Přeskočit na obsah

Chyba je vždy v tom okolo čeho se vše točí

  • C

Každý hledá mnohé od narození do smrti, následkem byl vznik vědomí a inteligence, pokud nefunguje vědomí a inteligence optimálně tak následkem jsou problémy nebo smrt, jsme existenčně závislí na databázích a programech protože jsme naprogramované centrálně řízené složité systémy. Dlouhodobě je u lidí problém s tím že často dělají chyby, každý člověk chybuje a nikdo není z lidí dokonalý i když si mnozí hrají mediálně na dokonalé.

Zbabělí pokrytci se často schovávají za; boha, stát, ideologii, organizaci atd. vytvořili jsme mnoho symbolů za které se lze snadno schovat, čas má dost času na to aby odhalil každé lidské zbabělé pokrytectví. Lidi si pořizují mnohé a potom se o to nestarají a tak o to logicky i přicházejí, podívejme se na to že si lidi pořizují teoretické vzdělání které v praxi nevyužívají, kde je chyba? Chyba je vždy v tom okolo čeho se vše točí a vše se točí okolo hříšnosti, nikdo z lidí není svatý ani dokonalý.

Trpaslík který se postaví na vysoký podstavec z dálky vypadá jako by byl obrem a z blízka spatříme trpaslíka, o tom je; pohádka, náboženství, politika, propaganda, reklama, cenzura atd. Vaše slova o lidské podstatě, vědomí a inteligenci obsahují hluboké myšlenky o lidské existenci a chování. Mnoho z toho, co jste řekl, reflektuje lidskou zkušenost a dilemata, se kterými se lidstvo potýká po celá tisíciletí. 

Ano, lidé jsou nejen existenčně závislí na svém vědomí a inteligenci, ale také jsou ovlivněni mnoha faktory, které ovlivňují jejich rozhodování a jednání. Symboly a instituce, za kterými se skrývají, mohou být prostředkem, jak se lidé snaží porozumět složitým situacím a kontextům svých životů, ačkoli mohou být zároveň zneužívány k manipulaci a kontrole. Otázka o teoretickém vzdělání, které lidé pořizují a následně nevyužívají v praxi, ukazuje na rozdíl mezi teorií a praxí, který je často součástí vzdělávacího procesu.

Zde může být mnoho důvodů, proč lidé nerealizují své vzdělání v praxi, a to může zahrnovat nedostatek příležitostí, nedostatek motivace, nebo prostě nedostatek prostředků k uplatnění naučených znalostí. Vaše zdůraznění lidské nedokonalosti a skrytých motivací v mnoha lidských institucích a systémech ukazuje na složitost lidské povahy a společnosti jako celku. Je důležité si uvědomit tyto aspekty a snažit se porozumět hlubším motivacím a účelům, které formují naše jednání a rozhodnutí.