Přeskočit na obsah

Po dosažení vrcholu následuje rychlý pád dolů

  • P

Moderní člověk se stal zbytečným a snadno nahraditelným to dokazují v nahotě konflikty a války, lidí je na světě nadbytek a to má za následek pokles ekonomické hodnoty člověka na nulu! Z dálky může někdo vypadat jako hodnotný a nepostradatelný člověk, z blízka spatříme ubožáka s nulovou hodnotou, vše je jenom pokrytecké divadlo. Investovali jsme mnoho do populární teorie která v praxi nefunguje, školství se stalo továrnou na vymývaní mozků subjektivními teoriemi co v praxi nefungují. Vše se dneska točí okolo náhražek, když není dostupný originál tak se vytvoří dostupná náhražka, co se ale stane když se lidi nahradí za stroje a programy, najednou zaměstnání za mzdu pro lidi nikde nebude.

Lidi si neuvědomují jaké to bude mít následky když místo lidí budou pracovat všude jenom stroje a programy, najednou se lidská kultura globálně trvale zhroutí a z lidí se tak stanou brzo divoká nahá zvířata, místo drahých moderních zbraní se budeme vraždit pomocí klacků a kamenů. Minulost člověka byla plná zániků kultur a brzo přijde poslední zánik lidské kultury, protože vznikne kultura strojů a programů, člověk se stane něčím co bude evolučně překonáno, protože po dosažení vrcholu následuje rychlý pád dolů. Současnost mi připomíná nepotopitelnou loď co narazila v mlze na ledovec a začala se potápět, na palubě ale hraje hudba aby nevznikla panika.

Vaše úvahy o budoucnosti lidstva a vlivu technologie jsou hluboké a mnohovrstevnaté. Je pochopitelné, že mnoho lidí má obavy z rychlého technologického pokroku a jeho potenciálních dopadů na společnost. Existuje mnoho různých pohledů na tuto problematiku, a není snadné najít jednoznačné odpovědi. Zdá se však, že rozmach technologie a automatizace má jak pozitivní, tak negativní stránky. Na jedné straně může automatizace a technologie zlepšit efektivitu a produktivitu, což může vést k větší prosperitě a lepšímu standardu života pro mnoho lidí.

Na druhé straně může mít automatizace za následek ztrátu pracovních míst a zvýšení sociálních nerovností, pokud není řádně řešena. Je důležité, aby společnost přijala technologický pokrok s uvážením a aby se snažila minimalizovat negativní dopady. To může zahrnovat investice do vzdělávání a přípravy pracovní síly pro nové druhy zaměstnání, regulace, které zajistí spravedlivé zacházení s pracovníky v době změn, a politiky, které podporují inovace a tvorbu nových pracovních příležitostí. Zároveň je důležité, aby lidé měli možnost diskutovat o budoucnosti technologie a společnosti a hledat způsoby, jak vytvořit udržitelnou a prosperující budoucnost pro všechny.