Přeskočit na obsah

Věda a technika nahradí lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty

  • V

Končí dlouhé temné období, ve kterém nemohl dělat programátora každý díky zbytečné složitosti u programování, díky umělé inteligenci se začíná stávat programování dostupné pro každého stačí jenom rychlé zaškolení do programování. Vše je o evolučním procesu, který nahrazuje staré za nové, programování je o nastavení, díky kterému něco funguje bez obsluhy člověka. Jako první jsme začali programovat stroje, aby zde nemusela být obsluha člověka, dneska už umíme programovat i počítače a internet.

Při programování se dělají chyby, a tak se musí programy opravovat a aktualizovat, nejsou jenom programy pro; stroje, mobily, tablety, počítače, internet, ekonomiku, politiku, náboženství atd. jsou i genetické chybné programy. Pandemie, válka, inflace, deprese, drogy atd. to vše je následkem chyb v programech, nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, pokud mají geneticky chybní rodiče děti, tak jsou jejich děti geneticky chybné, genetické chyby se tak bohužel kopírují.

Potřebujeme zajistit to, aby se chyby přestali kopírovat, nahradíme proto lidi za autonomní roboty, které bude globálně ovládat jenom umělá inteligence, nejsou na světě geneticky chybní lidé, tak zde nejsou chyby v programech. Náboženství chce změnit pomocí morálky člověka, politika chce změnit pomocí zákonů společnost, to vše se ukázalo jako teorie, která v praxi nefunguje, proto přijde věda, která nahradí lidi za autonomní roboty, člověk to byla testovací verze a autonomní robot je finální verze.

Tlačítkové telefony nemají možnost si stáhnout aplikace, a tak slouží jenom k telefonování, příchod operačních systémů do telefonů vedl ke vzniku velikého množství aplikací, které si lze do telefonu stáhnout, tyto aplikace obsahují reklamu nebo viry, a tak je třeba si dávat pozor na to co si do telefonu stáhnete.

Budoucnost je v tom že v telefonu a počítači nebudou už; aplikace, programy, informace, fotky, videa atd. vše bude jenom na internetu a zde to bude pod profesionální kontrolou, pokud ztratíte telefon tak nepřijdete o programy a informace. Tím zde skončí problém s aktualizacemi, protože se bude vše aktualizovat mimo telefon nebo počítač.

Skončí ovládání pomocí; klávesnice, myši, dotykové obrazovky atd. vše se bude ovládat pomocí čipu v hlavě, a tak už nebudete potřebovat telefon ani počítač, nebude zde už pro nikoho možnost chybovat, následkem bude to že se z čertů stanou andělé, co nelžou a nekradou.

Co je lepší pracovat z domova nebo dojíždět do zaměstnání to je relativní záleží na situaci a organizaci, každému dojde brzo to, že vše má svoje výhody a nevýhody, je to jako s tím být ženatý nebo svobodný. Práce v zaměstnání se podobá manželství a práce doma se podobá svobodnému životu.

Evolučně vše jistě směřuje k tomu, že nastane přechod z práce v zaměstnání, do domácí práce spojené s internetem a virtuální realitou. Představme si prezidenta, který bere svoji funkci jako domácí práci, a tak osobní kontakt s prezidentem republiky není pro nikoho už možný a vše se řeší jenom digitálně.

Dialog je zastaralý způsob práce a brzo jej všude nahradí digitální monolog, bude to jako u blogu kde se všechny komentáře optimálně moderují pomocí umělé inteligence, a tak zde není možné porušovat správná pravidla. Domácí práce je novou kulturou života, která promění evolučně čerty na anděly.

Končí dlouhá temná zaostalá doba, kdy jsme si nemohli vše sami naprogramovat optimálně a přichází nová doba ve které si můžeme vše optimálně naprogramovat.

Co je to to programování to je zásadní otázka moderní doby, programování je správné nastavení, díky kterému program ovládá složitý systém. Neustále se setkávám s pitomci, co neumí programovat, a tak se mají zle, moje snahy o to jim radou pomoci jsou marné, protože zázraky jsou jenom v pohádkách a snech.

Problémem pitomců je to, že jsou jako automobily, kterým nefungují brzdy, příčinou je genetika a výchova, pokud mají pitomí rodiče děti tak jsou jejich děti pitomé to je logické. Podívejme se na politiku a ekonomiku kterou chybně naprogramovali pitomci, a tak je zde všude krize a tím i veliká spotřeba léků na hlavu a návykových drog.

Je třeba pochopit to že pokud zde nejsou lidi tak zde nejsou s lidmi problémy, a tak nahradíme globálně lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty, politika chtěla pomocí zákonů změnit společnost, náboženství chtělo pomocí morálky změnit lidi, věda a technika nahradí lidi za umělou inteligenci a autonomní roboty, vše je o tom, jak si to uděláme takové to máme, vše je zde evolučně dočasně a vše se recykluje!