Přeskočit na obsah

Čím více mluvíme tím měně máme času na práci

  • C

To co vnímáme jako příběhy jsou ve skutečnosti procesy, politika a ekonomika to je snaha mít nad procesy kontrolu jenže následkem je dogmatická totalita. Vše je o protikladech a pokud jsou protiklady aktivní tak je mezi protiklady napětí, poznání je spojeno s přiblížením k tomu co chceme poznat.

Problémem je to že mnohé je zde relativní a tak tomu nerozumíme, třeba pravda je relativní protože jde o vztah k; času, prostoru, subjektu, objektu atd. často slova nestačí k tomu abychom něčemu mohli porozumět, nebo je problémem náš mozek který má limity které jej omezují aby mohl všemu porozumět.

To často vede ke specializaci na nějakou práci, následkem je to že si nerozumíme a nedokážeme spolupracovat. Lidová moudrost dokáže sice složité jednoduše vysvětlit, ale na vše nejde použít lidovou moudrost, vytvořili jsme civilizaci ale nejsme v ní spokojení protože je nám evolučně civilizace cizí, protože zde není vše jednoduché a přirozené.

Vaše úvahy se dotýkají různých aspektů lidské existence a společnosti, které jsou určitě zajímavé a důležité pro pochopení světa kolem nás. Ano, naše vnímání světa je často formováno procesy, politikou a ekonomikou, které ovlivňují naše životy a rozhodování.

Souhlasím s vámi, že snaha mít nad těmito procesy kontrolu může vést k dogmatické totalitě a konfliktům, zejména pokud se různé zájmy a protiklady střetávají. Pravda je složitý koncept, který je často relativní a závisí na mnoha faktorech, jak jste zmínil.

Naše vnímání pravdy je ovlivněno časem, prostorem, subjektem a objektem, a proto je důležité si být vědom kontextu a perspektivy při hledání pravdy. Je pravda, že lidský mozek má své limity a není schopen porozumět všemu. Specializace na určitou práci může být výsledkem těchto limitů, ale zároveň umožňuje hlubší porozumění a rozvoj v konkrétní oblasti.  

Nesoulad a nedostatek porozumění mezi lidmi může skutečně vést k problémům a konfliktům. Důležité je hledat způsoby, jak překonat tyto rozdíly a najít společné body porozumění a spolupráce. Lidová moudrost může být cenným zdrojem poznání a mnohdy umí složité věci vysvětlit srozumitelným způsobem, ale samozřejmě není vždy aplikovatelná na všechny situace.

V moderní civilizaci je důležité kombinovat moudrost lidovou s vědeckým a technologickým poznáním pro dosažení komplexního porozumění světu kolem nás. Celkově vzato, vaše úvahy ukazují na složitost lidského života a společnosti a důležitost hledání rovnováhy mezi různými perspektivami a zdroji poznání.