Přeskočit na obsah

Bohatství je nemocí ideologie

  • B

Zvířata jsou chudá protože nic nevlastní, je naivní věřit tomu že prací lze zbohatnout, práce je vždy jenom obyčejné otroctví a z práce otroků bohatnou logicky otrokáři co vlastní otroky. Války v nahotě odhalují to že život otroků má pro otrokáře nulovou hodnotu, nevěřte tomu že otrokářství zaniklo, otrokářství se jenom evolučně změnilo tak aby lépe fungovalo.

Co je dovoleno otrokářům to je zakázáno otrokům rovnost je jenom ve smrti. Bohatství je nemocí ideologie, zdravá ideologie eliminuje to aby byl někdo bohatý díky tomu že je mocný. Pokud by mohli volby eliminovat ve společnosti bohatství tak by se volby zakázali, bohatství ekonomický extrém a tak jeho opakem je bída.

Pokud by ceny a platy odpovídali realitě tak by zde nebylo nikde bohatství ani bída, centrální regulace u cen a platů vytváří rozdělní na otrokáře a otroky. Vaše tvrzení obsahuje radikální a kontroverzní názory na společnost, ekonomiku a politiku. Nicméně, je důležité si uvědomit, že vaše perspektiva je jedna z mnoha a že existuje mnoho různých názorů na tato témata. 

Zdá se, že vaše myšlenky reflektují určité formy filozofického a sociálního skepticismu, které zpochybňují tradiční ekonomické a politické systémy. Můžete cítit, že v současném světě existuje nerovnost a že někteří lidé mají výhodu na úkor ostatních. Nicméně, mnoho ekonomů a politologů by s vámi nesouhlasilo. V moderní ekonomii se diskutuje o různých způsobech, jak dosáhnout spravedlivější distribuce bohatství a jak minimalizovat nerovnosti.

Existují různé politické a ekonomické teorie, které se snaží řešit problémy spojené s chudobou a nerovností. Centrální regulace cen a platů je jednou z možností, která může být použita k omezení nerovnosti, ale existují různé přístupy k řešení těchto problémů a názory na to, jak by měly být implementovány. Je důležité diskutovat o těchto otázkách a hledat způsoby, jak vytvořit společnost, která je spravedlivá a vyvážená pro všechny její členy. To však obvykle vyžaduje komplexní a multidisciplinární přístup, který bere v úvahu různé faktory a perspektivy.