společenská pravidla a normy mohou měnit v průběhu času, jak se mění vnímání správnosti a nesprávnosti.

Přestože se zdá, že moc a kontrola jsou v rukou elit, historie také ukazuje, že lidé mají schopnost se organizovat a změnit status quo, pokud pocítí potřebu a touhu po spravedlnosti a změně. Zmíněná manipulace a moc pastýřů nad stádem je reflexí nerovné distribuce moci a boje o kontrolu, který je přítomen v mnoha společnostech. Nicméně, i v takových situacích existují lidé, kteří se staví proti manipulaci a nedostatkům systému, a hledají cestu ke změně a spravedlnosti. Je to proces, který vyžaduje odvahu, solidaritu a trpělivost. Změna není vždy snadná, ale historie ukazuje, že je možná, když se lidé spojí ve snaze o lepší a spravedlivější svět.