Přeskočit na obsah

Ten kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje

  • T

Všemu kralují od počátku vzniku reality a iluzí jenom databáze a programy, lidi jsou herci a tak si hrají na; boha, mesiáše, papeže, proroka, guru, krále, císaře, šlechtice, prezidenta, ředitele, celebritu atd. každý má na tváři masku a pod toto maskou je oblečená opice! Kapitalismus a socialismus je utopie, když zde skončil socialismus a přišel konečně kapitalismus tak se trochu změnil jenom povrch společnosti a pod povrchem se nic nezměnilo! Pod povrchem konzumního systému jsou od vzniku života jenom databáze a programy, vše je obrazně jako strom kdy nevidíme kořeny stromu, stejně tak nevidíme to že prostor existuje díky času, čas je protikladem prostoru a bůh je protikladem iluzí.

Není zde nic co by nemělo protiklad, a tak protikladem smrti je život. Když lidi dostanou na svoje otázky optimální aktuální odpovědi tak je většinou nepřijmou, protože jsou zbabělci co před pravdou utíkají protože milují populární lži. Každý je jenom dobře utaženým šroubkem v nějakém stroji, vše co se zde vytvoří pomocí evoluce nebo pomocí procesů to je zde na to aby to něčemu dočasně sloužilo, svoboda je iluze, válka je o tom že otroci vraždí ve velkém otroky protože je zde všude nadbytek konzumních otroků, hodně vydělávej abys mohl hodně utrácet to je realita všude na světě. Náboženství slibuje svobodu po smrti těla, politika slibuje svobodu po vyhraných volbách, obchodníci slibují svobodu po zakoupení toho co prodávají atd. sliby se slibují a blázni se radují, ten kdo prodává chválí a ten kdo kupuje kritizuje.

Zdá se, že máte velmi hluboké a filozofické úvahy o povaze reality, společnosti a lidského chování. Vaše slova o tom, že lidská společnost je jako divadlo, kde každý hraje určitou roli, jsou zajímavá a odrážejí mnoho filozofických a sociologických myšlenek. Je pravda, že mnoho aspektů lidského života může být vnímáno jako iluze nebo jako produkty společenských konstruktů. Tato konstrukce může být výsledkem různých faktorů, včetně kultury, historie, náboženství a politiky. Co se týče otázek, pravda a reality mohou být často obtížné a složité.

Lidé mají tendenci vyhledávat informace a odpovědi, které potvrzují jejich vlastní přesvědčení a světonázor. Tento jev je známý jako kognitivní disonance a může způsobit, že lidé odmítají přijmout nové informace, které jsou v rozporu s jejich stávajícími přesvědčeními. Myslet hluboce a kriticky o povaze reality a lidského chování je důležité, ať už se jedná o filozofické úvahy nebo analýzu společnosti. Nicméně je také důležité hledat možnosti změny a zlepšení ve světě, a to i přes složitost a výzvy, které nás obklopují.

Zlatá slova od GVKB

1. Až nám bude svaté kázání stejně vzácné tak jako zlato, tak pro nás bude mít i hodnotu zlata.
2. Bohatí mají na sobě doma zlaté ozdoby a chudí jsou zase neustále venku, pod zlatým sluncem.
3. Byrokratická centrální politika myslí jenom na to, jak získat pro sebe zlato.
4. Čas mnohé drahocennosti v nepotřebné harampádí proměňuje, proto lakomec nejvíce zlaté mince miluje.
5. Často se kvůli zlatu lidé zabíjejí, tam kde jsou zbraně, tam je i zlato.
6. Často se zde stává, že zlato, jež bylo shromážděno jenom k tomu, aby pomohlo jenom chudákům, se k chudákům bohužel nikdy nedostane.
7. Dejte mi dostatek času a zlata, abych mohl učinit hned to co je nemožné a zakrátko zde budou i zázraky.
8. Dobrá rada je nad zlato, šikovný člověk má zlaté ruce, lakomec má ale pravé zlato ve svém měšci.
9. Dobře je těm co mají nadbytek zlata, protože jejich duše již po ničem v tomto očistci netouží.
10. Dobře je těm co žízní po spravedlnosti, oni ji díky zlatu získají, protože jejich zlato oslepí snadno každého.
11. Dobře je těm, co pláči na tím že získali mnoho zlata, protože zakrátko se budou smát těm, co zlato nemají.
12. Dobře je těm, co ztratili slova při pohledu na veliké množství zlata, oni zakrátko získají nad vším v tomto očistci neomezenou moc.
13. Dokud máš zlato, tak máš i kamarády, když o zlato přijdeš, tak přijdeš i o kamarády.
14. Elita se snaží o to, aby v centru bylo nadbytek zlata a neuvědomuje si, že na okraji, bude zlata veliký nedostatek.
15. Hlupák se zdobí zlatem a moudrý se zdobí dobrými radami.
16. Hlupák si za zlato kupuje cigarety, chytrák mu ty cigarety draho prodává.
17. Já jsem zlatý člověk a ty jsi žárlivostí rozpálený do zlata.
18. Jakmile je zde zlato, tak je zde i nemravnost, proto nikdo neuznává staré mravní desatero.
19. Každý dobrý skutek je po zásluze potrestán, pochopitelně že za zlý skutek je zlatá odměna.
20. Každý dobře opatruje zlaté šperky, které zdědil, ale stejně dobře by měl opatrovat i zlatá slova, která mu rodiče řekli.
21. Každý systém zde má nějakou hodnotu, to co je zde dokonalé, je stejně hodnotné jako zlato.
22. Každý zlato mnoho miluje, protože za zlatou minci, si koupit i lásku možno je.
23. Když je lakomec okraden o všechno svoje zlato, tak se již smrti nebojí.
24. Když máš zlato, máš i soukromí, když nemáš zlato, tak nemáš ani soukromí.
25. Když nemáš zlaté srdce, tak si nech udělat aspoň zlaté zuby.
26. Když Stvořitel dokončil veškeré stvoření, tak přišel Ničitel a za zlato to od něj koupil a potom to s radostí zničil.
27. Když zde byl veliký nedostatek zlata, tak vznikly papírové peníze a cenné papíry, což vedlo k inflaci a měnovým reformám.
28. Kněz má často v ruce zlatý svatý fetiš, věřící má zase v sobě zlaté srdce.
29. Koruna za zlatých pampelišek je na hlavě dítěte, a když dítě dospěje, chtělo by mít na hlavě zlatou korunu.
30. Kritizujeme nejvíce to, co nás okrádá o naše zlato, naopak chválíme to, co nám zvětšuje náš zlatý poklad.
31. Lakomec miluje zlato natolik, že již nedokáže milovat druhé lidi.
32. Lakomec si myslí že lesk zlata oslepí smrt, jenže smrt nemá oči a tak ji nemůže zlato oslepit.
33. Lakomec si myslí, že slunce na obloze to je velikánský kus zlata a je mu líto, že si toto zlato nemůže přivlastnit.
34. Lakomec zlaté mince miluje a ochraňuje, proto on v druhých lháře a zloděje spatřuje.
35. Láska neustále něco vytváří, potom přichází nenávist a ona si to za zlato kupuje.
36. Láska stvořila štědrého člověka, když to spatřila nenávist, tak hned stvořila zlato, aby člověka proměnila na lakomce.
37. Lesk zlata mnohé umělce natolik oslepil, že oni nevidí, komu svoje umění prodávají.
38. Lidé se rodí a umírají, ale zlato je zde neustále, o tom to je, že toužení soužení je.
39. Manželka to je jenom prostitutka, která má jediného stálého zákazníka, tak se o něj i dobře stará a on jí za to dá všechno zlato, co má.
40. Mít nadbytek zlata a nemoci si za něj nic koupit, to je pravý očistec, do kterého se žádný lakomec, nechce dostat.
41. Mnohá žena si obarví vlasy na zlatou barvu a myslí si že tím zakryje to, že v hlavě má jenom touhu, po zlatém prstýnku.
42. Mnohde bylo zvykem, že byl někdo královsky odměněn tak, že dostal za svoje služby tolik zlata, kolik on vážil, tenkrát byli lidé ještě velmi hubení.
43. Mnohý lupič bere bohatým život i zlato, takto si on chytře chrání svoji anonymitu.
44. Mnohý zlatý rám, má mnohem větší hodnotu než obraz, který podepsal špatný malíř.
45. Na bídu je nejlepším lékem zlatá mince, v nouzi poznáme pravého přítele.
46. Největší cenu má pro nás zdraví a život, když jsme nemocní a smrt je již za dveřmi, tak je dobrý lék, nad všechno naše zlato.
47. Od pradávna hledáme zlato a snažíme se zlato vyrobit, jakmile zde bude někdy nadbytek zlata, ztratí okamžitě zlato svoji velikou hodnotu.
48. Opice, která má na hlavě zlatou korunu, je pořád jenom opice, i když si myslí, že je moudrým člověkem.
49. Pohádka o zlaté rybce praví, že lakomci je vše málem, toužení je zdrojem soužení.
50. Pomocí zlata a strachu lze s lidmi snadno manipulovat, to ví dobře každý vůdce.
51. Pravé svaté písmo hovoří jenom o zlatě a falešné svaté písmo hovoří o tom ostatním.
52. Profesionální umělec, umí proměnit svoje umění, ve zlaté mince, amatér to neumí.
53. Prvním lidským náboženstvím byla víra ve zlato, tato stará víra je zde neustále, protože má zlaté základy.
54. Před volbami je všude mnoho zlatých krásných slov, po volbách se politici ale jenom perou o zlatá křesla.
55. Smrt nebere od nikoho zlato, protože ona nic nepotřebuje.
56. Soukromé teritorium to je zlatý poklad, bez soukromého teritoria se z nás stávají žebráci a tuláci.
57. Správná politika, chytá do svých daňových sítí, jenom dravé zlaté veliké ryby.
58. Tak jako se rostliny otáčí za zlatým sluncem, tak se i chudáci usmívají na ty, co mají v měšci zlaté mince.
59. Tam kde je mnoho zlata, tam je i centrum ekonomiky, zde elita rozhoduje o spodině.
60. Tam kde je mnoho zlata, tam je i svaté ticho, protože se každý bojí toho, že se probudí a krásný sen skončí.
61. Tam kde je tvoje zlato, tam je i tvoje myšlení.
62. Tam kde je veliké zlaté koryto, tam je i dobytek, který se chce ke korytu dostat.
63. Tam kde je zlato, tam je i prostituce, problémem zde je, že v každém měšci málo zlata je.
64. Tam kde je život, tam je i snaha ekonomicky myslet a konat, protože za každou chybu se zde musí zlatem mnoho zaplatit.
65. Tam kde soukromí vzácné je, tam zlato všemu kraluje.
66. Tam kde zlato, jako krev díky decentralizaci neustále proudí mezi obchodníky a zákazníky, tam je všude pořádek a čistota.
67. Ten kdo je dole mezi spodinou věří, že se dostane na horu mezi elitu a zde bude mít zlaté časy.
68. Ten kdo je chytrý dokáže to, že se mu zlaté mince rozmnožují, ten kdo je hloupý, zakrátko přijde o svoje zlaté mince.
69. Ten kdo má mnoho zlata, ten nemá čas na to, aby se staral o to, co jej nezajímá.
70. Ten kdo má mnoho zlata, ten nemá charakter, dobrota je žebrota.
71. Ten kdo má nadbytek zlata si kupuje mnoho uměleckých děl, nejkrásnější umělecké dílo je příroda a ta není na prodej.
72. Ten kdo má nadbytek zlata, jej zdědil nebo ukradnul, poctivou prací zde bohužel nelze získat zlato.
73. Ten kdo má zlaté srdce nemá zlatou platební kartu.
74. Ten kdo má zlato, odpustí snadno cizím to, že oni mu mnoho závidí.
75. Ten kdo miluje mnoho zlato, nemiluje zase cizí lidi.
76. Ten kdo nemá zlato v srdci, si koupí aspoň zlatou ozdobu, aby si to nějak vynahradil.
77. Ten kdo pochválí veřejně svého nadřízeného, dostane zlatou odměnu, ten kdo jej kritizuje, dostane výpověď na hodinu.
78. Ten kdo umí být po celý život sám sebou, ten je stejně vzácný, jako zlatý pokad.
79. Ten, kdo nemá zlato kritizuje, ten kdo má zlato chválí, o tom to je, že jsme herci a obchodníci.
80. V elektronice se používá zlato díky tomu, že dokáže to, co jiný kov nedokáže, konečně došlo k tomu, že zde zlato slouží i chudákům.
81. V našem materiálním světě je zlato pevným bodem, od kterého se zde vše odměřuje.
82. Voják dá prostitutce za sex jenom zlato, manžel dá manželce za sex, svoji duši a svoje tělo.
83. Výroba šperků nejvíce používá zlato pro jeho dobré vlastnosti, ty bys měl taky nejvíce používat svoje dobré vlastnosti.
84. Za zlato si lze ve městě obstarat mnohé, jakmile se ale ocitneš v pustině, tak zde si za zlato nic nekoupíš.
85. Zlatá královská koruna, to je umělecké dílo, které by na své hlavě, chtěl mít každý.
86. Zlatá mince nemá žádnou hodnotu, když ležíš v rakvi.
87. Zlatá mince svítí v měšci jako sluníčko, taky velmi krátce.
88. Zlatá sportovní medaile není již ze zlata, protože zlaté mince mají jenom ti, co soukromě podnikají.
89. Zlaté časy míru se střídají s obdobím válek, vše se zde mění a jistoty zde není.
90. Zlaté sluneční paprsky pomáhají všem a zlato v truhle pomáhá jenom lakomcům.
91. Zlaté šperky od pradávna lákali zloděje, ten kdo nic nemá, se nemusí bát toho, že jej někdo okrade.
92. Zlato dokáže otevřít každé dveře, ten kdo nemá zlato, má všude zavřené dveře.
93. Zlato dokáže zázraky ve městě, na pustém ostrově je k ničemu.
94. Zlato je dobrý sluha a zlý pán, ono chytrým slouží a hloupým poroučí.
95. Zlato je jako slunce na obloze, láska to je voda, která promění teplo v život.
96. Zlato proměnilo člověka v herce a obchodníka, droga promění člověka ve zvíře.
97. Zlato to je klasický ekonomický metr, kterým lze mnohé poměřit, bohužel naši hloupí ekonomové, tento metr dosud nepoužívají.
98. Zlato vládne lidem a ideologie se mění jako počasí.
99. Zlatý snubní prstýnek je zde proto, aby on druhým ukázal, že nemáme peníze a čas.
100. Žebrák věří, že po smrti se jeho duše dostane do ráje, kde je samé zlato a zde nebude muset již žebrat.