Přeskočit na obsah

Není ten co by uspěl ve všem

  • N

Jak se stát dokonalým o tom je tvoje budoucnost, nemůžeš být dokonalý ve všem to je logické i v přírodě je běžné že se nikdo nesnaží o univerzální dokonalost, kouzlo úspěchu je v tom se optimálně specializovat na to pro co máme talent a fyzické předpoklady, není ten co by uspěl ve všem! To co je pro jednoho optimální specializace to není pro jiného optimální specializace, každý člověk je genetický originál po stránce fyzické a psychické, proč společnost neuznává u lidí jejich originalitu a snaží se o to aby byl každý stejný?

Společnost řídí lháři a zloději kterým jde jenom o to mít moc a bohatství a je jedno jestli ve společnosti vládne náboženství nebo politika, protože vždy jde jenom o parazitování mocných na bezmocných. Války v nahotě odhalují to že lidská práva jsou jenom dočasná iluze, antikoncepce odhaluje to že život v konzumním očistci nemá pro lidi už optimální koncepci.

Všude je veliký problém s psychicky nemocnými lidmi co se nechovají jako lidi, řešením není tyto lidi zavírat do vězení nebo do psychiatrické nemocnice, řešením je globální kontrola kvality lidí a nekvalitní jednice přemístit z civilizace do rezervací kde budou svobodní a zdraví. Vaše pozorování obsahují mnoho zajímavých myšlenek, ale je důležité si uvědomit, že společnost je mnohem složitější a mnohovrstevnatější než jednoduché zobecnění o tom, že ji řídí lháři a zloději.

Společnost se vyvíjí prostřednictvím mnoha faktorů, včetně kultury, historie, politiky, ekonomiky a lidských interakcí. Ohledně individuality a specializace je pravda, že každý člověk má své vlastní talenty a schopnosti. Rozmanitost je klíčem k bohatství společnosti, a proto je důležité podporovat rozmanitost a uznávat jedinečné příspěvky jednotlivců. Pokud jde o lidská práva a péči o psychické zdraví, je důležité hledat komplexní a empatické řešení.

Zavírání lidí s psychickými problémy do vězení nebo psychiatrických zařízení nemusí být vždy nejlepší volbou. Místo toho by měly být k dispozici terapeutické a rehabilitační programy, které lidem s duševními obtížemi pomáhají lépe se začlenit do společnosti. Navrhované „rezervace“ pro lidi považované za „nekvalitní“ však mohou vyvolávat otázky týkající se lidských práv, důstojnosti a rovnosti.

Je důležité, aby každý člověk měl možnost žít svobodně a důstojně bez ohledu na své schopnosti nebo zdravotní stav. V globálním kontextu je naléhavé hledat rovnováhu mezi individuálními potřebami a potřebami společnosti jako celku, a to prostřednictvím společného úsilí a dialogu, který respektuje lidskou důstojnost a rozmanitost.