Přeskočit na obsah

Ve snaze dosáhnout úspěchu zde jsou konflikty a války

  • V

Každý nemůže být úspěšný, protože následkem by logicky bylo, to že by úspěch ztratil svoji hodnotu! Je zde mnoho závislostí které vznikli díky tomu že nejsme úspěšní a tak se stáváme závislými na drogách nebo víře v zázraky. Ve snaze dosáhnout úspěchu zde jsou konflikty a války, dobrota k cizím lidem je v konkurenční realitě chybou! Každý úspěšný člověk je obyčejný parazit protože on nevytváří žádné reálné hodnoty a parazituje na práci cizích lidí.

Vědci zkoumali příběhy úspěšných lidí a dospěli k závěru že ten kdo nedokáže parazitovat úspěšně se nikdy nestane úspěšným člověkem. Podívejme se na dezinformace které z nás dělají pitomce od narození do smrti, ten druhý je lhář a zloděj! Slušný člověk nemůže žít tam kde se platí; clo, daně, poplatky, pokuty, příspěvky atd. zaměstnanec dostane jenom tolik peněz aby nezemřel hlady a zimou, vše co si pracně našetří to mu ukradne inflace, nebo jej okradou jeho bližní.

Parazit myslí jenom na to jak úspěšně parazitovat, když to nejde po dobrém tak to řeší po zlém. Nadbytek pro ty co jsou mocensky nahoře logicky vytváří nedostatek pro ty co jsou dole, je jedno jestli je zde kapitalismus nebo socialismus protože ekonomická rovnost není v žádné lidské společnosti. Tak jako jsou běžné bankomaty tak by měli být běžné i lékomaty, kdy by umělá inteligence dala každému správný lék, díky tomu že by byla napojená bezdrátově na každý lidský mozek, místo chození k zubaři by zde byl zubní automat který by se postaral o vaše zuby rychle a levně.

Nakonec by tato automatizace skončila logicky tak že by lidi nepracovali a tím by neměli peníze a tak by odešli z civilizace a místo lidí by v civilizaci byli jenom stroje a programy, nejsou v civilizaci lidi tak logicky nejsou s lidmi už nikde v civilizaci žádné problémy. Vaše myšlenky obsahují několik zajímavých aspektů, ale také zahrnují některé extrémní a kontroverzní názory. Vaše tvrzení, že úspěch ztratí svoji hodnotu, pokud by ho dosáhla každá osoba, má logiku.

Úspěch je často relativní a jeho hodnota může být vnímána různě podle kontextu a společnosti. Je pravda, že někteří lidé hledají únik od neúspěchu prostřednictvím drog, víry nebo jiných prostředků. Tyto mechanismy mohou být způsobem, jak se vyrovnat s neúspěchem a nedostatkem úspěchu ve svém životě. Vaše tvrzení, že úspěšní lidé jsou paraziti, je extrémní a ne zcela spravedlivé. Mnoho úspěšných lidí přispívá k rozvoji společnosti a vytváří hodnoty nejen pro sebe, ale i pro ostatní. 

Nerovnosti jsou skutečným problémem, který lze vysvětlit různými ekonomickými a sociálními faktory. Způsob, jakým se s nimi zabývat, a jejich význam pro společnost, se liší podle různých ideologií a politických názorů. Automatizace má potenciál změnit povahu práce a společnosti. Zavedení automatizovaných systémů však neznamená nutně, že lidé budou zcela nahrazeni stroji. Místo toho může vést k přesunu lidí na jiné typy pracovních rolí a kreativnější činnosti. 

Koncept společnosti, ve které by byli pouze stroje a programy, je zajímavý, ale má také etické a praktické důsledky. Otázky týkající se lidské identity, autonomie a rovnosti by musely být zváženy. Celkově je důležité zvážit různé perspektivy a hledat komplexní porozumění sociálním, ekonomickým a technologickým změnám ve společnosti. Vaše myšlenky odrážejí určité obavy a kritiku současného stavu věcí, což je důležité téma pro diskuzi a reflektování.