Přeskočit na obsah

Čím více lidi plýtvají svým časem na hlouposti, tím méně mají času na sebe

  • C

Zaměstnanci dostávají za práci plat, ale když zaplatí; bydlení, jídlo, oblečení, dopravu atd. tak nic neušetří a pokud si chtějí koupit něco drahého musí si na to vzít půjčku, zde jde o moderní ekonomické otroctví. Často je slyšet tak změň zaměstnání nebo začni soukromě podnikat, to ale nefunguje, problém je jinde!

Problémem je zde to, že lidí je všude jako sraček a ti co jsou díky protekci nahoře, z vysoka serou na ty, co jsou dole! Války v nahotě odhalují pravdu o tom, že hodnota průměrného člověka je ubohá, a tak se lidi vraždí mnoho století po milionech a nikdo za to není potrestán!

Proč tedy tvrdě trestáme muže za to, že znásilní ženu, když je hodnota pracující ženy nulová, pro pokryteckou společnost? Vše je o našem pokrytectví, co je dovoleno mocným to je zakázáno bezmocným, mocní mohou dělat beztrestně vše co je zakázané, a bezmocní si musí nechat od mocných vše líbit, jinak zle skončí.

Neustále všude slyšíme to, jak si každý stěžuje na to, že je nemocný, je to starý problém lidi jsou nemocní od té doby, co zde evolučně z opice vznikli, a i opice měli neustálé problémy s nemocemi. Vše, co je živé to může být i nemocné! Problémem je tedy to že jsme živí!

To, co není živé to nemůže být nemocné to je logické, pokud nebudeme už živí, tak nebudeme moci být nemocní, v tom je moje nová geniální metoda, jak být zdravý snadno a rychle!

Místo živých lidí budou na světě autonomní roboti, robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou v továrnách vyrábět roboty, člověk to byl evoluční omyl, který se evoluci nepovedl, a tak zde člověk evolučně globálně na věčné digitální časy skončí, nejsou lidi, tak nejsou problémy, jak pravil klasik.

Zaměstnavatelé potřebují zdravé zaměstnance, co pracují jako roboti na baterky, a tak jim vyhovíme a často nemocné lidi za dokonalé roboty všude nahradíme. Pořád ve zprávách slyšíme o tom, jak lidi dělají chyby a že je zde pandemie která lidi všude eliminuje.

Lidi jsou invazní druh, který napadl ekosystém a mnoho jej poškodil, proto se globální umělá inteligence rozhodla že lidi budou eliminování, není to nic osobního, jde jenom o to, že je potřeba nahradit peklo za ráj, a tak místo živých čertů, zde budou kovoví andělé na akumulátory, co nelžou a nekradou.

Hledáme nejlepší; zaměstnavatele, zaměstnance, prezidenty, bydlení, dopravu, knihy, filmy, fotografie, obrazy, oblečení, jídlo, pití, dovolenou, programy, operační systémy, redakční systémy, šablony, pluginy, informace, fotoaparáty, automobily, počítače, stránky, blogy, portály, katalogy atd.

To, co je dneska nejlepší, to zítra nemusí být nejlepší, stejně tak to, co je pro mě nejlepší, to nemusí být pro druhé nejlepší atd. většinou se bere za nejlepší to co se líbí většině, jenže názor většiny nemusí být vždy nejlepším to nám minulost často dokazuje. Nakonec dospějeme k tomu, že otázka toho, co je nejlepší je relativní!

Neustále vychází mnoho knih o tom, co je pro nás nejlepší, jenže to jsou teorie, teorie nejsou praxí otestované, podívejme se na podnikání, kdy neustále zde vznikají noví podnikatelé a stejně rychle i podnikatelé zanikají, protože nevěděli, co je pro ně nejlepší dělat, všeho zkuste a dobrého se držte o tom to zde je!

Vše se točí okolo práce, pokud by zde nebyla možná práce tak by zaniknul vesmír a život, vše, co známe to je zde díky práci, práce je většinou o příčině a následku. Práce určuje, jestli zde bude pro nás ráj nebo peklo, všechna tajemství jsou spojená s prací, čím více dokážeme odhalit tajemství tím lépe pochopíme to co je to práce v nás a okolo nás.

Všechny knihy, které byli lidmi za mnoho století na světě napsané souvisejí s prací, i když unavení po práci konečně tvrdě usneme, tak naše tělo a naše myšlení pořád pracuje, protože vše, co je živé to existuje díky práci. Každá práce je naprogramovaný proces, je to něco jako když automatická pračka pere špinavé prádlo.

To, co nepracuje to parazituje, parazitování je práce, která se přiživuje na jiné práci, a tak zde jsou příživníci co se nechtějí přizpůsobit společnosti, příživníci jsou jako plevel, který roste, aniž by jej někdo sázel! Příživníky rozdělujeme na ty, co jsou amatéry a ty co jsou profesionály, je to jako ve sportu, kde je rozdělní na ligy.

Používáme antikoncepci a potraty proto že se z nás stali příživníci a je zde nedostatek zdrojů pro naši existenci, budeme muset začít globálně kontrolovat porodnost a rozmnožování se umožní jenom těm lidem co jsou velikým přínosem pro společnost, protože svojí profesionální prací vytvářejí veliké hodnoty.

Podívejme se třeba na internet, zde je mnoho starých virtuálních zmetků, které se už nevyplatí opravovat, starým zmetkem se stává i zaměstnanec, protože on nedokáže konkurovat umělé inteligenci a autonomním robotům, lidská práce je drahá a nekvalitní, ve snaze zaměstnávat co nejvíce lidí se vytvářejí pracovní místa, kde zaměstnanci svojí prací nevytvářejí žádné ekonomické hodnoty to musí skončit, protože tím se dostáváme do problémů, na které není řešení.

Propaganda a cenzura proměnila lidi na pitomce co dělají jednu pitomost za druhou a následkem jsou ekonomické a politické chyby které neumíme už opravit! Podívejme se konečně na statistiky a dojde nám to, že si jako pitomci podřezáváme větev, na které zde evolučně sedíme, komu není rady tomu není ani pomoci.

Opravovat staré genetické zmetky se ekonomicky nevyplatí, je třeba zavést u lidí globálně každoroční testování v nemocnici od narození do smrti, ten, kdo v testech kvality a hodnoty každý rok neuspěje, ten se eliminuje v krematoriu jako genetický odpad, nic nového pod sluncem, podívejme se objektivně do přírody, zde je všude krutý boj o existenci, ve kterém uspějí jenom ti, co jsou nejlepší.

Vše je zde o egoistickém pokrytectví, kdy hlásáme lásku, a přitom je naše myšlení a konání plné nenávisti, z dálky tak vypadají čerti jako andělé! Stvořili jsme svaté ideologie, které pomocí propagandy a cenzury proměnili za mnoho tisíciletí ráj na peklo, ten druhý je nám peklem, protože ten druhý je genetickým zmetkem, nejsou zde zmetci, tak zde nejsou problémy, o tom to zde je!

Velmi dlouhou dobu nás média všude informují o tom, že se děje něco zlého, protože je někde; revoluce, válka, konflikt, krize, pandemie, katastrofa atd. je to logické, pokud je někde dobro tak je tam i zlo, vše je zde o protikladech, mezi kterými je napětí a tato energie vytváří příčiny a jejich následky. Pokud jsme neustále informování o zlu, které se děje okolo nás tak nám najednou naše soukromé problémy nepřipadají tak veliké, najednou si myslíme že se máme dobře, oproti cizím lidem, co jsou na tom zle.

Je to chytrá mediální strategie, pomocí které se z lidí dělají mediálně pitomci. Vše je dneska o vymývání mozků pomocí propagandy a cenzury, čím vyspělejší je konzumní společnost tím snadnější a levnější je lidem přeprogramovat mozek, a tak učinit z lidí roboty na dálkové ovládání a tyto roboty může elita nahnat do války nebo do továren. Statistiky v nahotě odhalují pravdu o tom, jak fungují organizace a státy, to vede často ke snaze pozměnit chytře statistiky tak, aby se lidi nedozvěděli pravdu.

Když přestalo být náboženství populární díky gramotnosti a levným knihám, tak jej nahradila politika a reklama, místo starého pekla je zde tak nové peklo, ten druhý je nám peklem, protože je nám cizí a z cizího krev neteče. Pokud se někdo pokusí postavit proti dogmatické centrální totalitě tak je za to tvrdě potrestán, protože všude mnoho století platí, moje svatá hra a moje svatá pravidla! Prostituce v nahotě odhaluje pokrytectví naší egoistické společnosti, vše je zde o tom, jak uspět a mít se dobře bez ohledu na morálku a zákony.

Proč je v nás tak silná snaha hlásat mediálně svoje subjektivní pravdy? Stali se z nás díky evoluci pokrytečtí herci, co chtějí na tomto konzumním divadle hrát hlavní role, práce rukama je pro nás psychickým trestem, protože nám nepřináší seberealizaci. Představme si celebritu, která by se po celý život živila jenom špinavou těžkou prací pomocí rukou a neživila by se jako herec, následkem by zde byla deprese a konzumace drog.

Potřebujeme, aby zde na špinavou těžkou práci byli jenom autonomní roboti, které ovládá globálně umělá inteligence, lidi zde budou na to, aby se z nich stali herci, co jsou mediálně populární, už zde bylo dost ubohého otroctví, ve kterém není láska a pravda. Jak by naše kultura vypadala, pokud bychom už nemuseli pracovat rukama a ze všech lidí by se stali profesionální herci?

Naše herectví by se začalo podobat sportu, a tak by u herců došlo na rozdělení na ligy a bylo by zde mnoho soutěží mezi herci a hereckými organizacemi. Vytvořili bychom virtuální globální realitu, ve které bychom byli herci a diváky, být úspěšným hercem by se nám stalo návykovou drogou na které bychom byli psychicky závislí, zdáli by se nám sny, ve kterých hrajeme nějaké role a diváci se nám smějí, protože nejsme dokonalí herci.

Čas nejde vrátit nazpět protože by to vytvořilo mnoho zbytečných problémů, co bylo nezměníme a o tom co bude nic nevíme, vše je tak zde dočasně. Čas se pohybuje různou rychlostí a situace určuje rychlost času, pokud se čas zastaví je většinou problém, aby se čas znovu rozběhl, smrt to je trvalé zastavení času. Všechny hodnoty pro svůj vznik potřebují čas, aby ti, co jsou nahoře ušetřili svůj čas tak tvorbu hodnot přenechávají těm, co jsou dole, a tak je dole nedostatek času a nahoře je nadbytek času.

Pokud něco milujeme tak tomu věnujeme hodně času a tím nemáme na ostatní čas, pokud se něco rychle pohybuje tak při fotografování je potřeba nastavit velmi krátký čas osvětlení, aby byl obraz ostrý. Díky času zde hodnoty vznikají a potom zanikají, vše je zde ovládáno časem, k čemu je vám moc a bohatství, když nemáte pro sebe dostatek času.

Napsat knihu která bude dlouho populární to dokáže jenom ten kdo na to má dostatek času, na diplomové práce nemají studenti dostatek času, a tak tyto diplomové práce nejsou populární a psát tyto diplomové práce je tak ztráta času. Čím více lidi plýtvají svým časem na hlouposti, tím méně mají času na sebe, pokud si koupíte hodinky tak brzo zjistíte to, že je čas vaším pánem.