Přeskočit na obsah

Otrok pracuje zadarmo, a proto se má zle

  • O

Statistika je ekonomický a politický nástroj, často je zde snaha statistiky upravovat tak aby se zamaskovali ekonomické a politické chyby, podívejme se třeba na statistiky, které nám ukazují to, jak je na tom ekonomika. Média nám tvrdí to, že je na tom ekonomika u nás dobře, proč zde jsou tedy; žebráci, bezdomovci, příživníci atd. zde se dostáváme k propagandě a cenzuře. Nejde si nevšimnout toho, že tam kde rostou banány tak je zaostalost a bída, vyspělost a bohatství je tam kde nerostou banány za předpokladu, že tam není u moci dogmatická totalita.

Z toho je nám jasné to že vše zde jsou příčiny a jejich následky, v minulosti vznikali vyspělé a bohaté civilizace poblíž řek, protože řeky poskytovali jistý zdroj pitné vody a byli zde k dispozici i dobré ryby. Později jsme se naučili budovat hluboké studny a tím jsme vyřešili problém s pitnou vodou, vše je u ekonomiky a politiky o tom vyřešit optimálně rychle problémy, pokud se problémy nevyřeší tak následkem je zaostalost a tím i bída. Největším problémem lidí je selhání kontroly, jakmile selže kontrola tak následkem je selhání politiky a ekonomiky, proč dochází k selhání kontroly?

Podívejme se do přírody zde funguje kontrola, a tak zde funguje i ekonomika, kontrola v přírodě funguje proto že zde není centralismus ani monopoly, každý se v přírodě stará sám o sebe, jak si to každý udělá takové to i má, jak u lidí došlo evolučně k tomu, že se malá elitní skupina stará o velikou organizaci nebo o stát, příčinou byli války a když válka skončila tak zde po válce zůstal vojenský režim který z lidí udělal loutky které se snadno ovládají pomocí zákonů a ekonomiky.

Otrok pracuje zadarmo, a proto se má zle, existuje i ekonomické otroctví kdy otroci pracují za ubohé mzdy, a tak se mají zle, nadbytek je zde díky nedostatku, civilizace vznikla díky tomu, že je zde rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. S rozdělením lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole je mnoho problémů, už od té doby, co je zde rozdělní na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole. Otázkou je má být toto mocenské rozdělní uzavřené změnám, nebo má být změnám otevřené?

Ti, co jsou nahoře chtějí, aby toto rozdělní bylo změnám uzavřeno a ti co jsou dole chtějí, aby toto rozdělní bylo změnám otevřeno, zde se tak dostáváme k otázce monopolu a konkurence, jenom aktuální situace dokáže určit, jestli je lepší monopol nebo konkurence, každý mocenský systém má svoje výhody a nevýhody. Čím více je systém větší a složitější tím obtížněji se dokáže přizpůsobit změnám, a to často má za následek zhroucení systému a potom následuje většinou i zánik mocenského systému.

Hmyz je zde evolučně velmi dlouho a existuje v obrovském množství druhů, zde evoluční proces probíhá rychle, a tak z pozorování hmyzu můžeme pochopit to, jak se evoluce vyvíjí a co nás bude v budoucnosti čekat. Hmyz to jsou optimálně naprogramované živé systémy, zde vše funguje jako v moderní továrně, a tak je zde fungující ekonomika a politika. Člověk je zbytečně veliký a řešením je to že budeme muset evolučně lidi zmenšit desetinásobně, a tak místo průměrné výšky 170 cm bude nový člověk vysoký 17 cm, tím bude možné to, že budeme moci bez problémů zvětšit o mnoho počet lidí na světě, aniž bychom poškozovali ekosystém.

Ve snaze o egoistickou manipulaci s inteligentními systémy vznikla evolučně propaganda a cenzura, pomocí propagandy a cenzury dochází k naprogramování inteligentních systémů tak aby sloužili tomu co zde má moc a výhody. Propaganda a cenzura není jenom v naší kulturní civilizaci, ale existuje i v ekosystému od evolučního stvoření ekosystému, vše je zde tak evolučně vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, vnímáme propagandu a cenzuru negativně protože na nás negativně působí od narození do smrti.

Pokud na nás propaganda a reklama působí negativně tak to jistě musí mít i nějakou příčinu? Jako dítě jsem přečetl veliké množství knih, a tak mám i mnoho informací díky kterým mohu vyřešit i mnoho složitých problémů, vnímáme propagandu a cenzuru negativně protože je nám cizí, vše, co je nám cizí to na nás působí negativně a logicky to co je nám blízké na nás působí pozitivně. Dobře se chováme k tomu, co je nám blízké a zle se chováme k tomu co je nám cizí, stejně jednají i rostliny a zvířata, mnohé, co je nám cizí se snaží vytvořit iluzi toho, že je nám to blízké, aby z toho mělo užitek.

Podívejme se na to, proč se lidi rozdělují na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, klasickou ukázkou jsou totality a armády, problémem je zde napětí mezi těmi, co jsou nahoře a těmi co jsou dole, ti, co jsou nahoře egoisticky parazitují na těch, co jsou dole, moc je zde díky bezmocnosti a nadbytek je zde díky nedostatku. Když nejde úspěchu dosáhnout po dobrém tak je zde snaha dosáhnout úspěchu po zlém, co je dovoleno velikému to je zakázáno malému tak to zde funguje, proto veliký mocný stát napadne malý bezmocný stát a udělá tak z malého státu svoji kolonii kde je bída a zaostalost.

Tak jako je zde konflikt pomocí armády, tak zde jsou i konflikty pomocí; náboženství, politiky, ekonomiky, umění, vědy, techniky atd. každý konflikt v nás nebo okolo nás je vždy o zdroje nebo o hodnoty, vše je o stimulaci, ve snaze se mít dobře jsme zlí a tím se dostáváme do začarovaného kruhu lží a nenávisti. Ve válce používáme zbraně, pomocí kterých se vraždíme, když válka skončí tak už nesmíme používat zbraně.

To jasně dokazuje to, že situace a organizace z nás udělali genetické roboty na dálkové ovládání, ještě by to chtělo modernizaci a optimalizaci, kdy se lidi evolučně nahradí globálně za autonomní kovové inteligentní roboty na dálkové ovládání a akumulátory, nejsou na světě lidi, tak nejsou logicky s lidmi už žádné problémy. Podíl lidské práce na zboží a službách neustále klesá díky automatizaci a optimalizaci, lidská práce je drahá a není kvalitní, nejprve jsme nahradili lidskou práci v zemědělství, dneska se lidská práce nahrazuje v průmyslu, zítra nahradíme lidskou práci ve službách.

Ideologové nemají logické vysvětlení pro pád složitého systému, který jako rakovina rozloží s největší pravděpodobností hospodářství. Hovoří se otevřeně o nenažranosti všemocných elit. Ideologie se vždy a všude rozchází se skutečností. Ideologie je vždy veliký politický a ekonomický omyl.

Společnost se musí umět vyrovnat s nečekanými pohromami jako je: degenerace, přelidnění, chudoba, násilí, nedostatek zdrojů, špína, hluk atd. Nemusí se to někomu líbit, ale i tržní systém může fungovat jen pod logickými pravidly a s ohledem na limity. Svoji svobodu jsme dávno ztratili díky svaté ideologii moci a peněz.

Pravidla lidského myšlení a konání nejsou určována výhradně mocí a penězi, jak se nám média snažili namluvit, jejich hodnotu známe z kulturních dob, máme je v sobě, ale mnozí se za ně stydí. Na příkladu každé krize dnes vidíme, že logická správná pravidla jsou základem fungování každé organizace a společnosti.

Politika a ekonomika prorostlá korupcí a protekcí, cudně se skrývající před zraky veřejnosti, není schopna vyřešit žádný společenský a ekonomický problém, natož ekonomický i kulturní růst. Debaty o přijetí potřebných evolučních změn odkrývají neschopnost politiků a byrokratů stanovit jasné a zdůvodněné dlouhodobé priority.

Vždy přinesou jen výmluvy o tom, jak složitý je to problém, cokoli složitého rychle optimálně změnit. Veliká krize není jen krizí vlády a prezidenta, ale má mnohem, mnohem hlubší systémové kořeny. Denně se o tom přesvědčujeme, pořád všude platí, z díla se pozná tvůrce. Už zde bylo dost povrchních řešení krize, je třeba jít do hloubky, jenom tak krizi zvládneme!

Ideologický omyl je v tom že se snažíme centrálně násilně ovládat čas a prostor, jenže ono to optimálně nikde nefunguje, protože to, co je pro jednoho správné to je pro jiného chybné! Lidi a organizace nejsou loutky, které lze z centra násilně ovládat pomocí propagandy a cenzury, lidi už mají dost dogmatických totalit, které si zde hrají na všemocné a vševědoucí bohy!