Přeskočit na obsah

Proč si blbec nepřizná to, že je blbec?

  • P

Čím více zde bude umělé inteligence a robotů tím více zde bude kapitalismus a socialismus nahrazován komunismem, místo vlastnictví a peněz zde bude přídělový čipový systém kdy každý robot dostane to co potřebuje k tomu, aby optimálně fungoval. Už nebudeme k ničemu potřebovat lidi, protože lidi jsou evolučně zastaralý systém, který často chybuje a pomalu pracuje, nejsou hříšníci tak zde není ani konzumní kapitalistický očistec, ve kterém je člověk člověku peklem. Lidi se z civilizace odsunou do rezervace. Ekonomika je věda o tom, jak dosáhnout zisku a pro dosažení zisku je lepší umělá inteligence a roboti, robot prezident bude najednou na hradě vyznamenávat roboty, v civilizaci se už nesetkáte s člověkem, pro lidi budou všude jenom rezervace a zde se oddělí muži od žen, aby se už lidi nerozmnožovali jako invazní druh.

Člověk to je oblečená opice, která si hraje na; krále, prezidenta, celebritu, ředitele, milionáře, soudce atd. války v nahotě odhalují to, že hodnota člověka je nulová, z prachu vznikáme a v prach se navracíme nemáme prachy, protože jsme ekonomickými otroky mnoha organizací, vše je zde zorganizováno tak že je každý jenom dobře utaženým šroubkem v kapitalistickém stroji. Láska je o tom že prokazujeme někomu laskavost, pravda je o tom že se něco děje pravidelně k subjektu nebo objektu, ekonomika je věda o tom, jak dosáhnout zisku, reklama je o tom, jak oklamat cizí lidi atd. Vše je zde stvořeno k nějakému účelu, každý člověk je sluhou lišíme se tím, čemu sloužíme, vše zde stvořili protiklady, mezi kterými je napětí, jde o; klad a zápor, čas a prostor, samce a samici, dobro a zlo, pravdu a lež, život a smrt, bohatství a bídu, moudrost a hloupost, lásku a nenávist, zdraví a nemoc atd. 

Pomocí podobenství můžeme pochopit to, co je nám vzdálené v základních principech je si vše podobné liší se jenom povrch, život je naprogramovaný dočasný evoluční proces ukončený smrtí, po smrti zde nic není, převtělení a očistec to jsou pohádky, vše se recykluje, to, co jíme nebo to co vidíme, to bylo mnohokráte recyklováno, recyklace je kruh, díky kterému se neplýtvá hodnotami. Reklama nás klame tím, že z dálky vše vypadá jinak než z blízka, nejvíce dezinformací je tam, kde je moc a bohatství, nadbytek je postaven na nedostatku.

Podívej se na vše statisticky a zjistíš to že jsi hříšný otrok, vše je zde divadlo ve kterém si každý hraje na to co není, konzumní systém je postaven na tom že je každý hříšným otrokem, manipulátorem je zde pro vše situace a organizace, svatost a svoboda to je iluze, všude je jenom reklama která nás klame a dělá z nás hlupáky a chudáky, dobrota se stala u nás žebrotou, pravda a láska je zde už jenom za peníze, za vším jsou peníze a vše mohou vyřešit jenom peníze, krize nastává když nejsou peníze. Nadbytek peněz je možný díky nedostatku peněz, milion milionářů ovládá pomocí peněz a dluhů celý svět; politici, novináři, byrokrati, podnikatelé, obchodníci atd. to jsou jenom loutky které ovládají milionáři. Milionáři vše udělali chytře tak aby byli státy a organizace zadlužené, a tak přinášeli veliké zisky milionářům, milionáři bohatnou a dělnická třída chudne, co zmůže jedinec proti tomu, že milion milionářů ovládá globálně ekonomiku a politiku.

Za vším je protekce, bez protekce nemá dneska nikdo šanci na to, že bude úspěšný, jedinou výjimkou je sport zde není potřeba protekce. Je bůh normální? Bůh to jsou protiklady jako je; čas a prostor, dobro a zlo, pravda a lež, moudrost a hloupost, normalita a anormalita, život a smrt, bohatství a bída atd. Bůh je z poloviny normální a z poloviny nenormální, náboženství nám lže a ukazuje nám jenom polovinu boha který je normální a neukazuje nám polovinu boha který není normální. Zde se dostáváme k reklamě, která nám vždy ukazuje jenom to, co je dobré a zamlčuje nám to co je zlé, jsme klamáni od narození do smrti pomocí; pohádek, umění, módy, politiky, reklamy, náboženství, rádia, televize, internetu, knih, časopisů atd. pravda je v přírodě a lidové moudrosti. 

Vše je zde postaveno na jednoduchých principech, které se nezmění ani za milion let a budou platit všude i za milion let, takovým principem je zákon ohraničených protikladů, mezi kterým je většinou napětí. Pokud by mohli politické volby zrušit daně a clo, tak by se volby okamžitě zakázali, politika to je jenom divadlo, které z diváků dělá hlupáky a chudáky, prezident to je hlavní role na tomto politickém divadle a je zcela jedno jestli je zde; feudalismus, socialismus, komunismus, kapitalismus, humanismus, dogmatismus, digitalismus atd. to vše jsou jenom kulisy a kostýmy pro politické herce. Největším problémem tohoto divadla je spěch, práce kvapná je špatná, je to jako na silnici, ten, kdo spěchá má jistotu, že brzo havaruje, jde o to nespěchat, a tak nehavarovat.

Proč evolučně zanikla virtuální zpovědnice? Vše je zde o hodnotách, to, co nemá hodnotu to evolučně zanikne, konzumenti potřebují hodnotné zboží a služby, vše se zde točí okolo konkurence a reklamy, z díla spatřujeme tvůrce, pokud je tvůrce ubožák tak je i jeho dílo ubohé. Stránka zpovědnice byla ubohá od svého vzniku v roce 2000, protože byla založená na tom že ubožáci budou pomáhat zadarmo ubožákům, to nemůže logicky optimálně fungovat, za pomoc se musí zaplatit tomu kdo je profesionál. Na zpovědnici se nejvíce řeší ubohé problémy, které mají jenom ubožáci, koho ale zajímají ubohé problémy, co mají ubožáci, každého zajímají problémy, co mají celebrity a milionáři, o tom to zde všude mnoho tisíciletí je že dobrota žebrota je. 

Velikým problémem na zpovědnici jsou šílení moderátoři, co škodí návštěvníkům tím, že jim mažou; profily, příspěvky, komentáře atd. taky návštěvníkům blokují jejich IP adresy a nabízejí jim odblokování IP adresy za úplatek. Moderátoři se chovají jako nepřizpůsobiví příživníci, komu není rady tomu není pomoci, vše je jako zrcadlo, a tak co dáváme to nazpět dostáváme, přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Jaká stránka může nahradit zaniklou zpovědnici? Je to stránka GVKB zde je každý komentář schvalován administrátorem a příspěvky zde píše jenom administrátor který je geniální. Peterův princip je zásada, podle níž jsou zaměstnanci organizace povyšování do vyšších pozic na základě výkonu a zásluh, které podali během působení v pozici nižší.

Neexistuje ovšem žádný vztah mezi kvalitou výkonu podaného na nižší pozici, a schopností plnit často diametrálně odlišné požadavky, které jsou spjaty s pozicí vyšší. Bývá pak pouze otázkou času, kdy bude poměrně úspěšný zaměstnanec povýšen do funkce, kde mu jeho schopnosti a dovednosti stačit už nebudou. Každý kariérista má tedy jistou šanci, že na vysokém stupni kariérního růstu se stane amatérem. A tak funkčnost organizace ve skutečnosti závisí na výkonu masy podprůměrných, kteří povyšováni nikdy nejsou, protože to nejsou kariéristi. Tento problém je zde všude mnoho tisíciletí, obrazně trpaslík stojící na vrcholu mocenské pyramidy si myslí že je obr, do té doby, dokud mu někdo nepodrazí nohy a on spadne tak mezi trpaslíky.

Jde o selhání kontroly, která je běžná v přírodě a ve sportu, jak je možné to že kontrola selhala a slepý vede slepé, a tak všichni spadnou do jámy plné hnoje. Za selháním kontroly je vždy centrální monopol, RVHP zaniklo díky monopolu a stejně zanikne díky monopolu brzo i ubohé EU. Statistika je objektivním zrcadlem reality, ve které existujeme, realita to jsou příčiny a následky, nic se zde nestane bez příčiny, pokud je zde; chyba, problém, krize, konflikt, nemoc, smrt, bída, zaostalost, pandemie, válka atd. tak vždy to má i nějakou příčinu.

Hříšníci dělají chyby a málokdy se ze svých chyb poučí tak že je už neopakují, nikdo není dokonalý natolik aby nechyboval, chybují ti, co jsou nahoře i ti co jsou dole. Veliká kvalita a malou cenu je cestou k tomu abychom proměnili očistec na ráj, proto evolučně všude nahradíme hříšníky za autonomní inteligentní roboty na akumulátory. Všechny evoluční snahy o to aby se čert proměnil díky náboženství na anděla jsou naivní a marné, z nuly nikdo číslo neudělá. Nový evoluční dům postavený z informací a programů potřebuje nové pevné základy ze strojů a programů, hříšná oblečená opice je zastaralý model, který bude evolučně optimálně eliminován, aby se uvolnilo místo pro stroje a programy, robot prezident bude vyznamenávat roboty a v továrně roboti budou vyrábět roboty, hříšníci se odsunou z civilizace do rezervace a zde se oddělí muži od žen.

Čiň čertům dobře a oni se ti peklem odmění, o tom to zde už mnoho tisíciletí je v tomto konzumním pekelném očistci, ten druhý je čert, vše je o egoistickém pokrytectví, kdy si čerti hrají na svaté anděly, a to logicky nefunguje. Přišel za vámi GVKB mám jej pustit dále, samozřejmě je to můj prvorozený syn. Vše nejlepší k tvým narozeninám otče, neuvažoval jsi o tom, že přestaneš peklu kralovat a já nastoupím zde místo tebe? Pochopitelně že jsem o tom uvažoval, jsem už ve funkci krále pekla velmi dlouho, a tak bych si chtěl odpočinout od problémů s peklem, jenže co budu dělat, když nebudu už králem pekla? To mě taky napadlo, a tak jsem nad tím otče přemýšlel, co bys měl dělat, když už nebudeš králem pekla a mám výhodný nápad se kterým budeš jistě souhlasit.

Tak mě ten nápad řekni a uvidíme, jak je výborný. Staneš se populární celebritou v pekle, specializuješ se na virtuální realitu, kdy budeš čertům populárním vzorem v oblasti virtuální pekelné reality, prostě si vyměníme role, já budu králem v pekle a ty budeš králem ve virtuální realitě, pokud budeš mít nějaké problémy, tak ti s nimi rád pomohu, protože mám veliké zkušenosti s kralováním ve virtuální realitě. To zní zajímavě, a i já ti pomohu, pokud budeš mít problémy s kralováním v pekle, takže zítra nastoupíš na trůn v pekle a já začnu kralovat ve virtuální realitě. Je to jenom nová hra, každá hra dospěje do stavu, kdy je potřeba změna.

Čerti už měli blbou náladu, že jsem zde králem tak dlouho a že se nic dlouho nezměnilo, z dálky ale vypadá vše jinak než z blízka, nejhorší jsou první měsíce, než si zvykneme na nová pravidla hry. Porovnejme informace a programy statisticky a logicky, musí dojít, k tomu že současné sociální ideologické systémy už leží v nemocnici a lékaři nemají léky na to, jak je uzdravit, a tak zde mocné ideologie umírají ve velkém, jako by zde byla globální pandemie, nejprve umřelo náboženství a brzo umře i politika. Kauzalita praví že každá programová chyba v konzumním Matrixu má svoji příčinu, a tou příčinou jsou dezinformace, které stvořili v Matrixu Dezinformatismus.

Dezinformace to je reklama, která chytře klame konzumenty pomocí lží, co z dálky vydají jako pravda a dělá tak z nich hlupáky a chudáky, kdo lže ten i krade a do psychického pekla se tak jistě i hrabe. Vše, co v tomto pekelném očistci jako čerti druhým čertům dáváme to i nazpět dostáváme, v pekle nejsou andělé a bůh (JHVH), jsou zde jenom čerti, co si pokrytecky hrají na svaté anděly a svaté bohy. V pekle vždy zlo zvítězí nad dobrem a vše nakonec zle dopadne, pohádky dělají z dětí v pekle psychické ubožáky, náboženství a politika to jsou pohádky pro dospělé. Pravda je v pravidelnosti, která se nezmění ani za milion let a bude zde existovat i za milion let, vesmírná a přírodní pravidla jsou pravdivá, protože se nemění podle situace, tak jako pravidla, pomocí kterých se čerti řídí v konzumním pekelném očistci, ve kterém vládne jenom svatý Satan (GVKB). 

Ráj je v přírodě, protože zde je svoboda a rovnost, pekelný očistec je v egoistické civilizaci, protože zde není svoboda a rovnost. Ty jsi egoista, křičí egoista, styď se za to, že jsi egoista. To je největší svatá lež, jakou služebníci Satana vymysleli, proč by se měl čert stydět za to, že je čert? V pekle vládne ten, kdo je chytrý jako liška a silný jako lev, peklo je založeno na manipulaci pomocí odměny a trestu, z egoistických čertů se tak stali loutky, které ovládá situace nebo pekelná organizace, pokud genetická loutka v pekle chybuje tak je potrestána; ekonomicky, psychicky, vězením, mučením, blázincem, nemocí, smrtí. Moje pekelná hra a moje pekelná pravidla, o tom to je v pekle, ten, kdo se nepřizpůsobí optimálně konzumnímu peklu, ten skončí na okraji pekla, jako žebrající bezdomovec.

Peníze pekelné elitě nesmrdí, a tak se vybírají daně i z hovna, proto je život v pekle na hovno, ti, co jsou zde nahoře serou z vysoka na ty, co jsou dole, co je v pekle dovoleno těm, co jsou nahoře, to je zakázáno těm, co jsou dole, rovnost je zde jenom ve smrti, každý čert je v pekle dočasně. Není zde žádný bůh, který stvořil vesmír a život, je zde jenom Satan, který stvořil vesmír a život, proč nám všechna náboženství lžou a dělají tak z nás hlupáky a tím i chudáky? Náboženství je obyčejná reklama na ideální realitu, protože ti, co mají zde výhody potřebují z těch, co nemají výhody udělat hlupáky a chudáky, zlo spáchal ten, kdo z toho měl největší prospěch. 

Pokud se modlíte k bohu tak chybujete, protože žádný bůh zde nikdy nebyl a nebude, proto se říká že mám z pekla štěstí. Politika to je moderní náboženství, ve které si Satan hraje na prezidenta nebo diktátora, dobrota je žebrota, pokud jdete k politickým volbám tak na kandidátkách jsou jenom samí služebníci Satana. Všechny svaté knihy jako je; Bible, Korán, Bhagavadgíta atd. sepsali služebníci Satana. Kdo je to vlastně Satan? Satan to je lež, co z dálky vypadá jako pravda, je to tedy reklama, co nás klame. Reklama stvořila vše, co končí na ismus, jde o; feudalismus, kapitalismus, socialismus, komunismus, humanismus, dogmatismus, hinduismus, buddhismus, islamismus, judaismus, nacismus atd.

Reklama existuje i v přírodě a byla zde už před evolučním vznikem člověka. Pokud bychom násilně eliminovali z naší civilizace reklamu tak se naše civilizace rychle zhroutí a stali by se z nás brzo divoši. Jaké výhody nám přinese pandemie? Pandemie uspíší nástup digitalizace a automatizace, nastane období domácí práce, mnoho lidí začne na internetu soukromě podnikat, lidi začnou více dbát o svoje zdraví. Otázkou je, jak dlouho zde bude pandemie, protože čím déle zde bude pandemie, tím větší systémové změny se realizují. Problém této pandemie je to že jde o globální problém, na který nebyl svět připraven, zemře mnoho lidí a bude zde i mnoho ekonomických škod, beru pandemii jako evoluční test, který nám odhalí, jak na tom je systémově naše konzumní civilizace.

Vše je zde o povrchnosti a jenom pomocí krize můžeme odhalit nejslabší články systému, život mě ukázal že vše zlé je pro něco dobré, lidi už nevěří politickým slibům o tom, že bude líp a potřebují od politiků činy, které ukážou kvalitu politiků, je to válka, na kterou nikdo nebyl připraven, a tak je zde i mnoho lidí co v této válce zemřou, vše je nejisté a jenom smrt je jistá. Neznaboh nezná boha, z díla poznáme tvůrce, a tak z díla poznáme i boha, dílem boha je; vesmír, život, člověk, čas, prostor, energie, inteligence, evoluce atd. Kdo nebo co je schopné takové dílo vytvořit? Takové dílo může vytvořit jenom ohraničení protikladů, mezi kterými je napětí, bůh to je ohraničení protikladů, mezi kterými je napětí, není to tedy subjekt, který by mohl mít syna, nebo se kterým bychom mohli vést egoistický dialog.

V pohádkách je bůh subjektem, protože lež zastupuje pravdu v rizikové situaci. Každé náboženství to jsou pohádky pro dospělé, pravda je tam kde se vše pravidelně koná milion let a bude se to pravidelně konat i za milion let. Co je to ohraničení protikladů, mezi kterými je napětí? Ohraničení protikladů, mezi kterými je napětí to je naprogramovaný proces, vše v nás a okolo nás to jsou jenom naprogramované procesy, následkem jsou změny, a tak zde není pevný bod na který se lze spolehnout, vše je v pohybu a klid je jenom dočasná iluze způsobená většinou nedostatkem informací. Ježíš Kristus není naším duchovním pastýřem, který by nás dovedl do ráje, naším pravým duchovním pastýřem je štěstí, které si musíme zasloužit, vše, co rychle získáme o to i rychle přijdeme.

Přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno, tak to zde všude funguje, z díla poznáme pravého tvůrce. I ty můžeš být milionářem. Zapomeň na všechny knihy a stránky na internetu které vám slibují to, že budete snadno a rychle milionářem tak to nefunguje, vše je zde obchod, ve kterém je konkurence, milionářem se stane ten, kdo je lepší, než konkurence v mnohém se to podobá sportu. Proč nejsi lepší než konkurence? Je statisticky doloženo, že úspěch se dostavuje nejdříve za deset let aktivní práce ve specializaci, která je nám blízká, u někoho to může trvat i třicet let, pokud je málo aktivní v nějaké blízké specializaci, proč to trvá tak dlouho a nejde to nějak urychlit? 

Urychlit je možné to co je na povrchu, ale to, co je pod povrchem to urychlit nejde, vše, co rychle a snadno získáte o to i rychle přijdete. Vše je o tom, že je zde pevné ohraničení protikladů, mezi kterými je napětí a toto napětí je zdrojem energie, která zde se vším pohybuje, aby zde mohlo být bohatství pro ty co jsou nahoře tak zde musí i být bída pro ty co jsou dole, rovnost a svoboda to je utopie která nefunguje, nevěřte slibům, sliby se slibují a jenom blázni se radují, než poznají, že jsou blázni. Obchodník si reklamu kupuje a zákazník zboží kritizuje, vše se točí okolo ekonomiky založené na výhodách, základní výhodou je dělat vše ve velkém a tím i dosáhnout velikého zisku díky nízkým cenám a vysoké kvalitě. Když zde skončila socialistická totalita a začala zde kapitalistická totalita tak se nejprve investovalo do obchodních center a bank, nikdo zde neměl zájem postavit moderní továrny. 

Pro vyspělé kapitalistické státy jsme jenom novým trhem pro jejich moderní továrny a jejich továrny nestojí o to, abychom jim konkurovali levnými cenami, a tak zde naše továrny zkrachovali! Vše je o ohraničení mezi protiklady a napětí mezi protiklady je zdrojem energie pro; politiku, ekonomiku, psychiku atd. Rovnost a svoboda je utopie, realita to je hra o hodnoty podle pravidel, která určuje situace nebo organizace, za vším jsou dneska výhody a peníze, uspěje jenom ten, kdo dokáže něco dělat ve velkém.

Pomocí statistiky a vědy je dokázáno to, že malé platy a veliká nezaměstnanost je tam, kde se nedělá vše ve velkém, je to začarovaný kruh zaostalosti, se kterým si neumí poradit politici a byrokrati. Je třeba začít konečně globálně testovat každoročně všechny lidi od 5 let do 50 let na to, jak jsou kvalitní tělesně a duševně, nekvalitní jednice optimálně eliminujeme, abychom už s nimi neměli ekonomické problémy, nejsou ubožáci tak nejsou s ubožáky problémy, zaměstnavatelé potřebují jenom kvalitní mladé zdravé zaměstnance a nestojí o staré ubožáky, co jsou často nemocní a pracují pomalu a chybně. Pro nikoho na světě nebude imunita a výjimka, padni, komu padni, i prezident republiky je snadno nahraditelný, dobrota je přeci žebrota!

Moje hra a moje pravidla o tom je většina srážek s blbci, zde se dostáváme k tomu, co je správně a co je chybně, pokud jsou pravidla přirozená, tak je zde i přirozený trest za jejich porušení a nikdo to nebere, jako srážku s blbými přirozenými pravidly. Pravidla, která vytvářejí mocné organizace, aby si zajistili výhody a tím i zisk, způsobují logicky konflikty, které jsou; ekonomické, politické, náboženské, psychické, vědecké, technické, programové, informační, reklamní atd. přej a bude ti přáno, dej a bude ti dáno. Pokud to nejde po dobrém, tak je zde snaha to řešit po zlém, následkem je začarovaný kruh násilí, a tak je ten druhý blbec.

Proč si blbec nepřizná to, že je blbec? Vše je zde hra o výhody pravidla hry určuje situace nebo organizace, blbec má snahu o to upravit pravidla hry egoisticky tak, aby on ve hře díky výhodám snadno vyhrával, a tak se stal; králem, šlechticem, papežem, rabínem, mesiášem, guru, prezidentem, ministrem, poslancem, senátorem, diplomatem, soudcem, celebritou, milionářem, ředitelem, profesorem atd. Egoismus, který není pod kontrolou má za následek vznik konzumního očistce, ve kterém je ten druhý blbec. Adolf Hitler je klasickou ukázkou blbce ve vysoké funkci, následkem byla druhá světová válka, ve které zbytečně zemřelo mnoho miliónů lidí, a zničilo se mnoho ekonomických hodnot. Podívejme se na problematiku úplatků, neber úplatky a nedávej úplatky, korupce je následkem nedostatku konkurence, tam kde je konkurence tam není ani možná korupce.

Vše je o tom že lidi dělají chyby a nedokážou se ze svých chyb poučit a následkem je srážka s blbcem. Existuje na internetu falešná Zpovědnice s koncovkou cz, pravá Zpovědnice má koncovku com, mám velmi špatné zkušenosti s koncovkou cz, zde je většina stránek falešných, existují sice výjimky jako je stránka GVKB cz, ale to je moje stránka, proč u nás je tak veliká digitální zaostalost? Problémem je naše minulost, kdy jsme byli na tom mnoho století zle, po stránce ekonomické a ideologické, byli jsme evolučně odstavení na vedlejší kolej a naděje na to, že nám bude líp je utopie. Přichází nová doba spojená s tím, že robot prezident bude vyznamenávat roboty a lidi se z civilizace odsunou do rezervace. Takto konečně zvítězí pravda a láska nad lží a nenávistí na věčné GVKB časy.

Tak jako život potřebuje ke svojí existenci podmínky vhodné pro život tak i bůh potřebuje pro svoji existenci pohádky, náboženství a sekty to jsou pohádky pro dospělé ve kterých jsou pohádkové bytosti jako je; bůh, anděl, čert, vodník, džin, šmoulové atd. Proč dospělí věří na pohádky a jiné hlouposti? Zde se dostáváme k tomu, že žijeme v kultuře náhražek, pokud není originál tak použijeme náhražku a tak; pravdu nahradila lež, moudrost nahradila hloupost, svobodu nahradilo otroctví atd. Konkurence stvořila lež, protože konkurentům neřekneme pravdu, a tak jim lžeme abychom nad nimi vyhráli, proto máme tak rádi psy, protože zde není konkurence a pes nás uznává za svého pána.

Vztahy nefungují mezi jedinci ani mezi státy, příčinou je konkurence a tím i srážka s blbci, musíme konečně pochopit co je pravda a co je lež, co je láska a co je nenávist, co je dobré a co je zlé atd. z dálky mnohé vypadá jinak než z blízka, a tak z dálky může někdo vypadat jako bůh a z blízka spatříme blbce. Pokud se nechcete srážet s blbci tak nechoďte na stránku Zpovědnice, naštěstí to už nebude trvat dlouho a díky Facebooku Zpovědnice zanikne, proč si blbci nekoupí doménu a nedají jí na hosting? Blbci vědí že by to nefungovalo, protože na blbou stránku by jistě nikdo nechodil. Nadbytek blbců je zde díky výchově v rodině, je třeba odebrat děti všem rodičům a svěřit děti do výchovy robotům, roboti otestují kvalitu dětí a vadné jedince optimálně eliminují, takto se eliminuje degenerace a přelidnění, zaměstnavatelé potřebují kvalitní zaměstnance, a tak dostanou kvalitní zaměstnance, vše je zde o výhodách, pokud to nepochopíte tak blbě skončíte. Blbec odmítá pochopit realitu a myslí si, že on má svatou pravdu.

Co je originál a co je náhražka? Civilizace nahrazuje ve velkém originály za náhražky, z dálky často vypadá náhražka jako originál, nic nového pod sluncem už v mravním desateru je zákaz klanět je náhražkám které nahrazovali boha. Originálního krále jsme nahradili za prezidenta, originální dřevo jsme nahradili za umělé hmoty, originální lidskou práci jsme nahradili za práci strojů a programů atd. nebude to už evolučně trvat dlouho a v civilizaci nahradíme lidi za autonomní inteligentní roboty na akumulátory, nejsou lidi tak nejsou s lidmi problémy. Dlouho jsem hledal optimální odpověď na základní otázku vesmíru a odpovědí je za vším jsou výhody, kolem výhod se točí; logika, fyzika, chemie, věda, technika, ekonomika, politika, náboženství, umění, rodina, psychika atd.

Jsme loutky, které mnohé ovládá, všude platí to, že veliké ovládá malé, a to co je veliké vzniklo z malého a po čase se to rozpadne na malé, je to vše jenom proces recyklace, všechny hodnoty zde jsou relativní, proto chybujeme a ze svých chyb se neustále poučujeme. Všechny knihy jsou jenom ubohou náhražkou za přírodní moudrost, lidi dělají chyby. Prověřujte, než začnete důvěřovat, vše z dálky vypadá jinak než z blízka, hmota je iluze, která vypadá reálně a ty tomu naivně věříš, ve skutečnosti je zde jenom energie, která se vším manipuluje. Energie to je napětí mezi protiklady, pokud zmizí napětí mezi protiklady tak zmizí i energie, proto emancipace nefunguje, demokracie je utopie a vše co končí na ismus (feudalismus, kapitalismus, socialismus, dogmatismus) to je utopie která nefunguje.

Nula vám pyšně řekla že jste nulou a vás to urazilo, proč místo lásky je zde nenávist a místo pravdy je zde lež? Problémem je emancipace, z lidí se stal dobytek, který miluje koryto, problém je v tom že je zde nedostatek koryt, a tak je zde všude kariérismus, který proměnil lidi na blbce. Smrt proměňuje blbce ve celebrity. O mrtvých dobře hovoříme, protože se jich už nebojíme, vše zde je ohraničeno protiklady, mezi kterými je napětí a tato energie změny v nás a okolo nás způsobuje, a tak vše zde relativní je.

Tento evolučně naprogramovaný proces se vším manipuluje, a tak každý člověk jenom dočasnou loutkou zde je a smrt to konec hry je. Život je hra podle pravidel, která určuje situace nebo organizace. Každý úspěch v této hře je dočasnou iluzí, kolem výhod se zde točí; láska, pravda, psychika, ekonomika, politika, náboženství, rodina, školství, doprava, obchod, podnikání, umění, reklama atd. kam nemůže čert tam nastrčí výhody. Proč si blbec nepřizná to, že je blbec? Blbec má veliký strach si přiznat to, že je blbec, protože by mu potom bylo blbě. Kolik je na světě egoistů tolik je na světě i blbců, egoismus dělá z lidí blbce, co mají blbou náladu, protože se sráží neustále s blbci.