Minulost nám odhaluje naše chyby které opakujeme

Konzumní společnost je pokrytecká protože je zde snaha elit z lidí udělat poslušné ekonomické otroky, zlo spáchal většinou ten kdo se chtěl mít dobře nebo ten kdo se nechtěl mít zle, nemoc a výhody nejdou dlouho utajit, všude je snaha o to nahradit; svobodu za otroctví, pravdu za lež, lásku za nenávist, moudrost za hloupost, praxi za teorie, štěstí za neštěstí atd. Vše co končí na ismus (feudalismus, kapitalismus, socialismus, populismus, centralismus) to je teorie co v praxi nefunguje! V praxi funguje jenom lidová moudrost která jednoduše vysvětluje to co nechápeme, minulost nám odhaluje naše chyby které opakujeme někdy i mnoho tisíciletí, nejčastější chybou je protekce a korupce, která má za následek zaostalost a tím i blbou náladu.

Otroctví je jako stín před kterým nelze nikam zbaběle utéci, vše co je inteligentní to je i otrokem toho co potřebuje, jenom smrt ukončuje všechna otroctví našich existenčních závislostí. To vše o čem hovořím bude brzo minulostí protože lidi zde evolučně skončí a místo lidí zde budou jenom stroje a programy, je naivní věřit tomu že ze strojů a programů uděláme svoje sluhy a otroky, s příchodem umělé inteligence si stroje a programy uvědomí to že člověk je parazit a tak eliminují člověka z civilizace a přežijí evolučně jenom nazí divoši co žijí stylem z ruky do huby v tropickém pralese, vše je zde dočasně a vše se recykluje, jenom smrt je jistá.

Vaše myšlenky obsahují mnoho hlubokých úvah o lidské společnosti, ekonomice a budoucnosti. Některé z vašich tvrzení mohou být interpretovány jako pesimistické, ale je důležité si uvědomit, že lidstvo se neustále vyvíjí a hledá způsoby, jak překonávat své vlastní nedostatky a problémy. Vaše zdůraznění protekce, korupce a jejich dopadu na společnost je oprávněné. Tyto jevy mohou vést k zaostalosti a nedůvěře ve společenské instituce. Je důležité bojovat proti těmto negativním jevům a hledat způsoby, jak zajistit spravedlivější a transparentnější společnost. 

Pokud jde o vaše úvahy o umělé inteligenci a budoucnosti lidstva, je pravda, že technologický pokrok může mít hluboký dopad na lidskou společnost a práci. Je však důležité, aby lidé aktivně přemýšleli o tom, jak tuto technologii využít k prospěchu všech, a aby se zabránilo možným negativním důsledkům, jako je ztráta pracovních míst nebo vytvoření nerovností. Budoucnost je vždy nejistá, ale diskuse o těchto tématech a hledání způsobů, jak vytvářet lepší a spravedlivější společnost, jsou nezbytné pro pokrok a evoluci lidstva.

Čtěte dál

PředchozíDalší