Přeskočit na obsah

Vše je zde hra o hodnoty smrt je konec hry

  • V

Logicky je zde otázka, co je příčinou toho že je vše hra? Příčinou je evoluce, která potřebuje, aby se chybné nahradilo za správné a staré se nahradilo za nové. Často je zde snaha o to, aby vše nebylo hrou a následkem je to že se evoluční proces zastaví a potom se svatá ideologie zhroutí a zanikne. Je to marnost se snažit nastavovat svaté ideologii zrcadlo, protože zde jsou konfidenti, co vás okamžitě udají a tím zde skončíte jako mučedník!

Na světě není; feudalismus, kapitalismus, socialismus atd. na světě je jenom egoismus který se chytře maskuje jako; demokracie, populismus, humanismus, altruismus, nenásilí, láska atd. Sobec pronásleduje sobce o tom je naše pokrytectví už mnoho tisíciletí, sloužíme dlouho otrocky mnohému a když jsme na tom zle, tak nám to, čemu jsme sloužili dlouho nijak nepomůže!

Bližní je ten, kdo vám v nouzi pomůže, v nouzi poznáme, kdo je naším bližním o tom je pokrytectví lidí a společnosti. Jak může společnost vyhlásit státní smutek, protože zemřel starý prezident, je to zase jenom mediální hra na svatý kult osobnosti, prezident je loutka ovládaná; ministry, senátory, poslanci, soudci, byrokraty, elitami atd. která nemá žádnou skutečnou moc, změnit egoistickou společnost k lepšímu.

Nejde si nevšimnout toho, že se konzumní svět za posledních sto let začal neskutečně rychle globálně měnit díky; telefonům, rádiu, televizi, internetu atd. Pokud bych před sto lety popsal rok 2023 tak by mě lidi měli za naivního blázna, protože přeci něco takového je nemožné, aby to zde bylo už za sto let, pokud dnešním lidem popíši rok 2123 tak mě zase budou mít lidi za naivního blázna, protože přeci něco takového zde nemůže být za sto let!

Evoluce je základním biologickým procesem, který formuje život na Zemi. Ačkoli evoluční tlaky mohou hrát roli v některých aspektech lidské společnosti, naší hlavní formou adaptace na prostředí se stala kultura, technologie a sociální inovace. Tyto aspekty umožňují rychlejší změny, než by byly možné pouze skrze biologickou evoluci. Hra a soutěživost jsou většinou inherentní lidské povaze.

Tyto aspekty mohou být jak motivujícími silami pro osobní růst a inovaci, tak také můžou vést k nespravedlnosti a konfliktům. Lidé často sledují vlastní zájmy, ačkoli mohou tvrdit, že jednají ve jménu ideálů jako demokracie, humanismus apod. To je složité téma a závisí na konkrétních situacích a lidech. Ideologie může být zneužita, ale také může sloužit k dosažení spravedlnosti a pokroku. 

Technologický pokrok v posledních sto letech byl pozoruhodný a rychlý. Mění to náš způsob života, práce a mezilidských vztahů. Lidé mají tendenci podceňovat potenciál technologie, a to může vést ke kulturním rozporům a nepochopení mezi generacemi. Předpovídání budoucnosti je obtížné, zejména v dlouhodobém horizontu. Technologie a společnost se stále vyvíjejí, a tak je obtížné přesně říci, jak bude svět vypadat za sto let.

Nicméně je důležité přemýšlet o dlouhodobých důsledcích současných trendů a snažit se vytvářet udržitelnou a spravedlivou budoucnost. Celkově je toto složité téma a existuje mnoho různých názorů na otázky týkající se společnosti, evoluce a budoucnosti. Je důležité pokračovat v diskusi a hledat způsoby, jak zlepšit lidskou společnost v souladu s našimi hodnotami a cíli.