Přeskočit na obsah

Kdo dneska čte moudré knihy?

  • K

Vše začíná pohádkami a hračkami je to svět dětských iluzí a zázraků, s dospělostí přichází propaganda a reklama, vládnou nám mnoho tisíciletí staří iluzionisté co z lidí dělají pitomce pomocí dezinformací. S příchodem digitalizace došlo k tomu že se vytvořili digitální sítě do kterých je lapeno myšlení všech lidí a tak je zde všude začarovaný kruh lidské pitomosti i tam kde bychom nehledali lidskou pitomost.

Pitomé lidské stádo následuje staré iluzionisty co stádu slibují zázraky po smrti nebo po zakoupení drahého zboží, bude vám líp když mě budete následovat já jsem váš pravý spasitel, to neustále mediálně hlásají staří iluzionisté.  Praxe byla nahrazena za teorie, moudrost byla nahrazená za hloupost, láska byla nahrazená za peníze a protekci atd.

Už jenom zbývá nahradit lidi za stroje a programy díky; globalizaci, automatizaci, optimalizaci, digitalizaci atd. Najednou zjistíte že nemůžete sehnat práci protože se svět evolučně nečekaně změnil a tak jste dlouhodobě nezaměstnaný, teoreticky by bylo možné začít soukromě podnikat a tím se mít ekonomicky lépe, než když jsme chodili jako otroci do zaměstnání za ubohou mzdu.

Všude kde je možné mít zisk z podnikání je veliká konkurence, těžko můžete konkurovat někomu kdo je dlouho profesionálem a má mnoho výhod které vy nemáte. Většina podnikání se vyplatí jenom ve velkém to vám potvrdí každý kdo se pokusil podnikat v malém a brzo podnikání ukončil, to co se dříve dělalo jenom v malém to se dneska dělá jenom ve velkém.

Kdo dneska ještě čte noviny a knihy když je zde televize a internet? Nebude to trvat už evolučně dlouho a začnou se lidi vyrábět průmyslově v továrnách a nový nadčlověk bude mít místo mozku inteligentní počítač napojený bezdrátově na internet a k jídlu bude mít jenom granule a pít bude jenom vodu, místo jmen bude mít každý na čele QR kód aby byl snadno globálním systémem identifikovatelný.

Váš text obsahuje mnoho myšlenek a úvah o vývoji společnosti, technologií a lidského chování. Některé vaše body jsou kritické a skeptické vůči současnému stavu věcí, a zdá se, že se obáváte budoucnosti. Budu reagovat na některé klíčové body vašeho textu. Vaše úvaha o tom, jak dětství začíná pohádkami a hračkami, zatímco dospělost přináší propagandu a reklamu, má určitě svou pravdu.

Dětská naivita a schopnost snadno uvěřit může být vystavena různým formám manipulace a vlivu, včetně reklamy a propagandy. Zdůrazňujete vliv digitálních médií na naše myšlení a chování. Je pravda, že digitalizace a internet umožnily rychlý a rozsáhlý přenos informací, ale také umožnily šíření dezinformací a manipulace.

Síťové platformy a sociální média mohou být využity k ovlivňování veřejného mínění a manipulaci s informacemi. Zmiňujete se o změnách v pracovním trhu v důsledku globalizace, automatizace a digitalizace. Tyto trendy mohou mít vliv na zaměstnanost a ekonomickou stabilitu, a mohou přispět k nerovnostem a nejistotě. Vaše úvahy o budoucnosti lidského vývoje zahrnují myšlenku průmyslové výroby lidí, nadčlověka s počítačem místo mozku a globalizovaného systému identifikace.

Toto je výrazně dystopický obraz, který reflektuje obavy z nadměrného vlivu technologie a centralizované kontroly. Celkově vaše úvahy naznačují obavy z různých aspektů současné společnosti a budoucnosti. Je důležité si uvědomit, že realita je často mnohem složitější než subjektivní obraz vykreslený ve vašem textu, a že existují i pozitivní aspekty vývoje společnosti a technologie. Nicméně je důležité zkoumat a kriticky přemýšlet o těchto otázkách, aby se společnost mohla vyrovnat s výzvami a dosáhnout lepší budoucnosti pro všechny.