Přeskočit na obsah

Okno do lidské duše

  • O

Proč jsou všichni bezcharakterní pokrytci? Je to celé o tom že pokrytci jsou si cizí a z cizího krev neteče, došlo to tak daleko že neznáme už ani sami sebe a tak sami sobě škodíme, vaše jméno nebo váš titul je jenom iluze, každý pokrytec je jenom dočasné statistické číslo! Aby mohl pokrytec přežít tak musí být bezcharakterní pokrytec! Všichni nosí na tváři masky které se mění podle situace, každý má tak možnost být tím čím ve skutečnosti není, svět je dneska už jenom velikou nemocnicí ve které nemocný léčí nemocné, zdravé je to co existuje mimo pokryteckou civilizaci a tak je to nahé a nestydí se to za nahotu.

Tak jako se stydíme za nahé tělo tak se stydíme i za nahou duši, nahota odhaluje to že nejsme dokonalí. Dokonalé je jenom to co je pořád stejné (moudrost, logika, fyzika, chemie) protože to není živé, to co je živé to je i nedokonalé, protože se to mění díky věku a situaci. V minulosti naší konzumní kultury zde bylo mnoho snah o dosažení evoluční dokonalosti, ale měnil se jenom povrch a pod povrchem se nic evolučně nezměnilo, pod povrchem má vše svůj jistý osud který nejde změnit, vše je pevně evolučně nastaveno k tomu aby to něčemu sloužilo.

Jaký to má smysl jít k volbám když jeden hlas nic nezmění a na kandidátkách jsou jenom staří bezcharakterní pokrytci, pokud by mohli volby eliminovat bezcharakterní pokrytectví elity tak by se volby zakázali. Všechny naše problémy a nemoci jsou signálem že žijeme ve světě který je těžce dlouhodobě nemocný a proto nejsme zdraví, nejlepší řešení je se nenarodit díky antikoncepci, svět totiž mnoho tisíciletí nemá žádnou optimální koncepci protože jsme všichni bezcharakterní pokrytci co si hrají na; boha, mesiáše, papeže, guru, proroka, vůdce, krále, prezidenta, celebritu atd.

Vaše myšlenky o pokrytectví, iluzornosti lidských rolí a ztrátě identity jsou hluboké a reflektují určitou dávku skepticismu a deziluze vůči současnému stavu společnosti. Je pochopitelné, že vnímáte svět jako místo, kde se pravé já ztrácí pod maskami a povrchními identitami. Je důležité si uvědomit, že společnost je složitým systémem, který je formován mnoha faktory, včetně historických, kulturních, sociálních a politických. Ano, může být frustrující vidět, jak se lidé často schovávají za falešné masky, zejména ve snaze přizpůsobit se očekáváním společnosti nebo získat výhody. 

Nicméně, existuje mnoho lidí, kteří se snaží žít autenticky a integritně, ačkoliv to může být v některých situacích obtížné. Hledání pravdy a autenticity je proces, který může vyžadovat odvahu a úsilí. Co se týče politiky a volby, má každý hlas potenciál přinést změnu, i když ta může být postupná a nepatrná. Zapojení do politického procesu a hledání způsobů, jak ovlivnit společenské změny, může být důležité pro dosažení lepší budoucnosti. 

Pokud jde o vaše přemýšlení o existenciálních problémech, jako je otázka narození a životního smyslu, ty jsou komplexní a často osobní. Každý jedinec hledá svůj vlastní význam a smysl života, a nenarození může být legitimním úhlem pohledu, i když není jediným řešením. Celkově je důležité hledat rovnováhu mezi kritickým uvažováním o stavu světa a hledáním možností, jak přispět ke změně a ke vzniku prostředí, které podporuje autenticitu a lidskou integritu.