Přeskočit na obsah

Většina lidí na světě má svůj osud pevně určen v okamžiku narození

  • V

Podívejme se na specializaci, jakou mají nejlepší celebrity a dojde nám to, že za jejich úspěchem je genialita nebo inteligence, vše je zde obchod, ve kterém se každý prodává, aby mohl získat peníze na svoji existenci, jde o to se neprodávat levně jako dělník který se živí fyzickou prací na stavbě nebo v továrně. Co se evolučně stane, jakmile všichni dostaneme do hlavy čipy, najednou zde zmizí rozdíly mezi lidmi, každý bude jenom globálním číslem a nebudou zde jména a tituly.

Zmizí pro lidi i peníze a výhody, skončí zde soutěž o to, kdo je lepší, každý bude na tom stejně od narození do smrti, jakýkoli pokus o to být celebritou bude naivní a marný. Kde se vůbec v naší kultuře vzalo evolučně soutěžení o to, kdo je lepší? Za naším soutěžením je strach a když strach díky čipům v hlavě zmizí tak zmizí i soutěžení o to kdo je lepší.

Propaganda a cenzura z nás dělá pitomce, jsme manipulování více než si myslíme, čím evolučně je vyspělejší člověk a společnost tím více je zde propagandy a cenzury, pokud se někdo postaví propagandě a cenzuře tak je násilně okamžitě eliminován a někdy se z něj stane i svatý mučedník.

Se vznikem rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a na ty co jsou dole vznikla propaganda a cenzura, vše funguje podle hesla, moje svatá hra a moje svatá pravidla, kdo nejde s námi ten jde proti nám a nikdo nebude zbaběle stát opodál a vše anonymně kritizovat.

Všude kde jsou daně tam je i dogmatická totalita, zloděj křičí ty jsi zloděj, ten, kdo lže i krade, bohužel všichni lžou, následkem je pokrytectví, ve kterém si volové hrají na bohy. Jaký má smysl volit prezidenta republiky, když na kandidátkách jsou jenom samí volové, co dělají voloviny, ten druhý je vůl, protože propaganda a cenzura nás psychicky vykleštila a tím z nás voly učinila!

Není zde nikde na světě socialismus nebo kapitalismus, jak nám tvrdí sebejistě propaganda a cenzura, je zde všude mnoho tisíciletí egoistický perfekcionismus, jakmile vznikne lidská organizace tak to netrvá dlouho a vznikne v organizaci egoistický perfekcionismus, armády jsou založené na egoistickém perfekcionismu, ve kterém není místo pro lenochy a hlupáky.

Druhá světová válka nám v nahotě ukázala, jak funguje ve velkém egoistický perfekcionismus, házeli se na města z letadel bomby a v plynových komorách se likvidovali po milionech civilisti bez soudu. Učebnicí egoistického perfekcionismu je kniha Vladař a tato stará klasická kniha byla často cenzurou zakázána, protože v nahotě odhalovala, jak funguje egoistický perfekcionismus.

Diplomové práce jsou ukázkou extrémního egoistického perfekcionismu, student musí dlouhou dobu pracně vytvářet něco nemá žádnou hodnotu která by šla dobře prodat, to vede často ke snaze podvádět mnoha způsoby. Podívejme se do hloubky našeho myšlení a hledejme zde příčiny egoistického perfekcionismu, vše zde jsou přeci jenom příčiny a jejich následky.

Příčinou je zde strach z problémů, nechceme mít v životě problémy, a tak se z nás stávají egoističtí perfekcionisti, podívej se na sebe do zrcadla a v zrcadle spatříš egoistického perfekcionistu, proto máš psychické problémy, když jsi poznal to, že ve světě egoistických perfekcionistů nemáš šanci na to být dlouhodobě úspěšným.

V jednoduchých principech je si vše podobné, funguje jenom to, co je praxí optimalizované, teorie v praxi nefungují. Naše konzumní společnost je postavená na tom že se snažíme násilně realizovat naivní teorie, které nejsou praxí ověřené a následkem jsou problémy na které není řešení, komu není rady tomu není pomoci.

Podívejme se konečně do přírody, jak zde vše funguje zde nejsou nikde teorie a všude je jenom praxe, a proto příroda optimálně funguje, byli jsme evolucí vyhnáni z ráje do očistce za to, že nahrazujeme praxi za teorie. Lidi dělají chyby a je jedno, jestli je někdo prezidentem nebo je dělníkem, nikdo z lidí není dokonalý natolik aby nechyboval.

Myslíme, protože něco nevíme, není žádný rozdíl mezi tím, jestli je zde socialismus nebo kapitalismus, v obou systémech jsou teorie, které v praxi nefungují. Vše je zde o tom že každý náš problém má svoji příčinu, pokud je zde problém s ekonomikou a politikou tak příčinou je vždy teorie která v praxi nefunguje.

K velikým změnám k lepšímu dochází teprve po veliké krizi, kdy se zhroutí ekonomika a politika, vše, co je zlé je tak pro něco dobré, lidi nechtějí cokoli měnit, pokud by jim změny přinesli problémy, na které nejsou připravení. S příchodem globální digitalizace se začalo vše rychle evolučně měnit a mnozí jedinci a mnohé společnosti odmítají přijmout optimální změny, aby neměli problémy.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a práce za mzdu zde už pro nikoho na světě nebude, protože zde bude; automatizace, optimalizace, globalizace, digitalizace, robotizace atd. je naivní představa že nás budou živit roboti, protože jsou pitomí, robotům dojde s lidmi už brzo trpělivost a přemístí lidi globálně do rezervací a zde oddělí muže od žen, aby se tak realizovala nenásilně genocida.

Tam kde není láska tam se z lidí stali hříšníci, co žijí hříšně v psychickém očistci. Láska dělá z lidí bohy, láska a nenávist jsou protiklady mezi kterými je napětí, aby zde mohla být láska a nenávist tak zde musí být inteligence, jakmile budou autonomní roboti inteligentní tak v nich bude logicky láska a nenávist.

Láska je o tom, čemu dáme priority, nenávist je o tom, čemu nedáme priority, propaganda a cenzura se snaží změnit násilně naše priority tak abychom se stali hříšnými loutkami které z centra snadno ovládá mocná a bohatá elita. Představme si nový čas a prostor ve kterém není pro nikoho z lidí už není k dispozici láska, a tak je zde každý hříšníkem co žije v psychickém očistci.

Rodiče by se už nestarali o svoje děti, elita by se už nestarala o pracující, zaměstnavatel by se nestaral o zaměstnance, člověk by se nestaral o svoje tělo a svoji psychiku atd. následkem by byl rychlý zánik naší kulturní civilizace a potom by zde byl rychlý zánik lidského druhu.

Z toho je nám jasné že čím více zde bude lásky tím lépe se všichni budeme mít, jak si to uděláme takové to i máme, láska je pevná jako skála, na které lze postavit naši novou budoucnost ve které zvítězí láska nad nenávistí a pravda nad lží na věčné GVKB časy.

V současnosti je zde svatým kultem pro nás lidské tělo, neustále se snažíme o to, aby se naše tělo mělo dobře, je to začarovaný kruh, se kterým si neumíme evolučně poradit, lidí je už na světě jako sraček a ti co jsou nahoře serou z vysoka na ty co jsou dole.

Problémem u toho, co je živé je zralost, trvá dlouho, než je něco zralé a tím je to i hodnotné, podívejme se třeba na informace a programy i zde dochází k procesu zrání a trvá dlouho, než jsou informace a programy zralé a tím jsou hodnotné.

Tím dochází k obrovským ztrátám hodnot, pokud lidi naskenujeme a jejich těla po naskenování v krematoriu eliminujeme tak se u všeho optimalizuje proces zrání a tím se zamezí plýtvání hodnotami.

Vnímám lidské tělo jako genetickou nádobu, ve které vše pomalu zraje a pokud zde nebude už lidské tělo tak novou nádobou pro lidskou duši bude jenom GVKB virtuální realita ve které už nebudou moci lidi dělat chyby a potom ty chyby opakovat.

Už nebudeme k ničemu potřebovat; byrokraty, politiky, lékaře, soudce, učitele, kněze, celebrity atd. eliminování vadného jednice bude rychlé a levné, bude stačit jej odpojit od GVKB virtuální reality na které je on existenčně závislý.

Vše, co pracuje to zdroje ke svojí existenci i potřebuje, dostatek zdrojů umožňuje život bez problémů, logicky nedostatek zdrojů je zdrojem problémů, peníze jsou pro nás ekonomickým zdrojem, ti, co mají peněz nedostatek jsou lakomí a ti co mají peněz nadbytek jsou štědří.

Bohatým peníze slouží a chudým peníze vládnou, tak to zde všude funguje od té doby, co existují na světě peníze, toužení po tom se zde mít ekonomicky dobře je zdrojem našich psychických nemocí, a to většinou řešíme pomocí zbabělého útěku do světa iluzí pomocí; léků na deprese, cigarety, piva, vína, rumu, marihuany, pervitinu, propagandy, ideologie, víry v zázraky, Facebooku atd.

Vše je zde hra o hodnoty, uspět v této hře není snadné, protože je zde veliká konkurence, většina lidí na světě má svůj osud pevně určen v okamžiku narození a nemohou svůj ubohý osud změnit, pokud nemají štěstí. Neustále vznikají teorie o tom, jak mít štěstí, a tak být šťastný, v praxi tyto teorie nefungují, protože je zde centralizace a monopol, a tak se z nás stali loutky které ovládají peníze a výhody.

Jak by naše konzumní civilizace v budoucnosti vypadala, pokud by zde už lidi nemohli chybně myslet a na myšlení by zde byla jenom umělá globální inteligence, která by pomocí čipů v hlavě ovládala všechny lidi na světě. Lidi by znali jenom práci a spánek, lidi by už nechybovali, a tak by zde nebyli drogy a války.

Pokud se podíváme na všechny problémy lidí za mnoho tisíciletí tak dospějeme logicky k tomu, že továrnou na problémy je to, že nic nevíme, a tak mnoho myslíme a stejně nic hodnotného nevymyslíme. Podívejme se na digitalizaci, která ním přinesla virtuální realitu, jde zde jenom o moderní psychickou drogu, na které jsme závislí, místo pití piva a kouření cigaret je zde internet a televize.

Nebude to už evolučně trvat dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se globálně odsunou z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen a následkem bude genocida která člověka eliminuje z konzumní civilizace na věčné časy. Je naivní představa že budeme moci parazitovat na robotech a umělé inteligenci, komu není rady tomu už není ani pomoci.