Ano, přežijí jenom geneticky nejlepší jedinci

Propaganda a reklama nás krmí neustále všude mnoho století svatými hovny a jakýkoli odpor je marný! Jeden veliký čurák, co byl dlouho v píči, mi řekl že jsem sežral Šalamounovo hovno, lidskou komunikaci lze rozdělit na ligy, v první lize jsou úspěšní paraziti, co si zde hrají na; krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu atd. v poslední lize jsou neúspěšní paraziti co žebrají jako bezdomovci, rovnost je zde jenom ve smrti.

Dokud čuráci, co jsou v píči mlčí tak z nich nevypadne hovno, pro čuráky, co jsou v píči je ale obtížné mlčet, protože jsou v píči, a tak z toho mají psychické problémy, a tak je jejich život na hovno a jejich myšlenky a činy jsou taky na hovno. Dlouho jsem vědecky a statisticky studoval proč je zde tolik čuráků v píči, to jistě musí mít nějakou logickou příčinu?

Tou příčinou je to že čuráků je na světě jako sraček, a tak jsou logicky čuráci v píči, takový čurák, co je v píči podle sebe posuzuje druhé, a tak považuje druhé za čuráky co jsou v píči, je to začarovaný evoluční kruh, ze kterého nejde evolučně uniknout, vše začíná tím že čuráci, co jsou v píči se do sebe zamilují, a tak mají děti a jejich děti to jsou čuráci co jsou v píči, protože jaký je originál taková je i kopie, vše, co zde je to vzniká díky kopírování, každý originál to je kopie.

Představme si, že by mělo každé lidské dítě před svým narozením možnost si vybrat svoje genetické rodiče, mohlo by si prohlédnout celý svůj život s rodiči které si vyberou, kdo by si vybral špatné rodiče, co mají špatnou genetiku a špatnou výchovu?

To by vedlo k tomu, že špatní rodiče by neměli možnost mít svoje děti, najednou by ze světa začali evolučně mizet špatní lidé co nejsou dokonalí po stránce genetické a po stránce výchovy, tak by skončilo přelidnění a degenerace.

V některých částech světa, kde je bída a zaostalost by to došlo tak daleko, že by zde místo lidí byli jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, lidi by už nepoužívali antikoncepci a nebyli by zde ani potraty, to by vedlo k tomu, že by lidi chodili na veřejnosti tam kde je teplo nazí a nikomu by to už nikde na světě nevadilo.

Skončili by všude pro děti školy a o vzdělání dětí by se postaral robot učitel, zní to jako utopie, ale evoluce nám ukázala to, že zázraky je možné realizovat, pokud je na to čas a jsou na to peníze.

Protože označení parazitování nám bylo nepříjemné, tak došlo k tomu, že používáme slovo příživníci, je to jako když se cikáni přejmenovali na Romy. V přírodě je parazitování velmi rozšířené a příroda bojuje s parazity mnoha způsoby, a to vede k tomu, že se paraziti neustále evolučně zdokonalují, člověk je taky dokonalým parazitem, který se neustále evolučně zdokonaluje.

Parazitování není systémový problém, problém je v tom, jak mít pod kontrolou parazitování? Podívejme se na Bibli z pohledu parazitování člověka na člověku, zde je mnoho příkladů o tom, jak člověk egoisticky parazitoval na člověku. Vnímám parazitování člověka na člověku jako počítačovou hru a zde jde o to vytvořit správná pravidla a zajistit kontrolu těchto pravidel.

Abychom mohli něco takového globálně optimálně realizovat tak nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, člověk to je evolučně zastaralý systém, který nejde už vylepšit tak aby vyhovoval novým náročným podmínkám pro digitální civilizaci. Lidi se přesunou do rezervací a zde se oddělí muži od žen, aby se tak realizovala optimálně globálně genocida, nejsou příživníci tak nejsou s příživníky problémy, to je logické.

Mnoho století lidi hledají odpověď na to, co se stane po smrti našeho těla, dosud na to nenašli odpověď, zvířata tento problém neřeší, protože žijí jenom současností. Optimisté věří že po smrti je pro duši; převtělení, ráj, očistec, peklo atd. pesimisté nevěří na to, že je zde pro duši možnost dále existovat a tvrdí že se smrtí těla zemře i duše. Potom zde jsou vědci, co tvrdí že smrt je iluze, protože život není otázkou jednoho těla, ale je otázkou přírody, ve které jedinec nic neznamená a že naše životy jsou propojené více než si myslíme a že vše v ekosystému souvisí tak se vším. Nic neznamená ani zánik nějakého druhu nebo rasy, vše je jenom evoluční proces, ve kterém se staré nahrazuje novým, aby vše lépe fungovalo, pokud zde zemře mnoho miliónů lidí zbytečně díky pandemii nebo válce tak se z pohledu vědců nic nestalo.

Ten druhý je plný nenávisti, přiznat si to že já jsem plný nenávisti to je pro nás nemožné, pokud je v lidech tolik nenávisti tak to jistě má nějakou příčinu. Myslíme a jednáme podle situace, a tak po akci je zde reakce!

Opakem nenávisti je láska, vše zde má svůj opak, aby zde mohla být láska tak zde musí být i nenávist, je těžké milovat to co nás nenávidí, pokud nás Romové nenávidí tak logicky je nemůžeme milovat to je logické, proč nás vlastně Romové tolik nenávidí že nám tolik škodí?

Romové touží po pomstě za to, že se nemají zde velmi dobře, a tak nás mnoho století v EU nenávidí, my ale nemůžeme v EU za to, že se Romové nemají zde velmi dobře chyba je na straně Romů. Proč Romové neopustí EU, svět je přeci veliký a jistě se na světě najde někde místo, kde budou Romy milovat?

Jenže takové místo na světě nikde není a nebude, problémem je v tom, jak Romové myslí a jak žijí, komu není rady tomu není pomoci. Proč vidíš nenávist u svého bratra, ale vlastní nenávisti nevšímáš?

Jak můžeš říci svému bratru: ‚Nech mě, ať ti pomohu s tvojí nenávistí,‘ a přitom máš sám v sobě mnoho nenávisti! Pokrytče, nejprve se zbav svojí nenávisti ke svému bratru, a tehdy prohlédneš, abys pomohl svému bratru se zbavit svojí nenávisti k tobě.

Člověk je jediný tvor, který se stydí za nahé tělo, příčinou je zde chybně naprogramované myšlení člověka, jak vlastně došlo k tomu, že bylo myšlení člověka chybně evolučně naprogramované, a tak se člověk stydí za nahotu nebo za to že je ubožák. Zde se dostáváme k tomu, jak dochází k chybám v programu?

Programování to je použití informací k tomu, aby zde něco dělalo to, na co je to naprogramované, naprogramovali jsme člověka na to, aby se z něj stal sluha těch, co mu vládnou, a tak došlo k problému s nahotou, protože vznikla uniformita, aby se poznalo, kdo je pán a kdo je sluha, v armádě je uniformita dotažená k dokonalosti, co bylo, to bylo, teď jsem majorem a neříkejte mi už soudruhu majore jsem už pan major.

Jak by se ve válce poznalo, kdo je nepřítel, pokud by byl každý voják nahý, proto nejsou na světě všechny uniformy stejné! V přírodě není rozdělní zvířat na pána a sluhu proto se zvířata nestydí za nahotu, stud za nahotu je nám výchovou násilím vnucen, a tak se z nás stávají loutky.

Vyplatí se zůstat u stabilního Windows 10 nebo přejít na nestabilní Windows 11? Pokud si kupujete nový počítač tak je tam nainstalován většinou už Windows 11 a ti co mají starý počítač s Windows 10 mohou přejít na Windows 11 pokud splní náročné technické požadavky, je zde ještě skupina uživatelů, co nemá ráda Windows, a tak používá jiné operační systémy, ale zde nemají tolik výhod, které nabízí Windows. Napadá mě přirovnání se sexuální orientací, Windows to je heterosexuál, Linuxová distribuce to je homosexuál, macOS to je asexuál.

Vše je o lásce, láska je o tom, čemu dáme priority? Miluji vědu a techniku, a tak rád neustále experimentuji abych pochopil, jak vše funguje, včera můj počítač stávkoval a nešlo jej donutit k tomu, aby fungoval, chyba byla v klávesnici po výměně klávesnice, jsem vše konečně opravil a taky jsem přešel z Windows 11 na Windows 10. Zjistil jsem, že každá verze Windows je stabilní teprve po třech letech od uvedení do prodeje, proto je u velikých organizací běžné to že se nové verze instalují na počítače teprve po třech letech od uvedení do prodeje.

Vše začalo evolučně tím, že vznikli evolučně programy, které se snažili dosáhnout naprogramovaného cíle, to byl počátek vesmíru a později i života, vše je zde evolucí naprogramováno a neustále jsou všechny programy testovány a optimalizovány proto je vše v nás a okolo nás v pohybu k naprogramovanému cíli, problémem je konflikt mezi programy a následkem jsou chyby.

Podívejme se kriticky na vývoj počítačů a programů pro počítače zde spatříme složitý evoluční proces který postupuje od jednoduchého ke složitému, neustále se musí staré počítače nahrazovat za nové počítače a staré programy za nové programy. Nejsou jenom programy pro počítače, jsou zde i programy pro; ekonomiku, politiku, náboženství, filosofii, stroje, mozek atd.

S příchodem Windows 11 přišla kontrola počítače, jestli není počítač zastaralý, aby se na zastaralý počítač, nemohl nainstalovat moderní operační systém. Pokud jste chytře překonali kontrolu při instalaci tak vás počítač při aktualizacích neustále upozorňoval na to, že jste neměli na starý počítač instalovat moderní operační systém.

To mě vedlo k myšlence na globální kontrolu rozmnožovacího procesu u lidí, vytvoříme novou kvalitní civilizaci, ve které se povolí rozmnožování jenom těm jedincům, co budou mít globální certifikaci na rozmnožování s roční platností, nemáš platnou certifikaci tak nebudeš mít děti společnost nestojí o to, aby se nám ubožáci rozmnožovali jako invazní druh.

Zvířata znají jenom sexuální vztah k opačnému pohlaví, protože jejich myšlení a konání je jednoduché, člověk má ale složité myšlení, a tak je u něj i sexuální vztah ke stejnému pohlaví, a tak příští sobotu bude v Praze zase průvod homosexuálů. Novinkou je zde sexuální vztah, který nepotřebuje cizího člověka a člověk se sám uspokojí sexuálně, nazval jsem tento vztah asexuál, statisticky je 5 % lidí na světě asexuály. Nejsou tak zde problémy s; nevěrou, alimenty, rozvodem, znásilněním atd. bude někdy v Praze pochod asexuálů?

Pokud civilizace poškozuje přírodu tak to jistě má i nějakou příčinu? Tou příčinou je to že lidi dělají chyby, je vůbec nějak možné optimálně a rychle zabránit tomu, aby lidi dělali chyby? Je třeba začít lidi nahrazovat za umělou inteligenci a autonomní roboty, všechny snahy o to, aby byl člověk dokonalý se ukázali jako naivní a marné, z oblečené opice nikdo robota neudělá! Problémem člověka je to že je živý, vše, co je živé to je egoistické, a to nejde nijak optimálně vyřešit.

Abychom optimálně ochránili přírodu před člověkem tak člověka nahradíme za autonomního robota, jiné řešení zde není možné, zájem přírody je nad zájmem člověka, nemá smysl trestat jednice za jejich chyby je potřeba potrestat lidskou společnost za to, že poškozuje přírodu, posledních deset nahých lidí na světě spatříte už brzo v poslední zoologické zahradě v pavilonu opic za sklem a na cedulce bude napsáno PITOMÁ OPICE.

Evoluční dlouhá proměna hloupé opice na chytrého člověka se realizovala díky víře v zázraky, jde o to, že investujeme mnoho hodnot do pokusů tak dlouho až se jednou konečně pokus povede, a tak se může něco změnit k lepšímu. Abychom mohli investovat do pokusů tak na to musíme mít k dispozici zdroje se kterými je možné dočasně plýtvat, opice nemají zdroje, se kterými by mohli plýtvat, a tak neinvestují do pokusů a tím zde není u opice ani víra v zázraky. Podívejme se na to, že tam kde není za celý rok nikdy nikde sníh a led, tam je většinou zaostalost, protože tam nejsou zdroje na veliké investice, díky kterým by se měli lidi lépe. Pokud chceme pochopit kulturní civilizaci do hloubky tak se musíme specializovat jenom na víru v zázraky. Víra v zázraky je továrnou na evoluční vývoj a díky evoluci se zde mohou realizovat zázraky u; umění, vědy, techniky, školství, ekonomiky, náboženství, politiky, reklamy atd. Je to obrazně jako v počítačové hře kdy pomalu postupujeme do vyšších úrovní hry, díky tomu, že se psychicky zlepšujeme, a tak hru lépe hrajeme a minimálně chybujeme.

Naučili jsme se mnohé testovat, a tak můžeme u lidí testovat; inteligenci, vědomosti, zdraví, práci atd. testování nám umožňuje vyhnout se chybám, často se setkáváme s tím, že se mnohé brání tomu abychom to mohli otestovat, protože pokud bychom to optimálně otestovali, tak bychom do toho neinvestovali. Podívejme se na malé semeno, ze kterého může vyrůst něco velikého, pokud to semeno zasadíme ve správný čas na správné místo a správně se potom o semeno staráme, vše veliké zde vzniká z malého, je chybou zalévat plevel a krmit parazity. Většina lidí na světě je bohužel plevelem, který na konzumním systému egoisticky parazituje, to jistě musí mít nějakou skrytou příčinu, protože vše zde jsou logicky jenom příčiny a jejich následky. Tou příčinou je že lidi globálně každoročně optimálně netestujeme od narození do smrti, člověk je obrazně strom, který by měl rodit sladké ovoce a strom který nerodí sladké ovoce, je třeba porazit, aby on uvolnil místo pro nový strom, který bude rodit sladké ovoce.

Ti, co nám zde centrálně ideologicky vládnou chtějí být za každou cenu mediálně populární, a tak dochází k politickému sociálnímu populismu, dva roky je zde Covid-19 pandemie a najednou se v nahotě odhalil politický sociální populismus za každou cenu a následkem je globální ekonomická krize spojená s; inflací, depresí, sebevraždami, vandalismem, extrémismem atd. Vše zde pulzuje ve vlnách, a tak po dosažení vrcholu následuje pád dolů. Často je zde předpovězen pád dolů ale nikdo tuto nepopulární předpověď nebere vážně, komu není dobré rady tomu není už pomoci! Nebude to už trvat evolučně dlouho a dojde k tomu, že zde bude globální nezaměstnanost, a to i pro ty co mají vysokou školu a mnoho let praxe, proč zaměstnávat za peníze líné chybující lidi, když můžou za lidi pracovat zadarmo autonomní inteligentní roboti na akumulátory a umělá inteligence.

Často je mediálně slyšet to že vzniknou nová pracovní místa a že nám globální nezaměstnanost nehrozí, nebo je zde naivní utopistická představa že roboty a umělou inteligenci mnoho zdaníme, a tak nás budou roboti a umělá inteligence dobře trvale živit a ze všech lidí se stanou profesionální příživníci. Tak jako v minulosti naší kultury bylo mnoho násilného pronásledování těch, co odmítali přijmout zlá pravidla hry v centralizované konzumní společnosti, tak tomu bude i v budoucnosti, a tak budou roboti pronásledovat ohněm a mečem globálně lidi, protože lidi nebudou chtít přijmout pravidla nové digitální společnosti ve které se s každým člověkem jedná zle, jako s obyčejným robotem na baterky. Vše nakonec skončí tím, že se lidi z civilizace globálně přemístí do rezervací, a zde se oddělí muži od žen, aby se tak dosáhlo nenápadné genocidy, nahým lidem se bude v rezervacích zle dařit, a tak zde přežijí jenom geneticky nejlepší jedinci. Jakýkoli odpor člověka proti tomu že je z civilizace vyhozen do rezervací bude naivní a marný, komu není rady tomu není pomoci, takový je život!

Čtěte dál

PředchozíDalší