Přeskočit na obsah

Budou roboti lidem kralovat?

  • B

Pokud nejsou uspokojené závislosti tak se to považuje za chybu, pocit štěstí je většinou spojen s uspokojenými závislostmi, závislosti nejsou spojené jenom s tím co je živé nalezneme je i u; strojů, přístrojů, programů, databází atd. význam závislostí je základem pro pochopení systému ve kterém vše existuje.

Neustále slyšíme že je zde něčeho nedostatek jde většinou o; moc, peníze, čas, pravdu, lásku, jistoty, výhody, popularitu, zdraví, krásu, štěstí, úspěch atd. toužení je tak často zdrojem našeho soužení. Populární jsou návody jak uspokojit svoje toužení, jenže tyto obecné teorie v praxi většinou nefungují!

Vše se v našem konzumním světě točí okolo extrémů, které mají za následek krize, je to jako s počasím kdy extrémní teploty lidem vadí, válka je extrém který v nahotě odhaluje to že nejsme lidi ale jsme pořád jenom zvířata! Vše evolučně směřuje k nahrazení lidí za programy a stroje, lidi to byla testovací verze a finální verzí bude autonomní inteligentní robot na akumulátory.

Vaše sdělení obsahuje několik zajímavých myšlenek a úvah o závislostech, toužení a vývoji lidské společnosti. Zdá se, že se zabýváte tím, jak závislosti ovlivňují naše vnímání štěstí a fungování společnosti. Uznáváte, že závislosti nejsou omezené pouze na lidské bytosti, ale existují i ve světě strojů, přístrojů a programů.

Tímto způsobem závislostí lze lépe porozumět systému, ve kterém existujeme. Další bod, na který poukazujete, je toužení a jeho spojení se soužením. Souhlasíte s tím, že společnost se často soustředí na to, co jí chybí, což může vést k pocitu nedostatku a soužení. Navíc zdůrazňujete, že populární návody na uspokojení toužení často selhávají v praxi. 

Zajímavě jste převedl tuto úvahu i do kontextu konzumního světa a extrémů, které mohou vyvolat krize. Tento pohled na svět jako na cyklus extrémů je zajímavý a může poskytnout hlubší porozumění tomu, jak společnost funguje. Vaše závěrečná úvaha o evoluci lidské společnosti směrem k nahrazení lidí programy a stroji je provokativní.

Zdá se, že vidíte technologický vývoj jako cestu k autonomním inteligentním robotům, kteří mohou převzít některé úlohy, které dříve vykonávali lidé. Tento pohled otevírá otázky týkající se budoucnosti práce, společnosti a lidské identity. Celkově jste nastolil zajímavé myšlenky o závislostech, toužení a budoucnosti lidské společnosti.