Přeskočit na obsah

Život není akční film, ve kterém jsou nezničitelní hrdinové

  • Z

1

Veliký trpaslík si myslí že je obr

Naše existence je závislá na mnohém, abychom mohli zde žít, musíme mnohé mít, pokud nemáme to, co potřebujeme nebo milujeme, tak se rozčilujeme. Následkem je soutěž a boj o to co milujeme a potřebujeme, protože je zde v mnohém veliká konkurence, abychom v konkurenci uspěli, musíme být mnoho aktivní v nějaké nám blízké specializaci. Obrazně se podobáme sobeckým trpaslíkům, jež se snaží vystoupit, na vysokou ekonomickou horu, aby stáli vysoko mocensky nad ostatními trpaslíky, jako by byli nějakými pohádkovými obry.

Jenže trpaslík stojící na vysoké hoře je pořád jenom trpaslík, protože on se nemůže pohybovat tak jako obr a v tom je ten problém, té vysoké hory že ji nelze opustit. Někteří slabí trpaslíci, co se nedokážou vyšplhat na vysokou horu, si vezmou drogu a ona jim dá iluzi, že jsou na vysoké hoře, jenže když síla drogy pomine tak zde brzo deprese je. Problémem zde je, že každý trpaslík zde nemá svoji malou horu, kde by on mohl kralovat, jsou zde jenom vysoké hory a tam se obtížně šplhá.

Ve své podstatě jde každému trpaslíkovi jenom o výhody, bez výhod jeho život nemá smysl a musí konzumovat drogy, aby utlumil svoje toužení po výhodách. Trpaslík, jenž se dostane na vysokou horu, má mnoho výhod, vozí jej do práce drahé služební auto, má imunitu, může zadarmo cestovat po světě atd. Naopak trpaslík, jenž se na žádnou horu nedostal, má samé nevýhody, musí dělat špinavou těžkou práci za málo peněz a je neustále šikanován za maličkosti svými nadřízenými. Naštěstí již brzo zde bude kralovat umělá inteligence, a tak skončí období, kdy jsi byl trpaslíkem a stane se z tebe konečně slušný člověk.

2

Dítě vnímá dospělé jako blázny, co pořád šukají

Svět je krásný, pokud zde není problém, je mnoho druhů problémů, jež nás mnoho trápí, zdrojem většiny problémů je veliká vzdálenost k tomu, co potřebujeme a milujeme. Po celý život se jenom snažíme přiblížit k tomu, co potřebujeme a milujeme, jenže když se k jednomu přiblížíme tak se automaticky zase od jiného vzdalujeme, je to začarovaný kruh, ze kterého nelze uniknout.

Náš život to jsou hlavně vztahy díky nim mnohé získáváme ale i mnohé ztrácíme, je mnoho druhů vztahů, některé snadno navazujeme a snadno je ukončujeme a jiné zase obtížně navazujeme a ukončujeme. Jelikož umíme mluvit a číst můžeme s lidmi snadno komunikovat, problémem je že nám rozumí jenom ten, kdo je nám v něčem blízký a ostatní nám nerozumí. Každý zde má svoje království, kde kraluje, i ty máš svoje malé království ve kterém je vše uzpůsobeno tobě, a tak je ti zde i dobře.

Bohužel do tvého království neustále přichází cizí lidé a snaží se zde mnohé změnit podle sebe, nejhorší jsou ti, co jsou pod vlivem nějaké drogy. Mnozí si myslí, že drogou je jenom alkohol, jenže tak to není drogou je to, co vyvolává deprese, pokud to delší dobu nemáme. Mezi nejběžnější drogy lze zařadit; sex, peníze, výhody, podnikání, herectví, slávu, moc, krásu, inteligenci, sílu, přátelství, vlastnictví, záliby, jídlo, alkohol, cigarety, prášky na uklidnění, ideologie atd.

Obrazně je každý civilizovaný člověk loutkou, kterou ovládají drogy, je věru těžké sloužit mnoha pánům, když se nějakému pánu zavděčíme jiné zase rozhněváme. Klasickými největšími pány je hmotný a duševní svět, někdo zde slouží více duševnímu světu a jiný zase mnoho slouží hmotnému světu. Ten, kdo slouží hmotnému světu konzumuje chemické drogy, aby si navodil stav klidu, ten, kdo slouží duchovnímu světu je závislý zase na slávě a popularitě on žije pro druhé.

Jako král se musíš neustále rozhodovat, aby tvoje království bylo takové, jaké je chceš mít, pokud uděláš chybu tak máš mnohdy s tím mnoho starostí jí napravit. Pokud jsi ve velmi složité situaci je obtížné ji správně vyřešit a mnohdy nepomůže ani to že o pomoc požádáš druhé, nebo budeš hledat pomoc v knihách či na internetu. Lidově se říká, že v nouzi má dobrá rada mnohdy větší hodnotu než měšec plný zlatých mincí, jenom příroda ti ale dokáže dát v nouzi dobrou radu.

Bohužel nemůžeš ale přírodě poslat SMS zprávu nebo mail a čekat že ti brzo odpoví, musíš se naučit přírodě rozumět, je to obrázková učebnice plná dobrých rad do života. Příroda je taková, jaká je, tedy je přirozená a na nic si nehraje, to, co říkala kdysi dávno lidem jim bude i říkat v daleké budoucnosti, ona je plná čistoty, a tak jí lze věřit a lze se na ni i spolehnout. To, co v našem světě je v rozporu s tím, co říká příroda to je chybné, a proto to zde časem zanikne, základním zákonem v přírodě je automatika, to, co zde není automatické to je okamžitě zlikvidováno.

Podívejte se na včely, jež nám dávají sladký med, zde vše funguje automaticky a díky tomu zde jsou včely už tak velmi dlouho a nemají žádné problémy. Neumím si představit nezaměstnanou včelu, jež skončí na ulici jako bezdomovec, čím to je, že v lidské společnosti ekonomická a ideologická krize tak často je? Zásadním problémem zde je příprava člověka do života, společnost potřebuje silné a inteligentní profesionály co budou poctivě sloužit společnosti a nepotřebuje slabé a hloupé amatéry co na společnosti parazitují.

Dospělý člověk to je ozubené kolečko v soustrojí společnosti, a pokud je to kolečko nekvalitní narušuje to běh společnosti, vše veliké je vždy složené z malého. Příprava dítěte do života to je záležitost pro profesionály nelze ji svěřit amatérům v rodině, dítě musí být vychováno v továrně na běžícím páse, kde se každé maličkosti věnuje specialista. Nemyslím tím, že by se dítě dalo do koše a jelo po výrobním páse a každý specialista by dítěti nějak pomohl, ten výrobní pás to je sítový harmonogram péče o výchovu dítěte.

Když se staví vesmírná loď tak se zde taky musí použít síťový harmonogram prací, aby si specialisté nepřekáželi a aby se loď v termínu dokončila. Síťový harmonogram výchovy dítěte je vlastně složitý program, podle kterého se dítě vychovává k tomu, co potom bude po celý život automaticky konat. Pokud dítě není naprogramované k tomu, co má po celý život konat tak pochopitelně neví, co má konat, a tak v životě ani neuspěje a většinou propadne drogám. Jeden cvokař měl zajímavý způsob, jak snadno otestovat cvoky, požádal je, aby jej svezly autem rychle na schůzku v dopravní zácpě a na kamery si nahrával to, jak řídí a jak se projevují.

On zjistil totiž, že při jízdě v dopravní zácpě se většinou každý cvok odhalí a odloží svoji přetvářku, cvoci nesnáší čekání a druhé cvoky za volantem, proto v dopravní zácpě začnou dělat to, co by si nikdy nedovolili dělat v ordinaci u cvokaře. Většinou je problémem u cvoka kontrolní nervový systém, který snadno při malé zátěži selhává a následkem je agresivita a sprosté myšlení a následně i sprosté jednání.

Selhání kontrolního systému se obrazně podobá vypadnutí pojistek u přetíženého elektrického obvodu, máme mnoho problémů, jež se snažíme rychle zvládnout, ale naše duše je unavená a nedokáže to, a tak je zde selhání. Každý složitý systém, který je dlouho přetížený se logicky zhroutí, představme si nervy jako dlouhý řetěz, na kterém je závaží a pevnost závisí na nejslabším článku v řetězu.

Osobně jsem to bohužel v mládí i zažil, kdy se jeden článek řetězu roztrhl a vedle mě spadnul drahý systém z veliké výšky naštěstí se mi nic nestalo a drahý systém se potom opravil. Ve své podstatě máme jenom to, o co se mnoho staráme a jakmile se o něco přestaneme starat tak o to i brzo přijdeme, máme se starat jenom o to co je nám přirozeně blízké. Přirozeně blízké je nám naše duše a naše tělo, mnozí se mnoho nestarají o svoji duši a svoje tělo, a tak brzo onemocní a běží za lékařem, aby jim dal na duši a tělo léky?

Lékař prohlédne nemocného a na jeho nemoci mu dá léky, pokud se lékař pokusí říci nemocnému, aby se lépe staral o svoje tělo a svoji duši tak jej nemocný neposlechne. Nemocný člověk je jako loutka ovládaná tím, co miluje a potřebuje, starost o tělo a duši je čímsi co lze odložit na pozdější dobu, teď se musí sloužit tomu, co nás ovládá. Pokud se bavíme s opilým člověkem bavíme se s někým, kdo nás mnoho nevnímá, protože duše opilce je v ráji opilců kde se má dobře a na lidský svět kašle.

Zde se dostáváme k otázce učení, aby mohl zkušený předat svoje zkušenosti nezkušeným, musí jej ti nezkušení vnímat naplno, a ne myslet na něco jiného. Koncentrujeme se na něco jenom tehdy, pokud nás to mnoho zajímá, je věru těžké se koncentrovat na něco co nás vůbec nezajímá, proto se špatně učíme to, co nás nezajímá. Tak jako do každého zámku se musí dát správný klíč, který zámek otevře, tak zde i musí být pro žáka ten správný učitel, jež žáka naučí to, co žáka mnoho zajímá.

V současnosti jsou mnohé zámky v lidské duši otvírané násilím a mnohdy se tím i zámky poškodí natolik, že nejdou ani otevřít správným klíčem. Násilí je starý problém, se kterým si nevíme rady, je snadné pomocí násilí donutit druhého k poslušnosti, ale následkem je že ten druhý ze zoufalství začne konzumovat drogy. Otec nemá daleko k tomu, aby dítěti tělesně ublížil, pro otce je dítě často jenom parazit, který nemá nárok na soucítění a pochopení.

Tělesné tresty ukazují na to, jak je naše společnost špatná, jakmile je někdo tělesně hrubě potrestán vede to často k tomu, že on zase bude tělesně ubližovat ostatním. Dostáváme se k otázce vztahu k druhému člověku, jsme slušní k těm lidem, co jsou silnější a jsme neslušní k těm, co jsou slabší, jednáme tak abychom se měli zde dobře. Pokud je náhodou ten druhý stejně silný, tak je zde většinou boj, ve kterém se snažíme druhého porazit, abychom mohli být k němu neslušní.

Každý dlouhodobý boj vede k tomu, že se mnoho unavíme a mnohdy i vyčerpáme svoje ekonomické zdroje na boj, tehdy uzavíráme na nějakou dobu mír, abychom se z boje zotavili. Velmi důležitá je v našem životě láska, jde o citový vztah k opačnému pohlaví a vrcholem zde je společný spánek v manželské posteli a sex. Cenzura nemá ale ráda sex, a tak když má k sexu dojít v knize nebo ve filmu, tehdy cenzura zasáhne a sex odstraní, aby se nenarušila mravní výchova dětí?

Představme si, že děti spí v manželské posteli s rodiči, a tak mohou sledovat sex u rodičů, co se potom děje v duši dítěte, které sex u rodičů běžně sleduje. Dítě vnímá dospělé jako blázny, co pořád šukají a mnoho přitom vzdychají, pochopitelně že se pokusí je napodobit ale, jelikož není pohlavně zralé a má to velmi malé tak se mu to nepovede. Zpočátku dospělým děti při šukání vadí, ale později jsou rádi, že je děti pozorují a sex už není tak nudnou záležitostí, děti do manželské postele patří.

Jak vůbec došlo k tomu, že jsme děti nepustili do manželské postele, co bylo tím hlavním důvodem? Nejspíše to bylo pro to, že děti cizím lidem řekli, jak souložíme a my jsme se potom styděli za to, že náš sex nebyl častý a pěkný, protože jsme byli nemocní nebo unavení. Civilizace nás unavuje a oslabuje, následkem je špatný sex, a tak jej před svými dětmi utajujeme, protože nechceme, aby se nám lidé v okolí smáli.

Jsme obchodníci a herci díky tomu že je zde civilizace kde se mají dobře jenom obchodníci a herci, snažíme se o to vypadat lepší, než ve skutečnosti jsme, a tak se krásně zdobíme nejrůznějšími tituly a drahým krásným společenským oblečením. Krásný je výrok, “vy nevíte kdo já ve skutečnosti jsem”, tím někdo dává druhým najevo že on je více než si oni o něm myslí, ve skutečnosti je každý ale jenom loutkou, která je mnohým ovládána.

Když je někdo v nemocnici a je na tom velmi zle tak se opravdu ukáže co on ve skutečnosti opravdu je, tehdy on sundává svoji masku a najednou spatříme jeho pravou sobeckou duši. Čas ukáže spolehlivě čím, kdo zde byl po smrti člověka za mnoho let, ten, kdo zde byl ničím zanikne v času a jeho jméno nikomu nic neřekne. Z díla se pozná to čím, kdo zde opravdu byl, jenom málokdo zde zanechá na dlouho takové dílo, které po jeho smrti okamžitě nezanikne v toku času.

Nejvíce lidem prosívá přirozená pravda, mnoho jí lze nalézt v lidových příslovích, zde je ale autor většinou neznámý, mě se líbí přísloví, “ten kdo ví poctivě pracuje, ten, kdo neví ten na druhých parazituje”. Nejspíše toto přísloví neznáte, protože je to moje osobní lidové přísloví, které jsem dosud nikomu neřekl, aby mi jej sobecky neukradnul. V tomto jednoduchém přísloví je zakotvena celá lidová moudrost, pokud se jím budou lidé na světě řídit tak ze světa brzo zmizí ekonomické a ideologické krize.

3

Proč je nám ten druhý peklem

Jsme civilizovaní inteligentní tvorové, jež používají internet a civilizace má svoje výhody i nevýhody. Mnozí nadávají na nevýhody civilizace a berou za samozřejmost výhody, jež jim civilizace přináší. Bylo by to samozřejmě hezké, kdyby civilizace neměla žádné nevýhody, jenže když se k jednomu přiblížíme, automaticky se od jiného vzdálíme. Největší nevýhodou civilizace je oslabení našich citů a charakteru, ten druhý je pro nás jenom herec a obchodník.

Vztahy k druhým jsou v civilizaci problémem, jež někdy vyvrcholí do extrému, kdy stavíme; vězení, blázince, koncentráky atd. Mnozí na internetu hledají odpověď na to, proč je nám ten druhý peklem? Ten druhý je nám peklem díky tomu, že je nám díky civilizaci mnoho vzdálený, je to tím že on na nás není už existenčně závislí, a tak nás klidně zradí. Naše myšlení a následně i chování vychází ze situace, snažíme se o to, abychom se měli dobře bez ohledu na druhé.

Mnozí lidé se naučili být dokonalými herci a obchodníky, oni jsou okolí velmi nebezpeční, protože umí profesionálně na okolí parazitovat. Čím větší kurvou v tomto materialistickém bordelu budeš, tím lépe se zde i mít budeš, jde o to hrát zde ve svém oboru první ligu a mít nadbytek; moci, výhod, peněz, sexu atd.

4

Příležitost z nás dělá lháře a zloděje

Pokud máme vše v nás a okolo nás pod správnou kontrolou tak vše automaticky funguje a my se máme dobře, jakmile ale nad vším kontrolu ztratíme tak se máme zakrátko zle. Vytvořit kontrolní systém a udržovat jej ve správném chodu není rozhodně jednoduchá záležitost, podívejte se třeba na počítač i zde musí být kontrolní systémy, a jakmile ony správně nekontrolují počítač tak brzo nám přestane počítač sloužit.

Kontrola neustále mnohé sleduje, a jakmile někde zjistí chyby nebo problémy tak zasahuje, většinou chyby způsobuje to, co není ve správné normě, a tak to jedná nenormálně. Dejme tomu člověk pod vlivem alkoholu, který řídí auto, jedná nenormálně, a tak je kontrolou zadržen a je mu odebrán průkaz k řízení auta. Zde je onen zásadní problém, a to že je nějaký inteligentní systém pod zlým vlivem, který narušuje jeho inteligenci a tím dochází k tomu, že vše automaticky nefunguje.

Zlí lidé se snaží mít pod sebou mnoho lidí a systémů, aby se zde měli velmi dobře, následkem je narušení normality času a prostoru kde žijeme. Musí zde být nezávislý kontrolní světový systém, který bude moci likvidovat vše, co je zlé a to okamžitě, dokud tento systém zde nebude, do té doby zde budou ekonomické a ideologické krize.

Jelikož se člověk neosvědčil v roli kontrolního systému, musí místo něj nastoupit centrální světová umělá inteligence pracující na principu šachového programu. Zpočátku půjde o dost tvrdý a drastický zásah do systému kde žijeme, protože je zde mnoho zlých lidí a zlých systémů co se bude muset okamžitě zlikvidovat. Ten, kdo zde bude chtít existovat bude muset být dobrý a nedělat chyby, brzo zmizí ze světa; sprostá slova, lež, sobectví, parazitování, závist, drogy, škodolibost, zbraně, byrokracie.

5

Co si představujete pod pojmem láska

Co si představujete pod pojmem láska? Láska, je citový vztah, jež navazují inteligentní bytosti, protože díky těmto vztahům se mají lépe a nemusí žít automaticky a nudně jako bytosti bez inteligence. Jak podle vás ovlivňuje láska lidské chování? Naše myšlení a následně i chování vychází ze situace, a pokud máme vztahy, jež nám dělají dobře, můžeme se rozvíjet a dáváme okolí to, co jsme získali. Je podle vás rozdíl mezi láskou a zamilovaností, pokud ano, tak jaký?

Zamilovanost to je povrchní láska, jež je na počátku, a jakmile se nám podaří přiblížit se blíže k tomu, co milujeme a potřebujeme, promění se zamilovanost v lásku. Jaký je význam lásky v lidském životě? Láska to je duševní pokrm, a pokud tento pokrm naše duše nemá, hladoví a mnohdy tento pokrm naradí drogou, je to ale špatná volba, jež pomalu a jistě zabíjí lidskou duši.

Čím se liší láska od přátelství? Pokud miluji tak o tom milovaném nepochybuji a mnoho mu důvěřuji, pokud ale mám přátele tak s nimi obchoduji a moc jim nedůvěřuji. Lze rozlišit nějaké druhy lásky? Láska to je vždy vztah k něčemu, co nám dělá dobře, máme v životě mnoho takových vztahů, například milujeme; sebe, práci, umění, partnera, děti, jídlo, drogy, cestování, sex atd. Jakou roli hraje v lásce sex?

Pokud někoho mnoho milujeme tak s ním máme i sex a z něj děti, mnohé ženy ale více milují peníze než lidi, a tak nabízejí sex za peníze. Co si myslíte o známosti na jednu noc, pokud máte tuto zkušenost, co vám přinesla? Láska na jednu noc je jako rychlé občerstvení, kdy jíme párek v rohlíku, protože spěcháme, lepší je, ale láska, ze které jsou děti, to je již veliká hostina plná duševních dobrot.

Jak myslíte, že budete prožívat lásku ve stáří? Láska se mění s časem a prostorem ve kterém je, když přijde stáří tak už nepotřebujeme tělesné dotyky a sex ale zase potřebujeme někoho, kdo nám uklidí a uvaří, nebo s námi jde na procházku. Jak vnímáte v lásce žárlivost? Pokud milujeme druhého bojíme se, že o něj přijdeme, protože on se zamiluje do jiného člověka, civilizace způsobila to, že jsme si málo blízcí a naše vztahy jsou neosobní, proto snadno dochází k rozpadu vztahu.

6

Informační technologie mě pronásleduje

K moderní době patří pohyb, vše je zde v pohybu, a i my se musíme pohybovat, abychom se zde měli dobře, už nám nestačí k pohybu klasické možnosti jako chůze, musíme se pohybovat mnohem rychleji. Nestačí, ovšem že se pohybuje naše tělo, musí se mnoho i pohybovat naše myšlenky, a tak komunikujeme na dálku pomocí moderní technologie s mnoha cizími lidmi a snažíme se, abychom měli vše pod kontrolou.

Obchodníci se nám snaží vnutit služby a zboží a jejich reklama slibuje, že právě to jejich zboží nebo jejich služba nám mnoho pomůže a ulehčí nám i mnoho náš život? Výrobce udělá na výrobku nebo službě nějaké povrchní bezvýznamné vylepšení a hned dělá jako by zde byl zázrak, co nás spasí a že bez něj budeme nemožní. Je věru těžké se rozhodnout, jestli máme investovat do nějaké služby nebo zboží, když to tak rychle zestárne a tím budeme nuceni zase znova investovat.

Největší problémy máme s mobilními telefony, zvoní na nevhodném místě v nevhodnou dobu anebo zase nezvoní, protože je máme vypnuté nebo v tašce. Přenosné počítače zase padají na zem nebo nám jej někdo ukradne, a někdy u nich dojde k neočekávanému výpadku a my přijdeme o informace. K moderní době patří i internet, na jedné straně je to šikovný praktický systém ale na druhé straně to s ním nemáme rozhodně jednoduché.

Nejhorší ale je že se v tomto moderním rychlém světě vše neustále mění a my mnohdy o změnách nic nevíme, a tak děláme chyby a za ty chyby i mnoho platíme a potom brečíme. Je třeba najít někoho kdo za to všechno, co je zde může a odsoudit jej k nějakému krutému trestu třeba že každý kdo má s moderním světem problémy, po něm hodí starým mobilním telefonem.

7

Stroj času

Tak do jakého roku se o dovolené podíváme, já jsem pro rok 3000, v tom roce jsem se narodil, a tak bych se tam rád podíval. To by byla jenom ztráta času a peněz cestovat do nedávné minulosti, já jsem pro rok 2000 tehdy žil GVKB a on začínal aktivně měnit svět k lepšímu. To je ale velmi dávná minulost a ta doba byla dost temná, u moci byli hloupí lidé a na co šáhli, to za moc nestálo, byla to dost nebezpečná doba, co když se nám tam něco stane.

Stát se nám nic nemůže, cestujeme tam jenom v rovině duševní a naše těla zůstávají v našem čase, a co se může stát naší duši? No podle mě i duše může tou cestou se poškodit, no nebudeme se tedy hádat a pojedeme do toho roku 2000 a jaký prostor si zvolíme pro start cesty. GVKB zanechal mnoho filmů o Praze, jež doplnil svými myšlenkami, a já bych chtěl spatřit Prahu osobně a tím bych možná lépe porozuměl myšlenkám GVKB. 

Je mi to už jasné ty chceš o GVKB napsat svoji závěrečnou školní práci, ve které ukážeš, vše, co ses za mnoho let ve škole naučil a celá rodina se ti musí podřídit. A je na tom snad něco chybného že chci napsat školní práci o našem rodinném prapředkovi, který je nejznámější osobností už dvě století! Jenže ten nápad mělo před tebou už mnoho lidí a oni poměrně dost dobře prozkoumali vše o GVKB a jeho době, velmi pochybuji, že bys měl štěstí a zjistil něco, co se už dávno neví.

Já ale mám klíč od jeho soukromého bytu, našel jsem jej při našem stěhování, a pokud se nám podaří ten byt navštívit, bude to skutečný zázrak. Etika ti asi nic neříká co, klidně si vniknout do cizího soukromí jako nějaký zloděj, sice to není zakázané, ale podle mě to není slušné. Jsem jeho potomek tak to podle mě není vniknutí do cizího soukromí, a pokud vím tak on věděl o tom, že mu tam vniknu a napsal o tom ve své době článek. To si děláš srandu, jak by on o tom mohl vědět, když žil v roce 2000, to by musel mít stroj času?

No právě, a to chci zjistit, jak je to s tím, jestli GVKB používal skutečně stroj času, třeba on žil v budoucnosti a do roku 2000 cestoval strojem času. Ten stroj času neměli vynalézat od té doby, co se používá tak se už nikdo v časových událostech nevyzná, mnohé osobnosti z minulosti byli ve skutečnosti osobnostmi z budoucnosti. No podle tebe jsme měli zůstat nazí v pralese a živit se lidským masem a lovem, evoluce zde být musí, a to že jsou s tím problémy, to už k tomu patří.

8

Daň ze sexu zachrání ekonomiku

Stát nemá peníze, protože zde není daň ze sexu, jelikož by mnozí měli snahu prohlašovat, že sex nemají, aby se této dani vyhnuli, bude daň uvalena na každého. Systém bude jednoduchý každý člověk bez ohledu na pohlaví a věk bude platit státu měsíčně 3 tisíce korun, bude se tedy platit i za miminka a za důchodce a invalidy. Mnozí namítnou, že miminka a důchodci sex nemají a že to není spravedlivé, je to spravedlivé, protože důchodci sex už měli a miminka jej mít budou.

Pokud někdo daň nezaplatí, protože je na tom ekonomicky zle bude muset okamžitě naši republiku opustit a sebere se mu natrvalo naše občanství. Mnozí s touto daní nebudou souhlasit, jak jde o peníze, hned se ukáže, že jsme lakomci, co myslí jenom na peníze a sex. Vybrané peníze z této daně se použijí jenom pro zlepšení našeho školství, protože hodnotu v současnosti má jenom vzdělaný člověk a člověk bez vysoké školy obtížně shání dobrou práci.

Jelikož bude dostatek peněz pro školství, prodlouží se školní povinná docházka do absolvování vysoké státní školy. Ten, kdo bude zle studovat a propadne při studiu, přijde automaticky o naše občanství a bude muset okamžitě republiku opustit. Mnozí namítnou a kdo bude pracovat na místech, kde není třeba vysokoškolské vzdělání, no to je jednoduché, zde budou pracovat cizinci za nízkou mzdu. Okolní státy nejspíše budou zpočátku protestovat ale zakrátko od nás tento systém rádi okopírují, a tak lidé bez občanství budou muset emigrovat tam kde jsou zlé podmínky k životu.

9

Svatá pravda o sexu

Jakmile tělo dozraje, spustí se v něm pohlavní pud, a tak začnou ženě růst prsa a muži zase fousy, jelikož člověk má vyspělou inteligenci, očekává od soulože více než stačí zvířatům. Zprvu zkouší nejrůznější pozice a mnoho i experimentuje, kdy dává muž přirození tam, kam jej zvíře nikdy nedá a líže to, co zvířata nelízají. Jenže pořád to není to pravé, někde musí být přeci chyba, že se orgasmus tak málokdy dosahuje a většinou je to jenom nudný rituál, jež děláme automaticky.

Problémem je vždy vztah k něčemu, co je silnější než sex a tento vztah nám sex ničí a oslabuje, může jít třeba o alkohol, nebo o to že mnoho pracujeme či sportujeme. Při souloži se setkávají vlastně jenom naše těla a naše duše jsou kdesi jinde, kdy žena myslí na děti a domácnost a muž myslí zase na zaměstnání nebo na svoje záliby. Většinou bývá sex nejlepší po dlouhém spánku, kdy tolik nemyslíme na hlouposti a celou noc jsme leželi vedle svého partnera, a tak jsme se sblížili.

Nejhorší je sex za peníze kdy ten druhý nám poskytne jenom svoje tělo a neposkytne nám svojí duši, většinou tento sex bývá i krátký, protože jde o peníze. Mnohdy jsme jenom zvědaví, jaké by to asi bylo v posteli s tím druhým, a když zvědavost uspokojíme tak zase jiného partnera hledáme. Problém je často to, že je zde těhotenství, jež nečekáme a mnohdy se to řeší potratem nebo antikoncepcí. Mělo by se se sexem začínat velmi brzo protože co se v mládí naučíme to potom po celý život už snadno děláme a nemáme s tím žádné problémy.

10

U blázna nikdy nevíte, co jej napadne

Každá mince má rub a líc to platí u většiny toho co je v nás a okolo nás, tím že jsme zlikvidovali šelmy, jež nás hubili, jsme se přelidnili, a potom jsme začali se přemísťovat do dalekých krajin. Střety kultur a ideologie vedli mnohdy k problémům, jež skončili někdy i krutou válkou, naše dějiny jsou psány lidskou krví, jež mnoho tekla, protože jsme se nedokázali dohodnout a spolupracovat.

Je snadné po někom hodit kámen, protože je nám mnoho cizí, jenže tudy cesta nevede, války pohlcují mnoho hodnot a je zde i mnoho pláče. Nejsou zde ale jenom veliké války mezi národy, jsou zde i malé války v naší duši, kdy třeba se nám zalíbí jiný partner a následuje nevěra, protože naše morální svědomí je slabé. Po pravdě zde musí být války i mír, jde o to mít nad vším kontrolu a nedopustit, aby došlo k narušení správné normality, je to jako v hádce můžete použít ostrá slova, ale nesmíte druhého uhodit.

Většinou silná závislost na něčem, co nám dělá dobře, vede brzo k narušení normality, a tak druhého uhodíme nebo z něj svého otroka učiníme. Láska je opakem nenávisti, jde vždy o vztah, který mnoho zasahuje do naší existence, nelze žít bez vztahů jde o to mít vztahy pod kontrolou, což se snadno řekne a těžko udělá.

Vzpomínám si, jak jsem se díval na televizi, myslel jsem si, že je to zase nějaký nový film, kde jsou katastrofy v USA, ale najednou se ozvalo z obrazovky, že to není film, ale jde o realitu. Tenkrát v USA zahynulo mnoho lidí, protože fanatici ve 4 velikých civilních letadlech sebevražedně zaútočili na USA, protože nesouhlasili s tím, co USA dělá. U blázna nikdy nevíte, co jej napadne, svět se zbláznil a jediná cesta, jak z toho ven je dát lidem do mozků čipy a ty napojit na centrální umělou inteligenci.