Blbci si zde hrají na ředitele a prezidenty

Blbec považuje cizí lidi za blbce. Realita není ideální pro vše, co je inteligentní, a tak je zde snaha to řešit násilím nebo útěkem z reality pomocí; snů, pohádek, mytologie, pověr, fetišů, rituálů, náboženství, politiky, reklamy, léků, drog, umění, televize, internetu, počítačové hry atd. problém je v tom že pokud je pro nějaký monopolní inteligentní systém dočasně realita ideální, tak ten inteligentní systém se přestane evolučně zdokonalovat a tím zde evolučně skončí.

Podívejme se do minulosti na to, jak zanikali monopolní inteligentní systémy, které se už nedokázali zdokonalovat, těchto monopolních inteligentních systémů bylo velmi mnoho! Je chyba v člověku nebo ve společnosti, to je klasická otázka, má se změnit člověk nebo společnost? Chyba je v tom že lidi a společnosti nepochopili do hloubky realitu ve které existují! Je to jako by řidič nepochopil to, jak má řídit a jak se má starat o to co řídí!

Vše, co je inteligentním systémem to je obrazně řidičem, který něco řídí, aby z toho měl užitek. Za socialismu jsem řekl ve spěchu na vojně majorovi, pane majore a on na mě začal řvát, že je soudruh major, klasická srážka s blbcem, naštěstí doba soudruhů skončila, a tak můžeme bývalým soudruhům říkat zase pane majore, anebo pane prezidente. Vaše sdělení obsahuje několik různých myšlenek a témat, která se týkají lidského chování, inteligence, reality a společnosti.

Je možné tyto body rozvést a zkoumat. Vaše první myšlenka zdůrazňuje, že lidé často považují cizince za méně inteligentní nebo za „blbce.“ Toto chování může mít různé kořeny, jako jsou stereotypy, předsudky a nedostatek porozumění jiným kulturám. Zdůrazňujete, že lidé často používají různé prostředky k úniku z reality, jako jsou sny, mytologie, náboženství, drogy apod.

Tato úniková chování mohou být reakcí na stres, nejistotu nebo nespokojenost s reálným světem. Zmiňujete, že monopolní inteligentní systémy, které se dostanou do dočasné ideální reality, přestávají evolučně růst. To může souviset s nedostatečným tlakem na změnu a adaptaci v ideálním prostředí. Klade se otázka, zda je problém v samotném člověku nebo ve společnosti. Toto je složitá otázka, protože chování jednotlivců a společnosti jsou vzájemně propojeny a ovlivňují se navzájem. 

Vaše myšlenky končí s tvrzením, že mnozí lidé nepochopili hloubku reality, ve které existují, a přirovnáváte to k řidiči, který nechápe, jak řídit. Toto může souviset s nedostatečným vzděláním, introspekcí a schopností se vcítit do perspektiv jiných lidí. Celkově řečeno, vaše myšlenky zdůrazňují složité interakce mezi lidským chováním, inteligencí a společností. Řešení těchto otázek a problémů může vyžadovat interdisciplinární přístup a úsilí na různých úrovních, od individuálního vzdělávání po společenské změny.

Čtěte dál

PředchozíDalší