Přeskočit na obsah

Vše za vás udělá inteligentní automatika

  • V

Pomocí statistiky lze odhadnout evoluční vývoj, vše se začíná zrychlovat podívejme se třeba na fotografování zde se na počátku fotografovalo jenom ze stativu na skleněné desky a po dlouhé době přišli malé fotoaparáty na kinofilm, který byl nejprve černobílý a potom přišel barevný kinofilm. Dneska už se kinofilm nepoužívá a fotografuje se na digitální snímač a fotky se dávají většinou na internet.

U moderních digitálních fotoaparátů není třeba nastavovat při focení; clonu, čas, zaostření, citlivost atd. vše za vás udělá inteligentní automatika, většina amatérských fotek vzniká pomocí velikých mobilů. Z toho je jasně vidět evoluční vývoj který dělá vše co bylo složité jednoduchým a levným, největší změnou v současnosti je digitalizace a globalizace, co se stane když přijde vlna nezaměstnanosti díky automatizaci a optimalizaci?

Většinou krize vedli k; válce, hladomoru, pandemii, revoluci, vandalství, extrémismu, drogám, sebevraždám atd. Vaše pozorování evolučního vývoje fotografie je příkladem technologického pokroku, který se může aplikovat na mnoho oblastí lidského života. V tomto konkrétním případě se ukazuje, jak technologické inovace zjednodušují a zlevňují procesy, které dříve vyžadovaly složité postupy a vybavení. 

Avšak, vaše obavy ohledně vlny nezaměstnanosti způsobené automatizací a optimalizací nejsou neopodstatněné. Historicky vzato, velké změny v technologii a ekonomice mohou vést k přesunu pracovních míst, zastarání určitých dovedností a vzniku nových profesí. To může mít negativní dopady na určité segmenty populace, zejména pokud neexistují odpovídající opatření na podporu přeškolování a přizpůsobení se novým podmínkám. 

Pokud by došlo k rozsáhlé vlně nezaměstnanosti, může to mít řadu sociálních a ekonomických důsledků, které jste zmínil. Například, může to vést k rostoucí nerovnosti, sociálnímu napětí, nárůstu kriminality nebo dokonce destabilizaci politické situace. Aby se předešlo těmto negativním důsledkům, je důležité, aby vlády, podniky a společnost jako celek přijaly vhodná opatření.

To může zahrnovat investice do vzdělávání a přeškolení pracovní síly, podporu inovací a podnikání, posílení sociálního zabezpečení a vytváření nových pracovních příležitostí v rozvíjejících se odvětvích. Je také důležité, aby společnost diskutovala o těchto otázkách a hledala společné řešení, která budou spravedlivá a udržitelná pro všechny zúčastněné strany. Automatizace a optimalizace mohou přinášet mnoho přínosů, ale je třeba se s nimi vyrovnat tak, aby se minimalizovaly negativní dopady na lidi a společnost jako celek.