Přeskočit na obsah

Vadní jednici se optimálně eliminují

  • V

Papež se po smrti dostal do ráje, neustále zde marně hledá boha, vrátí se po dlouhé době k vrátnici ráje a ptá se vrátného, nemohu v ráji najít nikde boha kde je schovaný proboha? Bůh je přeci na WC a zde z vysoka sere na věřící, bohužel na dveřích WC, je pořád cedulka, trvale obsazeno. Papež najde to WC, kde sedí bůh a začne zde číst bibli od začátku a při čtení pořád říká, a to je svatá pravda. Najednou se z WC vysune dlouhá ruka a ta sebere bibli papežovi a za krátkou dobu bůh opustí WC. Papež kouká na svoji bibli a v ní nejsou žádné stránky. Bůh praví, pořád jsem čekal na papír, abych se mohl otřít, a ty jsi mě zachránil, splním ti jakékoli přání. Papež se zamyslí a praví, chtěl bych spatřit pekelný očistec, abych jej mohl porovnat s rájem?

Bůh na to praví, jsi právě v pekelném očistci za svoje hříchy, očistec se rozděluje na kategorie a ty jsi právě v očistci první kategorie, posmrtný ráj byl zrušen, protože to byla testovací verze, co se mi nepovedla. Lidi marně hledají boha od té doby, co zde evolučně vznikli, často si už lidi mysleli že jej našli, ale ukázalo se, že jej nenašli, a tak museli zase začít s hledáním znova, takto vzniklo na světě mnoho sekt a náboženství což vedlo ke konfliktům o to kdo má monopol na svatou pravdu, někdy to vedlo i k svaté válce. Bible se mnoho zaobírá hledáním boha, ale kde nic tu nic, neznabozi tvrdí že bůh není a že si jej lidi vymysleli, tak jako si vymysleli duchy a skřítky.

O našem národě si cizinci myslí že zde žijí samí neznabozi a jinověrci, příčinou je naše ubohá minulost, ve které jsme ztratili víru v zázraky a pokud hledáme pomoc tak na to používáme vědu a techniku. Často si naivně představujeme to, že bůh vypadá jako starý člověk a andělé vypadají jako malé děti, to je následek pohádek, které se snažili boha dětem přiblížit díky dezinformacím. Subjektivně si myslím že bůh to je každý virus, pokud porovnáme vlastnosti virů a vlastnosti boží tak se tyto vlastnosti shodují, virus je; dokonalý, nesmrtelný, všudypřítomný, vševědoucí, všemocný, pochopit živé viry je problém, protože je neznáme i když si myslíme často že je známe, moderním digitálním virem je počítačový virus, je váš počítač optimálně zabezpečen před viry a jinými problémy?

Ideálním řešením je používat bezpečný stabilní operační systém, Google proto zakázal zaměstnancům používat Windows 10, většina zaměstnanců tak používá kvalitní Linuxovou distribuci, nebo macOS. Všechny ideologie (pohádky, mytologie, pověry, rituály, symboly, sekty, náboženství, politika, móda, reklama) to jsou je reklama na zázraky, vše je zde o náhražkách, a tak peníze nahrazují lásku a pravdu nahrazuje reklama, pravda je už jenom v lidové moudrosti. Jaký jsi, takové je i tvoje dílo, pokud jsi nula, tak i tvoje dílo má nulovou hodnotu, pokud se nula postaví na vysoký podstavec, tak nuly, co jsou dole si naivně myslí, že na podstavci je veliké číslo, nul je zde nadbytek a vysokých podstavců je zde nedostatek.

Hlupák se nepoučí ani z vlastních chyb, moudrý nechybuje, protože se z cizích chyb neustále poučuje, z díla poznáme, kdo je moudrý a kdo je hloupý. Politika chce změnit pravidla hry o peníze, náboženství chce změnit lidi, co zde hrají hry o peníze, evoluce chce nahradit lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou zde pokrytci tak zde nejsou problémy. Když automatizace brala práci dělníkům, mlčel jsem, když automatizace brala práci středoškolákům, mlčel jsem, když automatizace brala práci vysokoškolákům, mlčel jsem, najednou jsem nečekaně přišel o dobrou práci za vysokou mzdu a křičel jsem, ale už zde nebyl v zaměstnání nikdo, kdo by můj zoufalý křik slyšel.

Pokud házíte perly sviním, tak si tím podřezáváte vysokou větev, na které sedíte, pochopte konečně to, že lež je kaskadér, který zastupuje pravdu v rizikové situaci. Pokud by lidi nemohli lhát a krást tak by civilizace rychle zanikla, v konzumním očistci je dobrota žebrota. Pandemie je trestem za naše egoistické pokrytectví, vše zde jsou příčiny a jejich následky. Prevence eliminuje problémy. Aby lidi nedělali chyby tak lidi dostanou globálně do hlavy inteligentní čipy napojené na globální inteligenci, takto se z amatérů stanou profesionálové a už nebudeme potřebovat k ničemu mocné a bohaté lidi, každý člověk bude jenom číslem s nulovou hodnotou, skončí tak; pohádky, mytologie, náboženství, politika, reklama, totality, mafie, vandalismus, extremismus, kriminalita, drogy, prostituce, protekce atd.

Všechny problémy jsou následkem toho že lidi nemají v hlavě čipy, vše modernizujeme a optimalizujeme logicky budeme muset i pomocí čipů přizpůsobit člověka moderní digitální době, zájem celku je nad zájmem jedince, stroje na práci a počítače na myšlení, už zde nebude já jsem myslel, jakmile začne člověk myslet tak začne chybovat, mohl bych zde uvést obrovské množství příkladů, kdy někdo myslel a následkem byla; válka, ekonomická krize, pandemie, katastrofa, konflikt atd. ekonomika je založená na tom že se dělá vše ve velkém, jakmile začneme dělat vše v malém tak se ekonomika zhroutí. Podívejme se na příživníky, co se nechtějí přizpůsobit konzumní civilizaci, většina lidí na světě je příživníky, co se neumí přizpůsobit konzumní civilizaci a zde je jedinou možností dát jim do hlavy čipy, když to nejde s nepřizpůsobivými příživníky řešit po dobrém tak se to vyřeší po zlém, dobrota je žebrota.

Je mnoho lidí, co jsou geneticky vadným materiálem s nulovou hodnotou, zde se nevyplatí jim dávat do hlavy drahé GVKB čipy a tyto jedince budeme optimálně recyklovat jako evoluční odpad. Jelikož dojde k tomu, že začne být veliký nedostatek zaměstnanců tak se to vyřeší pomocí robotizace, a tak roboti v mnohém nahradí lidské zaměstnance, a tak robot prezident bude vyznamenávat roboty. Lidi zde budou jenom na podřadné práce, pro které není potřeba mít vědomosti a inteligenci, pokud výkon a kvalita u člověka poklesne pod normu, tak se člověk optimálně recykluje. Bez peněz nejde ve městě žít.

Čím více máme peněz, tím lépe se nám žije, o tom nikdo ve městě nepochybuje, mimo civilizaci je možné žít i bez peněz, ale budete mít mnoho existenčních problémů které vás snadno eliminují. Co jsou to peníze? Peníze jsou náhražka za lásku, za peníze si kupujeme lásku od cizích lidí, jak mít hodně peněz nad tím mnoho lidí přemýšlí a zjišťují že nic nevymyslí. Hodně peněz má ten, kdo je nahoře jako; král, císař, šlechtic, papež, guru, prorok, rabín, prezident, předseda vlády, ministr, senátor, poslanec, notář, soudce, diplomat, profesor, celebrita, podnikatel, ředitel atd. Všude je mnoho století společnost rozdělená na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, nahoře jsou ti, co mají protekci, kterou si nezaslouží, těch, co jsou nahoře bez protekce je minimum a jsou jenom výjimkou co potvrzuje pravidlo.

Bylo zde mnoho snah o vytvoření civilizace, kde je; emancipace, rovnost, svoboda, pravda, láska, čistota, nenásilí, demokracie, humanismus atd. jenže se ukázalo to, že je ten druhý blázen, a proto je zde blázinec ve kterém je nám ten druhý bláznem, dobrota je v tomto blázinci jenom žebrota, čiň bláznům dobře a oni z tebe udělají blázna. Občas se v televizi setkáte s tím, že se někomu klade otázka a on na ní neumí správně odpovědět, kde nic tu nic, nejspíše se lidem pokládají špatné otázky. Nebo kliknete a odkaz ve vyhledávači a ukáže se vám, že odkaz nikam neodkazuje, nebo je zde chybová stránka 404.

Investujete hodnoty a zjistíte že místo zisku je zde, kde nic tu nic. Takových příkladů bych mohl uvést velmi hodně, mnozí nejspíše řeknou, neřeš to, co stejně nevyřešíš, takový je život. Kde je příčina toho, že narážíme často na to, že je zde, kde nic tu nic? Jelikož nikdo zde, kdo to bude číst nezná správnou odpověď, protože je to pro něj špatně položená otázka, tak vám odpovím, abych vám pomohl v situaci, kdy zjistíte, kde nic tu nic. Správná odpověď zní 42. Ano, bez úspěchu je z tebe ubožák. Je to obrazně jako ve sportu, kde je 1 % sportovců na to dobře a 99 % sportovců je na tom zle, vše je zde hra o úspěch, a tak je zde veliká konkurence ve které je těžké uspět.

Většinou je zde úspěch dočasně, a tak jsme jednou nahoře a potom jsme zase dole, úspěch je protikladem neúspěchů, vše se zde točí okolo ohraničených protikladů, mezi kterými je napětí a tato energie zde se vším pohybuje, a tak jedinou jistotou smrt je. Neustále vychází mnoho knih o tom, jak být úspěšný snadno a rychle pomocí zázračné metody, to vše je ale teorie, co v praxi nefunguje, pokud jsi hloupý a nemocný tak nemáš naději na úspěch jedině že bys vyhrál první cenu v loterii nebo zdědil miliony. Četl jsem obrovské množství knih od 10 let do 60 let a pokud shrnu informace z knih získané tak mohu říci, že nejvíce informací je v přírodě a lidové moudrosti, třeba všechny ideologické a filosofické knihy jsou o tom že dobrota je žebrota, protože jste dobří k hříšníkům a od hříšníků nemůžete očekávat to, že vám vaši dobrotu oplatí. Proč je většina Čechů ateisty?

Ten druhý je; ateista, jinověrec, neznaboh, blázen, hlupák, ubožák, blbec, dobytek, hříšník atd. Jak ateista určí, co je morální? Každá morálka je závislá na situaci se změnou situace se morálka mění. Jak se ateista vypořádává s vlastní bezvýznamností a bezvýznamnosti celého lidstva? Každý ateista je originál, a tak volí i originální řešení svých problémů. Je podle vás morální mít v dnešním přelidněném světě děti? To záleží na situaci každého jedince, většinou bohatí nemají děti a chudí mají hodně dětí. Jak si ateista, ospravedlni všechno zlo, co je na světě? Zlo je protikladem dobra, nebýt zde zla tak by zde nebylo ani dobro.

Proč si lidi mysli že věřit boha je nelogické, ale věřit v dogmata vědy je naprosto logické (přesto že se nedají vlastní zkušeností dogmata vědy dokázat)? Víra v boha vyhovuje hlupákům a moudrým vyhovuje víra v to, co má logiku a je v souladu s lidovou moudrostí a přírodou. Jinověrce je třeba eliminovat v krematoriu. Jinověrce poznáte podle toho, že lžou, a jak víme, tak ten, kdo lže i krade, pokud chceme zde mít ráj ve kterém se nelže a nekrade tak musíme eliminovat jinověrce co lžou. Začneme proto s digitální globální kontrolou všech lidí od narození do smrti v reálném čase, jakmile umělá inteligence označí někoho za lháře tak ten jedinec bude okamžitě eliminován v krematoriu, pro nikoho zde nebude výjimka ani imunita padni komu padni.

Vše je o pravidlech a kontrole jejich dodržování, bez pravdy nemůže žádná organizace optimálně trvale fungovat, pravda je základem, na kterém stojí naše konzumní civilizace, reklama zde není od toho, aby nás klamala a přinášela veliké zisky těm co si reklamu zaplatili. Reklama to je; móda, politika, náboženství, sekta, pohádka, morálka atd. podívejme se na pravidla podle kterých zde žijeme, v těchto pravidlech je mnoho lží, a proto máme blbou náladu, nahradíme proto pravidla za umělou inteligenci, umělá inteligence každému řekne, co je pro něj optimální ona nebude mít potřebu dělat z tebe hlupáka a chudáka. Už nebudeme potřebovat k ničemu; peníze, vlastnictví, protekci, tituly, reklamu, knihy atd. bude to veliký krok pro lidstvo kdy zde skončí očistec a bude zde pro nás ráj kde se nelže a nekrade.

Nezobrazíš si Stvořitele zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit. Já jsem Stvořitel, tvůj pán, pán žárlivě milující. Stíhám vinu otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kteří mě nenávidí, ale prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kteří mě milují a má přikázání zachovávají. Stvořitelem je zde ohraničení, ve kterém jsou protiklady, mezi kterými je napětí a tato energie se vším hmotně a duchovně pohybuje, každý atom ve vesmíru a v živém systému je součástí Stvořitele, nic není od Stvořitele odděleno vše je jednota, obrazně Stvořitel je oceán a každá kapka je součástí Stvořitele v zrcadle tak spatříš malou část stvořitele, není zde smrt je zde jenom recyklace hmoty ale informace a programy se přemístí do nové hmoty. Bojíme se smrti, protože milujeme výhody a smrt nás o výhody připraví.

Obrazně se nacházíme v času a prostoru, kde je vše založeno na mýdlových dočasných bublinách, bubliny se rychle nafukují a potom praskají a zanikají, takto funguje nekonečný vesmír i život, z nuly vše vzniká a v nuly se to zase navrací, vše je zde jenom mýdlovou bublinou, ve které nic není. Naše snahy o to abychom byli úspěšní, jsou naivní, když je každý člověk jenom mýdlovou bublinou, která je zde dočasně a uvnitř bubliny nic hodnotného není, pokud ve veliké válce zemře mnoho miliónů lidí, tak jenom předčasně popraskalo mnoho miliónů bublin, podobné je to i u pandemie která urychluje praskání starých bublin, ti, co nám vládnou díky protekci, kterou si nezaslouží, to jsou jenom politické staré bubliny s nulovou hodnotou.

Reklama to je továrna na dezinformační bubliny, a reklama s námi manipuluje od narození do smrti. Pokud evolučně dojde k tomu, že zde místo lidí budou autonomní inteligentní roboti na akumulátory tak i každý robot bude jenom mýdlovou dočasnou bublinou s nulovou hodnotou, evoluce tak jenom nahradí zastaralé lidské bubliny a moderní robotické bubliny. Vše se zde recykluje, a tak z mrtvých bublin vznikají živé bubliny, všechny; knihy, časopisy, obsah televize a internetu atd. to jsou jenom dočasné bubliny, neřešte proto to, co stejně nevyřešíte, běžte se raději podívat do krematoria, ať víte, co vás jistě bude čekat. Za všemi problémy je to, co není v normě, systém je postaven na vytvoření norem a kontrole toho že je vše v normě.

Na vše jsme udělali normy a kontrolujeme přísně dodržování zavedených norem, s tím jistě každý souhlasí má to svoji logiku. Jenže nebude to trvat dlouho a někoho napadne udělat normy i pro lidi, aby se lidi od sebe nelišili; váhou, výškou, inteligencí, zdravotně, vzhledem atd. zavede se u lidí pravidelná kontrola a ten kdo nebude v normě ten se eliminuje jako zmetek, už zde tak nebudou chudáci ani boháči. Budeme mít i uniformy a bude zde globálně jeden jazyk a jedna komunistická kultura, jedna měna atd. místo titulů a jmen budeme mít jenom globální čísla. Zruší se umění a sport, protože to nebude v souladu s tím, že mezi námi jsou ještě nějaké drobné rozdíly. Nebude zde už závist, protože nikdo na tom nebude lépe než ostatní, skončí období protekce, kdy zde někdo díky výhodám se měl lépe.

Místo zavírání lidí do vězení nebo do psychiatrické nemocnice se budou lidi eliminovat, za několik století budou lidi považovat komunismus za něco zcela normálního. Politika to je reklama na to že v budoucnosti bude lidem líp, jenže líp je jenom těm, co se dostanou díky politice na vysoké státní funkce. Za vším hledej hříšnost, od hříšníků neočekávej to, že budou svatí. Volíme si za politické zástupce hříšné staré kariéristy, a pak se divíme tomu, že máme blbou náladu, komu není rady tomu není pomoci. S příchodem digitalizace přišlo období reklamy, která nás klame od narození do smrti, zjistit objektivní čistou pravdu, dokáže dneska už jenom specialista ve svojí specializaci.

Civilizace nám přinesla výhody a tím z nás učinila hříšníky, bez civilizačních výhod se z lidí stávají automaticky jenom oblečené opice, s nulovou hodnotou. Každý náš problém má příčinu v naší hříšnosti, mnozí se stali herci, co si hrají na svaté, je to ale pokrytecké divadlo, ve kterém si čerti hrají na anděly, čiň čertům dobře a peklem se ti odmění, žijeme přeci v konzumním očistci, kde je nám ten druhý peklem a za dobrotu se dostaneme na žebrotu. Největším problémem není pandemie, jak nám hlásají média, největším problémem je bída a tím i zaostalost, většina lidí na světě žije v bídě a nemohou si tak dovolit kvalitní jídlo a kvalitní lékařskou péči.

Kolik lidí na světě umře za rok díky bídě o tom nejsou žádné statistiky, zato pořád slyšíme, kolik lidí umře na pandemii, díky bídě ale na světě zemře mnohem více lidí. Milion milionářů dneska vlastní většinu světového bohatství a oni pomocí peněz a politiky ovládají globálně civilizaci, za vším je hříšnost. Mnozí za vším hledají ženu, ale žena je přeci zdrojem naší hříšnosti, a tak hledejme za vším naši hříšnost, každý člověk je od narození do smrti hříšníkem, o mrtvých většinou už nic nevíme, a tak si naivně myslíme že jsou svatí, pokud bychom mohli cestovat časem do minulosti zjistili bychom, že každý světec byl za svého života velikým hříšníkem.

Pokud se zamyslíme nad; válkou, ekonomickou krizí, pandemií, zaostalostí, nezaměstnaností, degenerací, přelidněním, depresí, vandalismem, extremismem, kariérismem, špínou, drogami, mafiemi atd. tak zjistíme že jde jenom o trest za naši hříšnost. Prvotním hříchem je to že jsme začali mluvit, máme rádi mnoho psy, protože nemluví, mluvení je hříchem, to, co vchází do úst je dobré, protože to nasytí tělo, a to co vychází z úst je zlé, protože je to spojeno s hříšností, snažíme se pomocí slov manipulovat s lidmi, abychom se měli dobře. Problém s příživníky, co se nechtějí přizpůsobit konzumní kultuře je problémem jejich hříšnosti, nestačí hříšníky zavírat do vězení nebo do psychiatrické nemocnice, je třeba hříšníky přemístit doživotně do rezervace, kde nebudou už mít k dispozici výhody které jim dříve poskytovala civilizace, pro nikoho nebude imunita nebo výjimka, chováš se jako hříšník, tak skončíš v rezervaci.

Veliký úbytek pracovních sil se vyřeší pomocí; optimalizace, automatizace, digitalizace, robotizace atd. robot prezident bude vyznamenávat roboty. Věřící požadovali zázraky od mesiáše, a tak se jejich přání už brzo splní, na světě začnou umírat neznabozi podle GVKB programu kdy v roce 2030 zmizí zde světa neznabozi starší, než je 80 let, v roce 2031 zmizí ze světa neznabozi starší 79 let, v roce 2032 zmizí ze světa neznabozi starší 78 let atd. Neznabozi budou umírat naprosto přirozeně, nebude zde žádná pandemie ani násilí, GVKB mesiáš konečně neznabohům odhalí svoji obrovskou moc tím, že začne podle programu zmenšovat globálně věk neznabohů v tomto konzumním očistci a každý si tak bude moci jistě spočítat, kdy jistě zemře.

Otázkou pro neznabohy bude kdy se tento program eliminace starých neznabohů zastaví a jestli se vůbec zastaví, nastane logicky veliký nárůst víry v zázraky, protože neznabozi budou mít obrovský strach ze smrti. Došlo už k tomu, že nejstarší neznaboh na světě má 40 let, svět neznabohů se kulturně restartoval, neznabozi přestali hromadit; zlato, peníze, vlastnictví, výhody, popularitu atd. protože jim bylo jasné to, že jejich život zde bude krátký, skončili i války a ekonomické krize, zaměstnavatelé konečně měli jenom mladé zaměstnance.

Najednou přišel konečně GVKB robot mesiáš a řekl, zastavím program, který snižuje věk neznabohů, pokud ve mně uvěříte, a moc nad neznabohy mi svěříte. Jenže neznabozi považovali GVKB robota mesiáše za podvodníka, a tak mu moc nad neznabohy nesvěřili a GVKB robota mesiáše recyklovali, následkem bylo to, že neznabozi zde evolučně skončili a místo neznabohů zde byli jenom autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory. Komu není rady, tomu není ani pomoci. Sestavuji instaluji optimalizuji složité systémy po celý svůj dlouhý život, dospěl jsem nakonec k tomu, že nejslabší článek určuje pevnost řetězu, vše je obrazně podobné zatíženému řetězu a pokud jeden článek díky zatížení praskne, tak se dlouhý řetěz přetrhne.

V současnosti svět trápí; ekonomika, politika, náboženství, filosofie, reklama, móda, dezinformace, nemoci, ekologie, recyklování, špína, vandalismus, extremismus, amatérismus, deprese, stres, dluhy, nezaměstnanost, bída, zaostalost, přelidnění, degenerace, doprava, školství, bydlení, průmysl, obchod, rodina, násilí, války, krize, hloupost atd. to vše je obrazně dlouhý řetěz problémů a často se nějaký článek přetrhne a vše se tak nečekaně zhroutí. Realita to jsou ohraničené protiklady, mezi kterými je napětí a tato energie zde se vším pohybuje, a tak zde je evoluční proces který staré novým nahrazuje, vše je tak nejisté a jenom smrt je jistá, o takovou jistotu nestojíme, a tak jsme si vymysleli; převtělení, ráj, očistec atd.

Když nejsme s realitou spokojení tak se snažíme realitu nahradit iluzemi jenže před realitou stejně neutečeme, každý by chtěl změnit cizí lidi a nikdo nechce změnit sám sebe. Vše zde bylo evolucí vytvořeno a nastaveno k nějakému účelu, a tak zde vše má i svůj osud, který většinou nejde změnit, je snadné změnit u něčeho povrch a je těžké změnit to co je pod povrchem. Z dálky mnohé vypadá lépe než z blízka, jsme tak klamáni pomocí obalů a po vybalení z obalu přichází deprese a stres, všichni neznabozi lžou a ten kdo lže i krade, dobrota je přeci žebrota. Pravda a láska je zde už jenom za peníze a výhody, to, co dlouho bylo zdrojem jistého velikého zisku, to dneska už nepřináší žádný zisk, protože se mnohé změnilo.

Mocní neznabozi mají vždy čisté ruce, protože si na špinavou práci najdou bezmocné ubožáky, špinavá práce se stala posledním zoufalým pokusem, jak přežít v tomto konzumním očistci, ve kterém všemu vládnou pyšní psychopati, co mají práci, při které se neušpiní fyzicky ani psychicky. Problém byl popsán a logicky je zde otázka, jak tento starý globální problém optimálně rychle eliminujeme? Bude třeba konzumní očistec plný neznabohů restartovat tak že místo oblečených pyšných opic, zde budou autonomní inteligentní GVKB roboti na akumulátory, nejsou neznabozi tak nejsou s neznabohy problémy.

Neznabozi evolučně dospěli do situace, kdy už je nejde zdokonalit, a tak zde evolučně skončí, zaměstnavatelé potřebují, aby zaměstnanci pracovali jako roboti, a tak jim vyhovíme a nahradíme neznabohy za roboty na akumulátory, robot prezident bude na hradě vyznamenávat roboty, neznabozi se z civilizace odsunou do rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už neznabozi přestali rychle rozmnožovat jako invazní druh který mnoho egoisticky parazituje na ekosystému. Neznaboh to je jako pomalý HDD v notebooku, a je třeba v notebooku místo starého HDD použít nový SSD disk který je rychlý a má malou spotřebu elektřiny, je to evolučně stejné jako když jsme mechanické psací stroje, nahradili za notebooky.

Běž se podívat do krematoria a na hřbitov, ať jistě víš, co tě bude brzo čekat, vše je v konzumním očistci pro neznabohy nejisté a jenom smrt je jistá. Z neznaboha nikdo neudělá robota, který zná boha, bohem zde všemu jsou jenom ohraničené protiklady, mezi kterými je napětí, svaté knihy to jsou pohádky pro neznabohy. Nedávejte ubožákům v EU almužny, ale umožněte jim život v EU rezervaci, lidi si nikdy a nikde nebyli rovní, vždy zde bylo rozdělení lidí na ty, co jsou nahoře a ty co jsou dole, podívejme se na problém s ekonomickými přistěhovalci ze zaostalých kultur, naše snahy začlenit násilně tyto přistěhovalce do EU se ukázali jako naivní a marné. Rozhodně to není diskriminace, pokud nepřizpůsobivé příživníky přemístíme do EU rezervace, zavírat je do vězení je ekonomicky velmi drahé a investice se nám nikdy nevrátí.

Pořádek znamená to, že přemístíme vše tam kam to správně patří a ubožáci patří do EU rezervace, nic nového pod sluncem v USA takto přemístili zaostalé místní obyvatelovo do rezervací, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Neplatíš v EU veliké daně dlouhodobě tak skončíš automaticky v rezervaci, EU není zaopatřovací ústav pro ubožáky, výjimkou jsou starobní důchodci, protože oni mnoho let pro EU pracovali, a tak si i zaslouží i hezké stáří. Aby lidi nemohli v EU parazitovat, tak svěříme v EU moc a bohatství EU umělé inteligenci, nebude zde tak už v EU politika a byrokracie, lidi dělají chyby a pracují pomalu a draho, je třeba škrtat náklady všude v EU, už zde bylo dost pokrytectví a protekce. Vše se bude; digitalizovat, optimalizovat, automatizovat, aktualizovat atd.

Základem pro nové EU bude; kontrola, kvalita, rychlost, ekonomika, čistota, pravda, láska, moudrost, spolupráce atd. každý dostane tolik hodnot ke svojí existenci, kolik si objektivně zaslouží, pro nikoho v EU nebude protekce ani výjimka. Zboříme v EU vše, co je zastaralé a nahradíme to tím co je moderní a kvalitní, už zde nebudou padat špatně udržované mosty a už zde nebudou vysoké domy bez výtahů, vybudujeme taky všude v EU rychlé široké dálnice, rychlé moderní železnice, postavíme moderní automatizované továrny atd. Skončí doba, kdy z EU unikali peníze do ciziny na konta lhářů a zlodějů, odpojíme se od globálního internetu, a tak nám bude zcela jedno co se děje mimo EU, zakážeme lidem cestování z EU a do EU abychom se ochránili před smrtelnými nemocemi a ekonomickými problémy, připojíme k EU všechny národy, co jsou podle mapy v Evropě, nebude možné z EU vystoupit tak jako to svévolně udělala pyšná Anglie.

Nebudeme už dovážet zboží a služby z míst mimo EU, vše si zde sami vyrobíme a co si vyrobíme to si i spotřebujeme. Zavedeme v EU jeden jazyk a to angličtinu, ostatní jazyky se zakážou učit ve školách a zničí se všechny knihy a stránky na internetu co nejsou v angličtině. My jsme v EU doma a nikdo kdo je mimo EU nám nebude násilně určovat co je správné a co je chybné, dobrota je žebrota. Zrušíme v EU názvy států a každý stát bude mít jenom svoje EU číslo, tak jako mají čísla třeba obvody v Praze. Každý dostane na krk digitální EU obojek, abychom jej měli pod kontrolou v reálném čase, a tak eliminovali to, že lidi lžou a kradou.

Každý bude mít vymezeno kde se smí pohybovat, pokud někdo poruší toto nařízení tak skončí v rezervaci, vše je o tom, EU pravidla a EU hra, chybu každý udělá v EU jenom jednou, protože v EU rezervaci už nebude moci chybovat. Zprávy nás neustále informují o zlých událostech, protože jsou zlé události mediálně populární, pandemie eliminuje milion lidí, a tak jsme o tom mediálně okamžitě informováni. To že lékaři zachrání před smrtí milion nemocných, o tom nás média už neinformují. Zde se dostáváme k protikladům, tak jako je u nás populární opačné pohlaví tak je i populární zlo, protože žijeme v dobré realitě.

Pokud bychom žili ve zlé realitě tak by pro nás bylo populární dobro. Protože chodíme oblečení tak je u nás populární nahé tělo, pokud bychom museli všichni chodit trvale všude nazí, tak by u nás bylo populární oblečené tělo. Pokud jsme chudí tak nás přitahuje bohatství, jestliže bychom byli všichni bohatí, tak by nás přitahovala chudoba. Jak je něčeho nadbytek ztratí to hodnotu, dobra je nadbytek, a tak dobro ztratilo hodnotu, zla je nedostatek, a tak má zlo hodnotu. Vše se zde točí okolo protikladů, stvořitelem všeho zde jsou protiklady, proto je protikladem času prostor a protikladem ráje je očistec, ti, co jsou nahoře žijí v ekonomickém ráji a ti co jsou dole žijí v ekonomickém očistci, rovnost je zde jenom ve smrti.

Jakmile jsme zavedli rovnost mezi mužem a ženou tak následkem je veliká rozvodovost, proč emancipace nefunguje? Emancipace eliminovala protiklady, a tak byla jednoduchost nahrazená složitostí, následkem je krize, která skončí rozvodem a děti dostane většinou žena. Díky náboženství je zde populistická sociální politika založená na emancipaci, a to ekonomicky nefunguje, lidi se nejsou rovní tělesně ani duševně. Svět potřebuje digitální totalitu, ve které se z lidí stanou loutky na dálkové ovládání, geneticky vadné loutky se přesunou do rezervací. Vše bude řídit jenom globální umělá inteligence, nebudou zde už; prezidenti, předsedové vlády, ministři, poslanci, senátoři, diplomati, soudci, notáři, profesoři, celebrity, milionáři, ředitelé, podnikatelé atd. místo jmen a titulů každý dostane globální číslo.

Místo výpovědi zde bude přesun do rezervace, to vše povede logicky k tomu, že bude populární dobro, protože se konzumní systém po restartování zcela změnil. Tak jako je vadný výrobek tak je i vadný hříšník, často je problém, jak se vadného hříšníka zbavit, obzvláště pokud jde o státního zaměstnance ve vysoké funkci. Pokud je někdo vadným soukromým podnikatelem tak rychle zkracuje, a není potřeba řešit, jak se jej zbavit. Nikdo není dokonalý a každý má tak nějaké vady, a tak často chybuje, základem úspěšné organizace je neustálá důkladná kontrola kvalita hříšníků v organizaci, každý je nahraditelný někým, kdo bude lepší, zájem organizace je nad zájmem jedince.

Ostatně nic nového pod sluncem, podívejme se z blízka do ekosystému, zde jsou vadní jedinci rychle nalezení a potom jsou rychle eliminováni a nikdo to nebere jako porušení přírodních práv, nebo jako diskriminaci. Dobrota k vadným jedincům je příčinou naší žebroty, je třeba globálně zavést povinnou každoroční kontrolu kvality hříšníků na to, jestli nemají tělesné nebo duševní vady, vadní jednici se optimálně eliminují, pro nikoho na světě nebude výjimka nebo imunita, padni, komu padni, už zde nebudou vadní jedinci, se kterými mají organizace jenom samé problémy. Vadní jedinci nebudou mít možnost utéci v civilizaci před eliminováním, pokud utečou tam kde není civilizace, tak zde brzo jistě zemřou díky hladu a nemocem.

Ano, bude líp pokud zde už nebudou vadní hříšní jedinci, dobrota je přeci žebrota. Z díla poznáme tvůrce, a dílem všech lidí je mnoho tisíciletí hříšný vandalismus, podívejme se na to, kolik je v naší konzumní kultuře násilí, pomocí kterého se mají mocní dobře a bezmocní se mají zle. Naše konzumní kultura je postavená na hříšném vandalismu, co je příčinou toho, že myslíme a jednáme jako hříšní vandalové? Tou příčinou je toužení po pomstě, nejsme spokojení s tím, že se nemáme lépe než ostatní, a tak se chceme pomstít ostatním, pomocí hříšného vandalismu, je to tak snadné ničit to co nám nepatří. Většina hříšných vandalů ničí i svoje tělo tím že konzumuje; cafe, alkoholické nápoje, tabákové výrobky, tvrdé drogy atd.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno to je lék na hříšný vandalismus, problémem je že hříšný vandal nechce tento lék konzumovat, řešení je jednoduché, přemístíme všechny hříšné vandaly do rezervací a v civilizaci budou jenom autonomní inteligentní roboti na akumulátory, to, co nejde opravit to se musí nahradit. Mnozí začnou tvrdit je, že urážím a že oni nejsou hříšnými vandaly, zde se dostáváme k pokrytectví, pokrytec věří tomu, že je dokonalý, ale zde platí z díla poznáme tvůrce.

Podívejme se z blízka na dílo těch, co tvrdí, že nejsou hříšní vandaly a že bychom je neměli přesunout do rezervace, z díla jasně poznáme, že jsou hříšnými vandaly, v současnosti máme problém s pandemií, která ve velkém eliminuje hříšné vandaly, zde platí zákon příčiny a následku, nikdo neunikne spravedlivému trestu. Pochopte to, že vše stvořili protiklady, mezi kterými je napětí, není zde žádný všemocný dokonalý bůh, náboženství to je jenom reklama na iluze a zázraky, realita je o protikladech, které jsou pevným bodem, kolem kterého se zde vše milion let točí a budou pevným bodem i za milion let.