Zvolit si za svoje zástupce pitomce to je přeci pitomost

Evoluce stvořila čuráky a píči, tím nastal konflikt o to, jestli je lepší čurák nebo píča? Zatím není možné, aby před narozením zde byla možnost si vybrat to, jestli se narodí dítě s čurákem nebo píčou. Statisticky se rodí stejně čuráků a stejně píč, často se říká je to na píču a nad tím je se třeba konečně zamyslet proč se vůbec neříká je to na čuráka?

Prý je píča na hovno, a tak se říká je to na píču, místo je to na hovno. Píča je na hovno, protože se do ní často strkají čuráci a následkem jsou děti které jsou rodičům ma hovno, protože je s nimi mnoho práce a za tu práci je hovno. Každý problém má svoji příčinu a pokud je zde píča na píču a vše je tak v píči tak příčinou tohoto problému je to že zde jsou čuráci, pokud by zde nebyli čuráci tak by píča nebyla na hovno.

Představme si to, že bychom se evolučně obešli bez čuráků a k rozmnožování by se používala moderní věda a technika. Jak by naše konzumní civilizace vypadala bez čuráků, se kterými zde jsou jenom samé problémy? Pro plození potomstva by se vybrali jenom ty nejlepší píči a spermie by se vyráběli v laboratoři tak aby měli vysokou genetickou kvalitu. Ostatně nic nového pod sluncem, byl zde natočen přeci film Sexmise v Polsku, a byl poměrně populární ve své době.

Představme si, že by se konečně nikdo nestyděl za nahotu, nebyli by zde alimenty, ve vysokých funkcích by byli jenom ženy, skončili by války a náboženství, všude by byla pravda a láska, nebyla by zde už pro ženy móda atd. nebo by to probíhalo evolučně jinak, prostě naše představy o budoucnosti nejsou dokonalé, protože vycházejí ze současnosti. Je čurák lepší, než píča? To záleží vždy na situaci, vše je zde v pohybu, a tak jenom smrt je zde jistá a ostatní je nejisté.

Umění často pracuje s láskou, příčinou je to že láska je pro lidi dlouhodobý problém, se kterým si neví rady, často je zde místo lásky obchod, chceš pomoc tak za pomoc zaplať, dobrota je přeci žebrota. Lidi, co si nechají za lásku dobře zaplatit se zde mají velmi dobře, mnoho lidí by rádo za lásku i zaplatilo, ale nemají na to peníze a jsou tedy v začarovaném kruhu problémů na které nemají řešení. Dalším problémem u lásky za peníze je kvalita lásky, která je špatná, nejde totiž o lásku, ale o obchod, který se snaží z dálky vypadat jako láska. Rozhodně nejde o nějaký nový problém, ale jde o velmi starý lidský problém, kterým se zaobíralo mnoho knih a mnoho filmů.

Náboženství tvrdí že chyba je v sobeckém člověku a politika tvrdí že chyba je v sobecké společnosti, jenže sobectví lidí a organizací je jenom následek přelidnění, čím více je zde lidí tím méně je zde i lásky! Vědci dělali na myších pokusy s tím, že umístili mnoho myší do malého prostoru a zjistili to, že se myši chovali sobecky jako lidi. V okamžiku, kdy člověk eliminoval predátory, co lidi zabíjeli ve velkém, tak následkem bylo přelidnění a tím i války a pandemie, narušili jsme násilně přirozenou přírodní rovnováhu a tím jsme stvořili konzumní očistec ve kterém je láska a pravda za peníze a výhody.

Lidi potřebují, aby je reprezentovala ve světě žena už zde bylo dost starých ošklivých mužů, co nám zde centrálně jako prezidenti vládli. Politika je reklama na zázraky v ekonomice, v reklamě běžně vystupují mladé krásné ženy a je jenom logické že by prezidentem měla být konečně žena. Pořád si u nás ženy stěžují na to, že je zde muži diskriminují a konečně by si ženy přestali stěžovat na diskriminaci, protože by zde byla prezidentem žena, a tak by ženám ukázala že zde není žádná diskriminace.

Ideální by byla žena, která pracuje jako novinářka nebo televizní hlasatelka a tím by neměla problém s novináři a nepovažovala by novináře ze pitomce. Dále by se stala předsedou vlády žena a na místa ministrů by se dosadili taky ženy. Pro muže by zde nebyli už vysoké funkce v politice, muži by se měli věnovat podnikání a obchodu zde mohou ukázat svoje kvality, vše je zde o tom nebát se všeho zkusit, a to co bude pro nás dobré to bude pro nás svaté.

Porodit mnoho dětí je pro mě neuvěřitelný sportovní výkon, kterému se nic nevyrovná. Kam se hrabou zlaté medaile z olympiády! Pro tohle má smysl žít! Člověk podobně jako každý jiný živočich na této planetě se nenarodil proto, aby jako vůl pracoval, ale aby předával geny dál. Tedy aby měl děti. Jenže moderní společnost je jiná. Moderní člověk si naivně myslí, že se narodil pro kariéru. Ve všem vidí peníze. Společnost oceňuje ty, kteří reprezentují její hodnoty. A mezi ně děti a rodina nepatří.

Hodnotou jsou pro mnoho lidí vedle peněz už jen kariéra a zábava. Před koncem jedné velké civilizace totéž platilo i v Římě. I tam lidé obětovali pro zábavu životy otroků, ačkoli titíž otroci mohli pracovat na stavbách či na poli a vytvářet něco nového. Společnost se ale měla tak dobře, že vedle chleba chtěla nové a nové hry a života si nevážila. Vše vede k postupnému vymírání kvalitní populace. Samozřejmě že lidé, kteří odmítají někoho přebalovat, nenajdou nikoho, kdo by ve stáří přebalil je.

Rodiny s více dětmi jsou podle nich chovné stanice, v nichž matka nemá čas se věnovat dětem. Myslí si, že normální a správné je být svému jedináčkovi stále za zadkem a věnovat mu veškerý čas a pozornost. Lidstvo žilo odnepaměti ve smečce, všichni dohromady na jedné hromadě, a děti se od sebe učily vzájemně, stejně jako se hrou učily napodobovat práci dospělých. To je přirozené. Starší brácha dělal vše s mladším, ten zase s dalším mladším a všichni společně šli s mámou na pole a s tátou do lesa.

Jeden táta stačil na všechny a nikdo nebyl šizen o lásku. Rodiče se snaží motivovat děti k přehnanému výkonu a dávají jim najevo, že budou mít svého jedináčka rádi jen tehdy, pokud splní nějaký jejich sen: dosáhne nějakého vzdělání, vybere si nějaké povolání. Sen rodičů je podmínkou k naplnění jejich lásky.

Jiní mají zase rasistické předsudky, že slušný člověk má maximálně dvě děti, takže kdo má dětí víc, musí jistě být nevzdělaný blbec. Zvlášť zvrhlé pak je, když lidé tvrdí, že nechtějí mít děti, protože to je neekologické. Prý je na planetě moc lidí. Hodně lidí tvrdí, že si nemohou dovolit děti kvůli penězům. To je jasné. V minulosti byli lidé mnohem chudší a měli dětí víc.

Nebude to už trvat evolučně dlouho a bude zde umělá inteligence a potom zde budou autonomní roboti, následkem bude odsunutí pitomců z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se už pitomci nerozmnožovali jako invazní druh.

Globální centralizace eliminuje zaostalost, vznikne nová digitální civilizace, ve které nejsou nikde už pitomci, co dělají pitomosti, roboti budou v továrnách vyrábět roboty a tím zde skončí problémy s; ekonomikou, politikou, náboženstvím, propagandou, cenzurou atd.

Z oblečené opice nikdo neudělá robota, o tom to je, že bez robotů a umělé inteligence není možné realizovat eliminování zaostalosti. Zavírat zlé pitomce do vězení nebo blázince je evoluční chybou, správným řešením je jenom odsun všech pitomců do rezervací, zájem evoluce byl a bude nad zájmem pitomců, komu není rady od lidové moudrosti, tomu není už pomoci.

Každý život je originální, čím složitější je forma života, tím více je i originální v tom se život liší o strojů a programů kde není originalita a vše jsou jenom kopie, každá forma života má schopnost přizpůsobení situaci díky inteligenci, čím více je zde inteligence tím větší je zde i přizpůsobivost, nepřizpůsobiví lidé mají logicky malou inteligenci.

Lidská kulturní civilizace vznikla díky inteligenci a schopnosti pracovat, díky tomu že máme ruce, práce je pro člověka základem, na kterém stojí jeho existence, pokud jsou základy špatné tak je zde; krize, bída, válka, inflace, protekce, korupce, pandemie, stres, deprese, drogy, prostituce, porno atd. Na nemoci těla jsou léky a na nemoci psychiky je správná práce, co je to správná práce?

Správná práce dělá člověku radost a takovou práci dělá člověk rád, i když z ní nemá ekonomický užitek. Většina lidí na světě nemá správnou práci, a tak mají blbou náladu, to má za následek války a jiné problémy, řešením je už jenom začít vyrábět levné a kvalitní autonomní roboty a naprogramovat umělou inteligenci. Lidi se tak budou konečně moci přemístit z ubohého očistce do přírodního ráje, kde se budou mít velmi dobře, protože zde bude pravda a láska, jak si to uděláme dne takové to budeme mít zítra.

Naše civilizace je o tom, abychom nemuseli pracovat tělesně a psychicky, každá práce, která nám nedělá radost, je pro nás trestem za naše chyby! Chceme po lidech, aby se nechovali jako divoká zvířata, a přitom nutíme lidi k práci a tím se lidi chovají k sobě jako divoká zvířata! Naštěstí vše za nás už brzo vyřeší umělá inteligence a autonomní roboti, práce pro lidi nikde už nebude, na práci budou jenom autonomní roboti, které bude globálně ovládat umělá inteligence.

Lidská práce je drahá a nekvalitní, použití robotů na práci je správné jiná možnost zde už není možná, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty, lidi se přemístí z civilizace do rezervací a zde se oddělí muži od žen, protože sex je evolučně už zbytečná namáhavá práce a moderní je pro lidi antikoncepce a sterilizace. Aby se lidi v rezervaci nenudili tak budou mít k dispozici rychlý neomezený přístup na internet a bude zde i dostupná veliká televize, jídlo zde bude ve zmražených polotovarech, které se ohřejí v mikrovlnce, na oblečení zde budou jenom vojenské uniformy.

Často dochází k tomu, že z dálky vypadají teorie jako praxe, teorie je levnou náhražkou za praxi, teoreticky je bůh stvořitelem vesmíru a života, prakticky je stvořitelem vesmíru a života evoluce, teoreticky hodnoty vznikají z profesionální práce, prakticky hodnoty vznikají z parazitování mocných na bezmocných.

Nejhorší je že dětem dáváme místo praxe teorie, a tak z dětí vyrostou pitomci co dělají pitomosti, je třeba začít u dětí abychom děti ochránili od teorie tak budou naše děti od narození do 18 let vychovávat jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, lidem bude globálně zakázáno vychovávat děti.

Děti budou během výchovy neustále testované na výkon a kvalitu, nekvalitní genetický materiál se optimálně recykluje, nemá smysl draho produkovat genetické zmetky, o které nemá digitální globální společnost zájem. Rodiče dětí budou muset platit společnosti za to že ona jejich děti vychová, pokud dítě bude během výchovy recyklováno tak logicky skončí rodičům nutnost platit společnosti na výchovu svých dětí.

Většina dětí, které budou globálně svěřené do výchovy robotům bude brzo po přijetí do výchovy ekologicky recyklována, pro žádné rodiče zde nebude možná protekce, tím se eliminuje degenerace a přelidnění. Lidem konečně dojde to, že plodit vadné děti je evoluční chybou, a tak zde budou rodiny bez dětí a konečně nebudou zde s vadnými dětmi problémy, nedostatek lidských zaměstnanců se vyřeší pomocí; autonomních robotů, umělé inteligence, automatizace, optimalizace, digitalizace, globalizace atd.

Je to celé jenom o prioritách, zájem evoluce byl a bude nad zájmem egoistického jedince, neustále na světě zanikají různé formy života, aby tak mohli evolučně vzniknout nové formy života, eliminovat násilně lidi pomocí války nebo pandemie to je evoluční chybou, je třeba vše dělat profesionálně a optimálně, z díla poznáme profesionálního tvůrce, nevěřte na populistické teorie!

Co je to život? Život je inteligentní oheň, vše, co žije to spaluje něco, co bylo dříve živé, a tak to získává energii a suroviny, nemoci a smrt jsou následkem toho že oheň má inteligenci, inteligence se časem dostane do stavu, kdy nezvládne mít proces života pod kontrolou a následuje nemoc a smrt. Tak jako umírají inteligentní subjekty tak umírají i organizace a státy, zánik starého umožňuje vznik nového, je to nekonečný proces recyklace.

Tak jako je zde oheň fyzický tak je zde i oheň psychický který spaluje informace, plození potomstva umožňuje to, že se zachovají živé systémy tím, že se předají dětem existenční informace o tom, jak spalovat potravu a informace optimálně. Nadbytek lidí má za následek antikoncepci a války, pokud by zde byl nedostatek lidí tak by zde nebyla antikoncepce ani válka, vše jsou zde příčiny a jejich následky, a tak je zde mezi protiklady napětí.

Mnohé z dálky vypadá na to, že to zde bude na věčné časy a z blízka poznáme, že to zde bude dočasně. Trvale zde jsou jenom jednoduchá pravidla, která zde jsou trvale a budou zde trvale, vše ostatní je zde dočasně! Jednoduchá pravidla nám říkají že mezi protiklady je napětí a po akci je zde reakce, složitá pravidla zde jsou dočasně protože jde o teorie, které v praxi nefungují. Poslední dobou mám s chybami často problémy, nejsem dokonalý a dokonalý není ani svět ve kterém existuji, dokonalost je tam kde je vše mrtvé, jakmile je něco živé tak je to nedokonalé.

Pokud bychom se mohli nějakým zázrakem přemístit do minulosti, tak bychom poznali to, že v minulosti nebyl žádný člověk, co by dokázal dělat zázraky a že všechny popisované zázraky ve starých knihách, to jsou jenom pohádkové mytologie. Vše je zde jenom evoluční experiment a ty jsi materiál na evoluční experimenty, každý je ubohou loutkou, kterou mnohé snadno ovládá, lidské loutky si zde hrají na to, co ve skutečnosti nejsou.

Podívejme se z nadhledu na virtuální realitu, která nás obklopuje už dlouhou dobu, vše zde je o snaze z nás udělat pomocí propagandy a cenzury bezmocné loutky které budou ovládat mocné loutky. Prezident nebo ředitel to je jenom mocná loutka, kterou ovládají hříšné závislosti, každý má zde mnoho hříšných závislostí, které jej ovládají jako loutku od narození do smrti. Čas má dost času, aby poznal u všeho skutečnou hodnotu, pořád platí sejde z očí tak sejde i z myšlení, proto je zde snaha se neustále mediálně ukazovat, aby se tak získala dočasná popularita.

Pokud jdete k politickým volbám nebo volbě prezidenta tak na kandidátkách jsou jenom kariéristické staré loutky které známe jenom povrchně a neznáme je z blízka, pokud bychom měli o všech kandidátech objektivní informace tak bychom už nechodili k volbám, protože zvolit si za svoje zástupce pitomce to je přeci pitomost. Nebude to už trvat evolučně dlouho a robot prezident bude vyznamenávat roboty a roboti budou vše sledovat v televizi a na internetu, lidi se z civilizace odsunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak nenápadně realizovala globální genocida.

Čtěte dál

PředchozíDalší