Přeskočit na obsah

Problémem je zde to, že výhody jsou možné jenom díky nevýhodám

  • P

Mnozí si naivně myslí že otroctví zde všude skončilo, ve skutečnosti se jenom otroctví přizpůsobilo nové době, ale podstata parazitování člověka na člověku zde zůstala. Ten, kdo má k dispozici sekretářku a služebního řidiče ten je zde moderním otrokářem, nikde na světě si lidé nejsou ekonomicky rovní všude je rozdělní na ty, co poroučí a ty co poslouchají.

Problém není zde v tom, že jsme otroky, jenom díky otroctví může existovat konzumní civilizace, problém je zde v tom že se s otroky špatně zachází a otrokářům je jedno to že po krátké době je otrok v zaměstnání vyždímaný, a tak skončí na okraji společnosti jako ekonomický ubožák.

Jenže doba se evolučně už brzo změní a místo drahých vysokoškoláků zde budo autonomní roboti a umělá inteligence, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Otrokáři zavedou globálně povolení na to mít děti, a tak budou mít moci děti jenom ti co mají vysokou školu a jsou zdraví, ostatní budou mít smůlu, otrokáři nejsou sociálním ústavem pro nekvalitní genetický materiál, který se otrokářům ekonomicky nevyplatí.

Z díla poznáme, kdo je profesionál, slova mohou klamat, ale dílo klamat nemůže, profesionál je ten, kdo pracuje za peníze, to že někdo pracuje za peníze neznamená, že je jeho práce lepší než práce toho, kdo pracuje zadarmo. Pokud amatér nechce pracovat zadarmo tak se snaží o to, aby se z něj stal profesionál v nějaké specializaci.

S prací za peníze se naše konzumní společnost změnila a funguje jinak než společnost, kde není práce za peníze. Nastal problém s tím, jak si vydělat za málo práce hodně peněz, většinou je hodnota práce spojená s výhodami, čím více máte výhod tím více máte peněz za svoji práci.

Problémem je zde to, že výhody jsou možné jenom díky nevýhodám, bylo zde mnoho snah o ekonomickou emancipaci ale ukázalo se, že bez stimulace se ekonomika zhroutí. Podívejme se na sport, kde není možná protekce a korupce a zjistíme to, že úspěch ve sportu trvá krátkou dobu, protože je zde veliká konkurence.

Proč je všude tolik protekce a korupce to je zásadní otázka na kterou je si třeba správně odpovědět. Problémem je zde nemoc, to, co je nemocné se snaží o to se mít dobře jako by to bylo zdravé, dobrota k tomu, co je nemocné stvořila ekonomický očistec, ve kterém je dobrota žebrota, a tak je nám ten druhý peklem.

Došlo evolučně k tomu, že se začali lidi vyrábět průmyslově a výchova byla průmyslová, to logicky vedlo k tomu, že zde byli jenom muži a muži neměli už potřebu mít sex, jelikož se muži vyráběli jenom průmyslově tak se muži od sebe nelišili po stránce fyzické a psychické, místo jména zde byl jenom QR kód vytetovaný na ruce v místě kde dneska nosíme hodinky.

Každý muž měl od narození v hlavě kontrolní GVKB čip napojený bezdrátově na globální umělou inteligenci, a tak nemusel chodit do školy a mohl dělat profesionálně jakoukoli složitou práci bez zaškolení. Tím skončilo rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, každý byl jenom loutkou na dálkové ovládání, vadné loutky se eliminovali v krematoriu.

Díky tomu že měl každý v hlavě čip tak nebyl pro lidi problém spolupracovat s autonomními roboty nebo se stroji. Díky čipům v hlavě skončila; politika, náboženství, filosofie, propaganda, cenzura, reklama, policie, soudy, armády, byrokracie atd. konečně už život mužů zde nebyl na píču.

Čím více je zde inteligence tím více je zde i lásky, s láskou přichází logicky i nenávist, vše je zde o protikladech, mezi kterými je napětí a následkem jsou příčiny a jejich následky. Každá láska je obchod, od kterého očekáváme užitek, pokud nám obchod přináší ztrátu tak následkem je nenávist.

Vše je zde hra, ve které jeden vyhraje a druhý prohraje, proto je zde rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Často jsme násilím donucení hrát hru ve které vždy prohrajeme, této hře říkáme ubohá práce za malou odměnu, dobrota tak z nás dělá žebráky.

Velikou odměnu za práci získá jenom ten, kdo je nahoře díky korupci a protekci, hladového dobytka je zde mnoho a plných koryt je zde málo, a tak zde jsou kariéristické závody o to, kdo bude první u plného koryta a o tom je podnikání a politika, čím více zde něco znamenáš, tím více zde máš nepřátel, co ti závidí úspěch.

Války a pandemie v nahotě odhalují pokrytectví naší společnosti, hlásáme lásku, ale je v nás plno nenávisti, z díla jistě poznáme ty, co nám zde centrálně vládnou, podívejme se na statistiky, kolik mají lidi uloženo peněz v bance a zjistíme to, jak je na tom objektivně každý stát, žít dlouho na dluh nejde nakonec to skončí inflací nebo válkou.

Rodiče nemají zdravý rozum, protože do tohoto konzumního očistce přivádějí děti, pro které bude život očistcem, navrhuji oddělit všude muže od žen, aby se už do tohoto konzumního očistce nepřiváděli děti, nedostatek zaměstnanců se vyřeší pomocí zavedení umělé inteligence a autonomních robotů, čím méně bude na světě lidí tím lépe zde bude vše fungovat, nejsou lidi nejsou s lidmi problémy.

Války jsou jenom následkem toho, že je zde nadbytek lidí, pro které není dostatek zdrojů, stejně tak i pandemie zde jsou díky nadbytku lidí pro které není dostatek soukromí. Pořád slyšíme o prevenci abychom byli zdraví a nejlepší prevencí je se nenarodit, protože pokud se nenarodíme tak nemůžeme být nemocní a nebudeme ani mít žádné problémy.

Je to jako s tvorbou diplomové práce, kterou nikdo nečte, stejně tak plodíme lidi, které společnost k ničemu nepotřebuje, a tak tyto zbytečné lidi likviduje těžkou prací nebo ve válce. Pokud otrokáři potřebují otroky, tak ať jim v továrně vyrobí roboti roboty, lidi zde už na práci pro otrokáře brzo nikde nebudou, nejsou lidi tak zde není ani očistec!

Civilizace a kultura z nás udělala nemocné líné ubožáky a chce násilně po nás abychom žili a mysleli jako bychom byli zdraví, logicky to nefunguje, nemocný nemůže myslet a žít jako by byl zdravý, chyba není v subjektu ale v objektu!

V jedné staré knize jsem spatřil cynický obrázek, jak si dítě vybírá svoje rodiče před svým narozením, kolik lidí by se na světě narodilo, pokud by si mohlo každé dítě vybrat ty nejlepší genetické rodiče co se o něj dobře postarají?

Civilizace a kultura by rychle evolučně globálně zanikla! Nikdo se nás neptá na to, jaké chceme rodiče a kde se máme narodit, jsme jenom evolučním experimentem s nulovou hodnotou pro evoluci.

Nedávno jsem někde četl to, že v civilizaci nejsou nikde dospělí zdraví lidé, jsou jenom lidé špatně diagnostikovaní, a tak si myslí naivně že jsou zdraví! Nemoci, které dítě zdědí po rodičích nejdou už vyléčit, protože jde o výrobní evoluční vadu!

Co s tím uděláme? Začneme nahrazovat lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně budou roboti vyrábět levné a kvalitní roboty, nejsou na světě už nikde lidi, tak s lidmi nejsou už nikde problémy, vše je zde dočasným evolučním experimentem, běžte se podívat do krematoria, ať jistě víte, co vás bude brzo jistě čekat.